Domů


Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách: Obsah a ukázka Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 23. září 2021

POhled na dolní nádrž PVE Dlouhé StráněŽivnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. ve spolupráci s Ing.Pavlem Hálou ( autorem) připravilo publikaci Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. 
Tuto publikaci v tištěné podobě obdrží všichni účastníci XVII. Celostátního setkání elektrotechniků v Praze, Aureli hotel Astra, ve dnech 19.-20.10 2021. 

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech


Na úvod začnu tím, že Vám připomenu, že výstavba elektrárny Dlouhé Stráně byla zahájena v květnu 1978, na počátku 80 let však byla stavba převedena do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a porce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit. Do provozu byla uvedena roku 1996. Elektrárna ležící v katastru obce Loučná nad Desnou u Šumperka, se může pochlubit třemi „nej". Největší reverzní vodní turbínou v Evropě, největším spádem a největším instalovaným výkonem

V  elektrizační soustavě plní elektrárna několik významných funkcí:

  • statickou (přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou – v době přebytku elektrické energie v síti, především v noci, se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách se vyrábí elektrický proud).
  • dynamickou (plní funkci rezervy systému, poskytuje regulační výkon a podílí se na řízení kmitočtu soustavy)
  • kompenzační (slouží k regulaci napětí v soustavě).
 
XVII.celostátní setkání elektrotechniků, projektantů, revizních techniků a energetiků ČR, ELTECH, odkazy na komentáře k zákonu 250/2021 Sb 1.část Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 23. září 2021

shutterstock 1289067910 Upravená velikost 3Na stránkách www.elektrotechnici.cz  v rubrice Aktuality je postupňě uveřejňován nový Zákon o bezpečnosti u vyhrazených technických zařízení č.250/2021 Sb.
Návazně včetně otázek k zamyšlení některých nejasných ustanovení zákona. Tyto a další otázky budou zaslány na Ministerstvo práce a sociálních věcí, k rukám paní magistry Bc.Kyselové, vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce. Paní magistra Kyselová, na ně odpoví, dle jejího příslibu při osobním setkání s předsedou Živnostenského společenstva Ing.Pavlem Hálou co nejdříve, roovněž budou předmětem diskuse na XVII.Celostátním setkání elektrotechniků , které se uskuteční ve dnech 19.a 20.října t.r. v Aureli hotelu Astra v Praze.Na setkání Mgr Kyselové a Ing.Hály byla dohodnuta možnost zaslat vaše otázky nejen k zákonu, ale hlavně k připravovanému Nařízení vlády ČR, k vyhrazeným elektrickým zařízením. 
Dnes vybííáme nejzajímavější otázky, k jednotlivým částem zákona, a navíc, vždy odkaz, kde je možné tyto části zákona si stáhnout. 
1.část 
Živnostenské společenstvo elektrotechniků - Nový zákon 250/21 Sb.1 část + komentář (elektrotechnici.cz)
Z
 otázek vybíráme: 
c) revizí posouzení provozní a technické bezpečností osob vykonávajících obsluhu a práci na  elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti  vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením  ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy   ( bude revizní technik při revizi posuzovat nejen technickou dokumentaci, což dělal dosud , ale nyní také odbornou způsobilost obsluhy??  

 upravená 2g) průvodní dokumentací soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení,Jak se revizní technik má postavit při revizi k situaci, kdy průvodní dokumentací soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, není k dispozici. Věčný problém, který se řeší na různých seminářích, je třeba znát závaznou odpověď, lze dokonce revizi v tomto případě na základě toho zákona 250/2021 odmítnout? 

c) potřebné technické vybavení k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny.  Kdo je na základě tohoto ustanovení  Zákona č.250/21 Sb. §8 , čl.2, písmeno c, povinen zajistit potřebné  vybavení revizního technika k revizím vyhrazeným technických zařízení? Kdo určuje co je potřebné vybavení revizního technika ? V případě vybavení měřicími přístroji; Kdo určuje výši investic na pořízení vybavení revizního technika? 

Celý zákon č.250/2021 Sb. je hlavní téma odborné přednášky, zpracovatelů zákona Mgr.Ing.Hahna, Generálního inspektora SUIP a Ing.Ondřeje Varty ředitele odboru VTZ SUIP na XVII celostátním setkání elektrotechniků ČR ve dnech 19.-20.10 Aureli hotel Astra

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech


V další části uveřejníme 

XVII.celostátní setkání elektrotechniků, projektantů, revizních techniků a energetiků ČR, ELTECH, odkazy na komentáře k zákonu 250/21 Sb 2.část

 

 

 
Řešení optických rozvodů -část 2 Vnější optické sítě Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Pondělí, 20. září 2021

VýstřižekDíky pochopení majitele firmy ELNO CZ  pana Adama Piláta, máte možnost se seznámit s optickými sítěmi. Je to téma zajímavé 
zejména pokud instalujete optické sítě,v různých objektech a revizní technici, pak při následné revize se setkávají s povinností revidovat  optické  sítě.Dnes vám přinášíme pojednání o venkovních optických sítích . Typickým produktem pro výstavbu FTTH je mikrotrubička s předinstalovaným vláknovým svazkem až do kapacity 24 vláken. Instalace takové trubičky uspoří čas jak při samotném záfuku, tak i omezí počet nutných vstupů do objektu zákazníka. Výhodou takové instalace je i možnost instalace trubičky s vláknem, které už je předkonektorováno optickým konektorem, který stačí pouze terminovat do zákaznické zásuvky uvnitř koncového objektu.

Dalším z produktů pro účastnickou část FTTH sítí je „zemní“ Riser kabel, který je určen pro přímou pokládku do země. Stejně jako u dnes již používaných Riser kabelů je možná instalace s vytažením vlákna a poté zastrčením do koncového objektu, tak i varianta s navařením na vláknový svazek, který je již zákazníkovi přeinstalován v položené mikrotrubičce.

 
Nový zákon 250/21 Sb.2 část + komentář Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 12. září 2021

vnější vlivyNa stránkách www.elektrotechnici.cz v rubrice Aktuality je zveřejněna druhá část Nového zákona o VTZ č.250/2021 Sb, včetně komentáře. a možnosti stažení na závěr článku. Tentokrát je věnována tato část především zkouškám odborné způsobilosti, a revizním technikům. Přičemž podle Zákona je nově stanovena Zkouška odborné způsobilosti, a to nejen revizních techniků. Ale všech odborných kvalifikací. Účinností nového zákona definitivně končí tzv. ověřování odborné způsobilosti kvalifikací § 6 - 8, kdy stačilo aby se sešla tříčlenná komise, z nichž jeden měl vyšší kvalifikaci, než se přezkušovala, oznámení na Inspektoráty práce, případně odbornové organnizace často míjeli adresáta, a tak zkoušku dle vyhl.50/78 Sb. často vykonávala pouze tato tříčlenná komise. Nemusím dál rozebírat. 
Doporučuji si nejprve přečíst tento příspěvek na www.elektrotechnici.cz/Aktuality,  viz Živnostenské společenstvo elektrotechniků - Nový zákon 250/21 Sb.2 část + komentář (elektrotechnici.cz)kde je vyznačeno mnoho nejasností, týkajících se jak přezkušování odborné způsobilosti, tak i nově zaváděná veřejná evidence Revizních techniků, a po  té zvážit účast na XVII.celostátním setkání elektrotechniků, ve dnech 19.-20.10.2021 v Praze, Aureli hotel Astra, kde budou přítomni jak zpracovatelé zákona, ( Generální inspektor SUIP Mgr.Ing.Rudolf Hahn, Ing.Ondřej Varta PhD. vedoucí odboru VTZ SUIP, Ing.Miroslav Záloha gestor elektrických zařízení SUIP,  tak i za ministerstvo práce a sociálních věcí  vedoucí odělení inspekce a bezpečnosti práce paní Mgr.Bc.Lucie Kyselová, kteří Vám odpoví nejlépe na dotazy, které zejména v dnešním příspěvku  týkající se 2.části Nového Zákona 250/2021 a  zejména  odborné způsobilosti budou vyvolávat. Na základě četných požadavků, bude vypuštěna přednáška pana Kubíčka, týkající se náležitosti revizních zpráv ( všem účastníkům zašleme tuto přednášku on-line ) a bude prodloužena doba na diskusi.  

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech

 
Nový zákon 250/2021 Sb.1 část + komentář Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 09. září 2021

191085396 4471057029590908 3833126085534245340 nNa www.elektrotechnici.cz v rubrice Aktualizace , je zveřejněna první část Nového Zákona č.250/2021, včetně komentáře

Zapojte se i vy, do diskuse, k zákonu a svoje dotazy odešlete na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Celý zákon č.250/2021 Sb. je hlavním téma tem odborné přednášky, zpracovatelů zákona Mgr.Ing.Rudolfa Hahna, Generálního inspektora SUIP a Ing.Ondřeje Varty, PhD.,  ředitele odboru VTZ SUIP na XVII celostátním setkání elektrotechniků ČR ve dnech 19.-20.10 Aureli hotel Astra
 
Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí (3.část) Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 02. září 2021

shutterstock 1840649617Požadavky na prodlužovací přívody podle převzaté mezinárodní normy IEC 60884-2-7+A1

3.část. autor.Rostislav Kubíček, revizní technik E2A, E2B, lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.

Jedním z běžně používaných elektrických předmětů, a to jak v domácnostech, tak v pracovním procesu, jsou pohyblivé prodlužovací přívody pro připojení elektrických spotřebičů, různého elektrického nářadí a obdobných zařízení nízkého napětí k pevnému rozvodu elektrické energie. Bezpečnostní požadavky nejen na prodlužovací přívody, ale i na ostatní druhy pohyblivých přívodů a šňůrová vedení stanovovala a dosud stanovuje česká technická norma ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení vydaná v listopadu 2009.

V srpnu 2015 byla vydána nová ČSN IEC 60884-2-7+A1 (354515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody, platící od 1. září 2015. Vydáním této normy nastala situace, že pro řešení prodlužovacích přívodů máme nyní dvě platné normy, které se však z hlediska technických požadavků na konstrukční provedení liší - viz dále. Možným řešením pro odstranění rozdílů vyplývajících z obou výše uvedených norem, je doporučení technické normalizační komise TNK 22 - provést celkovou revizi normy ČSN 34 0350 ed.2:2009.

 
Elektrárny a elektrárny Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 29. srpen 2021
větrná elektrárnaTransformace a hybridizace energetiky
 
Svět neustále a poměrně rychle diverzifikuje své primární zdroje energie. Fosilní podíl světového primárního energetického mixu klesne ze současné úrovně 81% na 52% do roku 2050. S rostoucí poptávkou po energii se však stalo nezbytným přechod k udržitelnějším obnovitelným zdrojům energie. Očekává se, že do roku 2050 bude více než 80 % elektřiny vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
Společnost Danfoss stojí v čele vývoje inovativních a udržitelných technologií pro výrobu a distribuci energie a zvyšování účinnosti spotřeby energie.
Rychlá decentralizace
Rostoucí vliv obnovitelných zdrojů energie znamená, že se energetický systém rychle vyvíjí, aby vyhovoval decentralizaci. Pokrok větrné a sluneční energie již způsobil revoluci v elektrické distribuci v mnoha částech světa.
 


distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky