Domů


Pravidelnou údržbu a revize si plánujte jednoduše v mobilu Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 04. červenec 2022

revize bRevizní technici a pracovníci údržby mají k dispozici výkonný nástroj pro organizaci své práce. Obslouží ho jednoduše z počítače i z mobilu, plánují si díky němu práci mnohem efektivněji než v Excelu. Nástroj jim eviduje veškeré objekty údržby a řídí své činnosti tak, jak to žádný diář ani tabulka neumí. Jak jste na tom s plánováním vy?

Systém INSIO pro plánování úkonů pravidelné údržby máte díky mobilní aplikaci kdykoli po ruce, a kromě mnoha funkcionalit vás například vždy včas upozorní, že se blíží termín pravidelné revize nebo údržby.

Co získáte s INSIO servisním systémem?

Úkony údržby či revizí a jednotlivá zařízení máte přehledně evidovaná na jednom místě a kdykoli si můžete zobrazit jejich stav či historii. Technologie a zařízení si rozdělíte do sekcí nebo si je zobrazíte třeba jako souhrnný přehled všech zařízení v budově. Systém kontroluje termíny revizí a v případě neplánovaného servisního zásahu automaticky upravuje plán budoucích úkonů. Jednoduše si také nastavíte různá práva uživatelům dle jednotlivých sekcí a zaměření jejich činnosti.

 
Největší evropská nízkonákladová letecká společnost Ryanair využívá AWS k předvídání prodeje jídla a nápojů na palubě, předvídání údržby letadel a snižování emisí uhlíku Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Středa, 01. červen 2022

aws logoPokud společnost Ryanair ještě neznáte, zde je několik faktů: Společnost provozuje jednu z nejnavštěvovanějších internetových stránek o cestování na světě, je největším nízkonákladovým leteckým dopravcem v Evropě a podle finančního ředitele Ryanair „největším prodejcem šunkových a sýrových panini v Evropě.“

Je také zákazníkem Amazon Web Services (AWS) a využívá cloud ve všech svých provozech, aby snížil náklady, omezil plýtvání potravinami, snížil emise oxidu uhličitého a samozřejmě poskytl svým cestujícím co nejlepší zážitek.

„Vaše dovolená začíná v letadle," říká Aoife Greeneová, zástupkyně ředitele společnosti Ryanair pro doplňkové služby a vedoucí maloobchodního oddělení, která přesně rozhoduje o tom, jaké jídlo, nápoje a další zboží a v jakém množství by mělo být každé ráno naloženo do každého letadla. „Lidé chtějí svůj gin s tonikem. Chtějí panini se šunkou a sýrem. Chtějí se posadit a odpočívat. Nechtějí slyšet: „Ne, to není k dispozici.“. Naším úkolem je zajistit, aby nikdo nebyl zklamaný."

 „

 
Tiskárna etiket M211 vyhrála cenu Zlatý Amper Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 31. květen 2022
Zlaty Amper photoCena Zlatý Amper za nejlepší nový výrobek byla porotou 12 profesorů a odborníků v oboru strojírenství z předních technologických institucí a univerzit České republiky udělena tiskárně etiket M211, řízené chytrým telefonem. Z pečlivého hodnocení podle světových norem, současných trendů, technické a technologické úrovně, originality, bezpečnosti a uživatelského komfortu vyšla vítězně tiskárna etiket M211, která byla na veletrhu Amper oceněna nejvyšším uznáním porotců.
 
Toto cenné uznání posiluje rozhodnutí společnosti Brady nadále vytvářet inovační a kvalitní technologie, které zajišťují identifikaci a chrání osoby, výrobky i výrobní závody. Více o oceněné tiskárně etiket M211zde >>
Brady s.r.o.
 
Nový kurz pro RT, prezenční formou v Orea Congress Hotel Brno-pro členy fb skupiny revizni technici elektrickych zarizeni se slevou 2000 Kč Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 10. květen 2022
20220505 185129Vypůjčím si texty, které jsem psal v článku https://www.etm.cz/index.php/novinky/2405-2022-03-27-14-14-48Původně byl tento kurz určen jako příprava revizních techniků ke zkouškám na TIČR. Ze zkušeností, které máme již od loňského roku, kdy se přípravné kurzy prováděli on-line podobou, nebyl zájem a také technicky možné, sedět u počítače týden, každý den 8hod. Po odeznění koronavirové krize, jsem oslovil významného odborníka, dlouholetého revizního technika a soudního znalce pana inženýra Pavla Borka.  Spolu s našimi předními lektory, panem Chocholáčkem a panem Kubíčkem jsme vytvořili scénař ojedinělého prezenčního kurzu , na kterém si všichni, kteří se přihlásí, zopakují průřezem 800 testových otázek, své dosavadní znalosti. Ať již revizní technici, kteří se chystají na zkoušky, ještě do 30.6.2022, nebo ti, kteří se chtějí dovědět, jestli revize vykonávají správně, a tím, že je to prezenční kurz, si mohou vzájemně mezi sebou, vzájmně mezi sebou a lektory, vysvětlit otázky, které často zaznívají na seminářích, kde není časový prostor. Cenu, kterou jsme upravili, tedy do 12.5. snížením, o 2000,- pro všechny a členy ŽSE navíc o další 2000,- Kč si může dovolit podle našich zkušeností, každý revizní technik. Z jejich strany není bohužel zájem se vzdělávat, a na různých konferencích revizní technici vzájemně diskutují o tom, že při následných kontrolách zjišťují, že " revizní technici " kontrolují elektrická zařízení ještě podle památné normy ČSN 34 1010.
 
Proč byste na konferenci ELTECH 2022 neměli chybět - část 4 Pohled revizních technika na staré instalace provedené podle tehdy platných předpisů Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 03. květen 2022

Dnes uzavíráme seriál Proč byste neměli na XVIII.celostátní konferenci ELTECH 2022 chybět. Tentokrát je to z praxe revizních techniků.
Je to pohled, zkušeného revizního technika, E1 A, E1B, E2A, E2B, předního lektora, Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s. pana Štefana Chocholáčka, který se s přítomnými  elektrotechniky a hlavně revizními techniky podělí se svými zkušenostmi jak postupovat při revizích starých elektroinstalací, provedených podle tehdy platných předpisů. 
Domnívám se, že s touto problematikou se setkáváte i vy při své revizní činnosti, a uvítáte možnost zeptat se pana  Chocholáčka na problémy, se kterými se setkáváte při revizích vy. 

přihlásit se můžete zde :
www.elektrotechnici.cz/eshop/seminare

 
Proč byste neměli na konferenci ELTECH 2022 chybět - Záštita ministra práce a sociálních věcí, Ing. Mariana Jurečky nad konferencí ELTECH 2022 Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 30. duben 2022

Diplom MPSV 2022 62848 k exp 001Velmi mne potěšil e-mail ze dne 27.4.  kdy jsem byl informován ředitelkou odboru kabinetu ministra práce a sociálních věcí, paní inženýrkou Lucií Vymazalovou, že nám pan ministr práce a sociálních věcí, Ing. Marián Jurečka, udělil záštitu ministra  na konferencí ELTECH 2022. 

Přihlédl tak k odbornému i organizačnímu zajištění této akce a jejímu mimořádnému významu pro elektrotechnickou veřejnost. Je to výsledek mnohaleté práce, a zkušeností s pořádáním obdobných akcí, vždyt 12.5.2022 se sejdeme na již  XVIII.celostátní konferenci ELTECH 2022. 

Naším cílem bylo, připravit již v loňském roce po schválení Zákona 250/2021 konferenci ELTECH 2021, za účasti pracovníků SUIP seznámení s tímto veledůležitým zákonem,který zrušil mnoho důležitých zákonů a také letitou vyhlášku 50/78 Sb. 
Účinnosti nabývá 1.7.2022, a Zákon zmocnil  v §23 Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby vydalo k tomuto Zákonu, Nařízení vlády, Bez vydání Nařízení vlády, by došlo cit. 


412/22
 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2022

4.

MPSV

Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

musí být schváleno ve vládě
05.22

Zrušením vyhlášky č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (dále jen „zákon“), dojde k vytvoření právního vakua bližších požadavků pro zajištění bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení, a přestože zákon sám poskytuje právní rámec dané problematice, bez provedení zmocňovacího ustanovení § 23 zákona bude právní úprava nefunkční a systém bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení bude kritickým způsobem paralyzován.

 

     

MPSV

Návrh nařízení vlády o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

musí být schváleno ve vládě

05.22

Zrušením vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (dále jen „zákon“), dojde k vytvoření právního vakua bližších požadavků pro kvalifikace osob zajišťujících činnosti na elektrických zařízeních, a přestože zákon sám poskytuje právní rámec dané problematice, bez provedení zmocňovacího ustanovení § 23 zákona bude právní úprava nefunkční a systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví v předmětné oblasti bude kritickým způsobem paralyzován.

 
Proč byste neměli na konferenci ELTECH chybět 3.část - Svět chytrých Danfoss měničů kmitočtu ! Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 30. duben 2022

shutterstock 511527364 red 850x420Máte rádi svět v pohybu? A co byste řekli na to, když by ten pohyb byl hlídaný chytrým zařízením?

Pokud Vás zajímá odpověď, tak jste srdečně zváni na celostátní setkání elektrotechniků, revizních techniků a projektantů, které se bude konat ve čtvrtek 12. 5. 2022 v hotelu Olšanka a o této problematice bude v 15:00 hod. přednášet aplikační inženýr spol. Danfoss Drives, pan Josef Konečný. Pohovoří o problematice měničů kmitočtu se zaměřením na predikci chování stroje nasazeného v průmyslovém podniku.

Všichni účastníci konference ELTECH 2021 nadšeně sledovali odbornou přednášku pana Josefa Konečného 
kterou jsme nazvali Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně,Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně,nasazení frekvenčních měničů v průmyslovém podniku
Pan Josef Konečný, za tuto přednášku sklidil velký potlesk a ohodnocení mezi nejlepšími přednášejícími toho dne.

 


distrelec

Přehled nových článků

amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky