Domů


Otazníky nad udělením elektrotechnické kvalifikace na Středních odborných učilištích, a středních elektrotechnických školách Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 11. září 2022

     

                                                                                 ZAMYŠLENÍ NAD ZMĚNAMI LEGISLATIVY 
 V OBLASTI ŠKOLSTVÍshutterstock 423336835 1

 

Dovolte mi malé zamyšlení..

Podle staré vyhlášky 50/78 sb.student oboru
elektro udělal závěrečné zkoušky ,a automaticky
dostal osvědčení §5,osoba znalá.

S §5 ale nemohl pracovat samostatně ale
s osobou znalou ,a po dobu 1 roku na
zařízení do 100V AC ,a 2 roky na zařízení
nad 1000V získal praxi ,a mohl po
proškolení a prokazatelnému přezkoušení obdržet §6.

Podle nařízení vlády 194/2022 je změna ,s tím že student učiliště nebo žák školy
v oboru elektro dostane po složení závěrečné zkoušky §4.

Co se týče praxe ,podle NV 194ˇ/2022 sb. je požadovaná
praxe na přoškolení a přezkoušení na §6 1 rok,a to s osobou znalou s praxí
minimálně 2 roky..

 

O testových otázkách pro N.V. 194/2022 nehovoří.

Je to na provozovateli školy jakým způsobem provede prokazatelné
prozkoušení pro zmíněný §4.

Co se týče osvědčení pro §4 ,vzor je v tomto článku.

 

         OSVĚDČENÍ OSOBY POUČENÉ §4

                   PODLE NV 194/2022sb              

           POKYNY PRO POUČENÉ OSOBY

              Osoby bez elektrotechnického vzdělání

                     Osoby §4 s elektrotechnickým vzděláním bez praxe

                                          

Evidenční číslo osvědčení :

 

Pracovník bez odborné kvalifikace

Jméno a příjmení:

Datum narození :

Bydliště:

 
Proč byste na konferenci BEZPEČNOST 2022 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 04. září 2022

Konference, pořádané Živnostenským společenstvem elektrotechniků, jsou vždy doprovázeny výstavkami především měřicích přístrojů, elektroinstalačních materiálů 
Letošní ročník konference BEZPEČNOST 2022 je v tomto směru obzvlášt vydařený. Můžete se sami přesvědčit, které firmy za námi do KC  Olšanka přijedou, a rozkliknutím loga, se podívat na jejich výrobní program. 

Zvláště si dovolujeme upozornit na logo hotelu Olšanka, kde si můžete prohlédnout v jakých prostorách se konference uskuteční. V hotelu Olšanka, najdete, také hodně možností k relaxaci. Když si rozkliknete poslední logo, PRO REVIZE, najdete pod ním ukázku z časopisu PRO REVIZE, č.1-2/2022, i přihlášku k předplatnému. Časopis vyjde letos do konce roku dvakrát , od příštího roku 6x ročně,. Formát A4, počet str.48 vč.obálky.  Cena jednoho čísla je 145,- Kč. Při objednání ročního předplatného dostanete přístup k on-line verzi zdarma.

   stáhnout 1                            

  stáhnout    stáhnout 2stáhnout 4stáhnout 10

stáhnout 3stáhnout 5logostáhnout 7stáhnout 6

stáhnout 8stáhnout 9stáhnout 11stáhnout 12zsehotelolsankassesetmprorevizeprorevizeobalka


Pozvánka na konferenci BEZPEČNOST 2022

Přihláška na konferenci 

Objednávka předplatného časopisu PRO REVIZE 

Ukázka z časopisu PRO REVIZE 1-2/2022

 
Proč byste na konferenci BEZPEČNOST 2022 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 04. září 2022

Shrnujeme všechna videa, našeho předního elektrotechnické odborníka a lektora ŽSE, zs, revizního technika, který bude s Vámi procházet ty nejdůležitější Nařízení vlády č.190/2022 Sb.,  o technických požadavích na vyhrazená elektrická zařízení a dále Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., 
Nařízení vlády č.190/2022 Sb o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 
Vyhláška č.194/2022 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 

 

 

 

 

 

Věřím, že ty vás, kteří váháte, se zasláním přihlášky, může pan Kubíček ještě přesvědčit. V úvahu je třeba brát také i možnost finančního zvýhodnění 
do 15.9. máte 10% slevu, a také další slevy za účast v různých skupinách soiálních sítí. 

Konference BEZPEČNOST 2022

Přihláška na konferenci BEZPEČNOST 2022

 
Proč byste neměli na konferenci BEZPEČNOST 2022 chybět Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 29. srpen 2022

shutterstock 694335736 1 upravenáJak se dopracovat odborné způsobilosti v elektrotechnice

   V polovině roku jsme se rozloučili s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ze dne 19. května 1978. Vyhláška vznikala pochopitelně ještě před uvedeným datem a obsah vycházel z techniky a legislativy té doby. Technicky vzato v této době byly polovodiče na startovní čáře, spojovací technika využívala spojení vodiči a silová elektrotechnika pro spínání využívala relátka a stykače a bylo by možno pokračovat v oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem, ochranou před přepětím a mnohým dalším.

   Že vyhláška vycházela z dobře zvolených a propracovaných základů ji přeneslo přes více než čtyřicet let působnosti. Současně bylo nutno pomýšlet na změnu předpisu s ohledem na pokrok v technice, společenské změny a vazby na členství v mezinárodních organizacích. Ona očekávaná změna se rodila pomalu a zdlouhavě a to od dohledatelných údajů až po vznik současné legislativy.

   Zde je možno zmínit návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení předkládaný do meziresortního připomínkového řízení, který byl zpracován na základě usnesení vlády ČR ze dne 11. 7. 2007 č. 764. Podkladem pro jeho zpracování byly „Koncepce bezpečnosti provozu technických zařízení“ a zásady věcného řešení, které byly zástupci příslušných ústředních úřadů, jakož i odborných asociací odsouhlaseny na jednáních Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci konaných v prosinci 2006 a v červnu 2007.

 
Vypořádejte se s problémy dodavatelského řetězce – s RND Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 27. srpen 2022
1616665356652 manažerka značkyGemma Squire, manažerka vlastní značky ve společnosti Distrelec Group
 
Od roku 2020 a pandemie COVID19 je globální dodavatelský řetězec napjatý a pod tlakem. Doprava se stala napjatou kvůli nedostatku kontejnerů, zvýšeným cenám lodní a letecké dopravy, nedostatku surovin a polovodičů a zvýšené poptávce po nejnovějších technologiích (například elektrická vozidla a 5G). Nedostatek surovin/zvýšení cen ovlivňuje skladovou dostupnost a dodací lhůty.
 
Existuje značka, která může pomoci překonat tyto výzvy – RND. RND může v současné ekonomické situaci ušetřit váš rozpočet dodáním vysoce kvalitních a vyhovujících produktů.
 
Chytrý nákup
Poptávka po produktech s vysokou hodnotou a nízkým rizikem je velká a stabilní nabídka je v tuto chvíli klíčová. Oživení ekonomiky posílilo globální poptávku a způsobilo nedostatek surovin a zvýšení cen. Týmy pro nákup po celém světě čelí výzvě, jak udržet nízké náklady na klíčové materiály, řídit příjem zásob a udržet podniky/výrobu v pohybu. Proto je nanejvýš důležité nakupovat chytře.
 
Je důležité zůstat chytrý a hledat produktový zdroj, kde si můžete koupit vše najednou. Snížení počtu dodavatelů by mohlo vést k efektivitě, úspoře času, snížení nákladů hromadným nákupem a snížení nákladů na dopravu a přepravu při současném zohlednění emisí CO2 a stopy.
 
Proč byste na konferenci BEZPEČNOST 2022 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 20. srpen 2022

shutterstock 1013188159 2Zákon 250/2021 sb., sebou přinesl i důležité změny o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti . 
Ty určuje  detailněji Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. 
Nařízení vlády si můžete stáhnout níže. V Nařízení je spousta úskalí, které mezi sebou diskutuje celá řada elektrotechniků na všech různých úrovních. Živnostenské společenstvo elektrotechniků, zařadilo toto Nařízení vlády č.190/2022 Sb, do hlavního bloku přednášek. 

190 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2022 o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti Vláda nařizuje podle § 23 písm. a) až c) a f) až h) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):

§ 1 Předmět úpravy Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví a) výčet vyhrazených technických elektrických zařízení (dále jen „vyhrazená elektrická zařízení“), která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení do tříd, b) požadavky kladené na bezpečnost provozu, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených elektrických zařízení a c) požadavky kladené na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provádějí montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, a na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců a dalších fyzických osob, které vykonávají činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních.

§ 2 Vymezení pojmů a základních pravidel Pro účely tohoto nařízení se rozumí a) elektrickým zařízením zařízení silové, sdělovací, řídicí a zvláštní, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů a systém ochrany před bleskem, přepětím a statickou elektřinou, b) prací na vyhrazeném elektrickém zařízení montáž, demontáž, oprava, prohlídka, kontrola, údržba, zkoušení, měření a revize vyhrazeného elektrického zařízení, všechny úkony pro zajištění a odjištění pracoviště, c) prohlídkou činnost směřující k ověření, zda volba vyhrazeného elektrického zařízení odpovídá provozním podmínkám, zda je vyhrazené elektrické zařízení řádně instalováno a provozováno a zda jsou respektovány požadavky jeho výrobce, dovozce, osoby zmocněné výrobcem nebo dovozcem, popřípadě distributora (dále jen „výrobce“), jakož i požadavky výrobců jednotlivých částí vyhrazeného elektrického zařízení na jeho montáž a provoz; součástí prohlídky je i vizuální kontrola vyhrazeného elektrického zařízení tak, aby bylo vyloučeno poškození zařízení ohrožující bezpečnost práce a provozu na tomto zařízení,

 
Proč byste na konferenci BEZPEČNOST 2022 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 16. srpen 2022

shutterstock 193311704Opět dnes  dáváme slovo přednímu lektorovi, Živnostenského společenstva elektrotechniků .z.s. panu Rostislavu Kubíčkovi, reviznímu technikovi E2A, E2B. 
Pan Kubíček se dlouhodobě věnuje kontrolám, dříve revizím elektrických spotřebičů, a přenosného nářadí. Spotřebiče a přenosné nářadí bylo na základě zákona 250/2021 vyňaty z vyhrazených elektrických zařízení a není třeba, aby je  revidoval revizní technik s kvalifikací E4. Toto je veliké dilema, v objektech velkých firem , zdravotnických zařízení, kde všude se nachází velmi mnoho elektrických spotřebičů. Na konferenci je věnován poměrně velký prostor přednáškách pana Ing.Leoše Koupého, který se bude zabývat ve své přednášce novými normami pro elektrické spotřebiče


Nuže dejme slovo panu Kubíčkovi, aby Vás pozval na konferenci BEZPEČNOST 2022. 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

Konference BEZPEČNOST 2022

Přihláška na konferenci BEZPEČNOST 2022

 


distrelec

Přehled nových článků

amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky