Domů

Obří akumulátor pro stabilní síť

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 7
NejhoršíNejlepší 
Středa, 10. říjen 2012

00Energie z obnovitelných zdrojů je trendem dnešní doby a na její ze­lené vlně se veze stále více výrobců elektřiny. Není divu: je populár­ní, není nutné řešit emise ani vyhořelé palivo, a firmy se tak aktivně podílejí na udržitelném vývoji lidské společnosti. Každá mince však má dvě strany a u obnovitelných zdrojů energie tomu není jinak. S počtem elektráren využívajících obnovitelné zdroje totiž roste i množství techno­logických komplikací, jež je třeba vyřešit. Mezi největší z nich nepochybně patří výrazná nestabilita dodávek energie.

Tento neduh mají na svědomí přede01vším sluneční a větrné elektrárny, kterým stačí doslova malá nepřízeň počasí, aby přestaly elektřinu produ­kovat. V rozvodné síti mohou tyto výkyvy způsobit značné problémy, v krajních případech až výpadky dodávek. V budoucnu by ale měly stáva­jící rozvody nahradit tzv. chytré sítě (Smart Grids), které si s těmito problé­my umějí poradit. Jedním z klíčových prvků, který by mohl fluktuace v dodávce kompenzovat, je i nový akumulační bateriový systém od společ­nosti Siemens pro uchovávání elektrické energie.

Akumulační bateriový systém s názvem Siestorage má modulární de­sign, přičemž každou jednotku tvoří akumulátor typu lithium-ion velikos­ti kontejneru. Kapacita jednoho takového zařízení činí 500 kilowatt hodin (kWh). To je pro představu zhruba takové množství energie, které spotře­buje 50 domácností za jeden den. Díky spolupráci společnosti Siemens s výrobci akumulátorů typu lithium-ion však lze kapacitu zvýšit až na čtyř­násobek, při maximálním výkonu osm MVA. Ač nejde o příliš velkou kapa­citu, účelu úložiště dostačuje. Nemá totiž sloužit jako náhradní zdroj energie při úplném výpadku, ale pouze vyrovnávat hladinu dodávky při jejích poklesech. Jde tak v podstatě o velký tlumič energetických výkyvů, který prakticky okamžitě (v řádu milisekund) vyrovnává nedostatečnou produkci.

Zatím první spuštěný systém má kapacitu jedné megawatt hodiny a mimo jiné slouží i ke studiu dalších možností stabilizace napětí, včetně reakcí zařízení na kompletní výpadek.

02Ve výzkumných laboratořích společnosti Siemens celosvětově pracu­je 30 100 zaměstnanců, kteří pracují na nových řešeních pro oblast ener­getiky, průmyslu a zdravotnictví. Celkové investice v této oblasti dosáhly v obchodním roce 2010/2011 3,9 miliardy eur. Výsledkem je 8600 nových vynálezů (tedy téměř 40 každý pracovní den), což představuje meziroční nárůst o deset procent. Počet aktivních patentů činí více než 50.000 a v loňském roce poprvé se Siemens v Evropě stal patentovou jedničkou. V průběhu aktuálního obchodního roku má vedení koncernu navíc v plá­nu investovat do výzkumu a vývoje o další půl miliardu eur navíc. Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na http://www.siemens.cz/ inovace. 

 
insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky