Domů


Konference Fotovoltaika 2023, Fotovoltaika přehledně Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 01. červen 2023

www.fotovoltaika2023.com

fotovoltaika1  Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s., na četné žádosti  budoucích zhotovitelů FVE, projektantů FVE i revizních techniků, provádějících revize FVE, připravilo pro všechny zájemce,kteří  chtějí o fotovoltaice cokoliv vědět, dvoudenní konferenci ve dnech 14.-15.6. v KC Olšanka v Praze 
 Fotovoltaika 2023. 
Máte jedinečnou možnost se zde setkat se špičkovými odborníky v této oblasti  během dvou dnů a zeptat se  na cokoliv, co byste o fotovoltaice a FVE, chtěli vědět. Máte možnost získat  všechny informace které k projektování, výstavbě, provozu, revizím , a připojení  FVE do sítě distributora elektrické energie potřebujete vědět. 
Pozvali jsme všechny přední odborníky ať již se jedná o výkonného ředitele ČFA, Ing. Petra Mauleho L.LM, MBA, Ing.Zdeňka Hoška, předsedu představenstva České fotovoltaické asociace a soudního  znalce, kteří patří mezi špičkové znalce fotovoltaiky.Navíc se umí se svými znalostmi velmi o dobře podělit s účastníky  konferencí. Pana Daniela Anděla, ze společnosti Dehn, také nemusím představovat. Patří mezi dlouholeté lektory v oblasti ochran proti blesku a přepětí a umí rovněž velmi dobře své posluchače zaujmout. 
Na konferenci přivítáme, ředitele společnosti Blue Panther, pana Ing. Jaroslava Smetanu, který celý svůj  život v podnikání, zasvětil měřicím přístrojům a měření elektrických veličin.
Účastníci konference Fotovoltaika 2023  a zejména revizní technici ,ak budou mít možnost se dovědět vše o měření na FVE. 
Rovněž dalšího lektora nemusím dlouho představovat. Je jím Ing. Daniel Sidun, jednatel společnosti KIWA sk. Ve své dvouhodinové přednášce, 
věnované ochranám FVE proti přepětí pro stejnosměrné sítě do 1500 V DC a revizím fotovoltaických přepěťových ochran a jejich záludnostem seznámí účastníky konference se širokou problematikou ochran u FVE. Jeho přednášky patří vždy k velmi sledovaným , a bývají vždy účastníky konferencí hodnoceny jako jedny z nejlepších. O tom svědčí i skutečnost, že i dvě hodiny přednášek,odpovědí,na dotazy účastníků a vzájemnou výměnou zkušeností obvykle nestačí a diskuse pokračují i po skončení jeho přednášek  v předsálí. 
Velkým obohacením konference je i přítomnost pana Ivana Stránského, projektanta elektrických zařízení a FVE. Příjde se  na konferenci  podělit o zkušenosti s projektováním FVE velkých výkonů, včetně jejich poškození možným přepětím. Též zkušenostmi z  ochrany protibleskové ochrany a vyvedením  výkonu distribuci. 
Tradičně na konferenci vystoupí Ing.Jiří Hrazdil , Technické normy Brno, aby účastníky seznámil s důležitými normami v praxi elektrotechnika. 
Také druhý den je nabytý informacemi. Vystoupí Ing.Vlastimil Volejník , marketingový ředitel KOPOS Kolín. Věříme, že účastníky konference zaujme také  problematika bezpečnosti hašení solárních elektráren s výkladem a  postřehy z vybraných zásahů se kterými nás seznámi plk. Ing. Martin Legner, ředitel odboru IZS a jednotek PO, HZS. Velkým obohacením konference je účast a přednáška nejlepšího školitele v České republice  v osobním rozvoji v podnikání pana Iva Tomana, ze společnosti Taxus International. Je autorem mnoha knih, videí, bestsellerů .K jeho nejnovějším patří kniha  Jak prodávat z očí do očí. 
V současné době, kdy dochází ke snižování dotací,  bude hodně sledovaná přednáška, věnovaná dotacím na fotovoltaiku 2023 z programu Nová zelená úsporám, z fondu životního prostředí.
Velmi očekávaná přednáška   věnovaná požadavkům distributora na připojování FVE,  v podání Ing. Tomáše Škeříka, PREdistribuce, a. s. bude  vyvrcholením odborné části konference. Pro ty z vás, kteří se chcete dovědět, co to je franšíza, a její uplatnění v praxi, vám podá všechny důležité informace Ing. Jiří Krajča, produktový manažer České asosiace franšízingu. 
Jako na každé konferenci, jsou  v rámci doprovodného programu připraveny  výstavky všech partnerů, hlavních, stříbného a generálního partnera 
Tolik ve zkratce o velmi dobře obsazené dvoudenní konferenci,věnované fotovoltaice. 

Všechno podstatné, představení lektorů,partnerů ,podrobný program,důležité informace o poskytovaných slevách na vložném, včetně registrace na konferenci najdete na webové stránce,  www.fotovoltaika2023.com 

Těšíme se na setkání s Vámi 

Ing.Pavel Hála 

předseda ŽSE, 
organizační a odborný garant 
konference Fotovoltaika 2023

 
GaN - zajištění ceny, objemu a bezpečnosti dodávek ( výkon a spolehlivost jsou samozřejmostí) Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 18. květen 2023

Denis Marcon, general manager, prodej a marketing, Evropa a USA

Nitrid gallia (GaN) je mnohými považován za novinku. Přestože se GaN v současné době široce používá v nabíječkách a adaptérech pro mobilní telefony, jimž přináší výhody velké účinnosti a hustoty výkonu, další odvětví, jako jsou automobilový průmysl nebo výrobci datových center, ovladačů LED, zdrojů obnovitelné energie, spotřební audiotechniky či telefonních přístrojů teprve objevují, že vynikající spínací výkon GaN může být výhodný i pro ně. Samozřejmě že se již objevují první vlaštovky, ale před tím, než trh začne tento materiál hromadně používat, musí výrobci důkladně zvážit všechna komerční i technická hlediska. Společnost Innoscience, největší výrobce osmipalcových substrátových disků (waferů) GaNonSi, používá osvědčenou technologii, odolné kvalifikované procesy a hromadnou výrobu.

 
Kondenzátor 150 stupňů CMLLC pro pohonné jednotky vozidel, řešení pro vysoké teploty Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 25. duben 2023

Samsung 013 1

Abstrakt

Politiky neutrální z hlediska uhlíku se týkají všech odvětví. Automobilový průmysl bude nevyhnutelně ovlivněn tím, jak se zrychluje přechod k elektromobilitě a dopravě šetrné k životnímu prostředí.

Pro systémy pohonů elektromobilů, zejména s ohledem na vývoj hybridních elektromobilů (HEV), které kombinují elektrický pohon se spalovacím motorem (ICE), jsou nezbytné měniče vysokého napětí.

V tomto článku budeme diskutovat o tom, proč se u pohonné jednotky se spalovacím motorem vyskytují vysoké teploty a která část tepelného managementu hnací jednotky elektromobilů je klíčovým aspektem, jež je třeba při konstruování komponent pohonů zvlášť brát v úvahu.

Kondenzátory MLCC X8L a X8G od firmy Samsung Electro-Mechanics zaručují vysokou spolehlivost i v extrémních teplotách.
  

Využití výkonových polovodičových součástek (SiC) a potřeba vysokoteplotních kondenzátorů MLCC

Dojezd elektrických vozidel je omezen kapacitou baterie. Jaké změny by byly nutné pro prodloužení dojezdu? Odpověď je jednoduchá: je třeba zvýšit kapacitu baterie a parametr MPGe (Miles Per Gallon gasoline equivalent, km/kW).

 

 

Zvýší-li se však kapacita baterie, prodlouží se také doba nabíjení, což je pro řidiče nepohodlné a je třeba na to reagovat.

Samsung 013 2

Výrobci automobilů, aby omezili tuto nepříjemnost, nadále vyvíjejí a vylepšují systémy rychlého nabíjení. Pro zkrácení doby nabíjení jsou k dispozici dvě možnosti. První z nich je zvýšení nabíjecího napětí a druhá je zvýšení výkonu (kW) nabíječky elektrického vozidla (OBC – On-Board Charger).

Účinnost pohonné jednotky vozidla významně ovlivňuje také výběr typu polovodičových součástek použitých v jeho obvodech. V převodnících DC/DC pohonů elektromobilů jsou široce používány tranzistory MOSFET SiC, které pomáhají zvýšit hustotu výkonu zvýšením frekvence a napětí. Obvody s vysokým výkonem, jako jsou OBC a měniče, generují teplo, což vede k problémům s managementem teploty.

Pro snížení teploty se u těchto obvodů používají chladicí soustavy, jež odvádějí teplo generované výkonovými polovodičovými součástkami.

To je důvod, proč jsou kondenzátory 150 °C MLCC vyžadovány nejen v pohonných jednotkách se spalovacími motory, ale také v pohonných jednotkách elektrických vozidel.

Samsung 013 3 

 

Vysoká teplota v prostoru pohonné jednotky a elektrifikace vozidel

V rychlém růstu trhu s elektromobily se vyskytují neočekávané překážky, např. dodávka baterií nedrží krok s poptávkou. Globální výrobci OEM zaznamenali nedostatek minerálních surovin používaných v bateriích, a proto jejich ceny vzrostly.

Poptávka po vozidlech se spalovacími motory a vozidlech s hybridním pohonem přitom zůstává stejná a existuje společně s vozidly s čistě elektrickým bateriovým pohonem (BEV – Battery Electric Vehicle). Technický vývoj hnací jednotky se spalovacím motorem se doposud zaměřoval na zlepšení, jako jsou zvýšení jízdního výkonu, snížení spotřeby a omezení emisí.

Aby se snížily emise a spotřeba, je třeba snížit zatížení motoru.

Spalovací motor přes převodovku pohání vozidlo v jeho pohybu, ale část jeho výkonu je řemenovým převodem přenášena na pomocná zařízení. Výkon motoru je tak distribuován do alternátoru, olejového čerpadla (posilovač řízení, řazení v automatické převodovce atd.), vodního čerpadla a kompresoru klimatizace.

Samsung 013 4

 

 

 

 

V konečném důsledku všechna tato mechanicky poháněná zařízení zvyšují spotřebu. K jejímu snížení může přispět náhrada těchto zařízení elektrickými alternativami.

Jsou vyžadovány další elektrické komponenty, jako jsou řídicí jednotka motoru ECU (Electronic Control Unit) a její snímače. Protože jsou umístěny v motorovém prostoru, jsou vystaveny vysokým teplotám. Obecně platí, že všechny komponenty hnacího ústrojí spalovacího motoru pracují při vysoké teplotě. Typicky výfukové plyny mají teplotu okolo 587 °C a motorový a převodový olej přibližně 148 °C, což přispívá ke zvýšení teploty v prostoru pohonné jednotky.

Výrobci OEM a dodavatelé pro automobilový průmysl proto poskytují údaje o teplotním zatížení v jednotlivých částech vozidla (mission profile). Je nezbytné vybrat vhodné komponenty s ohledem na teplotu prostředí, kde bude výrobek používán.

Samsung 013 5

 

 

 

 

Kondenzátor 150 °C MLCC s vyšší kapacitou při velkém rozsahu pracovních teplot

Teplota a napětí jsou dva důležité faktory ovlivňující životnost kondenzátorů MLCC (Multilayer Ceramic Capacitor).

Kondenzátor 150 °C MLCC nejen zaručuje spolehlivou funkčnost i při vysoké teplotě, ale také má větší

kapacitu.
Samsung 013 6         

 

 

 

 

 

 

 

 

     Samsung 013 7 

                             


 

 
Chcete se zúčastnit konference VOLT 2023? Zaplaťte účastnický poplatek ve splátkách Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 12. březen 2023

obrazky1Zaplaťte 50% z vložného před konáním konference, 50% doplatíte po skončení konference do 15 dnů
Konference Volt 2023, 22-23.3, hotel Avanti Brno, slibuje hodnotný odborný program, ale i doprovodný program. Od rána budou připraveny expozice partnerských  firem. Jmenujme alespoň některé Hager Electro, ABB, Kiwa SK, Noark, , Mironix a další.. Večer se uskuteční Slavnostní galavečer, spojený s předáváním Ocenění zasloužilým elektrotechnikům, a záchranářům z HZS. 
za účasti brigádního generála ing.Petra Ošlejška Ph.D. náměstka generálního ředtele HZS a náměstka člena vlády, ministra průmyslu a obchodu,, pana ing.Petra Třešňáka. Večerem  provází Míša Rottová a po celý večer bude hrát country kapela PROSPEKTORI.  

Proto, abychom umožnili účast co největšímu počtu zájemců rozhodli jsem se poskytnout možnost zaplatit účastnický poplatek ve dvou splátkách.. 
50% vypočteného účastnického poplatku zaplatíte před konáním konference, a 50% po skončení konference s 15 tidenní splatností.
Umožnujeme tím, aby  jste se ,konference mohli zůčastnit všichni, které obsah konference a jednotlivá témata i lektoři,i doprovodný program zaujali a rádi byste se konference zúčastnili  a v současné době máte jiné velké výdaje. 

Věřím, že naší nabídky využijete  a v maximální míře se konference i jejího doprovodného programu zúčastníte. Nezapomeňte také položit otázky, které  by jste měli rádi zodpovězené 
a po skončení konference odjížěli domů s pocity, že vaše účast ,vynaložené  finanční prostředky a váš čas měli smysl. 

výňatek otázek, které k nám  dosud  od vás přišli  a odpovědi najdete zde
https://etm.cz/index.php/novinky/2467-dotazy-a-odpovdi-pro-konferenci-volt-2023

Těším se s vámi při zahájení konference VOLT 2023, v hotelu Avanti , v Brně. 

Ing.Pavel Hála 
předseda 
Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. 

Formulář pro vaše otázky a odpovědi pro konferenci VOLT 2023

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023


 

 
Dotazy a odpovědi pro konferenci VOLT 2023 Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 11. březen 2023obrazky2Organizátoři konference VOLT 2023 jsou připraveni pro odbornou úroveň  a spokojenost účastníků udělat doslova vše. Při vyřizování přihlášek jsme obdrželi řadu dotazu, které odpoví naši lektoři na konferenci ´ve dnech 22.3 - 23.3. Této možnosti využít zaslání dotazů máte vy všichni, ale především přihlášení účastníci, kteří se konference zúčastní prezenčně. 

Pro vaši představu uvádíme vybrané otázky a odpovědi, které jsme dosud obrželi .Nebojte se poslat včas své dotazy, abyste po skončení konference odjížděli s pocitem,že jste zde slyšeli v přednáškách lektorů vše proč jste na konferenci přijeli, a také vyjasnění problémů, a nejasností, se kterými se potkáváte ve vaší každodenní praxi. 

Dotaz 1: Je instalace bezpečná, když proudový chránič FI1 = OEZ LFN-40-003-4 40A, 30mA má předřazené jištění FA1 = 63A?

Tento RCD je pak nadřazen třem jističům FA2, FA3, FA4 B16-1, tedy žádný z těchto jističů „nepustí“ vyšší proud než je 16 A – nemělo by tedy dojít k nebezpečné situaci na RCD.

Je možné tady uvažovat, že vedení kratší než tři metry je chráněno jističi FA 2,3 a 4?

Viz ČSN 33 2000 4-43 ed. 2 příloha C.2. Podle výrobce OEZ cituji "předjištění proudového chrániče by mělo být provedeno pomocí jističe, který má maximálně stejnou jmenovitou hodnotu, jako má proudový chránič.“

V tomto případě by měl být předřazen jistič s jmenovitou hodnotou max. 40 A.

 Odpověď:

Z pozice revizního technika bych tedy doporučil provozovateli změnit hodnotu hlavního jističe na hodnotu In proudového chrániče, tedy In 40 A.

 

Dotaz 2: Prostředí normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné je nahrazeno prostředím normální a abnormální.

Co to v praxi znamená? Vzorová zpráva Ing. Sluky říká, že v RZ má být vždy citován dokument určení vlivů se závěrem normální, nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný.

Odpověď:

 

Ano je pravda, že prostředí jako takové, včetně bezpečných napětí, které bylo uvedeno v normě ČSN 33 2000-4 41 ed. 2, bylo v edici 3 této normy vypuštěno.

Pro klasifikaci prostředí platí norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, a norma byla doplněna TNI 33 2000-5-51. V nově vydané TNI jsou změny v termínech prostředí.

Zmínil bych články z TNI 33 2000-5-51:

Článek 2.1.

Vnější vlivy:

Kombinace charakteristik prostředí, které ovlivňují činnost příslušenství, zahrnujících např. přítomnost vody, nebo případně materiálů pro stavbu, nebo vysoké teploty, dále třeba korozivní a znečisťující látky, případně i pokud se vyskytnou, mechanická namáhání.

 

Článek 2.2

NORMÁLNÍ VNĚJŠÍ VLIVY - v tomto článku TNI jsou vysvětleny vnější vlivy na základní prostředí.

Jsou to vnější vlivy, jejichž působení na elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení je zohledněno v materiálech použitých při montáži elektrické instalace.

Ze strany výrobce jsou provedeny typová a kusová ověření podle platných výrobkových norem, součástí je i potvrzení o bezpečnosti těchto elektrických zařízení, při obvyklém a zamýšleném používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (osoby laik).

U těchto vlivů se nevyžaduje používání doplňkových ochran nebo zvláštních doplňkových opatření.

Článek 2.3

ABNORMÁLNÍ VNĚJŠÍ VLIVY - vnější vlivy, jejichž působení na elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení není zohledněno v materiálech použitých pro montáž elektrické instalace.

U kterých byly provedeny ze strany výrobce typová a kusová ověření podle platných výrobkových norem, součástí je i potvrzení o bezpečnosti těchto elektrických zařízení, při obvyklém a zamýšleném používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (osoby laik).

U těchto vnějších vlivů je nutné použít další prostředky doplňkové ochrany, která zajistí minimalizování rizika nebezpečí z možných účinků elektrického proudu na člověka nebo domácí zvířectvo.

Článek 2.4

DOMINANTNÍ VNĚJŠÍ VLIVY - vnější vlivy, jejichž působení v daném místě převažuje, případně důsledky působení těchto vlivů mohou být určující pro danou elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení, i když se v daném místě nemusí bezprostředně vyskytovat.

V poznámce k tomuto článku je řečeno, že tento druh vlivu může být jak normální, tak abnormální.

Článek 2.5

PROSTŘEDÍ - vliv prostředí zahrnují vlastnosti okolí, nebo prostoru, nebo jeho části, ve kterém je elektrická instalace nebo elektrické zařízení umístěno.

Vliv prostředí zahrnuje ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy.

Článek 2.6

KONSTRUKCE BUDOVY - je to souhrn vlastností budovy, vyplývajících z povahy použitého konstrukčního a dekorativního materiálu, vztahuje se i na provedení budovy a její fixace do okolního prostředí.

Článek 2.7

VYUŽITÍ BUDOVY/OBJEKTU - uplatnění objektů nebo jejich částí dané vlastnostmi osob, klasifikace duševních a pohybových schopností, stupně jejich elektrotechnických znalostí, z odporu lidského těla, množství osob nacházejících se v objektu, je tam včleněn i únik osob, a vlastnosti skladovaných nebo zpracovávaných látek.

Článek 4.5.3:

Konstrukce el. instalací a el. zařízení z hlediska vnějších vlivů na osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

Při vyhodnocování účinků vnějších vlivů a zpracování protokolu o určení vnějších vlivů musí být respektován požadavek, že všechny elektrické instalace a el. zařízení určená pro osoby laik (osoby bez elektrotechnické kvalifikace) musí být minimálně v provedení vyhovujícím pro normální vnější vlivy.

 

Formulář pro vaše otázky a odpovědi pro konferenci VOLT 2023

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023

 

 

 
Proč byste na konferenci VOL 2023 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 23. únor 2023

shutterstock 1551713267Dozvíte se odpovědi na vaše dotazy. 

Dnes zveřejňujem první část otázek, které nám poslal kolega Grepl. Je to návod i pro vás ostatní, kteří jste již své přihlášky poslali a nebo se chystate poslat. 
Je to konference pro Vás, a téma stále doplňujeme. Uvítáme všechny vaše další dotazy, abyste z Brna odjížděli spokojeni, jak z programem, tak aby jste získali správné odpovědi a přehled do vaší praxe. 

1.část otázek, které budou na konferenci VOLT 2023, ve dnech 22.3 - 23.3 zodpovězeny

Postup při revizi IT690V

Periodická revize kritického zařízení, které nejde odstavit (a může být řízeno frekvenčním měničem)

Periodická revize řídícího systému (DCS), které nelze odstavit (výskyt 24VDC i 230V)

Výchozí revize bez předložených dokladů (protokoly o určení vnějších vlivů, dokumentace skutečného provedení, výrobní štítek rozváděče a další náležitosti k rozváděči jako protokol o kusové zkoušce apod.)

Periodická revize bez předložených dokladů(…↑)

Měření impedance ochranné smyčky u zařízení, jež musí být doplňkově pospojeny (motory, jednotky klimatizací apod) – co když mi nevyjde smyčka?

Rozváděč má na štítku In25A. Hlavní jistič 50A a pod ním několik jističů 16A

Norma uvádí, že kabely mají být dostatečně mechanicky kryté. Posouzení „dostatečnosti“ má udělat RT? Příklad vedení kabelu ve výšce jednoho metru v liště někde na skladě, kde jezdí VZV.

Na jakou normu se odvolat v případě poškození krytu bezp. vypínače motoru? případně nedostatečné krytí IP vlivem poškození krytu

Revizní zpráva el instalace objektu v průmyslu obsahuje několik zásuvkových beden (každá má v sobě jističe a zásuvky) jedna z beden je nevyhovující (například nevhodně jištění, tedy nebezpečný stav) – je tedy potřeba vydat revizi zápornou a tak „nutit“ zákazníka odstavit zbytek skříní?

Je instalace bezpečná, když – proudový chránič FI1 = OEZ LFN-40-003-4 40A, 30mA má předřazené jištění FA1 = 63A? Tento RCD je pak nadřazen třem jističůmFA2, FA3, FA4 B16-1, tedy žádný z těchto jističů „nepustí“ vyšší proud než je 16A – nemělo by tedy dojít k nebezpečné situaci na RCD. Je možné tady uvažovat , že vedení kratší, než tři metry je chráněno jističi FA 2,3 a 4? Viz ČSN 2000 4-43 ed.2 příloha C.2 Podle výrobce OEZ cituji " předjištění proudového chrániče by mělo být provedeno pomocí jističe, který má maximálně stejnou jmenovitou hodnotu, jako má proudový chránič. V tomto případě by měl být předřazen jistič s jmenovitou hodnotou max. 40A

 

Prostředí normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné je nahrazeno normální a abnormální. Co to v praxi znamená? Vzorová zpráva Ing. Sluky říká, že v RZ vždy má být citován dokument určení vlivů se závěrem nebezpečný, normální nebo zvlášť. nebezpečný.

Přizemnění montovaných konstrukcí nesoucích potrubí, či kabelové lávky – je nutno zemnit každou nohu kabelových mostů (a podobných ocelových konstrukcí), nebo stačí každá druhá…?

Má RT kontrolovat poloměr ohybu u kabelů (zejména v průmyslu)?

Je nutné zkoušet úbytek napětí? Prakticky jak?

Je nutné dělat Zkoušení pro potvrzení doplňkové ochrany v případě, kdy je doplňková ochrana řešená doplňkovém pospojení?

Jak správně měřit svodiče přepětí?

Budeme se těšit na Vaše další dotazy !! 
posílejte na adresu hala @elektrotechnici.cz 


Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023

Vyplňte pro Vaše dotazy

 

 

 
Elektrotechnická ročenka ETM 2022 Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Čtvrtek, 23. únor 2023

rocenka 1Autor Rostislav Kubíček RT E2A, E2B shrnuje na  105 stranách  v 17 kapitolách vše co by měl každý elektrotechnik znát.
Kniha je určena pro revizní techniky elektrických zařízení, elektromontéry, elektroinstalatéry, projektanty ,energetiky 
mistry odborného výcviku na středních elektrotechnických školách a odborných učilištích elektrotechnického zaměření
Z obsahu 
I01 Novinky kolem způsobilosti osob v roce 2022
 02 Ochranna před nebezpečným dotykem
03 Řazení vypínačů v elektrotechnice 
04 Čemu věnovat pozornost při nákupu elektrických spotřebičů a svítidel
05 Kabely CYKY+DS+CZ+EN
06 Funkčnost kabelů a kabelových nosných konstrukcí v případě požáru z hlediska technických a právních předpisů 
07 Jaké zkoušky kabelů a vodičů se nejčastěji provádí
08 Proč měřit impedanci smyčky při revizích
09 Elektroinstalace, zóny v koupelnách
10 Vnější ochrana proti blesku a přepětí z pohledu norem 
11 Vnější vlivy podle nového TNI 332000 5-51 
12 Jak fungují ochrany Afdd 
13 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
14 Značení kabelů silových
15 Značení holých a izolovaných vodičů
16 Legislativa v elektroinstalacích
17 Ochrana před účinky blesku 

Cena 450 Kč 
Cena při objednání do 22.3. 350 Kč 

Vaše objednávky s počtem ks 
posílejte na e-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Bude vám vystavena faktura k úhradě, publikace bude rozesílána začátkem měsíce dubna 

Ukázka Elektrotechnické ročenky 2022 

Elektrotechnická_ročenka_30_stran.pdf

Objednávka Elektrotechnické ročenky ETM r.2022

 


distrelec

Přehled nových článků

amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky