Domů

SkiJo – program pro podporu kreslení stavebních výkresů

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 
Neděle, 06. leden 2013

00Nadstavba SkiJo ELEKTRO pro AutoCad, BricsCAD a ZwCAD je podpůrnýmmodulem profese, navazujícím na základní stavební část.Instaluje se současně se stavební částí do stejného adresáře.

 

Nastavení a definice profese

Při prvním spuštění profese elektro ve výkrese je nutné provést definicitéto profese – dojde k definování potřebných vrstev, načtení typů čara nastavení kroku v závislosti na měřítku výkresu. Definice se provádí volbouv menu SkiJo/PROFES/Elektro/ DEFELE:.

Po příkazu definice DEFELE: je profese zároveň nastavena.Definovaný krok je důležitý pro správné umisťování a napojování elektroprvků.Při práci s profesí elektro je třeba mít krok zapnutý.

Velikost kroku závisí na měřítku výkresu a globální velikosti textu - uvedenéparametry ovlivňují rovněž velikost elektroznaček.

Pro zobrazení – přepínání menu profese elektro je třeba tuto profesi nastavit.Nastavení – přepínání je možné buď tlačítkem hlavní lišty SkiJo neborozvinutím rolety SkiJo/PROFES/Elektro/set_EL tuto profesi nastavit.

Při nastavení profese nedojde k definici potřebných vrstev, funkce nastaveníjsou určeny pouze pro rychlé přepínání profesí ve výkresu, ve kterémbyla již příslušná profese jednou definována.

Po nastavení profese dojde k zobrazení nástrojové lišty elektro, proAutoCAD je roleta menu Různé je nahrazena roletou Elektro, roleta menuNové hl. je nahrazena roletou El-vrstvy. V programu BricsCAD jsou roletyelektro trvale umístěny jako podpoložky rolety Profese, k nahrazování roletnedochází.01

Roleta menu El-vrstvy – Řízení vrstev slouží k ovládání zobrazení. Prvnísekce slouží k hromadnému zobrazování, vypínání (zmrazení).

Druhá sekce menu (Světla, Zásuvky...) slouží k zobrazení (zapnutí) příslušnéskupiny navíc k současnému stavu zobrazení.

Třetí sekce (PouzeSvětla, PouzeZásuvky...) slouží k zobrazení pouze příslušnéskupiny.

Členění do skupin elektrospotřebičů (obvodů) umožňuje z celkovéhovýkresu zobrazit pouze vybranou část pro zpřehlednění výkresu.

Roleta menu Elektro umožňuje v AutoCADu zobrazovat příslušnépodsekce obrazovkového menu profese elektro. Bez zobrazení obrazovkovéhomenu je nevýznamná.


Proč použít obrazovkové menu?

Není potřeba pro vložení spotřebiče-přístroje zobrazovat ikonové menu.Spotřebiče příslušné skupiny jsou v obrazovkovém menu trvale zobrazeny,je možno opakovaně vybírat, první řádek menu umožní v případě potřebyikonové menu také rozvinout.

Vybráním tlačítka svítidel z nástrojové lišty profese elektro rozvinemeikonové menu, vybereme vývod a umístíme do výkresu.Podobně pro všechny ostatní značky.


Struktura výkresu

Podpora nadstavby spočívá jednak v kreslení rozvodů ve slepých stavařskýchvýkresech a dále v kreslení propojovacích schemat a schemat rozváděčů.Do výkresu jsou umisťovány elektro značky. Dále jsou vkládanypopisné značky, je kresleno vedení. Kresba je umisťována do zvláštníchvrstev začínajících zkratkou EL_... . Zapínáním či vypínáním vrstev je dosaženopotřebného zobrazení.

Psané texty či odkazy jsou umisťovány do popisných vrstev k aktuálněnastavenému obvodu – vrstvě. Pokud je aktuální vrstva EL_SVETLA,popisy jsou umístěny do EL_SVETLA_ODKAZY. Pokud aktuální vrstva –obvod není elektro – jsou popisy umístěny do společné vrstvy elektroEL_ODKAZY.


Kreslení rozvodů

Podkladem pro kreslení je slepý stavařský výkres. Tento může být do elektrovýkresu připojen jako xref nebo vložen jako blok. Viz odstavec mezivýkresovýchvazeb ve stavební části příručky. Profesi je také možno kreslitpřímo do stavebního výkresu s využitím řízení hladin. Tato varianta nenípro složitější výkresy doporučena.


Kreslení schematu rozváděče

Kreslení je vhodné provádět v měřítku 1:1. Mezi hlavní lišty (křivka-polylines nastavenou tloušťkou) se umisťují prvky rozváděčů – pojistky, jističe...Tyto se propojí vodiči.

 

Zadávání parametrů prvků

Jednotlivé elektro značky obsahují zpravidla několik parametrů, které sevypisují do výkresu. Jedná se například o číslo obvodu, typ, počet trubiczářivkového svítidla a pod. Tyto parametry se zadávají buď z příkazovéhořádku nebo pomocí dialogového panelu atributů. Záleží na nastaveníDialog-Ano-Ne.

Parametry je možno naplnit také dodatečně příkazem pro plnění textůu elektroznaček – atributů.

Obsluha uživatelské knihovny elektro

– doplnění prvků
– pro přehlednost založte nový adresář/složku vedle adresáře/složkynadstavby SkiJo, do kterého budou prvky ukládány
– nastavte přístup programu AutoCAD/IntelliCAD rozšířením cesty k výkresůmdo tohoto adresáře/složky
– pro AutoCAD: Preference/Soubory/Cesta k podpůrným souborům...
– pro IntelliCAD: Konfig 
– Cesty/Soubory 
– Výkresy
– nové výkresy-bloky ukládejte do tohoto adresáře/složky (8 znaků)
– rovněž do tohoto adresáře/složky uložte snímek bloku (Mslide/Vsnímek)(8 znaků)
– zkontrolujte soubory *.DAT zda nemají nastaven atribut „pouze pročtení“ může to být způsobeno kopírováním z CD nebo zkusmo modifikujteknihovnu 
– nemožnost zápisu bude oznámena
– doplňte seznam příslušné sekce knihovny 
– 8 znaků 
– (Soubor/Konfig/SkiJo/Elektro knihovny)

Při vytváření nových prvků je nutno vycházet ze zdrojových prvků,které mají přednastaveny potřebné atributy, a jejich charakteristické jméno– počáteční 4 znaky, které musí v názvu zůstat, zajistí správnou funkčnostpro vložení – počty a typy atributů.

 

Komentáře a dotazy 

 
#2 redakce 2013-01-07 23:32 Více informací o programu najdete na adrese
http://www.skijo.cz/
Citovat
 
 
#1 zdenek 2013-01-06 18:46 Kolik program stojí a kde se dá objednat ? Citovat
 
distrelec
Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky