Domů


Softwarový nástroj, který Vám pomůže snadno a spolehlivě navrhnout elektrické rozváděče nízkého napětí Tisk Email
Zveřejněno: Středa, 25. srpen 2021
banner schrackSoftwarový nástroj, který Vám pomůže snadno a spolehlivě navrhnout elektrické rozváděče nízkého napětí
 
Softwarová podpora pro Vaší každodenní práci
Připravili jsme pro Vás ucelený softwarový nástroj s názvem Schrack Design. Ten slouží jako projekční nástroj pro návrh rozváděčů včetně kontroly oteplení, čelního pohledu, jedno- a třípólového schématu, soupisky použitých komponent, které si můžete ihned objednat v našem eshopu.
 
Schrack Design je softwarový nástroj, který Vám pomůže snadno a spolehlivě navrhnout elektrické rozváděče nízkého napětí podle aktuálních norem ČSN EN 61439-1, -2, -3 a ČSN IEC 890+A1. Součástí programu je kompletní produktová databáze komponentů Schrack Technik (jističe, chrániče, skříně pro rozváděče,…..), která je pravidelně aktualizována.
 
Monitorování energie: nástroj pro udržitelnost a spolehlivost. Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 24. srpen 2021

m monitoring el siteČím konkrétnější a přesnější jsou informace získané monitorováním, tím lepší výsledky lze získat.

V čem vám pomůže?

  • Podpora snižování energie a nákladů a optimalizace plynulosti a bezpečnosti výroby.
  • Optimalizace a zlepšení lze dosáhnout vizualizací spotřeby a kvality energie.Ve skutečnosti je to tak, že čím konkrétnější a přesnější jsou informace získané monitorováním, tím lepší výsledky lze následně získat. Monitorování je zásadním prvním krokem ke snížení spotřeby energie a souvisejících nákladů. Monitorování energie může být navíc užitečným nástrojem pro optimalizaci účinnosti, plynulosti a bezpečnosti výrobních procesů.
 
XVII.celostátní setkání elektrotechniků, projektantů, revizních techniků a energetiků ČR, ELTECH 2021 Tisk Email
Zveřejněno: Pátek, 20. srpen 2021
obr.čXVII.celostátní setkání elektrotechniků, projektantů, revizních techniků a energetiků ČR, ELTECH
Kdy 19. 10. – 20. 10. 2021
 
Kde Aureli Hotel Astra,
Mukařovská 1740/22, Praha 10
 -----------------------------------------                                                               
Program:
 
Úterý 19. 10. 2021
Nová legislativa v oblasti VTZ
 
8.30 - 10.00 Prezence, ranní káva.

10.00 - 11.00 Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí.
Přednáší: p. Rostislav Kubíček, RT E2A,
E2B, lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.
 
11.00 - 12.00 Ochrana před účinky blesku a přepětí z pohledu projektanta, provozovatele a revizního technika. obr.Dehn
Přednáší: p. Daniel Anděl, DEHN s.r.o.
 
12.00 - 13.00 Oběd.
 
13.00 - 13.15 Úvodní proslov
Mgr. Bc. Lucie Kyselová, vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 
13.15 - 14.30 Nová legislativa v oblasti VTZ.
Nový zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce u vyhrazených technických zařízení.
Základní informace o Nařízení vlády pro vyhrazená elektrická zařízení.
Přednáší: Ing. Mgr. Rudolf Hahn, generální inspektor SUIP Opava, Ing. Ondřej Varta, vedoucí odboru VTZ, SUIP Opava.         obr.č.5
 
14.30 - 15.00 Výsledky z kontrolní činnosti SUIP u vyhrazených elektrických zařízení.
Přednáší: Ing. Miroslav Záloha, Vedoucí oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví)
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, Živičná ul. Ostrava  
 
15.00 - 15.30 Závazné normy, sponzorské přístupy.
Prodej/distribuce norem – způsoby distribuce, ceny, ČSN online.
Ochrana autorských práv – proč nejsou normy dostupné zdarma, za jakých
podmínek je možné používat části norem.
Přednáší: Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel, Česká agentura pro
standardizaci, Ing. Ivana Kolínská, vedoucí oddělení péče o zákazníky, ČAS.
 
 
15.30 - 16.00 Správné náležitosti revizních zpráv.
Přednáší p. Rostislav Kubíček, revizní technik E2 A, E2B, lektor Živnostenského                                                                                   vnější vlivy
společenstva elektrotechniků, z.s.
 
16.00 - 16.30 Coffebreak.
 
 Schrack design
16.30 - 18.30  Workshop I Schrack Technik spol. s r.o
Schrack Design: Projekční nástroj pro návrh rozváděčů včetně kontroly oteplení.
Schrack Design je softwarový nástroj pro návrh rozváděčů včetně kontroly oteplení, čelního pohledu, jedno- a třípólového schématu, soupisky použitých komponent,
které si můžete jedním klikem ihned objednat na e-shopu Schrack.cz. Software je pro všechny zcela zdarma a ukážeme si praktickou ukázku jeho využití.
Přednáší: Pavel Kouřil, produktový manažer, Schrack Technik spol. s r.o.
 
16.30 - 18.30 Workshop II Dehn s.r.o
Dokončení přednášky z dopoledního bloku, a poté následuje Instalace svodičů bleskových proudů
a přepětí, jejich kontrola a měření.
Ukázka svodičů v montážních sadách, kde si mohou účastníci workshopu vyzkoušet sami zapojení svodičů
bleskových proudů a přepětí a měření při revizích svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran.
Přednáší: Daniel Anděl, Dehn s.r.o.
 
fluke mda 550 motor drive analysis machine blue panther16.30 - 18.30 Workshop III Měření na řízených pohonech, Blue Panther s.r.o.
Přednáší: Ing. Jaroslav Smetana, ředitel Blue Panther s.r.o.
Volně navazuje na přednášku společnosti Danfos
Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně,nasazení frekvenčních měničů v průmyslovém podniku a jejich vliv na kvalitu elektrické energie
Vlastnosti elektrické sítě – napájecí napětí, zkreslení napětí a proudu a nesymetrie a jejich vliv na pohon
Napětí meziobvodu – velikost, časové změny – vliv na provoz měniče.
Napětí a proudy na výstupu měniče, odrazy na kabelu a jak je odstranit.
Hřídelové napětí a ložiskový proud a co sním.
Frekvenční měniče Danfoss
18.30 – 19.30 Osobní volno.
 
19.30 - 22.00  Raut, doplněný ochutnávkou piva Staropramen, neformální výměna zkušeností.        
                                                                                                                                       
Středa 20. 10. 2021
 
8.30 – 9.00 Prezence 
 
9.00 – 10.30  Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně, nasazení frekvenčních měničů v průmyslovém podniku.                  
Přednáší: Ing. Hynek Václavík – Aplikační inženýr Danfoss CZ/SK,
                 Ing. Josef Konečný – Aplikační inženýr Danfoss CZ/SK.
 RCD chránič
10.30 - 12.00 Měření proudových chráničů RCD při revizích elektrických instalací podle ČSN 33 2000-6 ed. 2
Přednáší: Ing. Leoš Koupý, obchodní ředitel ILLKO Blansko.
 
12.00 - 13.00 Oběd.
 
13.00 – 14.00  Novinky v připojovacích podmínkách pro výrobny včetně mikrozdrojů a průvodce procesem připojení

Přednáší: Ing. Jakub Vaněk, Specialista odboru Obsluha zákazníků Business, ČEZ Distribuce, a. s.

 
14.00 – 15.00 Vnější vlivy z pohledu normy ČSN 332000-5-51 ed.3.
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem                                                                                                                                               vnější vlivy do pozvánky
Třídění vnějších vlivů, označování vnějších vlivů.
Dokumentace o určení vnější vlivů.                                                                                                                                
Způsob uvádění vnějších vlivů v protokolu.
Složení komise pro vypracování protokolu o určení vnějších vlivů.
Lhůty pravidelných revizí ve vztah k určeným vnějším vlivům.
Přednáší: p. Rostislav Kubíček, revizní technik E2A, E2B lektor Živnostenského
společenstva elektrotechniků, z.s.
 
15.00 – 15.30 Vylosování tomboly, předání Osvědčení o absolvování, rozjezd domů.
 
 
Zabezpečení účtů díky Identity Managementu a cloudu Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Čtvrtek, 19. srpen 2021

Lukáš Cirkva 1Vývoj nových technologií jde neustále dopředu. Moderní technologie se staly nedílnou součástí života mnoha lidí. Ti během dne využívají několik aplikací a přihlašují se do různých účtů. A nejen v souvislosti se správou účtů vznikají i nové cloudové služby. V čím dál tím větší míře se využívá správa identit a řízení přístupů. Nově v poslední době vzniká také potřeba propojení správy identit s cloudem. Tomuto trendu se věnuje následující článek.

Otázka bezpečnosti a zjednodušení chování uživatelů

V souvislosti s novými technologiemi, se stále složitější strukturou organizací i se stále větší potřebou využívání různých softwarových aplikací vzrůstal požadavek na bezpečnost a na zjednodušení chování jednotlivých uživatelů při využívání informačních zdrojů v rámci firem. Pro různé softwarové systémy měli uživatelé často přidělené různé přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) a k nim schválená práva. Obvykle k těmto oprávněním docházelo v zaměstnaneckém poměru skrze personální oddělení a konkrétního vedoucího. A právě s narůstajícím počtem jednotlivých uživatelů a se vzrůstajícím počtem softwarových aplikací bývá pro usnadnění zaváděn systém správy identit a přístupů uživatelů (Identity and Access Management neboli IAM).

Identity and Access Management

Jak uvádí Lukáš Cirkva, CEO & Partner ve společnosti BCV solutions: „Identity and Access Management svým uživatelům usnadňuje přístup a využívání dalších potřebných softwarů napříč konkrétní firmou. Řídí se dle business a procesní logiky, která je nutná při zavádění oprávnění jednotlivých uživatelů.“

 
Řešení optických rozvodů -část 1 Vnitřní optické rozvody Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Středa, 18. srpen 2021
Snímek obrazovky 2021 08 18 192810Díky pochopení majitele firmy ELNO CZ  pana Adama Piláta, máte možnost se seznámit s optickými sítěmi. Je to téma zajímavé 
zejména pokud instalujete optické sítě,v různých objektech a revizní technici, pak při následné revize se setkávají s povinností revidovat  optické  sítě.Dnes vám přinášíme pojednání o vnitřních optických sítí. V dalším pokračování bude následovat řešení venkovních optických sítí a na závěr si povíme o jejich údržbě a revizích. 
 
ŘEŠENÍ OPTICKÝCH ROZVODŮ
Provedení vnitřních instalací sítí elektronických komunikací pomocí optických vláken vytváří základ pro dlouhodobě udržitelné řešení vysokorychlostního přístupu k Internetu v bytových a rodinných domech. Takto provedené rozvody umožňují přímé napojení na optickou přístupovou síť a společně vytváří sítě typu FTTH (optická přístupová síť se zakončením optického vlákna v bytě účastníka). Pokud není vnitřní rozvod budován konkrétním provozovatelem služeb elektronických komunikací (operátorem), je vhodné návrh rozvodu koncipovat s ohledem na připojení vnitřních rozvodů bytového domu více operátory, tedy umožnit sdílení rozvodu na úrovni přístupového bodu budovy tzv. AP (Access Point), který je rozhraním optických přístupových sítí různých operátorů a optické kabeláže budovy.
 
Od odpadu k udržitelné energii: elektřina a vytápění pro město Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 07. srpen 2021
 
edinburgh efw plant 1120x747SKOTSKO: Na předměstí Edinburghu pomáhá inovativní systém nakládání s nerecyklovatelným městským odpadem snižovat ekologickou stopu města. V souladu s cíli skotské vlády v oblasti nulového odpadu přispívá k odstranění skládkování a zároveň k výrobě elektřiny a tepla. Tento proces je vybaven vysoce účinnými pohony VACON® NXP a vytváří dostatek tepla pro zásobování 25 000 domácností.
  
Kompetence, která zlepšuje energetickou účinnost                                                                                                                                      
 Závod Millerhill Zero Waste Parc je zařízení na výrobu energie pro odpad (EfW), které navrhla a postavila společnost Hitachi Zosen Inova (HZI) jménem společnosti FCC Environment, která je odpovědná za řízení environmentálních služeb v obci Edinburgh.
 
Kombinovaný svodič pro rodinné domy DEHNshield Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 05. srpen 2021
0DEHNshield je svodič, jehož srdce tvoří jiskřiště a pro zpracování obloučku na elektrodách používá princip zhášecích komor. Tvarově uzpůsobené elektrody jiskřiště zabezpečí, že oblouček doputuje do části, kde je mezi oběma elektrodami spoj s vícenásobným jiskřištěm, na kterém se oblouk rozdělí na množství malých obloučků.Díky rozdělení na množství dílčích obloučků, je otázkou krátkého času, než jeden z obloučků zhasne a přeruší tak reakci svodiče. Svodiče DEHNshield mají takzvanou funkci vlnolamu pro bleskový proud – WBF a tak je možné je použít přímo pro ochranu koncového zařízení. Připojovací svorky mají v závislosti na druhu vodiče velmi široký rozsah a umožňují upevnění vodičů 1,5-35 mm2
 


Přehled nových článků

Amper
Micronix
Findernet.com
NOARK electric
Famatel
konference
blue panther
Schrack
danfoss
dehn
Sick sensor intelligence

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky