Domů


Proč byste na konferenci VOLT 2023 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 15. leden 2023

Konference VOLT 2023  se uskuteční ve dnech 22.-23.3 v hotelu AVANTI, v Brně. Je to součást oficiálního doprovodného programu veletrhu AMPER 2023 
Program byl velmi pečlivě připravován, a jedním z motorů byl podnět začínajícího revizního technika.Ptal se mě, poradíte mi co bych jako začínající revizní technik měl znát? 
Od tohoto tématu jsme se odrazili, a vznikl program, bohatý na informace o revizích, revizních zprávách a záludnost, které by mohli mladí revizní technici při revizích elektroinstalaci přehlédnout . Protože všude kolem nás rezonuje fotovoltaika, a pan Kubíček, se setkal s odběrateli elektrické energie, tj společností EGD , a musel řešit  jaké všechny  úkony je teřba  provést při zajištění instalace fotovoltaických elektráren . před příchodemrevizního technika v návaznosti na evropskou směrnici a platné normy. 

Celý program konference VOLT 2023 si můžete přečíst v pozvánce, která je přiložena k tomuto článku, a také se můžete včas přihlásit , a získat velké slevy. Při přihlášení a úhradě 
vložného do 25.1. 2023 je to sleva ve výši až 20%, tedy 1098 Kč. 

Ale nechme také promluvit pana Kubíčka, aby on sám  vás pozval k účasti na konferenci VOLT 2023. 

                                                                                                  

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023

 
Co přináší časopis PRO REVIZE č.3-4/2022 Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 10. leden 2023

PRO REVIZE 3 4 obálka 1V prvním týdnu v lednu t.r. vyšlo číslo PRO REVIZE 3-4/2022. Ve středu bude rozesláno všem předplatitelům.
A na co se můžete v tomto čísle těšit?

V úvodu je popsán měřicí přístroj MEG -45 pro energetiku, společnosti MEgA- Měřicí energetické Aparáty a.s..
Měření v energetice je často nutné doplnit o dálkovou komunikaci a a časovou synchronizaci . Dálková komunikace přenáší změřená data geograficky rozmístěných míst, do společného řidicího centra. Časová synchronizace je nutná pro správné přiřazení změřených dat a má zásadní význam při analýzách rozvoje poruch v elektrické síti.
Druhý článek se věnuje kontrolám a revizím elektrických spotřebičů z pohledu nové legislativy. V první části se pan Kubíček ( autor ) věnuje změnám legislativy u nařízení vlády 190/2022 a 194/2022, a jejich dopadem do kontrol a revizí spotřebičů.Pokračuje rozdělením elektrických spotřebičů vzhledem k účelu jejich užívání.Kdo může provádět dle zákona č.250/2021Sb revize elektrických spotřebičů. Kdo provádí kontroly spotřebičů. Dále jak se provádí prohlídka elektrického spotřebiče ve smyslu normy ČSN 1600 ed.2 Jaké měřicí úkony se provádějí při revizi elektrického spotřebiče dle normy ČSN 1600, ed. 2.
V další části zaujme článek Ing.Koupého ze společnosti ILLKO, na téma použití a měření RCD v dobíjecích stanicích pro elektromobily.Tento rozsáhlý článek uvádí čtenáře do problematiky EVSE ( Electric vehicle supply equipment )  dobíjecí stanice pro elektromobily. V článku jsou podrobně popsány parametry RCD důležité pro použití v EVSE., konstrukční provedení, volba typu RCD, zapojení RCD, v TN sítí, v TT síťi. A závěr článku je věnovánOvěření parmetrů RCCD-DD při revizi.
Následuje 2 část povinností provozovatele elektrických zařízení nn ve vztahu k provádění revizí. Poprvé se na stránkách časopisu PRO REVIZE č.3-4/2022 představí Ing. Ján Meravý, soudní znalec z oboru elektrotechniky a bezpečnosti práce  Trenčín..Ve velice odborném pojednání seznámí čtenáře z poznatky z revizí elektrických instalací z pohledu soudního znalce. Článek je doplěný řadou fotografií, které zachycují, špatně provedenou elektroinstalaci. Ing.Roman Hudeček, majitel firmy Bonega, přispívá článkem z praxe Blíží se konec klasických jističů? Domnívám se, že seznamení s modulovými jističi Bonega potěší hlavně projektanty, ale své si  v článku najdou i revizní technici. Ing.Hudeček uvádí Příklady nežádoucích spojení vodičů?N“ a "PE z praxe. Proč odpínat s fází současně i N vodič.
Rozebírá také i skutečnost, že pouze proudový chránič chránič nestačí.Je třeba se věnovat i tomu, co se děje s bezpečností za proudovýnm chráničem. Je toho opravdu hodně, co si každý čtenář může v tomto obšírném článku najít. Pokračuje pan Kubíček, s Analýzou rizik v elektrotechnice, na co by si měli nejen revizní technici  dát pozor.Pokračuje seriál Ing.Koupého Měření při revizích elektrických instalací, tentokrát věnovaný měření proudobývh chráničů RCD.
Závěr časopisu patří opět panu Kubíčkovi, který se věnuje kontrolám, zkouškám a revizím fotovolaických elektráren a ostrovních systému z pohledu aktuálních platných norem.

PROREVIZE_3-4.pdf

objednávka_předplatného.docx

 
Čeho by se měl vyvarovat a co by měl znát nejen začínající revizní technik elektrických zařízení - konference VOLT 2023 Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 07. leden 2023

shutterstock 2066352428  Konference VOLT 2023 

 Uskuteční se ve dnech 22.-23.3. v Brně,
 v hotelu AVANTI. 
 Podnět k programu nám dal jeden začínající  revizní technik, 
 který mi řekl. Víte, já jsem " čerstvý " revizní technik, a rád  bych se dověděl informace,
 které mi pomohou v mé začínající  praxi. V ŽSE, máme dlouholeté
 zkušené revizní techniky, a současně lektory, pana Rostislava Kubíčka RT 2A, 2B  a pana Štefana Chocholáčka, RT 1A, 1B.
 Dali jsme  hlavy dohromady a připravili program, které sestává se dvou částí.

První je věnována tématu revizí elektrických zařízení.

Z programu vybíráme
1/ Jak postupovat při výběru správného měřicích přístroje při revizích elektrických instalací
    Kdy je vhodný jednoúčelový a kdy kombinovaný měřicí přístroj
    přednese : Ing. Pavel Šilar, RT E2A,vedoucí oddělení měřicích přístrojů Micronix Praha 

2/ Poznatky súdneho znalca z vykonávania revízií elektrických inštalácií a bleskozvodov 
    podľa dnes už neplatných noriem
    přednese: Ing. Ján Meravý, soudní znalec elektrických zařízení, Lightning elektro,Trenčín

3/ Čo možno neviete o výťahoch a zvihacích zariadeniach 
   přednese: Štefan Fábry, revizní technik zdvihacích zařízení

4/ Normy vztahujcí se k revizím elektroinstalací 
    přednese: Ing. Jiří Hrazdil, Technické normy Brno 

5/ Náležitosti revizní zprávy z pohledu revizního technika 
     přednese: p.Rostislav Kubíček, RT E2A, E2B, lektor ŽSE,z.s.

6/ Čeho by se měl vyvarovat a co by měl znát začínající revizní technik elektrických zařízení 
    přednese: p.Štefan Chocholáček, RT E1A , E2B, lektor ŽSE, z.s.

7/ Rozvody elektrické energie z pohledu revizního technika 
    přednese: p.Rostislav Kubíček, RT E2A, E2B, lektor ŽSE,z.s.

Druhá část je věnována tématům souvisejícím s fotovoltaikou
8/ Nabíjecí stanice Hager v kombinaci s fotovoltaickými systémy
    přednese:p.Štěpán Tyc, Hager Electro

9/ Měření na fotovoltaických elektrárnách 
    přednese : Ing.Jaroslav Smetana , ředitel Blue Panther

10/ Ochrana fotovoltaických elektráren proti přepětí pro stejnosměrné sítě do 1500 V DC 
       Revize fototovoltaických přepěťových ochran a jejich záludnosti 
       přednese : Ing.Daniel Sidun , jednatel KiWA SK

11/ Přepěťové ochrany ve vlastnictví odběratele, kam se umisťují
      přednese. p.Rostislav Kubíček, RT E2A,E2B, lektor ŽSE, z.s. 

Celý program vhodně doplní pan Ing.Jiří Vašinka, produktový manažer ABB
Úspora místa v rozváděčích 
Moderní trendy v oblasti jističů, proudových chráničů a jejich kombinací 

Stalo se již tradicí, že konferenci vhodně doplní výstavky elektrických výrobků
měřicích přístrojů 

V závěru této upoutávky ,si dovolím upozornit na velký počet slev
podrobnosti v pozvánce. 
Nejaktuálnější a největší sleva z vložného ve výši 20% , tedy 1098 Kč 
je poskytována, za včasné přihlášení a úhradu do 25.1.2023

Ti z Vás , kteří o účasti opravdu vážně uvažujete, nezapomeňte jí využít!! 

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023

 

 


   

 
Čemu věnovat pozornost při nákupu elektrických spotřebičů a svítidel Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 28. listopad 2022

Když kupujeme světelný spotřebič,třeba lustr,uvažujeme o tom že by jsme ho chtěli regulovat .Také je důležitý příkon žárovek.
svítidla

 

 

 

 

 

Jak vysvětlit svítivost žárovek (světelný tok): co vyjadřuje a proč se jí řídit?

Světelný tok se udává v lumenech a vyjadřuje skutečné množství světla, které světelný zdroj vyzáří. Jde tak o mnohem lepší parametr pro srovnání „výkonu“ žárovek, než je jejich příkon ve wattech, což je zřejmé při pohledu na srovnávací tabulku klasických a LED žárovek.
obr.2

 

 

 

 

 

Důležitá je otázka výběru příkonu spotřeba (příkon) vybíraného svítidla.

Udává energetickou náročnost svítidla. Současné úsporné zdroje mají spotřebu pouze v jednotkách wattů. 

Už jste se setkali že jste si koupili žárovku a ona Vám nepasovala do objímky? Je důležité si ověřit před koupí světelného zdroje tvar patice svítidla..

Patice slouží k mechanickému upevnění a elektrickému propojení svítidla se světelným zdrojem. Mohou být šroubovací, bajonetové či kolíčkové, mohou se lišit i velikostí. Různé typy patic nejsou vzájemně kompatibilní. 

 
Nová ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 21. listopad 2022

20221121 164406Ve Věstníku 11/2022 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, byla vyhlášena norma ČSN  33 2000-5-53 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje, která nabyde platnost k 1. 12. 2022.

Tato norma nahradí, s účinností od 2025-05-13, normy ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 z června 2016, ČSN  33 2000-5-534 ed. 2 z listopadu 2016 a ČSN  33 2000-5-537 ed. 2 z dubna 2017. Tyto normy platí do uvedeného data společně s normou ČSN  33 2000-5-53 ed. 3.

Tato norma je celkovou technickou revizí předchozí normy, která slučuje technické požadavky na přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování, které byly doposud obsažené ve třech samostatných normách souboru ČSN 33 2000.

Podrobný popis všech změn v textu normy najdete v příštím čísle časopisu.

Další informace o nových i stávajících normách najdete na https://www.normy.biz/

 
Kontroly,zkoušky a revize fotovoltaických elektráren a ostrovních systémů z pohledu aktuálních platných norem Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Sobota, 19. listopad 2022

shutterstock 408305149 2Autoři: Rostislav Kubíček, RT 2A, 2B, lektor ŽSE, z.s.
           Štefan Chcocholáček RT 1A, 1B  

V tomto článku byly použity tyto normy:

ČSN EN 62446:2010 (364623) Fotovoltaické
systémy spojené s elektrorozvodnou sítí – Minimální
požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky
při uvádění do provozu a kontrolu
 (viz https://www.in-el.cz/referat/103219/dokumentace
-zkousky-a-kontroly-fotovoltaiky-csn-en-62446
).

Požadavky na konstrukci, ale především na soubor 
ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého 
(v samotné normě je to skryto pod mezinárodním
označením těchto norem jako IEC 60364), zejména
pak na ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého
napětí – Část 6: Revize a ČSN 33 2000-7-712:2006 (332000) Elektrické instalace budov
– Část 7-712:Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí
systémy (v normě jsou uvedeny pod mezinárodním označením

IEC 60364-6 a IEC 60364-7-712).

Další související normy

Soubor ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN 33 2000-6 (332000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-712:2006 (332000) Elektrické instalace budov –
Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
– Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

Soubor ČSN EN 61557 (356230) Elektrická bezpečnost
v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím
do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení
ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany
ČSN EN 61730-1 (364650) Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických
(PV) modulů – Část 1: Požadavky na konstrukci

 
Co přináší časopis PRO REVIZE č. 1 - 2? Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 08. listopad 2022

casopis1Co přináší časopis PRO REVIZE č. 1 - 2?

Dlouho jsme čekali na odborný časopis,
který není přeplněn reklamami a popisy
elektrotechnických výrobků, a podařilo
se. Díky členům našeho
Živnostenského společenstva
elektrotechniků, z. s.
a redakční radě
máte možnost si dnes přečíst, případně
volně stáhnout v pdf formátu, celý časopis.

Časopis, který je celý věnován praxi  a
reviznímtechnikům především, ale i příznivcům elektrotechnikům, kteří uvažují, že by se revizními
techniky stali i našim doyenům, kteří již s praxí skončili a rádi si přečtou, co je dnes v oboru nového.

V úvodu časopisu je panem Štefanem Chocholáčkem, revizním technikem E1A a E1B, lektorem
Živnostenského společenstva elektrotechniků, z. s. představen měřicí přístroj MEg 40+.
Pan Chocholáček v něm popisuje, k čemu tento měřicí přístroj slouží. Přístroj má funkce
elektroměru,monitoru, sleduje průběhy napětí, proudů a výkonů. Jedná se o měřicí přístroj
sloužící k optimalizaci nastavení nasmlouvaného odběru.

Další revizní technik E2A a E2B - pan Rostislav Kubíček, který je rovněž předním lektorem
Živnostenského společenstva elektrotechniků, z. s., uvádí revizní techniky do tajů náležitostí
revizní zprávy
. Pan Kubíček má bohatou celoživotní praxi revizního technika a jeho články
i přednášky na konferencích jsou vyhledávány nejen mladými, začínajícími revizními techniky,
ale často má co říci i těm dříve narozeným.

Velmi hodnotný článek, který následuje, napsal Ing. Leoš Koupý, obchodní ředitel ILLKO Blansko.
Je věnován měření elektrických instalací při revizích, a v čísle 1-2/2022 je popsáno měření
proudových chráničů.

Další článek, který napsal Ing. Tomáš Drahoňovský, Ph.D. ze společnosti ABB, se věnuje normám
upravujícím elektroinstalace na a do hořlavých podkladů
.

casopis2V časopisu najdeme pojednání o revizích
stávajících zařízení, které byly provedeny
 podle dříve platných norem
.
Autorem je opět pan Štefan Chocholáček,
který v závěru uvádí případ, kdy elektroinstalaci
posuzovalo několik revizních techniků, a soudní
znalec měl na revidovanou elektroinstalaci
jiný názor,  a zpochybnil závěry revizních t
echniků, tedy se zastal provozovatele.
Pan Chocholáček v samém závěru článku
cituje onoho soudního znalce, „že by se
stávající a staré zařízení nemělo posuzovat
dle současných norem“, a že „revizní technik
by měl konkretizovat závady a posuzovat elektroinstalace střízlivěji, s čistou hlavou a s rozumem“.

V dalším článku najdeme pojednání o provádění revize elektroinstalací
z pohledu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2
.Autor, pan Kubíček, se zde
věnuje postupu při revizích elektroinstalace v jednotlivých případech. Zdůrazňuje,
na co by si revizní technici měli dát pozor při revizích stavebních rozváděčů, společných
prostor,elektroměrových rozváděčů v bytovém domě, bytových instalací a při kontrolách
pracovních strojů.

Dále pokračuje měřením impedance smyčkypři revizích a proudovými chrániči.

 


distrelec

Přehled nových článků

amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky