Domů


Chcete se zúčastnit konference VOLT 2023? Zaplaťte účastnický poplatek ve splátkách Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 12. březen 2023

obrazky1Zaplaťte 50% z vložného před konáním konference, 50% doplatíte po skončení konference do 15 dnů
Konference Volt 2023, 22-23.3, hotel Avanti Brno, slibuje hodnotný odborný program, ale i doprovodný program. Od rána budou připraveny expozice partnerských  firem. Jmenujme alespoň některé Hager Electro, ABB, Kiwa SK, Noark, , Mironix a další.. Večer se uskuteční Slavnostní galavečer, spojený s předáváním Ocenění zasloužilým elektrotechnikům, a záchranářům z HZS. 
za účasti brigádního generála ing.Petra Ošlejška Ph.D. náměstka generálního ředtele HZS a náměstka člena vlády, ministra průmyslu a obchodu,, pana ing.Petra Třešňáka. Večerem  provází Míša Rottová a po celý večer bude hrát country kapela PROSPEKTORI.  

Proto, abychom umožnili účast co největšímu počtu zájemců rozhodli jsem se poskytnout možnost zaplatit účastnický poplatek ve dvou splátkách.. 
50% vypočteného účastnického poplatku zaplatíte před konáním konference, a 50% po skončení konference s 15 tidenní splatností.
Umožnujeme tím, aby  jste se ,konference mohli zůčastnit všichni, které obsah konference a jednotlivá témata i lektoři,i doprovodný program zaujali a rádi byste se konference zúčastnili  a v současné době máte jiné velké výdaje. 

Věřím, že naší nabídky využijete  a v maximální míře se konference i jejího doprovodného programu zúčastníte. Nezapomeňte také položit otázky, které  by jste měli rádi zodpovězené 
a po skončení konference odjížěli domů s pocity, že vaše účast ,vynaložené  finanční prostředky a váš čas měli smysl. 

výňatek otázek, které k nám  dosud  od vás přišli  a odpovědi najdete zde
https://etm.cz/index.php/novinky/2467-dotazy-a-odpovdi-pro-konferenci-volt-2023

Těším se s vámi při zahájení konference VOLT 2023, v hotelu Avanti , v Brně. 

Ing.Pavel Hála 
předseda 
Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. 

Formulář pro vaše otázky a odpovědi pro konferenci VOLT 2023

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023


 

 
Dotazy a odpovědi pro konferenci VOLT 2023 Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Sobota, 11. březen 2023obrazky2Organizátoři konference VOLT 2023 jsou připraveni pro odbornou úroveň  a spokojenost účastníků udělat doslova vše. Při vyřizování přihlášek jsme obdrželi řadu dotazu, které odpoví naši lektoři na konferenci ´ve dnech 22.3 - 23.3. Této možnosti využít zaslání dotazů máte vy všichni, ale především přihlášení účastníci, kteří se konference zúčastní prezenčně. 

Pro vaši představu uvádíme vybrané otázky a odpovědi, které jsme dosud obrželi .Nebojte se poslat včas své dotazy, abyste po skončení konference odjížděli s pocitem,že jste zde slyšeli v přednáškách lektorů vše proč jste na konferenci přijeli, a také vyjasnění problémů, a nejasností, se kterými se potkáváte ve vaší každodenní praxi. 

Dotaz 1: Je instalace bezpečná, když proudový chránič FI1 = OEZ LFN-40-003-4 40A, 30mA má předřazené jištění FA1 = 63A?

Tento RCD je pak nadřazen třem jističům FA2, FA3, FA4 B16-1, tedy žádný z těchto jističů „nepustí“ vyšší proud než je 16 A – nemělo by tedy dojít k nebezpečné situaci na RCD.

Je možné tady uvažovat, že vedení kratší než tři metry je chráněno jističi FA 2,3 a 4?

Viz ČSN 33 2000 4-43 ed. 2 příloha C.2. Podle výrobce OEZ cituji "předjištění proudového chrániče by mělo být provedeno pomocí jističe, který má maximálně stejnou jmenovitou hodnotu, jako má proudový chránič.“

V tomto případě by měl být předřazen jistič s jmenovitou hodnotou max. 40 A.

 Odpověď:

Z pozice revizního technika bych tedy doporučil provozovateli změnit hodnotu hlavního jističe na hodnotu In proudového chrániče, tedy In 40 A.

 

Dotaz 2: Prostředí normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné je nahrazeno prostředím normální a abnormální.

Co to v praxi znamená? Vzorová zpráva Ing. Sluky říká, že v RZ má být vždy citován dokument určení vlivů se závěrem normální, nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný.

Odpověď:

 

Ano je pravda, že prostředí jako takové, včetně bezpečných napětí, které bylo uvedeno v normě ČSN 33 2000-4 41 ed. 2, bylo v edici 3 této normy vypuštěno.

Pro klasifikaci prostředí platí norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, a norma byla doplněna TNI 33 2000-5-51. V nově vydané TNI jsou změny v termínech prostředí.

Zmínil bych články z TNI 33 2000-5-51:

Článek 2.1.

Vnější vlivy:

Kombinace charakteristik prostředí, které ovlivňují činnost příslušenství, zahrnujících např. přítomnost vody, nebo případně materiálů pro stavbu, nebo vysoké teploty, dále třeba korozivní a znečisťující látky, případně i pokud se vyskytnou, mechanická namáhání.

 

Článek 2.2

NORMÁLNÍ VNĚJŠÍ VLIVY - v tomto článku TNI jsou vysvětleny vnější vlivy na základní prostředí.

Jsou to vnější vlivy, jejichž působení na elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení je zohledněno v materiálech použitých při montáži elektrické instalace.

Ze strany výrobce jsou provedeny typová a kusová ověření podle platných výrobkových norem, součástí je i potvrzení o bezpečnosti těchto elektrických zařízení, při obvyklém a zamýšleném používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (osoby laik).

U těchto vlivů se nevyžaduje používání doplňkových ochran nebo zvláštních doplňkových opatření.

Článek 2.3

ABNORMÁLNÍ VNĚJŠÍ VLIVY - vnější vlivy, jejichž působení na elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení není zohledněno v materiálech použitých pro montáž elektrické instalace.

U kterých byly provedeny ze strany výrobce typová a kusová ověření podle platných výrobkových norem, součástí je i potvrzení o bezpečnosti těchto elektrických zařízení, při obvyklém a zamýšleném používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (osoby laik).

U těchto vnějších vlivů je nutné použít další prostředky doplňkové ochrany, která zajistí minimalizování rizika nebezpečí z možných účinků elektrického proudu na člověka nebo domácí zvířectvo.

Článek 2.4

DOMINANTNÍ VNĚJŠÍ VLIVY - vnější vlivy, jejichž působení v daném místě převažuje, případně důsledky působení těchto vlivů mohou být určující pro danou elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení, i když se v daném místě nemusí bezprostředně vyskytovat.

V poznámce k tomuto článku je řečeno, že tento druh vlivu může být jak normální, tak abnormální.

Článek 2.5

PROSTŘEDÍ - vliv prostředí zahrnují vlastnosti okolí, nebo prostoru, nebo jeho části, ve kterém je elektrická instalace nebo elektrické zařízení umístěno.

Vliv prostředí zahrnuje ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy.

Článek 2.6

KONSTRUKCE BUDOVY - je to souhrn vlastností budovy, vyplývajících z povahy použitého konstrukčního a dekorativního materiálu, vztahuje se i na provedení budovy a její fixace do okolního prostředí.

Článek 2.7

VYUŽITÍ BUDOVY/OBJEKTU - uplatnění objektů nebo jejich částí dané vlastnostmi osob, klasifikace duševních a pohybových schopností, stupně jejich elektrotechnických znalostí, z odporu lidského těla, množství osob nacházejících se v objektu, je tam včleněn i únik osob, a vlastnosti skladovaných nebo zpracovávaných látek.

Článek 4.5.3:

Konstrukce el. instalací a el. zařízení z hlediska vnějších vlivů na osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

Při vyhodnocování účinků vnějších vlivů a zpracování protokolu o určení vnějších vlivů musí být respektován požadavek, že všechny elektrické instalace a el. zařízení určená pro osoby laik (osoby bez elektrotechnické kvalifikace) musí být minimálně v provedení vyhovujícím pro normální vnější vlivy.

 

Formulář pro vaše otázky a odpovědi pro konferenci VOLT 2023

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023

 

 

 
Proč byste na konferenci VOL 2023 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 23. únor 2023

shutterstock 1551713267Dozvíte se odpovědi na vaše dotazy. 

Dnes zveřejňujem první část otázek, které nám poslal kolega Grepl. Je to návod i pro vás ostatní, kteří jste již své přihlášky poslali a nebo se chystate poslat. 
Je to konference pro Vás, a téma stále doplňujeme. Uvítáme všechny vaše další dotazy, abyste z Brna odjížděli spokojeni, jak z programem, tak aby jste získali správné odpovědi a přehled do vaší praxe. 

1.část otázek, které budou na konferenci VOLT 2023, ve dnech 22.3 - 23.3 zodpovězeny

Postup při revizi IT690V

Periodická revize kritického zařízení, které nejde odstavit (a může být řízeno frekvenčním měničem)

Periodická revize řídícího systému (DCS), které nelze odstavit (výskyt 24VDC i 230V)

Výchozí revize bez předložených dokladů (protokoly o určení vnějších vlivů, dokumentace skutečného provedení, výrobní štítek rozváděče a další náležitosti k rozváděči jako protokol o kusové zkoušce apod.)

Periodická revize bez předložených dokladů(…↑)

Měření impedance ochranné smyčky u zařízení, jež musí být doplňkově pospojeny (motory, jednotky klimatizací apod) – co když mi nevyjde smyčka?

Rozváděč má na štítku In25A. Hlavní jistič 50A a pod ním několik jističů 16A

Norma uvádí, že kabely mají být dostatečně mechanicky kryté. Posouzení „dostatečnosti“ má udělat RT? Příklad vedení kabelu ve výšce jednoho metru v liště někde na skladě, kde jezdí VZV.

Na jakou normu se odvolat v případě poškození krytu bezp. vypínače motoru? případně nedostatečné krytí IP vlivem poškození krytu

Revizní zpráva el instalace objektu v průmyslu obsahuje několik zásuvkových beden (každá má v sobě jističe a zásuvky) jedna z beden je nevyhovující (například nevhodně jištění, tedy nebezpečný stav) – je tedy potřeba vydat revizi zápornou a tak „nutit“ zákazníka odstavit zbytek skříní?

Je instalace bezpečná, když – proudový chránič FI1 = OEZ LFN-40-003-4 40A, 30mA má předřazené jištění FA1 = 63A? Tento RCD je pak nadřazen třem jističůmFA2, FA3, FA4 B16-1, tedy žádný z těchto jističů „nepustí“ vyšší proud než je 16A – nemělo by tedy dojít k nebezpečné situaci na RCD. Je možné tady uvažovat , že vedení kratší, než tři metry je chráněno jističi FA 2,3 a 4? Viz ČSN 2000 4-43 ed.2 příloha C.2 Podle výrobce OEZ cituji " předjištění proudového chrániče by mělo být provedeno pomocí jističe, který má maximálně stejnou jmenovitou hodnotu, jako má proudový chránič. V tomto případě by měl být předřazen jistič s jmenovitou hodnotou max. 40A

 

Prostředí normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné je nahrazeno normální a abnormální. Co to v praxi znamená? Vzorová zpráva Ing. Sluky říká, že v RZ vždy má být citován dokument určení vlivů se závěrem nebezpečný, normální nebo zvlášť. nebezpečný.

Přizemnění montovaných konstrukcí nesoucích potrubí, či kabelové lávky – je nutno zemnit každou nohu kabelových mostů (a podobných ocelových konstrukcí), nebo stačí každá druhá…?

Má RT kontrolovat poloměr ohybu u kabelů (zejména v průmyslu)?

Je nutné zkoušet úbytek napětí? Prakticky jak?

Je nutné dělat Zkoušení pro potvrzení doplňkové ochrany v případě, kdy je doplňková ochrana řešená doplňkovém pospojení?

Jak správně měřit svodiče přepětí?

Budeme se těšit na Vaše další dotazy !! 
posílejte na adresu hala @elektrotechnici.cz 


Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023

Vyplňte pro Vaše dotazy

 

 

 
Elektrotechnická ročenka ETM 2022 Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Čtvrtek, 23. únor 2023

rocenka 1Autor Rostislav Kubíček RT E2A, E2B shrnuje na  105 stranách  v 17 kapitolách vše co by měl každý elektrotechnik znát.
Kniha je určena pro revizní techniky elektrických zařízení, elektromontéry, elektroinstalatéry, projektanty ,energetiky 
mistry odborného výcviku na středních elektrotechnických školách a odborných učilištích elektrotechnického zaměření
Z obsahu 
I01 Novinky kolem způsobilosti osob v roce 2022
 02 Ochranna před nebezpečným dotykem
03 Řazení vypínačů v elektrotechnice 
04 Čemu věnovat pozornost při nákupu elektrických spotřebičů a svítidel
05 Kabely CYKY+DS+CZ+EN
06 Funkčnost kabelů a kabelových nosných konstrukcí v případě požáru z hlediska technických a právních předpisů 
07 Jaké zkoušky kabelů a vodičů se nejčastěji provádí
08 Proč měřit impedanci smyčky při revizích
09 Elektroinstalace, zóny v koupelnách
10 Vnější ochrana proti blesku a přepětí z pohledu norem 
11 Vnější vlivy podle nového TNI 332000 5-51 
12 Jak fungují ochrany Afdd 
13 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
14 Značení kabelů silových
15 Značení holých a izolovaných vodičů
16 Legislativa v elektroinstalacích
17 Ochrana před účinky blesku 

Cena 450 Kč 
Cena při objednání do 22.3. 350 Kč 

Vaše objednávky s počtem ks 
posílejte na e-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Bude vám vystavena faktura k úhradě, publikace bude rozesílána začátkem měsíce dubna 

Ukázka Elektrotechnické ročenky 2022 

Elektrotechnická_ročenka_30_stran.pdf

Objednávka Elektrotechnické ročenky ETM r.2022

 
Právě vyšlo nové číslo časopisu PRO REVIZE 1-2/2023 Tisk Email
Zveřejněno: Středa, 22. únor 2023

titulkaDnes vyšlo první číslo časopisu PRO REVIZE č.1-2/2 2023 v novém roce. 
A co přináší.? Hned úvodní článek p.Rostislava Kubíčka, lektora ŽSE, z.s. RT, E2A, E2B , který je věnován rozvodům elektrické instalace z pohledu revizního technika 
přináší hodnotné čtení.Čtenáři se v něm dozvědí o velmi podrobné informace o  hlavních napájecích rozvodech, vyšších harmonických v elektrizační síti ,
o průřezech vodičů, 
použitých v elektroinstalaci, sítích TN-C, TN-S. Velká část je věnována vedení kabelů z pohledu revizního technika, posuzování uložení kabelů při provádění revizí, elekrickým inslacím v obytných budovách. Následuje velmi podrobné pojednání o přípojkách provedených venkovním vedením, přípojkách provedených kabelovým vedením,Dále se autoor věnuje Hlavnímu domovnímu vedení, Elektroměrovým rozvodnicím, bytovým rozvodnicím. V dalším článku je popsán nezávislý proudový chránič DS301C,společnosti ABB, kdy v jediném modulu je  obsažen nezávislý proudový chránič s nadproudovou ochranou ( RCBO) , což zaručuje úsporu místa v rozvodnici.
Ing.Koupého známe již dlouhé roky, jhako obchodního ředitele, ILLKO Blansko. Článek který je podrobně uveden v další části časopisu, je věnován měření při kusových  zkouškách rozvaděčů.  Nelze popsat celý článek, a tak jen názvy jednotlivých kapitol měření prováděná při ověřování  rozvaděčů, vydržné napětí průmyslového kmitočtu, ověření konstrukce a technických parametrů rozváděče, měřicí  přístroje univerzální a jednoúčelové. Soudní  znalec v oboru elektro a bezpečnost práce Ing. Ján Meravý popisujeˇpraktické poznatky z provádění revizí elektrických instalací obytných domech. Článek je doplněn, řadou fotografií.A opět pan Kubíček,revizní technik E2A, E2B, a lektor ŽSE, z.s.tentokrát se věnuje problematice práce a provádění revizí v prostředí s nebezpečím výbuchu. Opět velmi podrobný článek, a tak jen pro představu, pevný závěr -d, zajištěné provedení- e, závěr s vnitřním přetlakem- p, pískový -q, zalití zalévací hmotou-m.,Pan Kubíček neopomenul popsat typ ochran do prostředí s hořlavým prachem , ochrany vnitřním přetlakem, ochrana závěrem, jiskrově bezpečná zařízení, zóny 0,20 1,21, zóny 2, 22. A jsme opět u pana inženýra Koupého hož druhý odborný článek v tomto čísle je věnován revizím přenosných proudových chráničů PRCD. Všichni víme, jak velká pozornost je věnována v současné době fotovoltaickým elektrárnám. Ani my nemůžeme zůstat pozadu a proto nikoho jist nepřekvapí článek inženýra Smetany, ředitele Blue Pantheru,který se věnuje kontrole a měření fotovoltaických systémů. a novému měřicímu přístroji Kyoritsu KEW 6024PV. A do třetice inženýr Koupý, který v dnešním čísle zahajuje seriál  Měření při revizích elektrických instalací. Dnešní první část je věnována měření impedance poruchové smyčky. opět názvy jednotlivých částí princip měření impedanční smyčky, zajištění bezpečnosti a zvýšení přesnosti při měření, čtyřvodičová metoda měření odporu, požadvky na přesnost měření impednace poruchové smyčky, technické parametry měřicího přístroje, vyjádření přesnosti měření a výpočet nejistoty, ověření jištění proti nadproudům s příklady ověření funkčnosti jištění. 
Soudní  znalec v oboru elektro a bezpečnost práce Ing. Ján Meravý ve svém  článku popisuje používání Schuko 230 V zásuvek  a druhy zásuvek  používaných v součastnosti  ve světě. V závěru tohoto čísla časopisu  PRO REVIZE 1-2/2023, představuje inženýr  Ondřík ze společnosti GHV trading analyzátor elektrické sítě  ve třídě A od firmy Chauvin Arnoux. Poslední článek, autora pana Kubíčka, revizního technika E2A, E2B , lektora ŽSE, z.s.velmi podrobně doplňuje činost, kterou by měli znát nejen všichni revizní technici, a to první pomoc při úrazu elektrickým proudem a jak se chovat při záchraně poraněného. V časopise, je uveřejněna také pozvánka na konferenci VOLT 2023, kterou pořádá Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. ve dnech 22.-23.3. v hotelu AVANTI v Brně 

ukázka časopisu  PRO REVIZE č.1-2/2023

Objednávka předplatného


Pro velký zájem o účast na této konferenci byla prodloužena sleva pro přihlášení a úhradu vložného do 28.2.2023 !

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023


ph 

 
Proč byste na konferenci VOLT 2023 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Středa, 08. únor 2023

IMG 1217 kopieVážení elektrotechnici, elektrotechničky,
z programu Konference VOLT 2023
se dovídáte,také o přednášce věnované
Nabíjecím 
stanicím Hager Electro 
v kombinaci s fotovoltaickými systémy

Produkt manager společnosti Hager,
p.Štěpán Tyc, který bude mít 22.3. tuto
přednášku,si Vás dovoluje pozvat sám
k účasti na konferenci.Viz video dole.
Sám z rozhovoru s marketingovou ředitelkou jsem se dověděl, 
jakou velikou pozornost věnuje celý tým Hageru Electro přípravě na svoji prezentaci.
Přijďte se sami podívat, mám od Hageru "přísný zákaz,"abych Vás informoval,
co všechno si pro vás připravili.Mohu sám za sebe ale  napsat, že toho bude hodně
a prezentace Hager Electro bude pro vás všechny,velkým překvapením,
a obohacením.

Účast na konferenci VOLT 2023  vám mohu jen doporučit. Vím, že vás to stojí
finanční prostředky a váš čas.Ve společenstvu a jeho představenstvu jsme věnovali
velkou pozornost výběru témat i vhodných přednášejících. Jsem velmi potěšen, že mezi
účastníky konference, kteří dosud potvrdili a uhradili svoji účast; jsou především revizní technici
 opravdu z;celé České republiky.Můžeme směle říci,že tato konference je opravdu Celostátní.
Přijedou za námi;vaši kolegové, například z Ústeckého kraje
ze Sokolova,z Teplic, z Východočekého kraje,
Hradce Králového, Pardubic, z Českých Budějovic,  z Plzně, hodně z Prahy,
;Hodně ze Severní Moravy, z Karviné, zTřince, samozřejmě Jihomoravský kraj, Znojmo,
Uherský Brod, z Olomouckého kraje Olomouc, Frýdek Místek, z Libereckého kraje, Liberec.
A víte odkud přijedou do Brna na konferenci z;nejvzdálenější destinace?  Jsou to revizní technici
ze Slovenské republiky,z dalekých Košic

To už samo o sobě svědčí o kvalitě konference a důvěře, kterou nám nejen tito kolegové ze
Slovenské republiky ale i vy všichni,kteří jste již přihlásili nebo ještě přihlásíte věnujete.

Také slavnostní večerní program 22.3. bude pro vás přijemným překvapením.

Těším se s Vámi na setkání v Brně. Pomyslná třešnička na dortu. Konference je i doprovodným
programem veletrhu Ampér.

Proto můžete v den zahájení veletrhu 21.března, den před konáním naší konference se zúčastnit
i toho velkého svátku elektrotechniků. Prohlédnout si vystavené exponáty nebo se zastavit u firem,
o jejichž výrobky máte zájem. Všem,kteří již jste přihlášeni
nebo se ještě přihlásíte pošleme dopředu elektronickou volnou vstupenku..

Ing.Pavel Hála 
předseda Živnostenského společenstva elektrotechniků,z.s.
organizační a odborný garant konference

;

;

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023

Nezapomeňte na slevy !!

;

 
AMPER 2023 - veletrh elektrotechniky a nových řešení pro energetiku a automatizaci Tisk Email
Zveřejněno: Středa, 08. únor 2023

640x300AMPER je největším veletrhem v oblasti elektrotechniky, elektroniky, energetiky, automatizace a digitalizace, ale i osvětlení a zabezpečení v České republice i na Slovensku. 29. ročník se uskuteční v termínu od 21. – 23. 3. 2023 na brněnském Výstavišti. Akce každoročně mapuje technologické novinky, inovace a pokroková řešení a ukazuje směr budoucích trendů v elektro průmyslu.  

Udržitelná energetická řešení a spolehlivá infrastruktura

Veletrh nabídne průřez aktuálních příležitostí investic do moderního a energeticky soběstačného provozu. Bez ohledu na ceny energií je pro zajištění spolehlivých dodávek elektřiny potřeba sofistikovaná a spolehlivá infrastruktura. Vystavovatelé veletrhu nabídnou komplexní efektivní řešení pro malé i velké podniky v oblasti výroby, distribuce a akumulace elektrické energie. Budou také představeny nejnovější modely transformátorů a inovace v rozváděčové technice. Důležitým tématem veletrhu je každoročně i e-mobilita, na kterou se zaměřuje doprovodný program veletrhu AMPER e-MOTION.

 


distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky