Domů


Právě vyšlo nové číslo časopisu PRO REVIZE 1-2/2023 Tisk Email
Zveřejněno: Středa, 22. únor 2023

titulkaDnes vyšlo první číslo časopisu PRO REVIZE č.1-2/2 2023 v novém roce. 
A co přináší.? Hned úvodní článek p.Rostislava Kubíčka, lektora ŽSE, z.s. RT, E2A, E2B , který je věnován rozvodům elektrické instalace z pohledu revizního technika 
přináší hodnotné čtení.Čtenáři se v něm dozvědí o velmi podrobné informace o  hlavních napájecích rozvodech, vyšších harmonických v elektrizační síti ,
o průřezech vodičů, 
použitých v elektroinstalaci, sítích TN-C, TN-S. Velká část je věnována vedení kabelů z pohledu revizního technika, posuzování uložení kabelů při provádění revizí, elekrickým inslacím v obytných budovách. Následuje velmi podrobné pojednání o přípojkách provedených venkovním vedením, přípojkách provedených kabelovým vedením,Dále se autoor věnuje Hlavnímu domovnímu vedení, Elektroměrovým rozvodnicím, bytovým rozvodnicím. V dalším článku je popsán nezávislý proudový chránič DS301C,společnosti ABB, kdy v jediném modulu je  obsažen nezávislý proudový chránič s nadproudovou ochranou ( RCBO) , což zaručuje úsporu místa v rozvodnici.
Ing.Koupého známe již dlouhé roky, jhako obchodního ředitele, ILLKO Blansko. Článek který je podrobně uveden v další části časopisu, je věnován měření při kusových  zkouškách rozvaděčů.  Nelze popsat celý článek, a tak jen názvy jednotlivých kapitol měření prováděná při ověřování  rozvaděčů, vydržné napětí průmyslového kmitočtu, ověření konstrukce a technických parametrů rozváděče, měřicí  přístroje univerzální a jednoúčelové. Soudní  znalec v oboru elektro a bezpečnost práce Ing. Ján Meravý popisujeˇpraktické poznatky z provádění revizí elektrických instalací obytných domech. Článek je doplněn, řadou fotografií.A opět pan Kubíček,revizní technik E2A, E2B, a lektor ŽSE, z.s.tentokrát se věnuje problematice práce a provádění revizí v prostředí s nebezpečím výbuchu. Opět velmi podrobný článek, a tak jen pro představu, pevný závěr -d, zajištěné provedení- e, závěr s vnitřním přetlakem- p, pískový -q, zalití zalévací hmotou-m.,Pan Kubíček neopomenul popsat typ ochran do prostředí s hořlavým prachem , ochrany vnitřním přetlakem, ochrana závěrem, jiskrově bezpečná zařízení, zóny 0,20 1,21, zóny 2, 22. A jsme opět u pana inženýra Koupého hož druhý odborný článek v tomto čísle je věnován revizím přenosných proudových chráničů PRCD. Všichni víme, jak velká pozornost je věnována v současné době fotovoltaickým elektrárnám. Ani my nemůžeme zůstat pozadu a proto nikoho jist nepřekvapí článek inženýra Smetany, ředitele Blue Pantheru,který se věnuje kontrole a měření fotovoltaických systémů. a novému měřicímu přístroji Kyoritsu KEW 6024PV. A do třetice inženýr Koupý, který v dnešním čísle zahajuje seriál  Měření při revizích elektrických instalací. Dnešní první část je věnována měření impedance poruchové smyčky. opět názvy jednotlivých částí princip měření impedanční smyčky, zajištění bezpečnosti a zvýšení přesnosti při měření, čtyřvodičová metoda měření odporu, požadvky na přesnost měření impednace poruchové smyčky, technické parametry měřicího přístroje, vyjádření přesnosti měření a výpočet nejistoty, ověření jištění proti nadproudům s příklady ověření funkčnosti jištění. 
Soudní  znalec v oboru elektro a bezpečnost práce Ing. Ján Meravý ve svém  článku popisuje používání Schuko 230 V zásuvek  a druhy zásuvek  používaných v součastnosti  ve světě. V závěru tohoto čísla časopisu  PRO REVIZE 1-2/2023, představuje inženýr  Ondřík ze společnosti GHV trading analyzátor elektrické sítě  ve třídě A od firmy Chauvin Arnoux. Poslední článek, autora pana Kubíčka, revizního technika E2A, E2B , lektora ŽSE, z.s.velmi podrobně doplňuje činost, kterou by měli znát nejen všichni revizní technici, a to první pomoc při úrazu elektrickým proudem a jak se chovat při záchraně poraněného. V časopise, je uveřejněna také pozvánka na konferenci VOLT 2023, kterou pořádá Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. ve dnech 22.-23.3. v hotelu AVANTI v Brně 

ukázka časopisu  PRO REVIZE č.1-2/2023

Objednávka předplatného


Pro velký zájem o účast na této konferenci byla prodloužena sleva pro přihlášení a úhradu vložného do 28.2.2023 !

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023


ph 

 
Proč byste na konferenci VOLT 2023 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Středa, 08. únor 2023

IMG 1217 kopieVážení elektrotechnici, elektrotechničky,
z programu Konference VOLT 2023
se dovídáte,také o přednášce věnované
Nabíjecím 
stanicím Hager Electro 
v kombinaci s fotovoltaickými systémy

Produkt manager společnosti Hager,
p.Štěpán Tyc, který bude mít 22.3. tuto
přednášku,si Vás dovoluje pozvat sám
k účasti na konferenci.Viz video dole.
Sám z rozhovoru s marketingovou ředitelkou jsem se dověděl, 
jakou velikou pozornost věnuje celý tým Hageru Electro přípravě na svoji prezentaci.
Přijďte se sami podívat, mám od Hageru "přísný zákaz,"abych Vás informoval,
co všechno si pro vás připravili.Mohu sám za sebe ale  napsat, že toho bude hodně
a prezentace Hager Electro bude pro vás všechny,velkým překvapením,
a obohacením.

Účast na konferenci VOLT 2023  vám mohu jen doporučit. Vím, že vás to stojí
finanční prostředky a váš čas.Ve společenstvu a jeho představenstvu jsme věnovali
velkou pozornost výběru témat i vhodných přednášejících. Jsem velmi potěšen, že mezi
účastníky konference, kteří dosud potvrdili a uhradili svoji účast; jsou především revizní technici
 opravdu z;celé České republiky.Můžeme směle říci,že tato konference je opravdu Celostátní.
Přijedou za námi;vaši kolegové, například z Ústeckého kraje
ze Sokolova,z Teplic, z Východočekého kraje,
Hradce Králového, Pardubic, z Českých Budějovic,  z Plzně, hodně z Prahy,
;Hodně ze Severní Moravy, z Karviné, zTřince, samozřejmě Jihomoravský kraj, Znojmo,
Uherský Brod, z Olomouckého kraje Olomouc, Frýdek Místek, z Libereckého kraje, Liberec.
A víte odkud přijedou do Brna na konferenci z;nejvzdálenější destinace?  Jsou to revizní technici
ze Slovenské republiky,z dalekých Košic

To už samo o sobě svědčí o kvalitě konference a důvěře, kterou nám nejen tito kolegové ze
Slovenské republiky ale i vy všichni,kteří jste již přihlásili nebo ještě přihlásíte věnujete.

Také slavnostní večerní program 22.3. bude pro vás přijemným překvapením.

Těším se s Vámi na setkání v Brně. Pomyslná třešnička na dortu. Konference je i doprovodným
programem veletrhu Ampér.

Proto můžete v den zahájení veletrhu 21.března, den před konáním naší konference se zúčastnit
i toho velkého svátku elektrotechniků. Prohlédnout si vystavené exponáty nebo se zastavit u firem,
o jejichž výrobky máte zájem. Všem,kteří již jste přihlášeni
nebo se ještě přihlásíte pošleme dopředu elektronickou volnou vstupenku..

Ing.Pavel Hála 
předseda Živnostenského společenstva elektrotechniků,z.s.
organizační a odborný garant konference

;

;

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023

Nezapomeňte na slevy !!

;

 
AMPER 2023 - veletrh elektrotechniky a nových řešení pro energetiku a automatizaci Tisk Email
Zveřejněno: Středa, 08. únor 2023

640x300AMPER je největším veletrhem v oblasti elektrotechniky, elektroniky, energetiky, automatizace a digitalizace, ale i osvětlení a zabezpečení v České republice i na Slovensku. 29. ročník se uskuteční v termínu od 21. – 23. 3. 2023 na brněnském Výstavišti. Akce každoročně mapuje technologické novinky, inovace a pokroková řešení a ukazuje směr budoucích trendů v elektro průmyslu.  

Udržitelná energetická řešení a spolehlivá infrastruktura

Veletrh nabídne průřez aktuálních příležitostí investic do moderního a energeticky soběstačného provozu. Bez ohledu na ceny energií je pro zajištění spolehlivých dodávek elektřiny potřeba sofistikovaná a spolehlivá infrastruktura. Vystavovatelé veletrhu nabídnou komplexní efektivní řešení pro malé i velké podniky v oblasti výroby, distribuce a akumulace elektrické energie. Budou také představeny nejnovější modely transformátorů a inovace v rozváděčové technice. Důležitým tématem veletrhu je každoročně i e-mobilita, na kterou se zaměřuje doprovodný program veletrhu AMPER e-MOTION.

 
Proč byste na konferenci VOLT 2023 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 31. leden 2023

Mezi tradiční vystavovatele patří společnost ABB s.r.o. Ta přijala letos  nabídku hlavního partnerství .
Na konferenci budou vidět nejen výrobky ABB s.r.o ale vystoupí zde  i jako lektor  produktový manager 
p.Ing. Jiří Vašinka. Přijměte i jeho osobní pozvání k účasti  na konferenci VOLT 2023 

 

 

 

Pozvánka na konferenci VOLT 2023 

Přihláška na konferenci VOLT 2023

Nezapomeňte na slevy !!

 
Proč byste na konferenci VOLT 2023 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 31. leden 2023

Dnes se Vám představí se svými produkty společnost Hager Electro, která je jedním z hlavních partnerů. Co všechno Vám na konferenci v rámci doprovodného programu ukáží? 
Podívejte se sami. Malou ochutnávku uvidíte ve dvou prezentacích, které Vám nyní předkládáme. Přijeďte do Brna za námi a přesvědčete se na vlastní oči. Firma Hager Electro, 
pojala tuto prezentaci, na konferenci VOLT 2023 jako stěžejní v 1.pololetí letošního roku. Mají pro Vás také připraveny dárky, soutěže. 

Zkrátka, i proto všechno byste na konferenci VOLT 2023 neměli chybět !

 

 

 

Pozvánka na konferenci VOLT 2023 

Přihláška na konferenci VOLT 2023

 

Nezapomeňte na slevy !!!

 

 
Proč byste na konferenci VOLT 2023 neměli chybět. Tisk Email
Zveřejněno: Pátek, 20. leden 2023

shutterstock 197250728 2Vážení kolegové elektrotechnici, vážení kolegové revizní technici. 

Dovolte mi, abych i já Vás všechny pozdravil a blíže Vám ve  videu uvedl první dva bloky přednášek, na téma revizí. 
Pro ty z Vás, kteří se ještě rozhodujete na konferenci přijet , dobrá zpráva pro získání slevy 20%. Stačí se přihlásit a provést úhradu ještě do 30.1.2023. 

Vím, že někteří za námi přijedete z velké dálky. Abychom Vám snížili výdaje na dopravu, rozhodli jsme se Vám všem kteří přijedete za vzdálenosti kolem 300 km Vám poskytnout jednorázovou slevu z vložného ve výši 500,- Kč. 

těším se s Vám na setkání při zahájení konference. Ing.Pavel Hála 
odborný a organizační garant
předseda ŽSE, z.s.Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023


 
Proč byste na konferenci VOLT 2023 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 19. leden 2023

shutterstock 1551713267O čem by začínající revizní technik mohl vědět 

Program konference VOLT 2023, která se uskuteční ve dnech 22-23.3.2023 v hotelu AVANTI, v Brně zahrnuje také přednášku, pro začínající revizní techniky, nebo i pro ty, kteří si své znalosti chtějí zopakovat. 

Přednášku přednese p.Štefan Chocholáček, revizní technik E1A, E1B, lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.
Nuže dejme mu slovo, a zvažte, proč byste právě Vy na konferenci VOLT 2023 neměli chybět  

                   Jsou povolání, které si člověk může vybrat. Takový dobrý prodavač Vám prodá i čerta bez baterek. Nejde to ale hned. Dostane školení, jak se takový čert spouští, kde se tomu vyměňují baterky a kde to má vypínač. Pak další školení , kdy už k čertovi přibudou další produkty, různé čertice a čertíčata ale to sem nepatří..... Povolání revizní technik elektro zařízení to má s tím školením také tak podobně, jen s tím rozdílem, že to školení má pořád a nejen to.... musí si ho dělat i doma, samostudiem. Sám jsem se už přichytil při tom, jak místo sledování oblíbených činností, zkoumám normy a podvědomě hledám nesrovnalosti ve věcech, se kterými jsem se přes den setkal. A ještě jedna maličkost. Moc to naše povolání nevynáší. Možná někde dělám chybu, ale za dobu mého působení jako revizní technik ,a to už bude přes deset let, jsem zjistil, že bych se samostatnou činností revizního technika, s dost velkou pravděpodobností, neuživil. Má cenu dál pokračovat ? Ale jo...má. Osobně si myslím, že člověk, který toto povolání dělá, byl k tomu předurčen a moc ho to baví. Jinak si nedovedu představit člověka, který se nechá buzerovat investorem, který stavbu potřebuje prodat a Vy mu do toho "kafráte", že jsou špatně osazeny zásuvky. Ale..pěkně po pořádku. Mně by ani ve snu nenapadlo, že by jsem měl dělat revizáka. Dělal jsem dlouhé roky v energetice v jedné elektrárně a postupně procházel"povinným kolečkem" od stovkové rozvodny, po pravidelné dobíjení ještěrek, až k motorářům, kterým nedělal problém za den vyměnit přední ložisko u 6kV sekundárního ventilátoru. Člověka činnost elektrikáře musí pohltit, sežrat celého, i s veškerou jeho výbavou. Je to z mé vlastní zkušenosti. Po vojně v devadesátém roku, jsem pracoval v elektrárně a pokračoval v elektrikařině. Člověk se zdokonaluje a když je jen trochu normální, snaží se být produktivnější, rychlejší a lepší. Čím víc je člověk šikovnější, tím vic má pracovních nabídek, které se dělávali po práci a tim vice měl penízků, které má tak ráda Vaše rodina, nebo "něco jiného". shutterstock 197250728 2V elektrárně je to stále stejné,v patách máte  předáka, který do Vás hustí, že by jste to mohl jako revizák zkusit, že to není špatná práce a že revizní technik, kterého má, je už starý a potřebuje to obměnu. To všechno Vás napadne až s odstupem času..co všechno bylo a jak by mohlo být. Vy si v té chvíli ani neuvědomujete, co se po Vás chce, máte jiné zájmy, rodinu, přátele, koníčky. Tehdejší revizní technik -co si pamatuju- tak jsme se vždycky klepali, co zase uvidí, za co nás zbuzeruje, co je špatně. Vždy jsme se poctivě připravovali, aby ten výkop měl poctivych 700, aby elektroměrový rozvaděč byl tam, kde má být a rozvodnice přesně podle projektu. Jinak jsem se jako parťák chystal vysvětlovat, proč není rozvodnice v předsíni a proč se musel přidávat ještě jeden okruh, kvůli pračce, kterou projektant zapomněl. Ale všechny tyto "maličkosti" Vás formují do stavu, který v tu danou chvíli vůbec nevnímáte, ale v případě budoucího revizního technika, to jenom potřebujete. Čím víc se v tom "hrabete", tím více jste fundovanější a odborně zdatnější. Vrátím se k mému předákovi, který ve mně viděl "potenciál" budoucnosti a proto do mě "šil" a "připravoval" do jámy lvové. Popravdě, neviděl jsem se jako revizák v žádném případě. Někoho buzerovat kvůli zásuvkám a barvě vodičů.... však, vždyť to funguje ALE O TOM TA PRÁCE KONTROLORA KVALITY A VYUŽITÍ ELEKTROINSTALAČNIHO MATERIÁLU DLE PLATNÝCH NOREM, JE. Více o tom, co potřebuje revizní technik k práci, co to všechno obnáší a proč to není MARNÉ, bych Vám rád vysvetlil na semináři v Brně, který chystáme v březnu 2023. Revizního technika dělám bezmála přes deset let,v energetice už se budu pohybovat taky nějakých třicet let, mám mnoho krásné fotodokumentace o které se s Vámi rád podelím a určitě poradím... když budu vědět.

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023 
 
 


distrelec

Přehled nových článků

amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky