Domů Právě vyšlo nové číslo časopisu PRO REVIZE 1-2/2023

Právě vyšlo nové číslo časopisu PRO REVIZE 1-2/2023

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Středa, 22. únor 2023

titulkaDnes vyšlo první číslo časopisu PRO REVIZE č.1-2/2 2023 v novém roce. 
A co přináší.? Hned úvodní článek p.Rostislava Kubíčka, lektora ŽSE, z.s. RT, E2A, E2B , který je věnován rozvodům elektrické instalace z pohledu revizního technika 
přináší hodnotné čtení.Čtenáři se v něm dozvědí o velmi podrobné informace o  hlavních napájecích rozvodech, vyšších harmonických v elektrizační síti ,
o průřezech vodičů, 
použitých v elektroinstalaci, sítích TN-C, TN-S. Velká část je věnována vedení kabelů z pohledu revizního technika, posuzování uložení kabelů při provádění revizí, elekrickým inslacím v obytných budovách. Následuje velmi podrobné pojednání o přípojkách provedených venkovním vedením, přípojkách provedených kabelovým vedením,Dále se autoor věnuje Hlavnímu domovnímu vedení, Elektroměrovým rozvodnicím, bytovým rozvodnicím. V dalším článku je popsán nezávislý proudový chránič DS301C,společnosti ABB, kdy v jediném modulu je  obsažen nezávislý proudový chránič s nadproudovou ochranou ( RCBO) , což zaručuje úsporu místa v rozvodnici.
Ing.Koupého známe již dlouhé roky, jhako obchodního ředitele, ILLKO Blansko. Článek který je podrobně uveden v další části časopisu, je věnován měření při kusových  zkouškách rozvaděčů.  Nelze popsat celý článek, a tak jen názvy jednotlivých kapitol měření prováděná při ověřování  rozvaděčů, vydržné napětí průmyslového kmitočtu, ověření konstrukce a technických parametrů rozváděče, měřicí  přístroje univerzální a jednoúčelové. Soudní  znalec v oboru elektro a bezpečnost práce Ing. Ján Meravý popisujeˇpraktické poznatky z provádění revizí elektrických instalací obytných domech. Článek je doplněn, řadou fotografií.A opět pan Kubíček,revizní technik E2A, E2B, a lektor ŽSE, z.s.tentokrát se věnuje problematice práce a provádění revizí v prostředí s nebezpečím výbuchu. Opět velmi podrobný článek, a tak jen pro představu, pevný závěr -d, zajištěné provedení- e, závěr s vnitřním přetlakem- p, pískový -q, zalití zalévací hmotou-m.,Pan Kubíček neopomenul popsat typ ochran do prostředí s hořlavým prachem , ochrany vnitřním přetlakem, ochrana závěrem, jiskrově bezpečná zařízení, zóny 0,20 1,21, zóny 2, 22. A jsme opět u pana inženýra Koupého hož druhý odborný článek v tomto čísle je věnován revizím přenosných proudových chráničů PRCD. Všichni víme, jak velká pozornost je věnována v současné době fotovoltaickým elektrárnám. Ani my nemůžeme zůstat pozadu a proto nikoho jist nepřekvapí článek inženýra Smetany, ředitele Blue Pantheru,který se věnuje kontrole a měření fotovoltaických systémů. a novému měřicímu přístroji Kyoritsu KEW 6024PV. A do třetice inženýr Koupý, který v dnešním čísle zahajuje seriál  Měření při revizích elektrických instalací. Dnešní první část je věnována měření impedance poruchové smyčky. opět názvy jednotlivých částí princip měření impedanční smyčky, zajištění bezpečnosti a zvýšení přesnosti při měření, čtyřvodičová metoda měření odporu, požadvky na přesnost měření impednace poruchové smyčky, technické parametry měřicího přístroje, vyjádření přesnosti měření a výpočet nejistoty, ověření jištění proti nadproudům s příklady ověření funkčnosti jištění. 
Soudní  znalec v oboru elektro a bezpečnost práce Ing. Ján Meravý ve svém  článku popisuje používání Schuko 230 V zásuvek  a druhy zásuvek  používaných v součastnosti  ve světě. V závěru tohoto čísla časopisu  PRO REVIZE 1-2/2023, představuje inženýr  Ondřík ze společnosti GHV trading analyzátor elektrické sítě  ve třídě A od firmy Chauvin Arnoux. Poslední článek, autora pana Kubíčka, revizního technika E2A, E2B , lektora ŽSE, z.s.velmi podrobně doplňuje činost, kterou by měli znát nejen všichni revizní technici, a to první pomoc při úrazu elektrickým proudem a jak se chovat při záchraně poraněného. V časopise, je uveřejněna také pozvánka na konferenci VOLT 2023, kterou pořádá Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. ve dnech 22.-23.3. v hotelu AVANTI v Brně 

ukázka časopisu  PRO REVIZE č.1-2/2023

Objednávka předplatného


Pro velký zájem o účast na této konferenci byla prodloužena sleva pro přihlášení a úhradu vložného do 28.2.2023 !

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023


ph 

 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky