Domů Kontroly elektrických spotřebičů a nářadí od 1.7.2022 ve školství

Kontroly elektrických spotřebičů a nářadí od 1.7.2022 ve školství

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Sobota, 22. říjen 2022
shutterstock 1659716629autor: Rostislav Kubíček, RT E2A, E2B ,
lektor Živnostenského společenstva 
elektrotechniků, z.s.
Vyhrazenými elektrickými zařízeními nově
nejsou
a) ruční elektromechanické nářadí,
elektronické přístroje a elektrické spotřebiče
do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené
pro pevné připojení k elektrické síti
b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody
c) zdravotnické elektrické přístroje,
d) elektrické zařízení strojního zařízení,
které je považováno za výrobek
podle jiného právního předpisu,
e) elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí,
které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života,

zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití

v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.

Ty sice dále nespadají do skupiny vyhrazených elektrických zařízení, ale to neznamená,
že by měly být vyňaty z veškerých dalších činností, že tato zařízení už nikdy
nebudeme kontrolovat, sledovat a nebudeme dávat pozor na jejich bezpečnost.
To, co pro všechna zařízení zůstává v platnosti je nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,
a požadavek § 4 odstavec 2 kontroly minimálně jednou ročně
Co se týče drobných zařízení, tak existují dvě normy, které vyšly v roce 2021,
které definují, co bychom měli se spotřebiči a drobným zařízeními dělat.
A ty obsahují jednak část kontrol a pak část revizí.
Tato zařízení i když už nejsou považována za vyhrazená, i nadále zůstávají v oboru zařízení
se zvýšenou mírou rizika,na kterých musí být provedena analýza rizik a musí být přezkoumáno,
jestli je zařízení schopno bezpečného provozu a neohrožuje zdraví a život.
A právě k tomu byly vydány normy:
• ČSN EN 33 1600 ed. 2,změny Z1,Z2
• ČSN EN 50678 - Obecný postup pro ověřování účinnosti ochrany opatření elektrických
spotřebičů po opravě Druhá zmíněná stanovuje obecný postup pro ověření činnosti ochranných opatření.
Takže to je přesně v tom režimu, že i když to není vyhrazené zařízení, je nutno prokázat,
že to zařízení je schopno bezpečného provozu. Nejenom v rámci běžných provozních stavů,
ale hlavně po provedené opravě.
Norma vyšla na podzim minulého roku, tzn. ještě před účinností zákona č. 250/2021 Sb.,

a jeho prováděcích předpisů, ale už tehdy definovala provádění kontrol účinnosti ochranných opatření.
A definovala je tak, že pro provádění kontrol nemusí být revizní technik E4/A, ale postačí osoba znalá,

ale je doplněno,že s patřičnými znalostmi a minimální kvalifikací (dříve by to byl § 6 vyhlášky 50/1978 Sb.)

Tu činnost, kterou ten člověk, který provádí kontroly, vykonává, tak ji vykonává podle definice
v rámci této normy ČSN EN 50678

a musí provést některá měření, musí je povést přístrojem, který odpovídá požadavkům normy
a na závěr musí nově vyhotovit protokol , který je přílohou normy.

Takže spotřebiče a nářadí nejsou VTZ, ale stejně bude z jejich zkoušky vznikat protokol,
bude tam prováděno měření a zkoušky.
Revize a zkoušky elektromechanického nářadí a elektrických spotřebičů 30. 6. 2022

Rozdělení elektrických spotřebičů
Za elektrické spotřebiče jsou považována elektrická zařízení určená k užívání aniž
by bylo nutné je předem seřizovat.
Připojují se jednoduchým způsobem k napájení.
Elektrické spotřebiče (pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,

nepatří mezi vyhrazená elektrická zařízení.

• § 3, nařízení vlády č 190/2022 Sb., o vyhrazených technických
elektrických zařízeních  a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Za elektrické spotřebiče se považují spotřebiče pro domácnost, průmysl
a řemeslné činnosti umístěné ve veřejných prostorách a objektech (nemocnice, školy,
hotely) a v administrativně. 
 
Jedná se o:
• nepřipevněná svítidla,
• zařízení informační techniky (počítače, skenery, kopírky, tiskárny apod.),
• přístroje spotřební elektrotechniky,
• přístroje používané v laboratořích,
• prodlužovací a odpojitelné přívody,
• elektrické ruční nářadí.
Třídy elektrických spotřebičů
Elektrické spotřebiče jsou podle způsobu ochrany neživých částí
před nebezpečným dotykem rozděleny na třídy.
 
Skupiny elektrických spotřebičů
Podle pracovního využití spotřebičů se dělí na skupiny.
 
Lhůty opakovaných revizí a zkoušek elektrických spotřebičů
Opakovaná zkouška elektrických spotřebičů se provádí podle ČSN EN 50699:2021

nebo samostatných technických norem, které tuto problematiku ošetřují.

Lhůty opakovaných zkoušek a opakovaných revizí jsou stanoveny
ČSN 33 1600 ed.2 ve znění změny Z1,Z2
ČSN 33 1600 ed.2 změna Z2
Opakovaná zkouška elektrického spotřebiče
O opakované zkoušce se vystaví doklad, který obsahuje:
• Přesné označení elektrického spotřebiče.
• Datum provedení opakované zkoušky.
• Výsledek  prohlídky, zkoušky.
• Použité přístroje.
• Vyhodnocení zkoušky chodu.
• Jméno, příjmení a podpis pracovníka, který opakovanou zkoušku provedl.
Požadavky na kvalifikaci pro provádění opakované zkoušky elektrických spotřebičů
Podle čl. 4, ČSN EN 50699 Opakované zkoušky musí být provedeny osobou znalou

v elektrotechnice nebo osobou poučenou pod dohledem osoby znalé.

Provádění kontrol elektrických spotřebičů
Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů provádí jejich
uživatel před jejich použitím. K tomu  jak tuto činnost provádět, musí být uživatel poučen.
K tomuto poučení slouží návod výrobce nebo dodavatele obsažený v jeho průvodní
dokumentaci nebo místní provozní bezpečnostní předpis.
Při kontrole elektrických spotřebičů se provádí:
• Prohlídka vizuální 
• Zkouška chodu
• Měření únikového proudu
• Měření odporu ochranného vodiče(spotřebiče třídy I) 
• Měření izolačního odporu spotřebiče
• Doplnkové měření
Legislativa
• Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti
s provozem vyhrazených technických zařízení
• Nařízení vlády č. 190/2022 Sb.,o vyhrazených technických elektrických zařízeních

a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

• Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost
k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Technické normy
• ČSN 33 1600, ed.2, změna Z2, Revize a kontroly elektrických spotřebičů
během používání
• ČSN EN 50699 Opakované zkoušky elektrických spotřebičů
 Co říká norma ČSN EN 50678?
Stanovuje obecný postup pro ověření činnosti ochranných opatření.
Takže to je přesně v tom režimu,že i když to není vyhrazené zařízení,
je nutno prokázat,
že to zařízení je schopno bezpečného provozu. Nejenom v rámci
běžných provozních stavů,ale hlavně po provedené opravě.

Doporučený vzor protokolu pro kontrolu spotřebičů dle nové legislativy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celý článek bude publikován v novém čísle časopisu PRO REVIZE č.3-4/2022, je to Váš časopis, pokud budete chtít článek rozvést doplnit vašimi postřehy velmi rádi uveřejníme

Ukázka časopisu PRO REVIZE
 
 
 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky