Domů Testování elektrických instalací je rychlejší o 40 %

Testování elektrických instalací je rychlejší o 40 %

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 30. březen 2017

F-1664fc-02a-ko-600x402V dnešní době jsou elektrické instalace v obytných, komerčních a průmyslových budovách čím dál tím složitější. Žijeme ve světě, kde se nepřetržitě cítíme pod časovým tlakem téměř, ve všech možných oblastech života. To je důvod, proč je důležité používat nástroje, které nám umožní vykonávat naše povinnosti rychle, spolehlivě a bezpečně. To je zvláště důležité v případě elektrických měření, která mohou být velmi časově náročná a nebezpečná (v důsledku elektrického napětí) a která musí být uskutečněna v souladu s přísnými mezinárodními normami.

Nyní společnost Fluke uvádí na trh nejnovější generaci tohoto přístroje – Fluke řady 1660. Testery z této řady jsou vybaveny řešeními, které výrazně urychlují práci měřících techniků, a činí ji ještě bezpečnější a organizačně jednodušší.

Testery Fluke řady 1660 jsou v souladu se všemi požadavky normy EN 61557, která definuje i požadavky spojené s multifunkčními testery určenými k testování, měření, nebo monitorování bezpečnosti. Umožňují provádění následujících měření:

  • napájecí napětí (skutečnou efektivní hodnotu) a frekvenci
  • izolační odpor,
  • spojitost obvodu,
  • impedance smyčky a očekávaný zkratový proud,
  • proudový chránič RCD (vypínací čas a vypínací proud),
  • zemní odpor,
  • a kontrola sledu fází.

Kromě těchto základních funkcí (popsaných ve výše uvedené normě), je přístroj Fluke model 1664FC (nejvyšší model v řadě) vybaven úplně novými funkcemi, které nebyly ještě nikdy aplikovány v přístrojích tohoto typu.

Přístroj Fluke 1664FC je jediný tester s funkcí předběžné zkoušky izolace (Pretest) dostupný na trhu. Předběžná zkouška se provádí během měření izolačního odporu. V případě, že je zjištěno, že jsou k testovanému obvodu připojeny nějaké zátěže, test izolace se okamžitě zastaví. Tato skutečnost je sdělena pomocí vhodné grafické a zvukové zprávy. Tato funkce, patentovaná společností Fluke, chrání zařízení připojená k testovanému obvodu proti poškození a současně chrání obsluhu před následky nákladných chyb při uskutečňování měření.

 

Automatické testování

Další technickou novinkou, která výrazně zkracuje čas potřebný pro konkrétní úlohu, je režim měření Auto test. Pokud je přístroj v tomto režimu, je možné spustit sekvenci automatických měření, která následují jedno po druhém, stisknutím jediného tlačítka. Uskuteční se pět následujících povinných testů: test vodičů L-N; měření impedance chybové smyčky (bez spuštění proudového chrániče RCD, s měřením očekávaných proudů PSC a PEFC, a měřením zemního odporu RE s použitím smyčkové metody); test chrániče RCD (spouštěcí proud a čas); a test izolačního odporu (pro L-PE a – což je novinka – pro L-N a N-PE). Odhaduje se, že při použití režimu automatického testu se zkracuje čas měření až o 40 % ve srovnání s měřením provedeným za použití testerů Fluke předchozí generace, které byly mimochodem jedny z nejrychlejších testerů dostupných na trhu. V režimu automatického testu jsou vždy povoleny funkce předběžné zkoušky (Pretest) a Zmax.

Zajímavá funkce, která ještě více urychluje měřící práce, je možnost nastavit režim spuštění automatického testu. Tester spustí další test, jakmile zjistí síťové napětí (to znamená ihned po připojení zástrčky do zásuvky) – není nutné stlačit tlačítko Test.

 

Fluke Connect

Další věc, která odlišuje tester Fluke 1664FC je skutečnost, že patří do rodiny přístrojů Fluke Connect – bezdrátových diagnostických přístrojů komunikujících prostřednictvím aplikace Fluke Connect. Tato bezplatná aplikace, která je k dispozici pro zařízení s operačními systémy Android a iOS, umožňuje svým uživatelům bezdrátově přenášet (s využitím technologie Bluetooth) výsledky provedených měření mezi testerem a chytrým telefonem. Aplikace umožňuje uživatelům zobrazit výsledky rozčleněné do jednotlivých testů na obrazovce jejich chytrých telefonů, stejně jako předběžná nastavení nakonfigurovaná pro tyto testy.

Fluke Connect představuje řešení založené na cloudu. Umožňuje posílání naměřených dat on-line, archivaci a sdílení dat s ostatními uživateli. Data uložená v cloudu lze stáhnout z Fluke Cloud™ a použít na vytvoření zpráv v software Fluke DMS.

Testery řady 1600 jsou vybaveny nejen technologií Fluke Connect, ale také vnitřní pamětí, která umožňuje uložení až 3000 výsledků zkoušek.  Data uložená pro každé měření obsahují informace o funkci měření a veškerá nastavení nakonfigurovaná uživatelem. Data uložená v paměti lze kopírovat pomocí bezdrátového IR spojení do počítače. Poté lze použít volitelný software Fluke DMS k zobrazení dat a vytváření zpráv.

Další novinkou je funkce Zmax. Tato funkce porovnává vícenásobné měření impedancí na smyčce/vedení a ukládá nejvyšší naměřenou hodnotu do paměti. Zásuvky v jednom okruhu mohou být testovány jedna po druhé a maximální hodnota impedance se uloží do paměti.

 

Testery Fluke 1664FC, nehledě na všechna nová řešení popsaná výše, jsou vybaveny všemi funkcemi používanými v testerech předchozí generace.

Při uskutečňování měření napětí a impedance smyčky s použitím síťového kabelu je tester schopen rozpoznat potenciální záměnu fázového a neutrálního vodiče v zásuvce. Tester obrátí polaritu interně. Díky tomu je možné provádět měření bez nutnosti měnit způsob zapojení kabelů do zásuvky a bez použití jakýchkoliv dalších adaptérů. Kromě toho, stejné testovací vedení může být použito k měření napětí L-PE a N-PE (bez nutnosti měnit připojení). Během měření napětí se měří i síťová frekvence. Výsledky obou testů (napětí a frekvence) se zobrazí současně na displeji.

Měření impedance chybové smyčky lze provádět ve dvou režimech: s nebo bez spuštění RCD. Během měření uskutečněných v režimu bez spuštění RCD, tester také určuje očekávané PSC a PEFC proudy, impedanci vedení L-N a Zmax; tester také určuje zemní odpor RE s použitím metody smyčky. Tato data mohou být čtena rolováním na hlavním displeji, nebo v aplikaci Fluke Connect. V druhém režimu měření impedance chybové smyčky (se spuštěním RCD), je použit silný zkušební proud. Použití tohoto režimu v obvodech bez proudového chrániče RCD zkracuje čas uskutečnění měření. Režim s použitím silného proudu umožňuje měření malých hodnot impedancí krátkých obvodů. V rozsahu až 10 Ω uskutečňuje přístroj Fluke 1664FC měření s rozlišením jednotek mΩ.

 

Měření proudových chráničů

Přístroj Fluke 1664FC je také užitečný pro ověření toho, zda chrániče RCD nainstalované ve zkoušeném systému fungují správně. Jsme schopni kontrolovat rychlost, s jakou pracuje chránič RCD, stejně jako hodnotu svodového proudu, který spouští RCD. Tester instalací může úspěšně pracovat se všemi proudovými chrániči RCD dostupnými na trhu. Je možné nastavit spouštěcí proud v rozsahu od 10 mA do 1 A, což je důležité zejména při zkoušení nastavitelných diferenciálních modulů proudových chráničů. Fázi zkušebního proudu je možné nastavit na 0º, nebo 180º kvůli konstrukci proudových chráničů RDS, které mají při různých fázích odlišnou úroveň citlivosti. Přístroj Fluke 1664FC začíná test chrániče RCD uskutečněním předběžné zkoušky, jejímž cílem je zjistit, zda při hlavním testu nepřekročí napětí hodnotu 50 V, nebo 25 V. Bylo to velmi dobré řešení vybavit tester režimem automatického testu, který je navržen tak, aby měřil vypínací čas proudového chrániče RCD. Díky tomu je provedení tohoto testu jednodušší a rychlejší. V režimu automatického testu (Auto) uskuteční tester šest zkoušek v jednom cyklu (1/2x, 1x, 5x při jmenovitém proudu ve fázi a v protifázi). To znamená, že osoba, která vykonává test, se nemusí dostat zpět na místo, kde se uskutečňují měření pokaždé, když je spuštěn chránič RCD. Tester zjistí kdy se po zpětném zapnutí proudového chrániče RCD obnoví napětí a provede další sekvenci testu. Výsledky zkoušek jsou ukládány do vnitřní paměti přístroje a tester sám interpretuje výsledky. Pro zkoušený chránič RCD poskytuje tester nejen naměřené hodnoty, ale také informaci VYHOVUJE/NEVYHOVUJE (pozitivní/negativní výsledek).

 

Měření izolačního odporu

Během měření izolačního odporu, přístroj kontroluje zkoušené obvody z hlediska napětí. Pokud je zjištěno na obvodu napětí přesahující 30 V, měření izolačního odporu je ihned zastaveno. Během měření izolačního odporu je hodnota naměřeného odporu a nastavené zkušební napětí zobrazeno na dvojitém displeji. Pokud izolační odpor při testu nesplňuje požadavky, pak se měřící napětí automaticky sníží, aby se zkušební proud omezil na bezpečnou hodnotu. Kromě standardních hodnot zkušebního napětí, tj. 250 V, 500 V a 1000 V, je možné nastavit na přístroji Fluke 1664FC ještě dvě hodnoty napětí: 50 V a 100 V, které umožňují vykonávat testy v telekomunikačních zařízeních. Přístroj Fluke 1664FC je také schopen uskutečnit testy izolace nejenom mezi živým a ochranným vodičem (L-PE), ale také mezi vodiči L-N a N-PE.

Multifunkční tester instalací Fluke je dodáván s měřící sondou (TP165X) používanou pro měření izolačního odporu. Tato měřící sonda je vybavena speciálně navrženým aktivačním tlačítkem, díky čemu je možné provádět měření v obtížně přístupných místech s použitím pouze jedné ruky. To snižuje riziko doteku prvků pod napětím. Sonda je napájena přímo z testeru a není potřeba používat dodatečné baterie. Jedná se v tomoto ohledu o unikátní řešení.

Společně s přístrojem je dodáván nulovací adaptér. To umožňuje rychlou kompenzaci měřících kabelů, nebo odporu napájecího kabelu, což je nezbytné během testu impedance smyčky, impedance vedení, nebo zkoušky spojitosti. Tester uloží hodnotu odporu měřících kabelů do vnitřní paměti a zahrne ji do výsledku všech testů. Hodnota odporu měřících kabelů zůstává uložena ve vnitřní paměti přístroje dokonce i po jeho vypnutí. Z tohoto důvodu není nutné opakovat tuto operaci, pokud použijeme tester ve stejné konfiguraci.

 

Měření zemního odporu

Přístroj Fluke 1664FC umožňuje uskutečnit měření zemního odporu dvěma způsoby. Jeden ze způsobů měření zemního odporu vyžaduje použití technické metody. Aby bylo možné provést takové měření, musíme použít volitelnou sadu skládající se ze dvou měřících sond s dlouhými měřícími kabely (ES165X). Tester je vybaven funkcí, která zabrání uskutečnění měření, pokud je mezi měřícími sondami zjištěno napětí vyšší než 10 V. Druhým způsobem, který se používá pro měření zemního odporu RE je měření s použitím metody smyčky – provádí se měření zemního odporu jako části z celkového odporu smyčky.

 

Bezpečnost především

Společnost Fluke je výrobce, který přikládá zvláštní pozornost aspektům bezpečnosti během provádění elektrických měření. Z toho důvodu zavedla společnost celou řadu řešení, kterých cílem je zajištění bezpečnosti uživatelů. Příkladem takového bezpečnostního řešení může být tlačítko TEST umístěné na panelu přístroje. Tlačítko je obklopeno kovovou dotykovou plochou se zemním potenciálem, která umožňuje ovládání potenciálu mezi uživatelem a konektorem PE testeru. Pokud napětí dotykové plochy překročí 50 V, bude přístroj signalizovat potenciálně nebezpečnou situaci. Řešení, která zlepšují bezpečnost, zahrnují také možnost detekovat napětí během testů spojitosti, izolačního odporu a zemního odporu, stejně jako funkci předběžné zkoušky (Pretest).

 

Provedení a konstrukce

Mechanická konstrukce je dalším aspektem, který ovlivňuje výkon přístroje. Multifunkční testery instalací jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno jejich pohodlné používání. Jsou vybaveny velkým přehledným displejem, který umožňuje svým uživatelům přímé zobrazení celé řady možností a výsledků testů – stačí jim pouze rolovat displej. Displej je vybaven funkcí podsvícení a má velmi široký pozorovací úhel.

K dispozici je také vhodný otočný ovládač, který umožňuje uživatelům konfigurovat jednotlivé měřící funkce. Díky tomuto řešení bylo možné se vyhnout použití složité víceúrovňové nabídky (menu). Popisy jednotlivých funkcí doprovázené univerzálními grafickými symboly dělají z testeru přístroj se snadným použitím.

Tester se vyznačuje unikátním, ergonomickým, aerodynamickým tvarem a je vybaven měkkým popruhem, který umožňuje zavěšení přístroje kolem krku. Všechny tyto funkce dělají používání testeru velmi pohodlným. Přístroj má také relativně nízkou hmotnost – váží přibližně 1,3 kg. Díky tomu, že uživatelé si mohou pověsit tester kolem krku a použít bederní pás, je jejich práce ještě pohodlnější, protože mají volné ruce.

Tester Fluke řady 1660 je odolný proti mechanickému poškození, prošel zkouškou pádem z výšky 1 m a jeho pouzdro splňuje požadavky na třídu ochrany IP40. Tester je napájen 6 ks baterií AA a napětí baterií je nepřetržitě monitorováno. Když hodnota napětí klesne pod 1 V na článek, na displeji přístroje se zobrazí varování. Jako náhradu za standardní baterie je povoleno použít baterie NiCd, nebo NiMH.

 

Příslušenství

Multifunkční tester instalací Fluke 1664FC je vybaven následujícím příslušenstvím: tvrdý kufřík užitečný pro přepravu a skladování přístroje, polstrovaný popruh pro zavěšení na krk, bederní pás, síťový kabel se zásuvnou koncovkou (plug-in), měřící sonda ovládaná pomocí jediného tlačítka, nulovací adaptér, sada měřících sond, sada kabelů s banánkovými zástrčkami, sada velkých krokosvorek, sada alkalických baterií AA, rychlý návod pro uživatele testeru a podrobný návod k použití na CD disku.

Inovativní funkce popsané v tomto dokumentu a osvědčená konstrukce přístroje dělají z tohoto testeru velmi spolehlivé a bezpečné měřící zařízení, které lze použít k provádění pokročilých měření elektrických instalací.

Více informací o multifunkčních testerech instalací Fluke řady 1660 najdete na www.fluke.cz.

 

 
distrelec

Články na podobné téma

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky