Domů Jak využívat bezdrátový systém měření?

Jak využívat bezdrátový systém měření?

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 25
NejhoršíNejlepší 
Pátek, 30. srpen 2013

00Neustálá snaha o nasazování automatizovaných procesů jak ve výrobních provozech, tak i při správě a údržbě komerčních budov,přináší výraznou úsporu energie a zvyšuje jejich produktivitu. Na druhou stranu přináší zvýšené požadavky na práci techniků, kteří zajišťují údržbu těchto řídicích systémů.

Dle průzkumu společnosti Fluke mezi těmito techniky vyplynulo, žena jedné straně musí měřit a zkoušet stále širší oblast veličin, na druhé straně k tomu mají mnoho přístrojů a musí dělat příliš mnoho věcí současně. Například při kontrole elektronického převodníku čidla tlaku je potřeba zároveň ovládat řídící panel, což vyžaduje minimálně dalšího pracovníka jen pro držení nástrojů a měřících přístrojů. Toto řeší a „dalšípáry rukou“ přináší nový systém pro bezdrátové měření.

Bezdrátový systém měření je obvykle založený na hlavním multimetru,který přijímá a zobrazuje v reálném čase informace z dostupných bezdrátových modulů. Tento systém nedávno představila společnost Fluke pod názvem CNX 3000, a tak jsme se dotazovali zástupců z jednotlivých oborů, jak by bezdrátový systém měření využili v reálném prostředía k čemu by jej používali.


Topení, ventilace a klimatizace (HVAC) – vedoucí
 

techniků údržby
 

01Možnost záznamu průběhu napětí a proudu ve spojení s teplotou jev našem oboru žádaný nástroj. Při práci v oboru klimatizací jsem se setkals mnoha úkoly vyžadujícími pro správnou diagnostiku problémů schopnost porozumění a porovnávání kritických dat.

Změny napětí, proudu a teploty způsobují problémy v mnoha zařízeních– od choulostivé elektroniky po vícezónové klimatizace. Schopnost spolehlivého sledování změn v průběhu času může být jediným způsobem správné diagnostiky provozních problémů.

Například řídicí transformátory Liebert CRAC vytvářejí opakované vysokonapěťovéimpulsy o napětí 460–495 V, aby se dosáhlo správného nízkonapěťového výstupu 5,0 V pro napájení procesoru. Při nedodržení požadované hodnoty 5,0 V mohou nastat funkční problémy a poškození. V mnoha případech bychom se při diagnostice problémů mohli spolehnoutna kombinaci napětí, proudu a teploty. Možnost umístění časového údaje a schopnost záznamu změn umožňuje jednat s energetickými společnostmi, prodejci zařízení a zákazníky a poskytovat jim přesné informace.Toto může být nutností při řešení problematiky záruky a správného řešení složitých situací.

Již vícekrát jsem měl zařízení, které vyhazovalo jističe nebo přepalovalo pojistky a vypínalo se. Tato situace byla komplikována ještě skutečností, že zařízení bylo nějakou dobu mimo provoz a nesignalizovalo žádné poruchynebo nutnost opětovného zapnutí. Všechna testování vykazují, že zařízení při provozu za podmínek předepsaných výrobcem funguje, a to znesnadňuje nebo znemožňuje diagnostiku. Podle toho, k čemu zařízení slouží, může být tento problém buď pouze nepříjemnost, například v případě střešní klimatizace pro kanceláře, nebo přímo katastrofou, pokud sejedná o chlazení datacentra.

Správná diagnostika je nutná v každém případě. Po opětovném zapnutí problematického zařízení a připojení bezdrátových měřicích modulůnapětí k přívodům napájení a bezdrátových měřicích modulů proudu a teploty byste mohli sledovat problém bez nutnosti být přímona místě. Možnost umístění modulu záznamníku odděleně od ostatních modulů by vám umožnilo bezpečné měření a ochranu před povětrnostními vlivy. Výsledky by byly transparentní a časové údaje by umožnilysprávnou diagnostiku. Viděli byste změny napětí a proudu, případně stav přehřátí – to vše s časovými údaji. To by vám umožnilo správnou diagnostikua opravu, ušetřilo čas a peníze, a zlepšilo pověst techniků u zákazníků.


Elektrotechnika – předák elektro údržby

energetické společnosti

02Bezdrátový systém Fluke CNX 3000 je jako měřicí přístroj se záznamníkem a čtyřmi muži. Můžete umístit moduly dovnitř rozvaděčové skříně a dlouhodobě zaznamenávat data, a potom data stáhnout pro účely analýzy zátěže nebo sledování průběhu.

Pokud řešíte problém kvality napájení, měli byste sledovat napětí a proud a kontrolovat jejich interakci. Když klesne napětí a proud se buďvůbec nezmění, nebo jen mírně, zdroj problému je proti směru proudu od místa měření. Když klesne napětí a proud se zvětší, zdroj problému jeve směru proudu od místa měření. Umístili byste měřicí moduly napětía proudu na vodiče měřeného obvodu a na digitálním multimetru byste sledovali interakci proudu a napětí. Pokud máte proměnlivé zatížení, potřebujete vidět jeho zvyšování a snižování, a co dělá s napětím. Použití vzdálených modulů je pro tyto účely optimální, protože omezuje bezpečnostní rizika.

Mnoho analýz zatížení provádíme na základnových stanicích sítí mobilníchtelefonů. Když se na základnovou stanici nainstaluje přídavné zařízení,je nutné zjistit, zda elektrická síť toto zvýšení příkonu zvládne. Lze tak umístit měřicí moduly proudu na napájecí vedení základnové stanice,zaznamenávat data, sledovat je v průběhu času a zjistit, zda je napájecívedení schopné zvládnout zvýšené zatížení.

V přečerpávací stanici odpadové vody jsme měli plovákové spínače,které nás upozorňovaly v případě poruchy (což dělávaly často). Možnost umístit bezdrátové měřicí moduly na kontakty plovákového spínače proúčely záznamu dat a sledovat více než jedno místo měření je velmi užitečnépři určování příčiny problému. V tomto případě lze k záznamu okamžiků sepnutí a rozepnutí plovákových spínačů použít tři měřicí moduly napětí a následně je na dlouhou dobu opustit, protože tyto věci nastávalyokolo druhé až třetí hodiny ráno. Velkou výhodou použití systému Flukeje možnost umístění měřicích modulů dovnitř skříně a její zavření,takže nehrozí znečištění a skříň je zabezpečená.


Doprava – manažer pro elektrickou infrastrukturu
 

a podporu v letecké společnosti
 

Bezdrátový systém Fluke by byl velmi užitečný při našem měsíčnímtestování jednotek UPS, vzdálených rozvodných desek a energetických distribučních jednotek. Rozvaděče mají vestavěné své vlastní monitorovací systémy, které však nejsou vždy tak přesné, jak bychom chtěli, takže provádíme pravidelně jejich kontroly měřením proudu a napětí. Na místo použití drahých měřičů kvality napájení lze zavěsit měřicí moduly napětído skříní vzdálených rozvodných desek a energetických distribučních jednotek a nechat je tam po dobu měření kolísání zatížení a napětí.

Máme 36 techniků a já jim všem nemohu dát přístroje pro měřeníkvality sítě , ale lze jim pro účely provádění měření dát bezdrátový systém Fluke, který by byl velkou výhodou pro náš program prediktivní údržby.

Součástí našich aktivit údržby jsou neustálé kontroly napájení a zatížení.Modulární konstrukce systému Fluke a jeho schopnost současného měření na několika místech by byly velmi užitečné. Mnoho problémů jeobčasných a my nemáme techniky, kteří by mohli stát neustále u zařízení. Možnost umístění modulů pro záznam dat by byla velmi výhodná.

Velikost a schopnost bezdrátového přenosu by byla přínosem. Na jednéstraně skříně můžete například umístit měřicí moduly a potom jítna druhou stranu skříně a zde přepnout vypínače a provést měření. V datových centrech jsou některé skříně tak plné, že do nich nelze umístitměřicí přístroj. S bezdrátovým systémem do skříně umístit pouze vysílacímoduly, zavřít dveře a poté provést měření.


Průmyslové aplikace – technický ředitel

Při zjišťování stavu zařízení používáme velmi často několik měření. Bezdrátový systém, který dokáže měřit a zaznamenávat data z několika míst současně, je fenomenální. Nejlepší aplikace tohoto systému je v řízení procesů. Všechny systémy s referenčním napětím vyžadují vyhodnocování signálu, aby se ověřilo, zda všechno funguje správně. Může se jednato ventil, u něhož chci měřit teplotu a průtok, nebo induktivní napájecí zdroj, u kterého chci současně sledovat vstupy a výstupy, abych zjistil, co dělají. Naším úkolem je sledovat stejnosměrný referenční signál základníjednotky 0–10 V nebo 4–20 mA a zároveň sledovat výkonovou zpětnou vazbu jiné stejnosměrné jednotky a ještě střídavé výstupní napětí a proud(v tomto případě 800 VAC RMS, 3–30 kHz).

Záznamníky dat jsou omezeny počtem vstupů, a pokud se nejednáo velmi drahé přístroje, mají také omezenou paměť a navíc mohou vyžadovat úpravu signálu. Obtížná může být i korelace dat. Nový bezdrátovýsystém Fluke přichází s velmi ekonomicky efektivním způsobem měření proměnných na čtyřech místech v reálném čase nebo se záznamem dat. Na vstupní a výstupní vedení lze umístit měřicí moduly střídavého proudu a provádět jejich současné zpracování, což pomůže velmi rychle zjistit,kde je problém.

Měli jsme induktivní napájecí zdroj, který neustále ukazoval, že běžína 65 procent výkonu, přičemž občas ve skutečnosti běžel na 32 procent. Odhalení problému nám trvalo velmi dlouho a to ještě tak, že technik musel být neustále u zařízení. Vyfotografoval obrazovku mobilním telefonem a věc takto zdokumentoval. Bezdrátový systém Fluke by problémobjevil za krátkou chvíli.


Bezdrátový systém Fluke CNX 3000

CNX 3000 kombinuje bezdrátovou komunikaci s přesností a odolností známých přístrojů Fluke. Systém CNX je modulární a zahrnuje sadu přístrojů,jako je digitální multimetr a čtyři samostatné přístroje: střídavý voltmetr, střídavý klešťový ampérmetr, modul s pružným senzorem proměření střídavého proudu a teploměr se vstupem pro čidlo typu K.

Všechny uvedené součásti systému CNX komunikují bezdrátovědo vzdálenosti 20 m. Uživatel tak může sledovat v reálném čase současně čtyři veličiny (jednu z multimetru a tři z přídavných modulů). Všechny tyto veličiny jsou zobrazovány na displeji multimetru. Je-li použit PC adaptér(dodávaný v některých sadách systému CNX), lze současně sledovat až 10„živých“ měření na PC nebo stáhnout zaznamenané hodnoty z paměti modulů.

Možnost zachytit několik měření ve vzájemné souvislosti v průběhu času velmi zjednodušuje nalezení náhodných problémů. Protože lze jednotlivé moduly připojit v místě, ale měření sledovat až ve vzdálenosti 20 m, není třeba používat tolik osobních ochranných prostředků. Všechny moduly systému CNX mají vlastní záznam. Po připojení k měřenému bodu je pouhým stiskem tlačítka LOG spuštěn záznam až 65 000 sadhodnot. Ty obsahují min/max/avg – minimální, maximální a průměrnou hodnotu a časovou značku. CNX je schopen rozpoznat až deset modulů, a měřit tudíž na deseti různých místech současně. Systém vychází zeschopností již ověřeného ručního multimetru Fluke 233, prvního ručníhopřístroje s odnímatelným displejem. Využitím systému CNX 3000 není třeba pro zjišťování stavu jednotlivých míst pobíhat po závodě ani zapisovat naměřené hodnoty při využívání konceptu prediktivní údržby.


Technické parametry

Multimetr sady CNX 3000 může měřit DC i AC napětí s rozlišením od0,1 mV, proudy přímou metodou od 0,01 do 400 mA AC i DC, měřit odporod 0,1 Ω do 50 MΩ. Dále testuje diodový přechod, měří kapacitu od 1 nFdo 9 999 μF. Z hlediska elektrické bezpečnosti vyhovuje požadavkům CATIV, 600 V. Lze jej tedy používat i na vnějších částech rozvodné sítě nn.

Samostatný modul CNX V3000 je střídavý voltmetr s rozsahemdo 1 000 V a rozlišením 1 mV a opět vyhoví CAT IV, 600 V. Dalším modulemje klešťový střídavý ampérmetr pro proudy do 400 A AC s rozlišením 0,1 A.K měření a zaznamenávání střídavých proudů do 2 500 A je určen modulCNX IFlex 3000. Posledním (prozatím) členem sady je teploměr CNXK3000 pro měření teplot od -200 do 1 372 °C pomocí sondy typu K.

Přístroje systému CNX lze pořídit společně i samostatně po jednotlivýchmodulech.

Další informace o přístrojích Fluke a aplikacích a pomoc s vyhledánímnejbližšího distributora lze získat na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na webovýchstránkách společnosti Fluke na adrese http://www.fluke.cz.

Ing. Jaroslav Smetana
Blue Panther, s. r. o.

 

 

 

Přehled nových článků

insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky