Domů Fluke je vždy bezpečný

Fluke je vždy bezpečný

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 04. září 2008

fluke_bezpecnost_titlSe stále složitějšími rozvodnými soustavami a zátěžemi se zvyšují možnosti přechodnýych přepětí v síti. Motory, kondenzátory a zařízení s výkonovým usměrňováním, jako frekvenčně řízené pohony, mohou být hlavními zdroji takovýchto prepěťovžých špiček. Zásahy blesků do vnějšího vedení také způsobují extrémně nebezpečná přechodná přepětí značné energie. Hovoříme-li o měření na elektrických systémech, tato prechodná přepětí jsou „neviditelná" a většinou nevyhnutelná nebezpečí.

Vyskytují se pravidelně na nízkonapěťových okruzích a špičkové hodnoty mohou dosáhnout až několika tisíc voltů. Pro vaši ochranu před těmito přechodnými přepěťovými odchylkami musí být měřicí zařízení bezpečné

fluke_bezpecnost_3
Obr. 1. Vysvětlení kategorií: poloha

Kdo vytváří bezpečnostní standardy?

IEC (Mezinárodní Elektrotechnická Rada) vytváří všeobecné mezinárodní standardy bezpečnosti elektrického zařízení pro měření, kontrolu a laboratorní užití. IEC61010-1 se užívá jako základ pro následující národní standardy:

 • USANSI/ISA-S82.01-94
 • Kanada CAN C22.2 No.1010.1-92
 • Evropa EN61010-1:2001

Kategorie přepěťových instalací

IEC61010-1 určuje kategorie přepětí na základě vzdálenosti určitého zařízení od zdroje energie (viz. obr. 1) a přirozeného útlumu přechodných odchylek energie, které se vyskytují v elektrických rozvodech. Vyšší kategorie jsou blíže ke zdroji energie a vyžadují vyšší ochranu.
V každé instalační kategorii jsou třídy napětí. Je to kombinace instalační kategorie a napěťové třídy, která určuje maximální odolnost přístroje proti přechodným přepěťovým odchylkám.

IEC 61010 zkušební postupy se opírají o tři hlavní kritéria: ustálené napětí, špičku impulzu přechodného přepětí a impedanci zdroje. Tato tři kritéria vám společně ukáží skutečnou hodnotu napěťové odolnosti multimetru.

V každé kategorii, jak by se dalo očekávat, vyššímu provoznímu napětí (ustálenému napětí), odpovídá vyšší přechodné přepětí. Např. měřící přístroj v CAT III 600V se zkouší na 6000V a přístroj CAT III 1000V na napětí 8000V případného přechodného přepětí. Až potud je vše v pořádku. Co však není zcela zřejmé, je rozdíl mezi přechodným přepětím 6000V u CAT III do 600V a přechodným přepětím 6000V
u CAT II do 1000V.

Nyní musíme vzít na zřetel impedanci zdroje. Ohmův zákon (I=U/R) nám říká, že zkušební zdroj s impedancí 2 Ohm u CAT III může dát 6x větší proud než 12ti ohmový zkušební zdroj u CAT II. Přístroj CAT III 600V nám zjevně poskytne vyšší ochranu proti přechodnému přepětí v porovnání s přístrojem v CAT II 1000V, třebaže jeho tzv. “napěťovâ třída" může být vnímána jako nižší. Viz. tab. 1.

Nezávislé zkoušky jsou klíčem ke splnění bezpečnostních norem

Jak zjistíte, že si kupujete přístroj skutečně v CAT III nebo CAT II ? Bohužel to není vždy tak snadné. Výrobce si může sám zařadit přístroj do CAT II nebo CAT III bez jakéhokoliv nezávislého ověření.

IEC (mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří a předkládá normy, ale není odpovědná za jejich uplatňování. Vždy hledejte symbol a registrační číslo nezávislé zkušební laboratoře, jako UL, CSA, VDE, TÜV nebo jiné schvalovací agentury.

fluke_bezpecnost_2

Tyto symboly mohou být použity, jen když výrobek úspěšně prošel zkouškami příslušné agentury, které se provádějí dle národních/ mezinárodních standardů a norem. Např. UL 3111 je založena na normě EN61010-1. V současném nedokonalém světě je toto asi to nejvyšší ujištění, že vámi vybraný přístroj skutečně prošel bezpečnostními zkouškami.

Bezpečnost je odpovědností každého, ale nakonec je především ve vašich rukou. Žádný přístroj vám nezaručí bezpečnost sám o sobě, když pracujete na elektrických zařízeních. Je to kombinace správných nástrojů a bezpečných pracovních postupů, co vám poskytne maximální ochranu. Tady je nékolik rad, které vám pomohou při práci.

Ujistěte se, že vždy dodržujete (místní) platné předpisy.

Kdykoli je to možné, pracujte na odpojených obvodech.

Postupujte dle správných blokovacích a vypínacích postupů. Nejsou-li tyto postupy dostupné, nebo se nevyžadují, považujte obvod za živý.

Při práci na živých částech používejte ochrannou výbavu:

 • Používejte izolované nástroje
 • Používejte bezpečnostní brýle nebo ochranný štít
 • Nasazujte si izolované rukavice, odložte hodinky a šperky
 • Stůjte na izolační podložce
 • Oblékněte si ohnivzdorný oděv, ne běžné pracovní části oděvu.

Vyberte si správný měřicí přístroj:

 • Vyberte si přístroj, který je zařazen do nejvyšší kategorie a nejvyššího napěťí, ve kterých by mohl být použit (většinou 600 nebo 1000 voltů CAT III anebo 600 voltů CAT IV).
 • Vždy hledejte označení kategorie a napětí u zapuštěných vstupních svorek na vrchní části a symbol „dvojité izolace" na zadní části vašeho přístroje.
 • Ověřte si, že byl váš měřicí přístroj otestován a opatřen osvědčením od dvou nebo více nezávislých zkušebních laboratoří, jako např. UL v USA a VDE nebo TüV v Evropě. Hledejte symboly těchto laboratoří na zadní části vašeho přístroje.
 • Přesvědčte se, že měřicí přístroj je vyroben z vysoce kvalitního, trvanlivého a nevodivého materiálu.
 • Zkontrolujte návod a ověřte si, že odporové a kapacitní obvody a obvody spojitosti jsou chráněny na stejné úrovni jako měřicí obvod napětí, aby se omezilo nebezpečí, když se přístroj použije v nesprávném režimu odporu, spojitosti nebo kapacity (jeli to relevantní).
 • Ověřte si, že je měřicí přístroj vybaven interní ochranou proti poškození, je-li napětí nesprávně přivedeno na proudové měřicí funkce (je-li to relevantní).
 • Přesvědčte se, že pojistky ve vašem přístroji vyhovují specifikacím velikosti proudu a napětí. Napěťové pojistky musí být stejné nebo vyšší, než napěťová třída přístroje.
 • Přesvědčte se, že používáte měřicí kabely, které mají:
  - Zakryté konektory
  - Chrániče prstů a protiskluzový povrch
  - Kategorii zařazení, která je stejná nebo převyšuje kategorii přístroje
  - Dvojí izolaci (hledejte symbol)
  - Minimální nekrytou část kovového hrotu sondy.

Prověřte a vyzkoušejte váš přístroj:

 • Zkontrolujte zda přístroj není prasklý, měřicí kabely opotřebené, nebo zda nemá zašlý displej.
 • Přesvědčte se, že baterie jsou dostatečně nabité, abyste se mohli spolehnout na výsledky měření. Mnoho měřicích přístrojů má integrovaný indikátor stavu baterií.
 • Zkontrolujte odpor měřicích kabelů za pohybu a zjistěte, nejsou-li přerušené (dobré měřicí kabely mají 0,1-0,3 Ohm).
 • Využijte vlastní testovací schopnost přístroje a přesvědčte se, že pojistky jsou funkční a správně vloženy (podrobněji viz. návod k obsluze). Použijte správné pracovní postupy při měření na živých částech:
 • Nejprve přiložte zemní svorku, až poté proved'te kontakt živým kabelem. Nejprve odejměte živý kabel, až poté odejměte zemní kabel.
 • Použijte tříkrokovou zkušební metodu, zejména při kontrole odpojení obvodu. Nejprve vyzkoušejte známý živý obvod. Poté proved'te test na vašem obvodu. Nakonec opět otestujte živý obvod. Tímto si ověříte, že váš měřicí přístroj pracoval správně před i po měření.
 • Měřicí přístroj zavěste nebo položte vždy, kdy je to možné. Pokuste se vyhýbat měření s přístrojem v rukou a tak se co nejméně vystavovat účinkům přechodných přepětí.
 • Používejte starý elektrikářsky trik s jednou rukou v kapse. Toto sníží možnost uzavření okruhu přes vaši hruď a vaše srdce.

Tabulka 1 : Zkušební hodnoty přepětí pro přepěťové kategorie instalací (50V/150V/300V hodnoty nejsou uvedeny)

Preferovaná kategorie instalací Pracovní napětí (DC nebo AC RMS proti zemi) Přechodný špičkový impulz (20 opakování) Zkušební zdroj
(Q = V/A)
CAT I  600 V  2500 V 30 Ohm zdroj
CAT I 1000 V  4000 V 30 Ohm zdroj
CAT II  600 V  4000 V 12 Ohm zdroj
CAT II 1000 V 6000 V 12 Ohm zdroj
CAT III  600 V 6000 V 2 Ohm zdroj
CAT III 1000 V 8000 V 2 Ohm zdroj
CAT IV  600 V 8000 V 2 Ohm zdroj

Pro více informací nebo vyžádání DVD o elektrické bezpečnosti se připojte na www.fluke.cz/safety

 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky