Domů Nová generácia multifunkčných prístrojov pre meranie elektrickej inštalácie - Sonel MPI-530 1. část

Nová generácia multifunkčných prístrojov pre meranie elektrickej inštalácie - Sonel MPI-530 1. část

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 
Pondělí, 07. leden 2013

00Multifunkčné prístroje pre meranie elektrickej inštaláciezískali široký ohlas u používateľov, ktoríu prednostňujú kombináciu všetkých meracíchfunkcií v jednom zariadení. V minulosti neboli tietoprístroje malé a merania s nimi boli menej presné.

 

V súčasnostiale najnovšie multifunkčné prístroje svojimi parametrami predstihujú jednoúčelové prístroje a ich malérozmery umožňujú zákazníkom pohodlnú a ergonomickú obsluhu.02Medzi inými prístrojmi dostupnými na trhu je SonelMPI-530 skutočne výnimočným. Tento najnovší prístrojvýrobcu SONEL, umožňuje merať nasledovné parametre:meranie impedancie slučky ZL-PE, ZL-N, ZL-L, impedanciuZL-PE aj bez vybavenia RCD, testovanie prúdových chráničov (RCD), typy AC, A a B, meranie izolačného odporu testovacím napätím až 1000V, meranie prechodového odporu, zemného odporu všetkými metódami,rezistivitu pôdy a tiež meria intenzitu osvetlenia, vysledujeporadie fáz a otáčanie motora. Ďalej umožňuje záznam a analýzu napätia, prúdu (zahŕňajúc harmonickédo 40-tej), frekvencie výkonu a koeficient harmonického skresleniaTHD. Prístroj má možnosť prepnúť menu aj do češtiny.

Pre všetky meracie funkcie je možné vyhodnotenie, či je meraniev rámci požadovaných medzí (nastaviteľných užívateľom alebo vyplývajúcichz normy).


Meranie impedancie slučky

Meranie impedancie vypínacieho okruhu s rozlíšením 0,001 Ω jemožné vykonať na všetkých typoch elektrických inštalácií sveta(95..440 V; 45..65 Hz), v L-PE, L-N, alebo L-L obvodoch. Možný skratovýprúd je automaticky vypočítaný z nominálneho (volí užívateľ) alebomeraného napätia. Na obrazovke sa zobrazuje výsledná impedancia vypínacieho okruhu, jej zložky, skratový prúd, napätie a frekvencia.

03Meranie je vykonané metódou „simulovaného skratu”, s prúdomniekoľkých ampérov, čo zaručuje vysokú presnosť a dovoľuje veľmikrátky merací čas (10 ms). V prípade merania na obvodoch osadenýchprúdovými chráničmi sa používajú špeciálne metódy, ktoré dovoľujúvykonať merania pri veľmi nízkych hodnotách prúdu, vďaka čomu nedôjdek vybavenie prúdového chrániča. Aj v takom prípade je meranáúplná hodnota impedancie a merací rozsah je v súlade s normouEN 61557, od 0,5 do 2 000 Ω.
Meranie chráničov typ AC, A a B

05

 

Merania môžu byť vykonané jednotlivo, alebo všetky spolu automaticky,kde úlohou užívateľa je len spustiť meranie a po každom vybaveníznova zapnúť prúdový chránič. Sekvencia tohto merania môžebyť rozšírená o meranie impedancie vypínacieho okruhu v L-PE,v „RCD” móde (typy merania volí užívateľ).

Automatické meranie ponúka dva módy:

– „Full“ – úplné, kde je meranie vykonané pomocou všetkých priebehovmeracieho prúdu pre každý typ chrániča (AC, A, B)– v prípadechrániča typu B bude meranie vykonané pomocou štyroch rozdielnych priebehov meracieho prúdu (striedavým, polvlnným, polvlnnýmz jednosmernou zložkou a jednosmerným);
– „Standard” – štandard, kde je meranie vykonané len pomocou vopredzvoleného priebehu prúdu.

Dodatočnou funkciou je meranie vybavovacieho času a prúdu počasjedného vybavenia chrániča.


01


Meranie izolačného odporu

Meranie izolačného odporu je možné previesť pomocou voľby jednéhoz piatich testovacích napätí: 50, 100, 250, 500 a 1 000 V. Automatickévybitie meraného objektu po každom meraní zaručuje vysokúbezpečnosť pre užívateľa. Merací rozsah je až do 10 GΩ.06

Meranie môže byť vykonané manuálne pomocou meracích sond,automaticky pomocou Uni-Schuko adaptéra (jednoduchým stlačenímtlačidla „Start” sa vykonajú všetky kombinácie meraní) a automaticky použitím špeciálneho AutoISO adaptéra – na 3, 4 a 5 vodičovomkábli. Adaptér AutoISO automaticky prepína medzi nasledovnýmimeranými vodičmi L1-L2, L1-L3... atď., čiže meranie izolácie prebiehamedzi všetkými pármi na 3, 4 a 5 vodičovom kábli. Po skončení meraniasa obvod automaticky vybije, výsledky sa zobrazia na displejia uložia do pamäti prístroja.

Meranie zemného odporuMeranie zemného odporu môže byť vykonané nasledovnými metódami:trojbodovou, štvorbodovou, trojbodovou s jednými kliešťami,dvomi meracími kliešťami. Trojbodová metóda s jednými kliešťamia metóda s dvomi meracími kliešťami dovoľuje kontrolovať sústavupozostávajúcu z viacerých uzemňovačov bez ich rozpojenia.

07

Dvojkliešťová metóda samozrejme nevyžaduje ďalšie zemnésondy. Voľba frekvencie meracieho prúdu umožňuje potlačiť rušenievyvolané napr. sieťovým napätím.

Unikátnou funkciou je meranie resistivity pôdy Wennerovoumetódou v rôznych hĺbkach (s možnosťou voľby vzdialenosti medzizemnými sondami).


...pokračování příště

 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky