Domů Bezpečnost pro výpočetní střediska

Bezpečnost pro výpočetní střediska

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Středa, 13. srpen 2008
pcVýpočetní střediska jsou mozkem podniků a organizací. Jako komplexní rozvodné, komunikační a dokumentační jsou propojeny sítí téměř se všemi místy v podniku. Jestliže vypadne centrální počítač a server, dostanou se orgány s nimi spojené rychle do nebezpečí. Odstavení způsobí následné náklady.

Není divu, že provozovatel výpočetních středisek požaduje téměř vždy stoprocentní provozuschopnost. Co ale dělat, jestliže hoří? Ve spojení s požárními hlásiči pečuje bezpečnostní systém PNOZ o to, aby výpočetní středisko zůstalo provozuschopné a škody byly omezeny.

Před několika lety hořelo centrální výpočetní středisko jednoho velkého výrobce automobilů. Neštěstí s dalekosáhlými následky: Nejen v kmenovém sídle, nýbrž také ve více německých a evropských výrobních provozech zůstaly spoje dočasně přerušeny. Podařilo se jen částečně přenést výpočetní úlohy na redundantní systémy.

Moderní koncepce ochrany spojení rozdělí výpočetní střediska do prostorových úseků

Ve zmíněném případě vedl oheň k dodatečným důsledkům v podniku. Plánovačům bylo okamžitě jasné, že samotná modernizace požárních hlásičů by nebyla postačující. Platilo, že bude vyvinuta a instalována koncepce zásobování energií a ochrana spojení. Na prvním místě byly přitom vždy aktivní i pasivní opatření pro zabánění požáru. Kdyby přesto požár vzniknul, musí výkonný systém hlásičů rozeznat příznaky již v primární fázi a spustit alarm. Právě ve výpočetním středisku musí zůstat oheň za všech okolností ohraničen.

Součástí moderní koncepce ochran spojení a částí přípravy pro „Worst Case“ (nejhorší případ) je rozdělení výpočetního střediska do více prostorových úseků. Omezení požáru a jeho účinná likvidace předpokládají, že určité funkční okruhy jsou odděleny a izolovány. Vybudování protipožárních dveří stejně jako kouřově těsných průchodů v kabelových kanálech jsou nutné předpoklady a zajišťují standard F 90: Po dobu minimálně 90 minut musí být garantováno, že oheň nezasáhne sousední prostory. Cílem je: V důsledku lokálně ohraničeného ohně se nesmí odpojit od sítě celé výpočetní středisko! Inteligentní koncepce dovolují proto částečné odpojení napětí jen pro postižené sektory, jiné prostory pracují současně dále. Podobně jako u mozku můžete, přinejmenším dočasně, převzít úkoly vadlého okruhu.

sys_obr1
Obr.1: Spojení s hlásiči požáru garantuje osvědčený systém PNOZmulti již při konstrukci strojů a zařízení bezpečnost a umožňuje hospodárnou realizaci koncepce protipožární ochrany.

Moderní koncepce protipožární ochrany používá k vybavení strojů a zařízení osvědčený bezpečnostní systém

Jak je ale možno zajistit v závažném případě – a skutečně jen tehdy – samostatné a automatické odstavení napájecího napětí pro postižený sektor? Jak se vyloučí, že -v důsledku omylu nebo systematické poruchy – nedojde k nedopatření? Vždyť tím by se provozuschopnost místo zvýšení snížila ! Jak je tak často nejednoduché propojení mezi bezpečností a provozuschopností. Taková zařízení zodpovědná za bezpečný provoz neznají pro to žádné kompromisy: Použitá opatření musí vést ke zvýšení provozuschopnosti, bezpečnost výpadku má být na konci 99,9 %. A pro případ výpadku platí, že škody by měly být omezeny na minimum.

„Nejprve jsme pomýšleli na bezpečnostní PLC řízení, došli jme pak ale k tomu, že touto technikou riskujeme velké množství nediagnostikovaných poruch.“, vysvětluje Petr Beier úvahy v projektovém týmu. Kölner jako externí poradce pro plánování koncepce zásobování energií to též podepsal. Místo toho se zvážilo jednodušší řešení, které prokazuje již dlouho dobré služby. „Jestliže PNOZmulti funguje spolehlivě a bezpečně v konstrukci strojů a zařízení, musí být schopné také v oblasti protipožární techniky“, prohlásil Jürgen R. Malbach, klíčový manažer projektového týmu Automotive fy Pilz již na začátku fáze plánování.

V závažném případě přeruší PNOZmulti dodávku proudu

Každé definované oblasti ochrany je přiřazen jeden PNOZmulti. V závažném případě se úplně automatizovaně postará o to, aby právě tato oblast zůstala bez proudu. Toto předpokládá kontinuální komunikaci a kooperaci mezi PNOZmulti a hlásiči požáru a kouře. Jestliže detektor kouře pozná v uzávěru kabelů kouřové plyny, vyšle příslušné hlášení do požárního hlásiče. Toto zase prozřetelně alarmuje hasiče. PNOZmulti v této době ještě nereaguje: Teprve když vývoj kouře potvrdí další hlásič, může bezpečnostní řídicí systém uhasit požár. PNOZmulti přeruší automaticky pomocí bezpečného kontaktního expanderu dodávku proudu, přesně pro příslušnou oblast. Tentýž efekt nastane i při ručním spuštění: Jestliže pracovník rozezná požární situaci, může pomocí instalovaného tlačítka pro nouzové zastavení odpojit postižený sektor od proudu.

Pomocí protokolů z hlášení vědí hasiči již při výskytu, kde se nalézá ložisko požáru a zda je již postižená oblast odpojena od sítě. Ta může být tak bez časové ztráty ihned aktivována. PNOZmulti je koncipována tak, že chybné alarmy jsou prakticky vyloučeny: „Inteligence“ integrovaná v přístroji požaduje vždy dva signály, před skutečným odpojením napětí a ochromením počítače. Teprve a skutečně jen potom, když oba rozpínací kontakty ručního hlásiče vyšlou signál nebo hlásič požáru selže, rozezná PNOZmulti situaci nouzového vypnutí a jedná: Odpojí proud.

„Pochopitelně existují i alternativy a jiné postupy. Zpravidla se přitom ale jedná o použitelná řízení PLC , které se používají např. v technice procesů. Tyto stojí mnohem více, jsou mnohem nákladnější.

 

Přehled nových článků

insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky