Domů Přepěťové ochrany CITEL pro MaR a datovou komunikaci

Přepěťové ochrany CITEL pro MaR a datovou komunikaci

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 15. listopad 2012

00V odborném tisku bylo již uveřejněno několik článků o přepěťových ochranách pro napájecí sítě nn a jejich důležitosti. Trochu stranou zájmu zůstávají přepěťové ochrany pro slaboproud (MaR, datovou komunikaci, vf přenosy apod.). Přitom především datová komunikace nabývá v poslední době stále větší důležitosti (nejrůznější přenosy dat, inteligentní budovy, propojené technologické procesy atd.) a pro řadu oblastí je bezchybná funkce datové komunikace nezbytná. Datová ko­munikace je však velmi citlivá na přepětí, která se mohou indukovat do přenosových linek. I když se většinou používají pro přenos zkroucené vodiče (většinou se stíněním), ochrana proti přepětím tím není plně zajiš­těna. Tuto ochranu poskytují pouze správně vybrané a správně zapojené přepěťové ochrany (svodiče přepětí).

Firma CITEL, která patří ke 3 největším výrobcům a dodavatelům pře­pěťových ochran na světě, nabízí pro ochranu proti přepětí pro MaR a datovou komunikaci 2 skupiny výrobků:
   – řady DLU, DLU2, DLA a DLA2
   – řadu MJ8

Přepěťové ochrany řady (svodiče přepětí) řady DLU, DLU2, DLA a DLA2

Jedná se o klasické přepěťové ochrany se šroubovými svorkami pro je­den nebo dva páry žil, které se montují na klasickou DIN lištu 35mm (viz obrázek).01

Svodiče přepětí DLU, DLU2, DLA, DLA2 chrání zařízení MaR, telekomu­nikační systémy a zařízení pro přenos dat proti účinkům bleskových proudů a proti přepětí. Tyto svodiče přepětí jsou určeny pro montáž na DIN lištu a je možné je použít pro veškerá zařízení s jmenovitým napě­tím od 6 do 170 V a pro přenosové rychlosti až do 10 Mbit/s. Tyto přepě­ťové ochrany pokrývají všechny běžně používané přenosy: RS 232, RS 422, RS 485, Profibus a řadu dalších sběrnic, proudová smyčka 4-20 mA, ISDN, ADSL atd.

Elektrické zapojení těchto svodičů přepětí se skládá z kombinace vý¬konných bleskojistek a rychle spínajících diod a tím se dosahuje jak vyso¬ké svodové schopnosti tak i krátké doby odezvy. Schéma zapojení svodiče přepětí DLU je na obrázku.

Tyto svodiče přepětí se dodávají vyrábějí ve 2 základních variantách: DLU, DLA pro jeden pár vodičů a DLU2 a DLA2 pro dva páry vodičů. Svo­dičů DLU a DLU2 jsou konstruovány jako monoblok (bez výměnného modulu), svodiče DLA a DLA2 obsahují výměnný ochranný modul. Všechny svodiče jsou určeny k montáži na DIN lištu 35 mm. Stínící vodič je uzemněn přes bleskojistku (mimo DLU2). Uzemnění se provádí pomocí DIN lišty. Maximální provozní proud činí 300 mA, na vyžádání Vám nabíd­neme speciální provedení pro jmenovité proudy 2 A a 10 A.Přepěťové ochrany (svodiče přepětí) řady MJ8

Řada MJ-8 je poměrně nová řada, která byla vyvinuta pro ochranu citli­vých prvků v rychlých datových a komunikačních sítích před přepětími (viz obrázek). Svodič MJ8-CAT5E je mimořádně kvalitní přepěťová ochra­na pro sítě Ethernet 100/1000 Base T pracující s rychlostí až několika giga­bitů. Svodič MJ8-POE je ideálním řešením pro sítě „Power over Ethernet“ (PoE).

02
Firma CITEL vyrábí i další prvky řady MJ8 pro různá použití v datových a komunikačních sítích – RS 485, RS 232, ISDN, ADSL. Řada MJ8 se skládá z kvalitního stíněného pouzdra se dvěma konektory RJ45. Dvoustupňové ochranné obvody obsahují bleskojistky CITEL a nízkokapacitní polovodi­čové prvky s krátkou reakční dobou, tím svodič chrání datové sítě jak před rychlými přechodovými impulsními přepětími i před přepětími s vyšší energií. Svodič přepětí MJ8 nabízí několik způsobů montáže včetně mon­táže na DIN lištu, což je příznivé pro montážní firmy. Schéma zapojení svodiče přepětí MJ8-CAT5E je na obrázku.

03

Firma CITEL nabízí technickou podporu při řešení projektů s přepěťo­vými ochranami.

CITEL Electonics, org. sl.
Kundratka 17, 180 00 Praha 8
www.citel.cz

 

 

 
distrelec

Přehled nových článků

amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky