Domů HL-G1: Měření senzorem s přesností 0,5 mikronů

HL-G1: Měření senzorem s přesností 0,5 mikronů

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Středa, 25. duben 2012

panasonic_6_titl

Většinou jsou uváděny desítky technických „NEJ", kterými dodavatelé argumentují, proč zvolit právě jejich programovatelný automat (PLC) pro řízení aktuálního projektu. Potřebujeme však opravdu vykonat 100 instrukcí za 3 μs? Programovatelné automaty společnosti Panasonic Electric Works (PEW) na v podtitulku zmiňovanou rychlost reálně dosáhnou.

Je ale nutné se na výběr správné technologie podívat z většího nadhledu. Má dodavatel zkušenosti s oborem nasazení? Je systém rozšiřitelný s ohledem na naše střednědobé a dlouhodobé plány? Má dodavatel PLC v portfoliu komplexní nabídku automatizační techniky jako jsou operátorské panely, senzory, pohony, zdroje, koncové spínače atd.?

Vzhledem k povaze nadnárodního dodavatele průmyslových řešení po celém světě má PEW zkušenosti s dodávkou řídících systémů různých velikostí v mnoha průmyslových oborech. Nespornou výhodou je možnost „rozběhnout" automatizační celky od jednoho výrobce bez neduhů vzájemné nekompatibility. Senzory, laserové popisovače, kamerové systémy, čtečky 2D kódu, čítače, časovače, servo pohony, PLC, operátorské panely, zařízení pro LED UV vytvrzování, ionizery a komunikační jednotky tvoří dobře fungující systém s logem Panasonic.

Spotřeba energií konečně na uzdě

Právě problematika úspor v oblasti spotřeby energií vedla Panasonic k vývoji široké nabídky Eco Power Meterů a následného sofistikovaného zpracování naměřených dat. Snad nejlepší referencí je fakt, že Panasonic svá zařízení opravdu ve všech továrnách používá a naměřená data zpracovává celosvětově. Měřit lze výrobní linky, haly nebo dokonce konkrétní stroje. Jednotlivé měřící body lze připojit k řídícímu systému přes RS485, prostřednictvím ethernetu nebo bezdrátově a sledovat aktuální hodnoty. Hodnoty z nepřipojených měřících míst můžeme přenášet prostřednictvím SD karty a společně pak data podrobit zpětné analýze, aby mohla být zahájena nezbytná a správná opatření pro zvýšení energetické účinnosti. Neustálé sledování a optimalizace jsou základním kamenem pro moderní a efektivní hospodaření s energií.

KW2G se odlišuje od ostatních „měřáků" možností využít rozšiřující moduly, kterými je pak umožněno shromažďovat data z několika okruhů najednou. Pro komunikaci s dalšími zařízeními má Eco Power Meter rozhranní RS485 (Modbus RTU/MEWTOCOL) a pro rychlé připojení k PC je vybaven USB. Při osazení všech rozšiřitelných modulů dokáže měřit až 16 jednofázových okruhů. Zařízení může měřit elektrickou energii a paralelního sledování pulzního vstupu – měření spotřeby vody, páry, vzduchu atd. Dobrým příkladem je využití u kompresorům, kde sledováním spotřeby elektrické energie k m3 vyrobeného vzduchu můžeme při náhlé změně poměru předvídat závadu zařízení s velkou pravděpodobností.

panasonic_6_1

KW2G – při osazení všech rozšiřitelných modulů dokáže měřit až 16 jednofázových okruhů

Oči a uši řídící jednotky

Bezpečnostní závory Panasonic nacházejí uplatnění nejen v náročném automobilovém průmyslu, ale ve všech oborech průmyslové výroby. V provozech, kde při obsluze obráběcích strojů může dojít ke zranění, patří ochrana prstů, rukou či paží nebo nohou mezi potřebný bezpečnostní standard. Řada SF4C jsou nejtenčí bezpečnostní závory na světě a tak po montáži do prostupu „nekrade" šířku a je tam stále dostatek prostoru pro zakládání výrobku či jakoukoliv další manipulaci. Další výhodou jsou uživatelsky nastavitelné červené a zelené LED vestavěné přímo do těla závory, které přinášejí okamžitou zpětnou vazbu o aktuálním stavu závory či aplikované funkci.

Kromě bezpečnostních závor a 3D skenerů je z široké nabídky možno vybrat senzory pro detekci přítomnosti, barvy, senzory měřící, senzory elektrostatického náboje atd.

V oblasti měření jsou přesnost a kvalita senzorů klíčovými parametry, které ovlivní celé další zpracování. Pokud něco nezměříme nebo změříme nepřesně, chybu se nám nepodaří eliminovat sebelepším následným výpočtem. Příkladem přesného měřícího laserového senzoru s rozlišením 0,5 mikronů je HL-G1, který je k dispozici pro vzdálenosti 30, 50, 85 a 120 mm. Svými parametry, digitálním displejem, třemi digitálními výstupy a dvěma analogovými výstupy (4–20 mA, 0–10 V) je senzor prakticky ideální pro přesné průmyslové měření s vysokou mírou opakovatelnosti

Automaty v několika hladinách

PEW má k dispozici PLC v několika řadách od FPe, které je možné jednoduše naprogramovat i prostřednictvím tlačítek na panelu, přes modulární řadu FP0R, FPΣ a FPX až k nejvyššímu modelu FP2SH. Výběr vhodného PLC závisí na mnoha faktorech. Každopádně díky široké škále řídících jednotek, rozšiřujících modulů a schopnosti komunikovat po kabelu či bezdrátově je možné splnit téměř jakákoliv přání. V portfoliu jsou řídící jednotky s reléovými i tranzistorovými výstupy (PNP i NPN), digitálními i analogovými vstupy a širokou škálou rozšiřitelných modulů. Právě vhodnou volbou modulů lze zajistit optimálně velký systém pro aktuální projekt. Řídící jednotka FP2SH nemá žádné vstupy ani výstupy a přesto použitím vhodných modulů lze dosáhnout systému obsluhujícího až 8192 I/O. U některých řad jsou funkce polohování součástí základní jednotky, u jiných tuto funkci plní externí modul. Právě v modularitě je síla. Nestačí vám u nejnižšího modelu řady FPX 8 vstupů a 6 výstupů? Nevadí. Přidáte „add-on" kazetu a tím potřebné rozšíříte. Vzhledem k tomu že se jedná o kartu, která se vkládá do konektoru na horní straně PLC, nikdy nenastanou problémy s místem v rozváděči. Speciální moduly pro regulaci teploty, komunikaci, ovládání servo pohonů, RTEX polohování či pro rozšíření I/O jsou k dispozici.

Více o samostatných operátorských panelech, servopohonech firmy Panasonic a UV vytvrzování na bázi LED se dočtete v elekterotechnickém magazínu ETM 3/2012, v rubrice Automatizace.

 

 

 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky