Domů Vývoj norem v části 7 souboru ČSN 33 2000, vypracovávání jejich komentářů – TNI 33 2000-7-701 a TNI 33 2000-7-702

Vývoj norem v části 7 souboru ČSN 33 2000, vypracovávání jejich komentářů – TNI 33 2000-7-701 a TNI 33 2000-7-702

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Neděle, 21. prosinec 2008
Vývoj norem v části 7 souboru ČSN 33 2000, vypracovávání jejich komentářů – TNI 33 2000-7-701 a TNI 33 2000-7-702Často je projektanty a zvláště revizními techniky kladena otázka na platnost norem pro vybranou elektroinstalaci nyní zařazených v části 7 souboru ČSN 33 2000 v průběhu alespoň posledních 20 let. Z tohoto důvodu je sestaven následující přehled, který má za úkol pomoci při určování minimálního standardu stávajících zařízení v závislosti na době vzniku. Oblast nyní popisovaná ČSN 33 2000-7-701 ed.2:2007 „Elektrická instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou“ patří k nejsledovanějším a zároveň i k nejdéle popisovanou vlastní normou.
 Za předchůdce normy zahrnující současné požadavky na elektrické rozvody v koupelnách a podobných prostorách lze považovat ČSN 37 5215: „Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách“ z roku 1970. Tato norma znala již zóny (v této normě jsou označeny jako „prostory“ značené písmeny, nikoliv číslicemi jak je v současnosti zvykem), připouštěla montáž zásuvky ve vzdálenosti 55 cm od hrany vany (opatření vynucené v té době užívanými minimalizovanými typy tak zvaných lehkých bytových jader, například B3). Jediné doplňující ochranné opatření proti úrazu elektrickým proudem bylo doplňující pospojování vodivých předmětů v prostoru koupelny a jeho připojení k vodiči PEN zásuvky uvnitř koupelny. Tato norma byla v době platnosti doplněna dvěma změnami, z nichž nejdůležitější je ustanovení o zřízení samostatného zásuvkového obvodu pro připojení automatické pračky.
ČSN 37 5215:1970 nahradila ČSN 33 2135-1: „Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody v jednoúčelových zařízeních, objektech a místnostech. Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách“ z roku 1990. Tato norma již převážně vycházela z principu daného a v té době platného IEC 364-7-701: Vnitřní elektrické rozvody. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou – zavedla již zónu 0, 1, 2 a 3, avšak s ohledem na dobu vzniku 1988 a nedostupnost některých přístrojů v tuzemsku, nebylo možno do této normy přenést základní požadavek na využití citlivých proudových chráničů s vybavovacím residuálním proudem do 30 mA včetně alespoň pro obvody napájející obvody obsahující zásuvku v koupelně. Z tohoto důvodu byly přeneseny požadavky ochrany opět pouze na doplňující ochranné pospojování. To s několika elektrickými úrazy při používání elektrických spotřebičů v koupelně (v době vzniku ČSN 33 2135 – 1) a zákazu vznesení požadavků na používání v té době pouze dovozových citlivých proudových chráničů vedlo k maximalistickým požadavkům na doplňující ochranné pospojování, které je někdy dosud bezdůvodně nadměrně uplatňováno i v současné době.
ČSN 33 2000-7-701: „Elektrotechnické předpisy – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory“ nahradila výše uvedenou normu od roku 1997. Tato norma znamenala již jednoznačný příklon k mezinárodně prosazovaným způsobům ochrany před úrazem elektrickým proudem. Zavádí již požadavek na využití citlivých proudových chráničů s vybavovacím residuálním proudem do 30 mA včetně pro obvody v koupelně obsahující zásuvku napájenou nn, nebo některé pevně připojené spotřebiče (kromě elektricky napájených ohřívačů vody), zavádí možnosti deformací omezujících zón v koupelně (především zóny 2), upravuje požadavky na doplňující ochranné pospojování, definuje požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem pomocí SELV, PELV a ochranného oddělení, zavádí základní požadavky na elektrické podlahové vytápění v koupelně. Poněvadž v době přijetí této normy nebyla ČR ještě členem CENELEC bylo možno v elektrotechnických normách mít bezproblémově národní ustanovení, v tomto případě se jednalo o ustanovení pro elektrická zařízení u mycích dřezů a umístění zásuvek u umývadel ve školních učebnách. Tato norma byla v roce 1997 nahrazena ČSN 33 2000-7-701 ed.2:2007, avšak pro hladké dokončení rozpracovaných děl, bude zrušena až v roce 2009.
ČSN 33 2000-7-701 ed.2 „Elektrická instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou“ vstoupila v platnost v roce 2007 a plně nahradí dříve platnou ČSN 33 2000-7-701:1997 v roce 2009. Tato norma zavádí některé drobné úpravy v rozsahu zón, vznáší požadavek, aby každé elektrické zařízení, které není napájeno SELV, PELV, nebo přes oddělovací transformátor bylo napájeno obvodem chráněným citlivým proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem do 30 mA, rozšiřuje možnosti použití elektrických zařízení v zóně 1. Dále dává celoevropský přehled o odchylkách požadavků v jednotlivých státech, vycházejících z legislativních podkladů. S ohledem na požadavky při zavádění HD do ČSN, bylo nutno do této normy již nevkládat ustanovení pro elektrická zařízení u mycích dřezů a umístění zásuvek u umývadel ve školních učebnách, které budou přeneseny do revidované ČSN 33 2130. K této normě byl vypracován komentář ve formě TNI 33 2000-7-701.....
 
distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky