Domů Elektroinstalace v místech ohrožených požárem

Elektroinstalace v místech ohrožených požárem

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Pátek, 24. duben 2009

el_pozar_titlMísta ohrožená požárem jsou místnosti nebo venkovní prostory, ve kterých se nacházejí lehce vznětlivé látky a elektrický oblouk nebo vysoká teplota může způsobit vznik požáru. K takovým místům patří např. papírenské, textilní nebo dřevozpracující provozy nebo sklady sena a slámy.
Elektrické rozvodné sítě. Na místech ohrožených požárem jsou přípustné sítě TN, TT a IT

Sítě v místech ohrožených požárem podle ČSN 33 2000-4-482:
- síť TN-S s proudovým chráničem (jmenovitý rozdílový proud IΔn300mA)
- síť IT s proudovým chráničem při IΔn300mA
- systém IT s hlídáním izolačního stavu (vypnutí při druhé chybě během 5s)
V sítích TN a TT jsou předepsány jako protipožární opatření proudové chrániče RCD se jmenovitým rozdílovým proudem IΔn<300mA. V obvodech, u kterých izolační chyba může způsobit požár, např. u stropních topení s plošnými topnými články, se musí použít ochrany s IΔn<30mA. Kabel nebo vedení musí proto mít ochranný vodič (obr. 1).

el_pozar_1
Obr. 1 Kontrola izolace proudovým chrániček RCD a ochranným vodičem

Rozdílový proud I?n ochrany RCD (Fl-jističe) smí být na místech ohrožených požárem maximálně 300mA.
Střední a ochranný vodič se musí v prostorách ohrožených požárem instalovat zásadně odděleně. Izolační odpor středního vodiče musí být měřitelný bez předchozího odpojení, např. použitím dělících svorek (obr. 2). Toto pravidlo neplatí pro vedení a kabely o průřezu A>10mm2 mědi, které jen procházejí ohroženým prostorem, ale nezásobují tento prostor energií (obr. 3). Nadproudová ochrana se zapojuje vždy před prostor se zvláštním, např. požárním nebezpečím.

el_pozar_2
Obr. 2 Kontrola izolace pomocí proudového chrániče

el_pozar_3
Obr. 3 Nadproudová ochrana v místech ohrožených požárem

V systému IT je předepsáno zařízení pro kontrolu izolace s akustickým a optickým signálem, tzv. hlídač izolačního stavu.
Při prvním zkratu fázového vodiče na kostru následuje varování, při výskytu druhé chyby spočívající ve zkratu dalšího fázového vodiče na kostru (izolovanou od země), se musí zařízení během 5s odpojit od sítě.
Použitá elektrická zařízení musí být vhodná pro použití v místech ohrožených požárem. Teplota na povrchu svítidel s omezenou teplotou může být v normálním provozu max. 115°C. Automaticky nebo dálkově ovládané elektromotory musí být ochráněny proti přetížení, např. nadproudovými relé.

 
distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky