Domů 12. odborné setkání elektrotechniků - 15. listopadu 2011 - UNIT Pardubice

12. odborné setkání elektrotechniků - 15. listopadu 2011 - UNIT Pardubice

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Středa, 09. listopad 2011

unit_1_titlSpolečnost UNIT Pardubice pořádá seminář s názvem 12. odborné setkání elektrotechniků, který se bude konat 15. listopadu 2011, v hotelu Na Ostrově, Beroun. Odbornou spolupráci zajišťuje JUDr. Zbyněk Urban, Praha a Miroslav Šnobl, Instalace-stavby-revize Sýkořice.

15. listopadu 2011, hotel Na Ostrově, Beroun

--- on-line přihláška ---

Odborná spolupráce

JUDr. Zbyněk Urban, Praha
Miroslav Šnobl, Instalace-stavby-revize Sýkořice

Časový a odborný program

8.30 - 9.00 Prezence účastníků

9.00 - 14.30 Přednášky, diskuse (12.30 - 13.30 oběd)

 • Informace o nových požadavcích na elektrická zařízení bazénů a fontán (nová ČSN 33 2000-7-702 ed. 3)
 • Problematika určování vnějších vlivů v souladu s TNI 33 2000-5-51
 • Požadavky na elektrická zařízení v bytech zvláštního určení a pro osoby zdravotně postižené a v kuchyních v souladu s TNI 33 2130
  Ing. Karel Dvořáček, Praha
 • Kabelové rozvody pro požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) a požadavky na kabelové rozvody v chráněných únikových cestách a ve vybraných druzích staveb podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.
  Josef Honzík, Instalace Praha
 • Elektrotechnika a právo - právní ustanovení v práci elektrotechnika
  JUDr. Zbyněk Urban, Praha
 • Rozváděče nn - porovnání:
  ČSN EN 60439-1 ed. 2 (35 7107)
  "Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče" z listopadu 2000 a nové ČSN EN 61439-1
  "Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče" platné od října 2010
  Josef Honzík, Instalace Praha

Doprovodným programem semináře bude výstava výrobků a služeb firem z oboru elektro.
Na závěr bude provedeno slosování a vylosovaným účastníkům budou předány ceny, které věnují vystavující firmy a organizátor.

Datum a místo konání

úterý 15. listopadu 2011, hotel Na Ostrově Beroun, Na Ostrově 816 (www.naostrove.cz)

Závaznou přihlášku zašlete na adresu

UNIT spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice nejpozději do 11. listopadu 2011
fax: 466 303 032
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Účastnický poplatek

vložné (včetně DPH, stravování a textových materiálů) 1.290,- Kč

Platbu uhraďte na účet u Raiffeisenbank Pardubice 593751001/5500, variabilní symbol 2611.
Účastnický poplatek je možné uhradit v hotovosti při prezenci účastníků semináře.

UNIT spol. s r.o. - firma zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2509
DIČ: CZ47451432, IČ: 47451432

Upozornění pro plátce DPH:
Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum vystavení daňového dokladu totožné s datem přijetí platby. Daňový doklad předáme účastníkovi při prezenci, v případě platby před termínem konání semináře Vám ho na vyžádání zašleme.

STRAVOVÁNÍ (oběd a občerstvení) v průběhu konání semináře je zajištěno. Rozdíl mezi nárokem a poskytnutou stravou si vyúčtuje organizace s účastníkem.

UBYTOVÁNÍ nezajišťujeme.

Upozornění: Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací. Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

--- on-line přihláška ---


 

Přehled nových článků

insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky