Domů Konferencia ELTECH SK 2011 opäť vo Vysokých Tatrách 6. - 9. júna 2011

Konferencia ELTECH SK 2011 opäť vo Vysokých Tatrách 6. - 9. júna 2011

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Pátek, 13. květen 2011
eltech_sk_2011_titl
Ing. Pavel Hála Elektro Management Nitra, redakcia časopisov Elektrotechnický magazín, Pro revize, Pro projektanty a Pro pohony si Vás dovoľujú pozvať za účasti popredných slovenských a českých odborníkov z oblasti elektrotechniky a výrobcov meracích prístrojov el. prvkov a zariadení na II. CELOŠTÁTNE STRETNUTIE REVÍZNYCH TECHNIKOV EL. ZARIADENÍ, PROJEKTANTOV, PRACOVNÍKOV ELEKTROMONTÁŽNYCH FIRIEM A ELEKTROÚDRŽBY SR

.

eltech_sk_2011_logo

spojené s individuálnou výmenou skúseností a odbornou exkurziou na PVE Čierny Váh. Stretnutie sa uskutoční v prekrásnom prírodnom prostredí Vysokých Tatier na Štrbskom Plese.

hotel

ŠTRBSKÉ PLESO, HOTEL TOLIAR***
Odborný garant:
Ing. Pavel Hála, vydavateľ a šéfredaktor časopisov Elektrotechnický magazín,
Pro revize, Pro projektanty a Pro pohony
Organizačný garant:
Ing.Pavel Hála Elektro Management
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Tel.zázn.fax: 00 421 /37 65 37 249
mobil: 00 421 /908 607 576
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.etmslovensko.sk

On-line prihlásiť sa môžete po kliknutí tu.


Program 6.júna 2011:

9:00 – 11:00 Prezentácia a ubytovanie účastníkov

11:30 – 12:30 Obed

12:30 – 13:00 Otvorenie konferencie, úvodné príhovory.
Ing. Pavel HÁLA, usporiadateľ konferencie
Ing. Jiří ONDŘÍK, GHV Trading, spol. s r.o.

13:00 – 13:45 Vplyv revízii na zníženie rizika v prevádzke elektro inštalácií .
Doc. Ing. Miroslav KOPČA, PhD, STU FEI Bratislava

13:50 – 14:35 Ochrana pred účinkami blesku a prepätia. Aplikácia prepäťových ochrán v praxi.
Ing. Vlastimil TICHÝ, SALTEK s.r.o.

14:40 – 15:25 Základné metódy a porovnania meraní zemného odporu. Meranie na stĺpoch VN a VVN.
Ing. Jiří ONDŘÍK, GHV Trading, spol. s r.o.

15:25 – 15:45 Coffee break

15:45 – 16:30 Požiadavky na strážiče izolačného stavu podľa STN EN 61557-8. Špeciálne požiadavky pre zdravotníctvo podľa STN 332140. Monitorovanie reziduálnych prúdov.
Ing. Roman SMÉKAL, GHV Trading, spol. s r.o.

16:35 – 17:20 Stanovenie rizík v elektrických prevádzkach, základné EMC opatrenia, tienenie a zemnenie, EMC opatrenia pre obvody MaR a dátové siete.
Ing. Edmund PANTŮČEK, Phoenix Contact, s.r.o.

17:25 – 18:10 Expertné meranie kvality napätia elektrickej energie podľa normy EN 50160:2007. Meranie parametrov siete EE – napätie, poklesy, prepätia, blikanie, harmonické napätia a prúdy, nesymetria siete, frekvencia, signál HDO, harmonické skreslenie THD, rýchla analýza prechodových javov do 10 MHz.
Ing. Marián BRÚSIL, ZTS Elektronika SKS, s.r.o.

18:10 – 22:00 Osobné voľno, individuálna možnosť využitia relaxačných služieb hotelu TOLIAR***

19:00 – 20:00 Večera

20:00 – 22:30 Neformálny spoločenský večer spojený s ochutnávkou moravského vína za sprievodu slovenského folklóru.
Tatry

Program 7.júna 2011:

8:00 – 9:00 Raňajky

9:00 – 9:45 Expertné meranie elektrostatickej ochrany ESD podľa normy IEC/EN 61340-5-1:2007. Meranie parametrov ESD materiálov, podláh, pracovných plôch, políc, vozíkov, sedadiel, odevov, topánok, zariadení a priestorov ESD. Meranie elektrostatického poľa a meranie parametrov ionizátorov.
Ing. Marián BRUSIL, ZTS Elektronika SKS, s.r.o.

9:50 – 10:35 Praktické využitie trojfázového analyzátoru kvality elektrickej energie C.A8335 pri meradí podľa STN EN 50160.
Ing. Roman SMÉKAL, GHV Trading, spol. s r.o.

10:35 – 11:00 Coffee break

11:00 – 11:45 Revízie elektrických inštalácií podľa STN EN 61557 s prístrojom C.A6116.
Ing. Jiří ONDŘÍK, GHV Trading, spol. s r.o.

11:50 – 12:35 Objektívne určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:2010 je neoddeliteľná súčasť elektrotechnickej a požiarnej bezpečnosti.
Mgr. Martin HERMAN, elektrotechnik špecialista, súdny znalec v odbore elektrotechnike, TRIPOS Slovakia s.r.o.

12:35 – 13:30 Obed

13:30 – 14:15 Kalibrácie meradiel kvality elektrickej energie
Ing. Marián BRUSIL, ZTS Elektronika SKS, s.r.o.

14:20 – 15:05 Spúšťanie motorických zariadení, ich ochrana proti preťaženiu a správny výber stykača.
Mgr. Milan HRK, EPM Slovakia s.r.o.

15:10 – 15:55 Názvoslovie káblov včera, dnes a zajtra. Značenie káblov z hľadiska medzinárodných a podnikových noriem jednotlivých firiem. Rozpoznávanie káblov pri revíziách v praxi.
Ing. Rastislav VALACH, VUKI a.s.

15:55 – 16:30 Coffee break

16:30 – 17:15 Pasívna požiarna ochrana stavieb z hľadiska káblových rozvodov s dobou funkčnosti v požiari – STN 92 0205, projektovanie, montáž a skutočný stav týchto káblových trás na stavbách.
Mgr. Jaroslav CIBULYA, OBO Bettermann s.r.o.

17:20 – 18:05 Trasovanie káblov a vedení a lokalizácia porúch – Megger – revízna technika
Ing. Petr VITNER, En-Centrum, s.r.o.

18:10 – 19:00 Osobné voľno, individuálna možnosť využitia relaxačných služieb hotelu TOLIAR***

19:00 – 22:30 Raut šéfredaktora časopisu ETM

foto_02


Program 8.júna 2011:

8:00 – 9:00 Raňajky

9:00 – 9:45 STN EN 61439-1 Nízkonapäťové rozvádzače. Harmonizácia pravidiel a požiadaviek jednotného postupu pri preverení rozvádzačov.
Ing. Andrea BURDOVÁ, znalec v oblasti elektrotechnika

9:50 – 10:35 Rozvádzače do špeciálneho prostredia
Ing. Igor BARTOŠEK, Rittal, s.r.o.

10:35 – 11:00 Coffee break

11:00 – 11:45 Novinky v oblasti plastových rozvádzačov rady RST.
Ing. František MACKOVJAK, SEZ Krompachy a.s.

11:50 – 12:35 Praktické   merania s prístrojom C.A6116 podľa STN EN 61557 pre revízie   elektrických inštalácií a meranie analyzátorom siete C.A.8335 podľa STN   EN 50160.
Ing. Roman SMÉKAL a Ing. Jiří ONDŘÍK, GHV Trading, spol. s r.o.

12:35 – 13:30 Obed

13:30 – 14:15 Ochrana fotovoltaických zariadení pred zásahom bleskom a ochrana pred prepätím.
Ing. Ján MERAVÝ, Lighting – služby elektro

14:20 – 15:05 Bezpečnosť, kvalita, úspornosť, univerzálnosť, variabilita, nadčasovosť poistkových lištových odpínačov rady E3
Ing. Vladimír ALBERT, EFEN Slovakia s.r.o.

15:10 – 15:55 Revízie   elektrických inštalácií podľa na STN EN 33 2000-6 – príprava revízie,   princípy, tvorba revíznej správy a desatoro revízneho technika.
Jaroslav PEČÍNKA, ELEZ-ELZA

15:55 – 16:30 Coffee break

16:30 – 17:15 Aplikácia   bezpečnostných princípov pri navrhnovaní elektrických zariadení do   potenciálne výbušných atmosfér s nebezpečenstvom výbuchu plynov a pár,   prachov, resp. výbušnín.
Mgr. Martin HERMAN, elektrotechnik špecialista, súdny znalec v odbore elektrotechnike, TRIPOS Slovakia s.r.o.

17:20 – 18:05 Odborná skúška a odborná prehliadka bleskozvodných zariadení v súčasnosti.
Ing. Ján MERAVÝ, Lighting – služby elektro

18:10 – 18:55 Diskusia, tombola, záverečné ukončenie.

19:00 – 20:00 Večera

20:00 – 22:00 Neformálne stretnutie pri čapovanom pive.

foto_03


Program 9.júna 2011:

8:00 – 9: 00 Raňajky

9:00 – 12:00 Exkurzia na prečerpávacej vodnej elektrárni Čierny Váh.
Najväčšia  prečerpávacia vodná elektráreň, ktorá je svojim inštalovaným výkonom aj  najväčšou vodnou elektrárňou. Horná nádrž, ktorá je umiestnená v  nadmorskej výške 1 160 m, nemá vlastný prítok. Elektráreň poskytuje  najmä podporné služby pre elektrizačnú sústavu, vrátane záskoku za  najväčší inštalovaný blok v nej.

12:00 – 13:00 Obed

13:00 Záver

Možnosť individuálnej prehliadky tatranskej prírody
Sedačková lanovka Štrbské Pleso – Solisko
Zubačka – Štrba – Štrbské Pleso

foto_01


On-line prihlásiť sa môžete po kliknutí tu.


Sprievodný program:

a) Výstavky: Po celú dobu konania celoštátneho stretnutia je zaistená prezentácia výrobkov a predajcov meracích prístrojov pre elektrotechnikov, pre revíznych technikov a pracovníkov elektroúdržby.

Účasť prisľúbili:

Chauvin Arnoux Group

GHV Trading s.r.o.

ZTS ELEKTRONIKA SKS, s.r.o.

Saltek Slovakia s.r.o.

EPM Slovakia s.r.o.

OBO BETTERMANN s.r.o.

SEZ Krompachy a.s.

En-Centrum s.r.o.

EFEN Slovakia s.r.o.

Elektris s.r.o.

ELKO EP s.r.o.

ETI ELB s.r.o.

Fenix Slovensko s.r.o.

GENERI Slovakia s.r.o.

GMC měřicí technika s.r.o.

Hakel Slovakia s.r.o.

Hilti Slovakia s.r.o.

Mahrlo s.r.o.

Micronix s.r.o.

Neoma SK s.r.o.

NG Elektro s.r.o.

OEZ Slovakia s.r.o.

Rittal s.r.o.

SONEL

SEZ DK a.s.

STEGO Czech s.r.o.

Tech Reg s.r.o.

Urmet s.r.o.-o.z.

VUKI a.s.

b) Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi

c) Pracovisko na praktické ukážky použitia meracích prístrojov a možnosť ich testovania

d) Individuálne využitie relaxačných služieb hotelu Toliar po celú dobu pobytu zdarma

– fínska sauna do 100 °C, kanadská sauna do 80 °C

– parná inhalačná sauna do 40 °C, vlhkosť 40–60 %

– soľný parný kúpeľ do 45 °C, vírivá vaňa, bazén s protiprúdom


Účastnícky poplatok

(vrátane DPH):

Vložné                                                                                     100,00 €

Zborník prednášok                                                                  10,00 €

Platba za ubytovanie s raňajkami 3× noc (20,50 €)                61,50 €

Stravovanie 4× obed (4,50 €/ks)                                            18,00 €

2× večera (4,00 €/ks)                                                             8,00 €

1× večera – raut                                                                    zdarma

Exkurzia na PVE Čierny Váh                                                zdarma

Cena už od                                                                   110,00 €

Celkovú cenu vypočítate podľa požadovaných služieb!


Generálny partner stretnutia:

chauvin_arnoux_logo

ghv_trading_logo


Hlavní partneri:

saltek_logo

zts_logo

Oficiálni partneri:

sez_krompachy_logo

obo_bettermann_logo

epm_logo

encentrum_logo

efen_logo

vuki_logo


Partneri:

hakel_slovakia_logo

oez_logo

micronix_logo

 
distrelec

Články na podobné téma

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky