Domů Podniky si chybným měřením spotřeby energie a nerespektováním její kvality ekonomicky škodí Měřit spotřebu nebo kvalitu?

Podniky si chybným měřením spotřeby energie a nerespektováním její kvality ekonomicky škodí Měřit spotřebu nebo kvalitu?

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 07. duben 2015

Coldbox

Firmy závislé na elektrické energii ji musí považovat za surovinu, s kterou je potřeba kalkulovat ve firemních ekonomických rozvahách. Energie má řadu vlastností, proto není možné tuto surovinu posuzovat pouze podle její spotřeby. V případě, že se měří jen spotřeba bez znalosti jejích časových změn, číselný údaj neříká nic o aktuálním stavu, pouze nabízí velmi hrubý průměr.

 

Provádět rozhodnutí na základě těchto informací, například o nákupu nové trafostanice nebo o rozšíření výroby, je vysoké riziko. Vznik zbytečných výdajů je v takovýchto případech velmi pravděpodobný. Tyto výdaje přitom můžou dosahovat i řádově stovek tisíc Kč.

 

Výdaje na elektrickou energii mohou tvořit podstatnou část nákladů výrobních firem. Přitom náklady za elektřinu ovlivňují cenu každého výrobku a tedy i ekonomiku celého podniku.

 

Spotřeba za kus

 

Možnou cestou k úsporám jsou přesné informace o spotřebě v čase a místě. Nelze si ale vystačit pouze se souhrnnými údaji za fakturační období získané z elektroměru ani běžných wattmetrů. Vzhledem k dynamickému charakteru dnešních firem a souběžnému využívání celé řady zařízení na rozdílných výrobních linkách je z pohledu efektivní optimalizace nákladů potřeba detailnější znalosti průběhu spotřeby.

 

Řešením je měření v mnohem kratších časových intervalech, obvykle v řádu milisekund, aby bylo možné detailně vyhodnotit dynamiku spotřeby v čase. Další informace přináší měření různých větví el. rozvodu, a v určitých případech i měření konkrétních zařízení. Firmy tak mohou zjistit spotřebu na jeden výrobek či na konkrétní výrobní operaci.


Vlastní měření se provádí různými způsoby, většinou instalovanými wattmetry, nebo analyzátory – běžný multimetr je v tomto případě takřka k ničemu.

 

Rychlost měření je klíč

 

Energetická spotřeba je však jen jednou oblastí, kterou by se měly výrobní firmy zabývat. Mnohem zásadnější – co do stability provozu i snížení celkových nákladů na vlastnictví výrobních linek – je měření kvality energie v interních rozvodech.

Základním předpokladem úspěšného monitoringu kvality elektrické energie je velmi rychlé měření, které zpřístupňuje přesné informace o dynamice spotřeby pro velmi krátké časové intervaly a také údaje o špičkách, které trvají třeba jen zlomky milisekund. Za naprosté minimum se pro tato měření považuje přibližně 100 vzorků za jednu periodu průběhu - tedy za jednu kompletní sinusoidu. To představuje 5000 vzorků za vteřinu (při 50 Hz). Nicméně ve většině případů ani tato frekvence nestačí a měření pak musí probíhat i 50x rychleji.

 

Obyčejné měřiče spotřeby „lžou“

 

Velmi krátké změny v kvalitě elektrické energie přitom nelze zjistit základními měřicími přístroji. Ty obvykle průměrují několik hodnot za delší časový interval. Analyzátory pro rychlé měření fungují odlišně – zaznamenávají skutečnou hodnotu všech veličin v daném časovém okamžiku. Díky velkému počtu naměřených hodnot za krátký časový interval mohou upozornit na anomálie, které klasickými postupy není možné odhalit.

 

Bez využití rychlého měření firmy neví, v jakém stavu jejich síť skutečně je. Nedozví se ani to, že jejich síť může mít určitý problém. Například při zapínání strojů dochází v důsledku nárůstu proudu k poklesu napětí k dolnímu limitu. Přidání dalšího stroje ovšem může způsobit pokles, se kterým si již některé citlivější stroje neporadí – byť půjde o pokles pod minimální hranici třeba jen na zlomek sekundy. Projevy mohou být velmi různorodé, od náhlých výpadků přes chybné činnosti až po poškození zařízení.

 

Z pohledu kumulativní hodnoty spotřeby energie i pomalého měření je přitom vše v naprostém pořádku. Navíc byl uveden problém jen s poklesem napětí v důsledku vyšší proudové zátěže zdroje – reálných scénářů je mnohem více, včetně zpětného rušení na vyšších harmonických frekvencích.

 


 

 

 

Přehled nových článků

Micronix
Findernet.com
NOARK electric
Famatel
konference
blue panther
Schrack
danfoss
dehn
Sick sensor intelligence

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky