Domů


XVII.celostátní setkání elektrotechniků, projektantů, revizních techniků a energetiků ČR, ELTECH, odkazy na komentáře k zákonu 250/2021 Sb 1.část Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 23. září 2021

shutterstock 1289067910 Upravená velikost 3Na stránkách www.elektrotechnici.cz  v rubrice Aktuality je postupňě uveřejňován nový Zákon o bezpečnosti u vyhrazených technických zařízení č.250/2021 Sb.
Návazně včetně otázek k zamyšlení některých nejasných ustanovení zákona. Tyto a další otázky budou zaslány na Ministerstvo práce a sociálních věcí, k rukám paní magistry Bc.Kyselové, vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce. Paní magistra Kyselová, na ně odpoví, dle jejího příslibu při osobním setkání s předsedou Živnostenského společenstva Ing.Pavlem Hálou co nejdříve, roovněž budou předmětem diskuse na XVII.Celostátním setkání elektrotechniků , které se uskuteční ve dnech 19.a 20.října t.r. v Aureli hotelu Astra v Praze.Na setkání Mgr Kyselové a Ing.Hály byla dohodnuta možnost zaslat vaše otázky nejen k zákonu, ale hlavně k připravovanému Nařízení vlády ČR, k vyhrazeným elektrickým zařízením. 
Dnes vybííáme nejzajímavější otázky, k jednotlivým částem zákona, a navíc, vždy odkaz, kde je možné tyto části zákona si stáhnout. 
1.část 
Živnostenské společenstvo elektrotechniků - Nový zákon 250/21 Sb.1 část + komentář (elektrotechnici.cz)
Z
 otázek vybíráme: 
c) revizí posouzení provozní a technické bezpečností osob vykonávajících obsluhu a práci na  elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti  vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením  ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy   ( bude revizní technik při revizi posuzovat nejen technickou dokumentaci, což dělal dosud , ale nyní také odbornou způsobilost obsluhy??  

 upravená 2g) průvodní dokumentací soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení,Jak se revizní technik má postavit při revizi k situaci, kdy průvodní dokumentací soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, není k dispozici. Věčný problém, který se řeší na různých seminářích, je třeba znát závaznou odpověď, lze dokonce revizi v tomto případě na základě toho zákona 250/2021 odmítnout? 

c) potřebné technické vybavení k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny.  Kdo je na základě tohoto ustanovení  Zákona č.250/21 Sb. §8 , čl.2, písmeno c, povinen zajistit potřebné  vybavení revizního technika k revizím vyhrazeným technických zařízení? Kdo určuje co je potřebné vybavení revizního technika ? V případě vybavení měřicími přístroji; Kdo určuje výši investic na pořízení vybavení revizního technika? 

Celý zákon č.250/2021 Sb. je hlavní téma odborné přednášky, zpracovatelů zákona Mgr.Ing.Hahna, Generálního inspektora SUIP a Ing.Ondřeje Varty ředitele odboru VTZ SUIP na XVII celostátním setkání elektrotechniků ČR ve dnech 19.-20.10 Aureli hotel Astra

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech


V další části uveřejníme 

XVII.celostátní setkání elektrotechniků, projektantů, revizních techniků a energetiků ČR, ELTECH, odkazy na komentáře k zákonu 250/21 Sb 2.část

 

 

 
Řešení optických rozvodů -část 2 Vnější optické sítě Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Pondělí, 20. září 2021

VýstřižekDíky pochopení majitele firmy ELNO CZ  pana Adama Piláta, máte možnost se seznámit s optickými sítěmi. Je to téma zajímavé 
zejména pokud instalujete optické sítě,v různých objektech a revizní technici, pak při následné revize se setkávají s povinností revidovat  optické  sítě.Dnes vám přinášíme pojednání o venkovních optických sítích . Typickým produktem pro výstavbu FTTH je mikrotrubička s předinstalovaným vláknovým svazkem až do kapacity 24 vláken. Instalace takové trubičky uspoří čas jak při samotném záfuku, tak i omezí počet nutných vstupů do objektu zákazníka. Výhodou takové instalace je i možnost instalace trubičky s vláknem, které už je předkonektorováno optickým konektorem, který stačí pouze terminovat do zákaznické zásuvky uvnitř koncového objektu.

Dalším z produktů pro účastnickou část FTTH sítí je „zemní“ Riser kabel, který je určen pro přímou pokládku do země. Stejně jako u dnes již používaných Riser kabelů je možná instalace s vytažením vlákna a poté zastrčením do koncového objektu, tak i varianta s navařením na vláknový svazek, který je již zákazníkovi přeinstalován v položené mikrotrubičce.

 
Nový zákon 250/21 Sb.2 část + komentář Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 12. září 2021

vnější vlivyNa stránkách www.elektrotechnici.cz v rubrice Aktuality je zveřejněna druhá část Nového zákona o VTZ č.250/2021 Sb, včetně komentáře. a možnosti stažení na závěr článku. Tentokrát je věnována tato část především zkouškám odborné způsobilosti, a revizním technikům. Přičemž podle Zákona je nově stanovena Zkouška odborné způsobilosti, a to nejen revizních techniků. Ale všech odborných kvalifikací. Účinností nového zákona definitivně končí tzv. ověřování odborné způsobilosti kvalifikací § 6 - 8, kdy stačilo aby se sešla tříčlenná komise, z nichž jeden měl vyšší kvalifikaci, než se přezkušovala, oznámení na Inspektoráty práce, případně odbornové organnizace často míjeli adresáta, a tak zkoušku dle vyhl.50/78 Sb. často vykonávala pouze tato tříčlenná komise. Nemusím dál rozebírat. 
Doporučuji si nejprve přečíst tento příspěvek na www.elektrotechnici.cz/Aktuality,  viz Živnostenské společenstvo elektrotechniků - Nový zákon 250/21 Sb.2 část + komentář (elektrotechnici.cz)kde je vyznačeno mnoho nejasností, týkajících se jak přezkušování odborné způsobilosti, tak i nově zaváděná veřejná evidence Revizních techniků, a po  té zvážit účast na XVII.celostátním setkání elektrotechniků, ve dnech 19.-20.10.2021 v Praze, Aureli hotel Astra, kde budou přítomni jak zpracovatelé zákona, ( Generální inspektor SUIP Mgr.Ing.Rudolf Hahn, Ing.Ondřej Varta PhD. vedoucí odboru VTZ SUIP, Ing.Miroslav Záloha gestor elektrických zařízení SUIP,  tak i za ministerstvo práce a sociálních věcí  vedoucí odělení inspekce a bezpečnosti práce paní Mgr.Bc.Lucie Kyselová, kteří Vám odpoví nejlépe na dotazy, které zejména v dnešním příspěvku  týkající se 2.části Nového Zákona 250/2021 a  zejména  odborné způsobilosti budou vyvolávat. Na základě četných požadavků, bude vypuštěna přednáška pana Kubíčka, týkající se náležitosti revizních zpráv ( všem účastníkům zašleme tuto přednášku on-line ) a bude prodloužena doba na diskusi.  

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech

 
Nový zákon 250/2021 Sb.1 část + komentář Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 09. září 2021

191085396 4471057029590908 3833126085534245340 nNa www.elektrotechnici.cz v rubrice Aktualizace , je zveřejněna první část Nového Zákona č.250/2021, včetně komentáře

Zapojte se i vy, do diskuse, k zákonu a svoje dotazy odešlete na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Celý zákon č.250/2021 Sb. je hlavním téma tem odborné přednášky, zpracovatelů zákona Mgr.Ing.Rudolfa Hahna, Generálního inspektora SUIP a Ing.Ondřeje Varty, PhD.,  ředitele odboru VTZ SUIP na XVII celostátním setkání elektrotechniků ČR ve dnech 19.-20.10 Aureli hotel Astra
 
Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí (3.část) Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 02. září 2021

shutterstock 1840649617Požadavky na prodlužovací přívody podle převzaté mezinárodní normy IEC 60884-2-7+A1

3.část. autor.Rostislav Kubíček, revizní technik E2A, E2B, lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.

Jedním z běžně používaných elektrických předmětů, a to jak v domácnostech, tak v pracovním procesu, jsou pohyblivé prodlužovací přívody pro připojení elektrických spotřebičů, různého elektrického nářadí a obdobných zařízení nízkého napětí k pevnému rozvodu elektrické energie. Bezpečnostní požadavky nejen na prodlužovací přívody, ale i na ostatní druhy pohyblivých přívodů a šňůrová vedení stanovovala a dosud stanovuje česká technická norma ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení vydaná v listopadu 2009.

V srpnu 2015 byla vydána nová ČSN IEC 60884-2-7+A1 (354515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody, platící od 1. září 2015. Vydáním této normy nastala situace, že pro řešení prodlužovacích přívodů máme nyní dvě platné normy, které se však z hlediska technických požadavků na konstrukční provedení liší - viz dále. Možným řešením pro odstranění rozdílů vyplývajících z obou výše uvedených norem, je doporučení technické normalizační komise TNK 22 - provést celkovou revizi normy ČSN 34 0350 ed.2:2009.

 
Elektrárny a elektrárny Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 29. srpen 2021
větrná elektrárnaTransformace a hybridizace energetiky
 
Svět neustále a poměrně rychle diverzifikuje své primární zdroje energie. Fosilní podíl světového primárního energetického mixu klesne ze současné úrovně 81% na 52% do roku 2050. S rostoucí poptávkou po energii se však stalo nezbytným přechod k udržitelnějším obnovitelným zdrojům energie. Očekává se, že do roku 2050 bude více než 80 % elektřiny vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
Společnost Danfoss stojí v čele vývoje inovativních a udržitelných technologií pro výrobu a distribuci energie a zvyšování účinnosti spotřeby energie.
Rychlá decentralizace
Rostoucí vliv obnovitelných zdrojů energie znamená, že se energetický systém rychle vyvíjí, aby vyhovoval decentralizaci. Pokrok větrné a sluneční energie již způsobil revoluci v elektrické distribuci v mnoha částech světa.
 
Ochrana datového vedení proti bleskovým proudům a přepětí Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 29. srpen 2021
Příklad ochrany EZS obr.1Ochrana datového vedení proti bleskovým proudům a přepětí
Daniel Anděl – DEHN s.r.o.
 
Nikdo si v dnešní době nemůže dovolit výpadek příjmů jenom kvůli problémům způsobeným přepětím. Proto jsou svodiče bleskových proudů na napájecí sestavě standardem o kterém se nediskutuje. Bohužel se stále setkávám s mnoha aplikacemi, kde jsou sice nainstalované svodiče bleskových proudů a přepětí na silové části elektroinstalace, ale je zcela opomenuta ochrana datových vedení. Je nutné si uvědomit, že pokud dochází k poškození různých zařízení vlivem přepětí, tak drtivá část elektroniky byla zničena právě díky zanedbání ochrany na datovém vedení.
 
Za dobu mé praxe se mi už několikrát stalo, že jsem byl pozván na místo poškození k zhodnocení celé události a návrhu opatření aby se problém již neopakoval. Po zjištění stavu instalace jsem narazil na absenci svodičů přepětí typ 3 a neomluvitelné opomenutí datových ochran na vstupu do objektu. Již mnoho let je požadavek na nasazení datových ochran uveden v normě ČSN EN 62305-4 ed.2 ochrana elektrických a elektronických systémů. Zkoušení, značení a zařazení do jednotlivých kategorií u datových ochran pak odpovídá normě ČSN 61643-21.
 
 
 
 


distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky