Domů Ukázky z testových otázek a odpovědí pro kurzy RT ke zkouškám na TIČR

Ukázky z testových otázek a odpovědí pro kurzy RT ke zkouškám na TIČR

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Neděle, 27. březen 2022

Snímek5Dva nové přípravné kurzy pro RT, prezenční formou v Orea Congress Hotel Brnočetné žádosti revizních techniků,připravujících se na zkoušky odborné způsobilosti revizního technika na TIČR,jsme připravili dva prezenční formou,v salonku hotelu OREA Congress Hotel Brno,( dříve hotel Voroněž) Křížkovského ulice.

Cílem kurzu je vysvětlení testových otázek,ke zkoušce revizního technika,uvedených na stránkáchwww.ticr.eu.

Pro představu účastníků kurzu zveřejňujeme testy část EZRTB3 jak budou probíhat na kurzu. Všichni tři garanti jednotlivých bloku
představí každou jednotlivou otázku, z celkový 800 otázek TIČR,kterou podrobně vysvětlí, v prezentaci power point a zodpovídá případné dotazy účastníků kurzu , a pak ukáže správnou odpověď a pak se přistoupík další otázce . Cílem je aby účastníci kurzu nabyli během týdne, takové znalosti testových otázek, že budou schopni vykonat bez obtíží písemnou část zkoušky na TIČR k získání odborné způsobilosti revizní technik

Snímek2

Příklad 1
1) otázka zní Jaké jsou povolené odchylky jmenovitých napájecích sítí nn?
Pod otázkou je uvedena norma, ve které je správná odpověď, tedy u otázky č.1 je to norma ČSN EN 50160 ed

Snímek3

Na dalším power pointu je uvedena již správná odpověď
Odchylka napětí nesmí přesáhnout 10%

Snímek4

Příklad 2

2) otázka zní Jaké jsou přednostní barvy pro fázové nebo krajní izolované vodiče střídavých a stejnosměrných systémů?
ČSN EN 60445ed. 4:2011, ČSN EN 60445 ed.5: 2018
Pod otázkou opět uvedeny normy ve kterých je správná odpověď

Snímek5

 

 

Odpověď nalezneme zde
-černá -hnědá -šedá
-5.2.3 Vodiče vedení v síti AC
-Pro vodiče v síti AC jsou přednostní barvy ČERNA, HNÉDÁ a ŠEDÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiný příklad testů, věnovaný strojům a rozváděčům

Snímek1

Snímek2

 

 

Otázka
1)Může být uvnitř elektrického zařízení použita pracovního stroje použita svorka s označením PEN
ČSN EN 60204-1 ed 2:2007

Snímek3

 

 

 

 

 

 

Odpověď:

Uvnitř el.zařízení nesmí být ani spojení mezi středním vodičem a ochranným obvodem, ani nesmí být uvnitř krytu použita kombinovaná svorka PEN, vyjímku tvoří TN-C

Snímek4

 

 

 

 

 

 

Otázka
2) Jak musí být označena svorka pro připojení ochranného vodiče přívodu u pracovního stroje?
ČSN EN 60204 - 1 ed 2:2007, ČSN EN 60204-1 ed.3:2019

 Snímek5

 

 

 

 

 

 

Odpověď
Svorka musí být označena PEN


Takto s Vámi budou procházet všech 800 otázek , kde se můžete na všechno ptát, a poznamenávat si co považujete za důležité  níže uvedení lektoři

Otázky s Vámi projdou a na Vaše dotazy, doplněné vlastními zkušenostmi budou odpovídat

  • Ing. Pavel Borek, revizní technik E1A, E1B, soudní znalec v oboru vyhrazených elektrických zařízení,autorizovaný technik ČKAIT, smluvní partner EG.D
  • p.Štefan Chocholáček, revizní technik E1A, E1B, lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků
  • p. Rostislav Kubíček , revizní technik E2A, E2B, lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků

Takto projdou všichni přední odborníci, kteří jsou garanty za jednotlivé oblasti všech 800 otázek, a vysvětlí během celého týdne všechny nejasnosti v testy.
Poslední 5 den, v dopolední části pan Ing. Pavel Borek, revizní technik E1A, E1B, soudní znalec v oboru vyhrazených elektrických zařízení, autorizovaný technik ČKAIT, smluvní partner EG.D bude odpovídat na dotazy účastníků v diskusi, k otázkám průběhu zkoušek , a provede kontrolu vypracovaných testů

V odpolední závěrečné části pak oba lektoři Živnostenské společenstva elektrotechniků, z.s. p.Chocholáček, revizní technik E1A E1B
p.Rostislav Kubíček, revizní technik E2A, E2B
odpoví na dotazy účastníků k vypracování cvičných revizních zpráv a provedou kontroly vypracovaných revizních zpráv, které si účastníci kursu přinesou každý sebou

Věříme, že tento postup, diskusí nad jednotlivými otázkami, jejich podrobné vysvětlení, vypracování cvičných testů, i kontroly vypracovaných cvičných revizních zpráv, povedou ke klidu,
účastníků kurzu, a odborné připravenosti po absolvování kurzu k úspěšnému složení zkoušky na TIČR , a získání odborné způsobilosti revizního technikavíce info o podrobném programu, cenách a přihláškách ke kursu najdete zde https://www.elektrotechnici.cz/eshop/kurzy

Poznámka: Za celou doby mojí praxe, ( a nejsem sám) pozoruji sestupný trend v zájmu o vzdělávání. Kde jsou ty doby, kdy byly plné sály, spousta odborníků, spousta dotazů. Ještě počátkem devadesátých let, kdy došlo k zásadním změnám legislativy a zahraniční firmy budovaly v České republice,nejprve svoje obchodní zastoupení, ze kterých se později většinou staly obchodní společnosti s kapitálovou účastí zahraničních firem. Ta první dekáda devadesátých let byla ve znamení poznávání,nových pracovních postupů, zvyšování dohledu nad bezpečností práce.
Rozdělení bývalého ČUBP, na Státní úřad inspekce práce, který se věnuje dozoru a nejprve ITI ( Institut technické inspekce,)později TIČR, Technická inspekce ČR , který přezkušuje odbornou způsobilost revizních techniků, a vydává Oprávnění k podnikatelské činnosti u vyhrazených technických zařízení ( u nás elektrických) Pozorujem s mnohy kolegy upadající zájem o vzdělávání, všeobecně, ale i u revizních techniků. Malý zájem o doplňování a ověřování si dosavadních znalostí, účastí na doškolovacích kurzech, diskusemi s kolegy reviznímui techniky.
Někteří se spokojí z přezkoušením na TIČR, a žijí z podstaty, do dalších přezkoušení. Živnostenské společenstvo elektrotechniků,z.s. jehož většina členů jsou revizní technici, připravilo
dva kurzy, které neslouží jen revizním technikům,chystajícím se na přezkoušení odborné způsobilosti, protože jim končí platnost Osvědčení revizního technika. Jsou určeny i většině revizní techniků,kteří to myslí s doškolováním svých vědomostí, a prováděním revizí podle důležitých předpisů a norem vážně. K opakování vědomostí, svědčí výčet lektorů a jejich oprávnění. Zahrnuje všechny lektory s dlouholetou praxí, a vlastními poznatky a zkušenostmi ,které mohou předat během poctivé 5 denní přípravy, včetně oboustranné vzájemné diskuse a výměny názorů. Proto se domnívám, že vynaložené finanční prostředky i pro revizní techniky, kteří se právě nechystají na přezkoušení se jim bohatě vrátí, ve zvýšení rozhledů, utvrzení si správnosti vlastních pracovních postupů při revizích a možnosti diskuse, které je často při vlastním provádění revizí trápí.

Ing.Pavel Hála
předseda
Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.

Počet účastníků je omezen, proto je třeba se přihlásit nejpozději do 10.dubna 2022, kdy máte jistotu, že budete do kurzu zařazeni.

 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky