Domů Řešení pro záložní zdroje energie – automaticky řízené přepínače sítí ATyS

Řešení pro záložní zdroje energie – automaticky řízené přepínače sítí ATyS

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Středa, 22. červen 2011
ghv_1_titlVelká část elektrických zařízení, hlavně v průmyslových aplikacích, požaduje v dnešní době nepřetržité napájení. Dojde-li k výpadku v síti, může dojít k ohrožení bezpečnosti a k vysokým finančním ztrátám. V praxi to znamená zajistit zálohu hlavního napájecího zdroje tak, aby v případě výpadku bylo zajištěno napájení druhým transformátorem nebo generátorem. K zálohování je, vedle záložního zdroje, nutno zajistit i systém spolehlivého přepínání obou napájecích zdrojů, který dokáže dostatečně rychle zjistit problémy s napájením a současně zajistit co nejrychlejší přepnutí bezpečně a bez zásahu obsluhy. Velice efektivní řešením se jeví použití automatických přepínačů sítě ATyS a ATyS M. Výrobcem těchto zařízení je renomovaná francouzská společnost SOCOMEC, pro kterou zajišťuje technickou podporu a prodej v České republice firma GHV Trading.
ghv_1_1
Obr. 1 Přepínač ATyS v zapojení se záložním transformátorem.

Seznámení s přepínači ATyS

Tyto přístroje, s možností dálkového nebo automatického přepínání, tvoří ucelenou řadu přepínačů nízkého napětí do 690 V AC (440 V DC). S proudovým rozsahem od 40 do 3 200 A pokryjí požadavky pro téměř jakoukoliv aplikaci. V dnešním článku blíže představíme přepínače ATyS M, které jsou určeny pro jmenovité proudy 40 až 160 A a jsou určené pro montáž na lištu DIN nebo na panel.

ghv_1_2
Obr. 2 Dvou-pólová a čtyř-pólová varianta přístroje ATYS M

Technické parametry

Přepínače ATyS M jsou navrženy a testovány tak, aby splňovaly požadavky normy ČSN EN 60947 -3 a -6. Najdou využití v sítích, kde jako záložní zdroj slouží druhý transformátor nebo záložní generátor. Přístroje jsou vyráběny ve dvoupólové a čtyřpólové variantě, s vysokou zkratovou odolností. Vyznačuje se i jednoduchou montáží na DIN lištu nebo panel a malou hloubkou pro zástavbu (pouze 53 mm). Díky modulární konstrukci lze přepínač použít i do rozváděče s čelním krytem a výřezem 45 mm (shodná šířka s jinými modulárními prvky). Další výhodou jsou krátké přepínací časy s hodnotou maximálně 180 ms (platí pro přepnutí z I-->II nebo naopak). Nejvyšší verze přepínače umožňuje nastavení až osmi časovačů pro prodloužení a synchronizaci doby přepínání. Přístroj je napájený přímo z přívodů hlavního a záložního zdroje napětím 230V AC a nevyžaduje žádné dodatečné napájení.
Další užitečnou vlastností je možnost manuálního přepínání polohy při výpadku napájení pomocí přídavné rukojeti nebo možnost uzamčení přepínače v jakékoliv z poloh I, 0 nebo II.(Obr. 3)

ghv_1_3 ghv_1_4
Obr. 3 Detail manuálního přepínaní a uzamykání polohy.

 

Jednotlivé části přepínače
Celý systém přepínače tvoří kompaktní celek, který se skládá ze 3 základních částí:

  • Dva elektricky vzájemně oddělené a mechanicky blokované odpínače na společné ose, navzájem pootočené o 90° (Obr. 4), konstrukcí podobné vačkovému přepínači se třemi polohami (I, 0 a II). Díky této konstrukci nemůže nastat stav, kdy dojde k sepnutí obou odpínačů zároveň.
  • Dva elektromotory, ovládající přepínání poloh.
  • Záskokový automat s funkcí měření a vyhodnocení parametrů sítě (napětí a frekvence) a následným řízením přepínání na záložní zdroj a zpět.

ghv_1_5
Obr. 4. Výkonová část přepínače ATyS M

Přehled jednotlivých typů přepínačů a jejich funkce

Pro jednotku ATyS M jsou k dispozici tři základní typy přepínačů, které se liší v rozsahu funkcí:

  • ATyS 3s - Tento typ přepínače neobsahuje žádnou automatickou řídící jednotku a plní pouze funkci dálkově ovládaného přepínacího zařízení. Přepínání je řízeno pomocí beznapěťových kontaktů tlačítkem nebo výstupním relé řídicího systému. Přepínač pracuje ve dvou režimech. Impulzní režim - Přepínač zůstává v jedné poloze. Přepnutí do jiné polohy je řízeno sepnutím příslušného kontaktu po dobu minimálně 60 ms. Stykačový režim - Stabilní je pouze poloha 0. Poloha I nebo II je sepnuta pouze po dobu sepnutí příslušného kontaktu. Po rozepnutí dojde k návratu do polohy 0.
  • ATyS 6s - obsahuje záskokový automat, který řídí přepínaní dvou sítí. Přístroj vyžaduje pouze základní nastavení typu záložního zdroje (transformátor/generátor nebo transformátor/transformátor), typu sítě(jednofázová, třífázová), velikosti jmenovitého napětí Un, rychlosti přepnutí a tři nastavitelná časová zpoždění. Vše se nastavuje pomocí potenciometrů a mikrospínačů.
  • ATyS 6e - je nejvyšší verzí přístroje s LCD displejem a klávesnicí. Přístroj má tři režimy. V základním režimu přístroj pracuje jako multimetr. Jsou zobrazovány hodnoty fázového napětí, sdruženého napětí a frekvence.

V režimu nastavení lze měnit parametry přístroje, jako jsou prahové hodnoty napětí a frekvence, při kterých dojde k přepnutí na záložní zdroj a zpět. Dále pak časová zpoždění, která prodlužují dobu přepínání a funkce programovatelných vstupů a výstupů.

V režimu ovládání lze pomocí klávesnice přepínat jednotlivé polohy I, 0 a II nebo vyvolat test zátěže, při kterém se otestuje funkce záložního zdroje.
Pro komunikaci s okolím je přístroj ATYS 6e vybaven konektorem pro připojení externí ovládací jednotky nebo komunikačním rozhraním RS485 s protokolem MODBUS.

Kromě již zmíněních automatických přepínačů sítí se společnost zabývá i výrobou klasických multimetrů a analyzátorů sítě s názvem DIRIS nebo digitálních elektroměrů pro přímé i nepřímé měření COUNTIS. Přehled celého sortimentu naleznete na stránkách distributora www.ghvtrading.cz nebo se zájemci mohou obrátit přímo na technické pracovníky firmy GHV Trading.

 

GHV Trading spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: +420 541 235 386
fax: +420 541 235 387
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
internet: www.ghvtrading.cz

 

Přehled nových článků

insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky