Domů Dvacetiletá historie společnosti GHV Trading spol. s r. o.

Dvacetiletá historie společnosti GHV Trading spol. s r. o.

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 16. červen 2011

ghv_trading_1_titlV červnu letošního roku to již bude dvacet let, co využíváme služeb společnosti GHV Trading spol. s r. o.. Využil jsem této příležitosti a požádal jsem o rozhovor jednatele společnosti pana Ing. Zdeňka Grosse a pana Ing. Zdeňka Haška.

 

 

Pane řediteli, i když předpokládám, že značka GHV Trading je našim čtenářům dostatečně známá, chtěl bych Vás požádat, abyste krátce představil Vaši společnost.

Ing. Zdeněk Gross: Jak jste se již zmínil, společnost GHV Trading byla založena v roce 1991. V květnu jsme uzavřeli společenskou smlouvu a v červnu jsme byli zapsáni do obchodního rejstříku. Našim třetím společníkem byl v době založení pan Ing. Josef Věneček, který však po necelých pěti letech svůj podíl prodal panu prof. Wolfgangu Gilgenovi, Dr.h.c. Od počátku jsme se zaměřili na prodej a servis měřicí techniky. Sortiment měřicí techniky je samozřejmě dále zúžen převážně na měření elektrických veličin nízkého napětí. Brzy po založení jsme organizaci prodeje i servisu prodávaných produktů rozdělili do dvou obchodních skupin. První obchodní skupina byla orientována na prodej výrobků určených převážně pro výrobní spotřebu, druhá pak na prodej přenosných měřicích a testovacích přístrojů. V současné době se vnitřní struktura obchodních skupin přizpůsobila aktuální nabídce našeho dodavatelského programu:

  • Měřicí technika pro rozváděče.
  • Monitorovací systémy elektrických sítí.
  • Elektromechanické komponenty pro rozváděče.
  • Přenosné měřicí a testovací přístroje.

Protože jste jedním ze zakladatelů společnosti, zajímalo by mě, zda jste si již při založení společnosti představovali, že budete Vašim zákazníkům poskytovat takový rozsah služeb, jak jej známe dnes nebo jste uvažovali pouze o distribuci měřicí techniky od špičkových výrobců?

Ing. Zdeněk Hašek: Myslím, že při založení společnosti jsme neměli konkrétní představu o tom, jakým směrem se bude společnost vyvíjet. Vím však určitě, že jsme chtěli pokračovat v oboru, ve kterém jsme doposud všichni pracovali, tj. v oblasti měřicí techniky. V prvních letech jsme se v oblasti přenosných přístrojů orientovali na výrobky z Dálného východu. K obchodně nejzajímavějším rozhodně patřili multimetry METEX. Ale již o pár let později jsme v této výrobkové skupině zcela přešli na přední evropské výrobce měřicích přístrojů (Chauvin Arnoux a Beha). Spektrum dodavatelů jsme v druhé dekádě naší existence rozšířili o firmu FLUKE.

Vývoj struktury dodavatelů v druhé obchodní skupině byl poněkud odlišný. Zde jsme se od samého počátku orientovali na přední evropské (převážně německé) dodavatele měřicí techniky pro rozváděče (MBS,Weigel,Wöhner,Stego, a další).

Našim relativně specifickým sortimentem jsou monitorovací systémy elektrických sítí od firmy Bender, které jsou v současné době naší nejsilnější komoditou.

V roce 1993 Vaše společnost zahájila provoz zkušebny měřicích transformátorů proudu. Zřízení takového pracoviště není jednoduchý úkol. Že se Vám jej podařilo realizovat na vysoké úrovni dokládá přidělení úřední značky K2 pro Vaše autorizované metrologické středisko v roce 2005. Co bylo podnětem pro toto rozhodnutí a jaké požadavky musela Vaše společnost splnit?

Ing. Zdeněk Gross: Hlavním důvodem pro zřízení autorizovaného metrologického střediska (AMS) byla podpora prodeje měřicích transformátorů proudu. Vybudování AMS nám mělo umožnit daleko pružněji a hlavně rychleji reagovat na požadavky zákazníků, kteří požadovali úředně ověřené měřicí transformátory pro účtování spotřeby elektrické energie.

Realizace takového záměru je však, zejména pro začínající firmu, značně náročná. Z toho důvodu jsme se rozhodli realizovat náš záměr ve dvou etapách. V první etapě jsme začali ověřovat měřicí transformátory ve spolupráci s ČMI Brno. Ověřování zajišťoval náš pracovník na našem poněkud starším, ale ověřeném technickém zařízení. Prostory a autorizovaný dohled zajišťoval ČMI Brno.

V roce 2002 jsme zakoupili nové moderní zařízení od firmy TETTEX pro ověřování měřicích transformátorů proudu a udělali tak jeden z rozhodujících kroků pro vlastní autorizaci.

V roce 2005 jsme prošli náročnými prověrkami ČMI, kterými prošlo nejen technické zařízení, nové klimatizované prostory a metodické postupy, ale i odborní pracovníci. Téhož roku nám byla přidělena úřední značka AMS - K2.

Jsme přesvědčení, že záměr, který jsme si vytýčili již v počátcích naší firmy, vyšel a přispěl ke zvýšení spokojenosti zákazníků v České republice i na Slovensku, a tím samozřejmě i k navýšení prodeje měřicích transformátorů proudu.

Vaše společnost je orientovaná na zákazníka. Na co se může těšit, jestliže se rozhodne pro nákup produktu nebo některé ze služeb, které poskytujete?

Ing. Zdeněk Hašek: Jsem opravdu rád, že jste vypíchl naši orientaci na zákazníka, i když si myslím, že dnes už se bez této orientace neobejde žádná obchodní společnost. Od samého začátku jsme kladli mimořádný důraz za výstupní kontrolu. Máme stanoveny dokumentované postupy, podle kterých jsou všechny výrobky kontrolovány, aby pravděpodobnost vady při převzetí zákazníkem byla minimalizována. Samozřejmě i my jsme spotřebitelé a víme, jaký je to pocit, když koupená věc není funkční od samého počátku. K přístrojům, kde to vyžaduje jejich používání, dodáváme české manuály, i když to obchodní zákoník zatím nevyžaduje. Rovněž základní záruční dobu pro naše zákazníky jsme zvýšili na 24 měsíců i pro právnické subjekty bez ohledu na to, zda náš dodavatel takovou záruční dobu poskytuje.

Pro úspěšnou společnost, jako je ta Vaše, nestačí pouze nabízet to nejlepší. Je třeba, aby se o tom dověděli i Vaši budoucí zákazníci. Že tuto oblast nepodceňujete je vidět na Vaší účasti na různých veletrzích a prezentacích. Kromě toho pořádáte pro své zákazníky různá školení a odborné semináře. Můžete našim čtenářům říci něco bližšího o tom, jak funguje Váš marketingový program a na které potenciální zákazníky je především zaměřený?

Ing. Zdeněk Gross: Jedna z našich základních firemních zásad je především udržet si zákazníka. A tuto zásadu se snažíme dodržovat, i když to někdy stojí vícenáklady a vícepráci. Mohu Vás však ujistit, že právě tyto náklady se Vám z dlouhodobého hlediska vyplatí. Marketingový plán není myslím nijak výjimečný. Účastníme se těch nejdůležitějších veletrhů v České a Slovenské republice, aktivně se účastníme celorepublikových i regionálních seminářů v oblasti elektro. Sami organizujeme pro projektanty semináře o aplikacích systému Bender. V minulosti jsme pořádali malé instruktážní semináře pro uživatele složitějších měřicích přístrojů. V současné době však volíme spíše individuální předvedení a instruktáž v konkrétních podmínkách zákazníka.

Vaše nabídka produktů a služeb je opravdu široká. Přesto bych se chtěl zeptat, zda připravujete rozšíření nabídky a do jaké oblasti, a na co se mohou Vaši zákazníci těšit?

Ing. Zdeněk Hašek: Tady bych spíše dal slovo ředitelům obchodních skupin, aby naše odpověď byla co nejkonkrétnější.

Ing. Roman Smékal: V oblasti přenosných měřicích přístrojů nabízíme každoročně (díky síle našich dodavatelů firmám FLUKE,CHAUVIN ARNOUX,AMPROBE) desítky nových přístrojů: multimetrů, osciloskopů, revizních přístrojů nebo třeba analyzátorů sítí. O všech novinkách pravidelně informujeme na našich webových stránkách a myslím, že není účelem je zde taxativně vyjmenovávat.

Rád bych se ale zmínil o dvou obecných novinkách, které určitě ocení všichni současní i potencionální uživatelé měřicích a testovacích přístrojů. Jednou z nich bude možnost vyhledávání a porovnávání přístrojů podle zadaných parametrů a druhou pak možnost přímé objednávky vybraného přístroje v našem e-shopu.

Abych nezapomněl na naši v současné době nejvýznamnější komoditu, systémy pro monitorování elektrických sítí od firmy BENDER, chci se zmínit o nové koncepci monitorování a přepínání sítí, speciálně navržených pro aplikace ve zdravotnictví s revolučním systémem vyhledávání poruch izolací na IT sítích, která bude uvedena na trh v druhé polovině roku. Odborníkům rádi poskytneme podrobnější informace.

Ing. Martin Gross: Náš sortiment měřicí techniky a komponentů pro rozváděče je poněkud konzervativnější než sortiment ve druhé obchodní skupině. Přesto i my každoročně nabízíme zákazníkům desítky inovací. Z těch bych chtěl zde zmínit, například novou řadu měřicích transformátorů proudu CTB od firmy MBS, které jsou schválené i podle americké normy UL nebo nový zmenšený 3 nebo 5 pólový 60 mm přípojnicový systém COMPACT od firmy Wöhner. V oblasti klima-techniky jsou novinkou mechanicky nastavitelné termostaty STO/STS s velmi nízkou hysterezí a teplovzdušný ventilátor CS 032 s výkonem 1 000 W od firmy STEGO.

Nejnovějším, a v současné době i nejdynamičtějším, dodavatelem, který výrazně rozšířil naši nabídku, je francouzská firma SOCOMEC. Díky tomuto dodavateli můžeme zákazníkům nabídnout především nejmodernější řešení spínací a pojistkové techniky pro rozváděče (odpínače, odpínače s pojistkami, automatické přepínače sítí), ale také moderní multifunkční měřicí přístroje a další výrobky.

Závěrem bych se Vás chtěl zeptat, zda máte nějakou vizi nebo přání pro sebe a pro Vaše spolupracovníky pro budoucí úspěšný chod Vaší společnosti?

Ing. Zdeněk Gross: V letošním roce jsme zahájili určitou restrukturalizaci společnosti, jejímž cílem bude postupně přenést rozhodovací pravomoci a zodpovědnost na mladší generaci. Přáli bychom si, aby přechod v následujících letech proběhl co nejplynuleji. Aby mladí ve vedení společnosti přinesli nový, věříme že svěží, vítr do plachet GHV Trading a současně, aby udrželi dlouhodobou primární orientaci naší firmy na potřeby zákazníka.

Vážení pánové, dovolte mně, abych vám poděkoval za čas, který jste mně věnovali. Přeji vám i Vašim spolupracovníkům hodně spokojených zákazníků, a aby Vaše společnost byla i nadále úspěšná jako doposud.

Na dotazy odpovídali:

  • Ing. Zdeněk Gross - jednatel společnosti
  • Ing. Zdeněk Hašek - jednatel společnosti
  • Ing. Martin Gross - ředitel obchodní skupiny I
  • Ing. Roman Smékal - ředitel obchodní skupiny II

 

GHV Trading spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: +420 541 235 386
fax: +420 541 235 387
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
internet: www.ghvtrading.cz

 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky