Domů Novinka pro revizní techniky – PROFITEST MASTER

Novinka pro revizní techniky – PROFITEST MASTER

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 12. červen 2012

profitest_master

Firma GMC-I Messtechnik GmbH soustavně usiluje o maximální úroveň svých přístrojů. Vývojoví pracovníci sledují průběžně návrhy nově připravovaných mezinárodních i národních předpisů a mohou tak reagovat na nové požadavky a uplatnit je při vývoji nových nebo doplnění stávajících přístrojů. Plně také využívají zkušenosti získané od revizních techniků při používání stávajících přístrojů, určených pro revize elektrických zařízení, a usilují o to, aby jejich požadavky byly zapracovány do nových přístrojů. Stejně tak tomu bylo i u nové řady revizních přístrojů PROFITEST MASTER, která byla uvedena na trh v roce 2010 a postupně si získává oblibu u široké skupiny uživatelů.

Řada PROFITEST MASTER je kolekcí 4 přístrojů, PROFITEST MBASE, PROFITEST MTECH (umožňuje navíc měřit impedanci smyčky za proudovým chráničem bez jeho vybavení), PROFITEST MPRO (měření uzemnění pomocí kleští, bez rozpojení) a PROFITEST MXTRA (nejvyšší výbava, všechny dostupné funkce). Tato zařízení představují svými možnostmi jedny z nejkvalitnějších přístrojů na světě. Navazují tak na velmi úspěšnou tradici dnes již legendárního přístroje PROFITEST 0100.profitest_master

Přístroje řady PROFITEST MASTER plně odpovídají požadavkům pro měření v elektrických zařízeních dle norem VDE, IEC a ČSN, a s vysokým komfortem obsluhy a jistotou měření se zařazují na jedno z předních míst mezi přístroji pro revizní a kontrolní činnost, které jsou pro naše revizní a kontrolní techniky k dispozici. Přístroje řady PROFITEST MASTER jsou v současné době jedněmi z mála přístrojů, kterými lze zjistit všechny, předpisy požadované, parametry ochrany odpojením, včetně aplikací s proudovými chrániči. Přístroje jsou koncipovány tak, aby je bylo možné bez dalších úprav používat pro ověřování elektrických zařízení kdekoliv ve světě a tedy i v souladu s požadavky ČSN v České a Slovenské republice. Umožňuje to široký napěťový a frekvenční rozsah použití a v neposlední řadě i držák výměnných adaptérů, do kterého lze upevnit zkušební vidlici odpovídající zásuvkovému systému téměř libovolného státu. Výhodou je, že přístroj vyhovuje i novým požadavkům evropských předpisů, které byly již převzaty do našich předpisů řady ČSN EN 61 5571-1 až 10.

Základní vlastnosti

Přístroje PROFITEST MASTER lze používat ve všech sítích typu TN, IT a TT s napětím 0 až 550 V a s kmitočtem 15,4 Hz až 420 Hz. Lze s nimi provádět úplné zkoušky různých druhů proudových chráničů v souladu s požadavky ČSN a IEC. Měření s dvoupólovým adaptérem je velmi snadné a ve všech případech jsou potřeba pouze jedna, případně dvě ruce. Přístroj disponuje velkým grafickým podsvětleným displejem. Uživatel tak má k dispozici najednou celou řadu údajů, aniž by mezi nimi musel složitě přepínat. Navíc je v jakémkoli režimu možné vyvolat velmi rozsáhlou nápovědu včetně schémat zapojení přístroje při konkrétním měření a slovního vysvětlení. Na přístroji lze zvolit jazyk a to i včetně češtiny. Většinu parametrů lze nastavit či měnit pomocí tlačítek umístěných podél displeje, což maximálně zvyšuje komfort a rychlost obsluhy. PROFITEST MASTER automaticky kontroluje v průběhu zkoušek dotykové napětí a při překročení dovolené hodnoty přístroj automaticky měření přeruší. Nízkoohmová měření jsou prováděna čtyřvodičovou metodou a tedy bez nutnosti kompenzace měřicích šňůr avšak s možností automatické kompenzace odporu přídavných prodlužovacích šňůr. Zabudovaná interní paměť a obousměrná komunikace s počítačem pomocí rozhraní USB umožňují rychlou výměnu dat a to nejen při přenosu naměřených hodnot z přístroje do počítače, ale především při ukládání databáze objektů do přístroje, což maximálně usnadňuje a zrychluje následnou práci v terénu. Lze si takto připravit i několik různých projektů a při vlastním měření pak stačí jen příslušné hodnoty přiřadit odpovídajícímu objektu (proudový chránič, zásuvka, světlo...). Po skončení měření se neměřená data přenesou do počítače a následně pak i do revizního protokolu. Přístroj je napájen 8 tužkovými bateriemi. Při použití akumulátorů lze tyto nabíjet přímo v přístroji nabíječkou ze sítě nebo v autě.

Přehled měření

Přístrojem je možné provádět všechna měření a zkoušky v souladu s DIN VDE, IEC a dále i podle příslušných požadavků ČSN 33 2000-6. Měření napětí 0 až 550 V, měření kmitočtu 15,4 až 420 Hz, měření impedance vypínací smyčky 0,15 až 10 Ω, se současným zobrazením údaje zkratového proudu, a možností vyvolání informace o odpovídající hodnotě jistícího prvku (v A), měření vnitřní impedance sítě ve stejném rozsahu jako u impedance vypínací smyčky, měření unikajících proudů (ochranným vodičem a rozdílového proudu) klešťovým transformátorem, měření proudů klešťovým měřicím transformátorem do 120 A, případně až do 500 A, zkouška rozběhu elektroměru s použitím vnitřní zátěže v přístroji, úplné zkoušky různých typů proudových chráničů, včetně chráničů selektivních, chráničů se zpožděnou, charakteristikou (G), chráničů přenosných (do zásuvek), chráničů s hlídáním proudu procházejícího ochranným vodičem a chráničů s hlídáním napětí na ochranném vodiči a chráničů citlivých na působení pulzního proudu.

Testování chráničů se provádí plynulým nárůstem chybového proudu, se zjištěním proudu při vybavení a velikosti dotykového napětí, s přepočtem na jmenovitý proud Idn, měřením dotykového napětí 1/3 jmenovitého vybavovacího rozdílového proudu (vztaženo k Idn), měřením času vybavení proudového chrániče působením jmenovitého vybavovacího rozdílového proudu, měřením času vybavení proudového chrániče 1, 2 nebo 5 násobkem jmenovitého vybavovacího rozdílového proudu, měřením proudu (v obou polaritách) a měřením odporu chráničového zemniče. Dále lze přístrojem měřit impedanci vypínací smyčky za proudovým chráničem bez jeho vybavení (MTECH), zemní odpory formou měření impedance sítě, měření s pomocnou sondou a napětím sítě, klasické měření tří nebo čtyřvodičovou metodou a dvěma sondami a měření pomocí jedněch nebo dvou kleští (připravuje se). Pomocí PROFITESTu řady MASTER lze dále provádět měření napětí na zemniči nebo sondě, měření izolačního odporu 0 až 500 MΩ, při měřicím napětí 100, 250, 500 V a 1 000 V, případně postupně narůstajícím napětím od 0 V, nízkoohmová měření s automatickým přepólováním v rozsahu 0 až 100 Ω proudem 200 mA, s možností vyvolání informace o odpovídající délce měřeného vedení, měření izolačního odporu podlah a stěn a izolačního odporu stanoviště, měření napětí na zemniči i na sondě.

Podrobnou technickou dokumentaci a případné další informace o přístroji lze získat přímo na stránkách výrobce (www.gossenmetrawatt.com), nebo je možné kontaktovat oficiální zastoupení pro ČR, firmu GMC – měřicí technika, s.r.o., Blansko (www.gmc.cz), která přístroj na český trh dodává.

 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky