Domů Přetížitelné záložní zdroje – efektivní zálohování motorických zátěží a protipožárních zabezpečení

Přetížitelné záložní zdroje – efektivní zálohování motorických zátěží a protipožárních zabezpečení

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 11. leden 2011
astip_1_titlZálohování je za trest. Stojí hromadu peněz a většinou není potřeba. Nejvíce nákladné je zálohování zařízení poháněná elektrickými motory. Jsou to např. požární ventilátory, stanice tlakové vody, výtahy, pohony rolet, žaluzií, oběhová čerpadla, atd. Firma Astip pro tyto případy vyvinula a uvedla na trh záložní zdroje řady Astip PS. Přetížitelnost je jejich hlavní přednost. Důležitá je i jejich cena. Ve srovnání s klasickými ONLINE zdroji je podstatně nižší, což je dáno architekturou a specializací zdrojů ASTIP pro napájení motorických zátěží. Přetížitelné zdroje ASTIP jsou navrženy s důrazem na vysokou bezpečnost provozu a s ohledem na požadavky normy ČSN73 0804 , „Protipožární ochrana staveb".

Dosavadní řešení

Současný způsob zálohování spočívá v použití špičkového záložního zdroje - UPS ONLINE nebo dieselagregátu. Takový zdroj pak zálohuje všechna potřebná zařízení. Problém ale nastává, pokud některé ze zálohovaných zařízení je poháněno elektromotorem. Protože ani běžné UPS ONLINE ani dieselagregáty nezvládají rozběhy elektrických motorů, je nutné problém řešit následovně:

Buďto celý zdroj předimenzovat v závislosti na příkonu motorické zátěže a velkosti přetížení. To ale vede k neúnosnému navýšení ceny.

Nebo za zdroj zapojit frekvenční měnič a motorickou zátěž plynule rozbíhat, což ale nelze vždy. Realizovat. Naopak i toto řešení vede k navýšení ceny zálohy. Navíc se snižuje bezpečnost tím, že jsou propojena dvě zařízení za sebou.

Obě řešení pak naráží na problém, jak vyhovět požadavkům normy ČSN73 0804 na dva nezávislé zdroje, na správné propojení s protipožárním zařízením a na ovládání signály EPS. Protože řada uvažovaných zálohovaných elektrických zařízení slouží k protipožárnímu zabezpečení, je tento problém nasnadě a budeme se mu věnovat v lednu 2011, v samostatném článku.

astip_1_1
Unikátní prostorové řešení 2,6 kVA/45 min

Zálohování pomocí zdrojů ASTIP PS

Optimálním řešením je nasazení přetížitelných zdrojů. Pro vhodný výběr zdroje Astip je potřeba vědět velikost motorické zátěže a její podíl na celkovém výkonu záložního zdroje. Na základě této informace je možné zvolit optimální zdroj z nabídky firmy Astip, která obsahuje několik typových řad přetížitelných záložních zdrojů. V některých případech tak lze úplně nahradit běžnou UPS nebo dieselagregát, jindy je výhodná vzájemná kombinace těchto zařízení.

Abychom mohli lépe osvětlit nasazení přetížitelných zdrojů ASTIP, nejprve vám představíme jednotlivé řady.

Řada ASTIP PS/3f

Řada třífázových záložních zdrojů pro třífázové motory.

Při aktivaci zařízení zdroje plynule rozběhnou motor zařízení. Zdroj ani části zdroje tak nemusí být předimenzovány. Protože se navíc jedná o zdroj OFFLINE činí finanční úspora 40-60% oproti nasazení standardní UPS či dieselagregátu.

Typickým příkladem využití tohoto typu zdroje je napájení požárních ventilátorů.

Řada ASTIP PS/3f STRONG

Tato řada, stejně jako řada ASTIP PS/1f STRONG, umožňuje tvrdým způsobem rozbíhat asynchronní motory. Díky tomu je možné na výstupu zdroje libovolně připínat motorické zátěže. Zdroj při tom zaručuje, že řídící technologie při rozběhu připínaného motoru budou nepřetržitě napájeny. Zdroje jsou dodávány v řadě ONLINE i OFFLINE.

Finanční úspora spočívá v tom, že zdroje mají předimenzovány jen ty moduly, které jsou namáhané přetížením. Není předimenzován celý zdroj.

Výstupní napětí 3 X 400, 230V

Výkonová řada 350VA - 50 kVA.

Typickým příkladem zálohování jsou rolovací vrata, výtahy a další zařízení, u kterých není možné oddělit napájení pro motor a pro řídicí systémy zařízení.

Řada ASTIP PS/3f Rectifier

Zdroje ASTIP Rectifier jsou určené pro ta zařízení, jejichž motor je řízen frekvenčním měničem. Rectifier v překladu do češtiny to znamená usměrňovač, a to proto, že využívá schopnosti frekvenčního měniče zpracovat střídavé napětí ze sítě i stejnosměrné napětí ze zdroje Rectifier.

Tím, že frekvenční měnič zálohovaného zařízení nahrazuje střídač záložního zdroje vzniká nejbezpečnější třída záložních zdrojů a dochází k významné úspoře finančních nákladů na zálohování(40-70%).

Pro napájení řídících technologií jsou zdroje vybaveny 230V zdroji ONLINE (OFFLINE).

Typickým příkladem je zálohování výtahů (evakuační i pojezdy), ATS, ventilátory,...

Sdružené záložní zdroje ASTIP

Sdružené zdroje nabízíme v případech kdy je potřeba zálohovat více zařízení, přičemž je efektivní napájet tato zařízení různou hodnotou a tvarem napětí. Zdroje sdružené v jednom pak mají zpravidla společné akumulátory, nabíječ společný kryt. Tím dochází k další úspoře finančních nákladů. Tyto zdroje navrhujeme ve spolupráci s projektanty a elektromontážními firmami.

Všechny zdroje řady ASTIP PS v provedení OFFLINE lze řídit výpadkem sítě nebo pomocí externích Signálů z MaR, EPS, tlačítkem TOTAL STOP. Lze kombinovat např. denní odvětrání s požárním odvětráním únikových cest.

V případě poruchy zdroje na stávající síťi, není nutný By-Pass.

Kdy je výhodný zdroj ASTIP PS a kdy dieselagregát?

Činí-li podíl motorické zátěže byť jen 10% z celkového objemu zálohovaného výkonu, je výhodné napájet zařízení s motory záložními zdroji ASTIP PS a zbytek zařízení dieselagregátem. Příkladně: Při 100kVA celkového objemu zálohy, činí motorická zátěž 10kVA. Dieselagregát je nutné vůči zátěži 10kVA předimenzovat 5x a celkový výkon agregátu pak činí 150kVA. Navýšení výkonu agregátu je rozhodně nákladnější než rozdělené napájení.

Je-li zařízení s motorickou zátěží elektrickým protipožárním zabezpečením, pak důsledně oddělené zálohování pomocí zdrojů ASTIP PS od ostatních spotřebičů bude plně vyhovovat požadavkům normy ČSN73 0804 „Protipožární ochrana staveb". Zjednoduší se propojení zálohovaných protipožárních elektrických zabezpečení se zdrojem, zjednoduší se propojení pultu EPS se zdrojem pro aktivaci a zejména deaktivaci zdroje TOTAL STOPem.

Protože doba běhu těchto zátěží zřídka kdy překročí 45 minut je v tomto případě nasazení zdrojů ASTIP PS výhodné vždy.

Dieselagregáty mají nespornou výhodu pro dlouhé doby zálohování. Pokud ale doba zálohování nepřekročí 2 hodiny a podíl motorické zátěže se zvýší na 30% je pravděpodobné, že nebude vůbec nutné použít dieselagregát. U malých výkonů záloh to platí dvojnásob. Vše samozřejmě záleží na projektu, na ceně za montáž, důležitá je kalkulace údržby.

Na stavbách se setkáváme s případy, kdy byl původně zamýšlen dieselagregát, který měl zálohovat pouze motorické zátěže, vesměs protipožární zabezpečení - výtah, ventilátory, plošinu pro invalidy. Nasazením sdruženého zdroje ASTIP došlo k úspoře cca 70 % z původních nákladů.

astip_1_2
Výtahy Ostrava 20 kVA/45 min

Záložní zdroj ASTIP PS kontra UPS ONLINE

Pro napájení motorických zátěží do 10 kVA platí, že finanční úspory při nasazení zdrojů ASTIP činí 40-70% oproti klasickým ONLINE UPS. U vysokých výkonů je stejně jako u dieselagregátů výhodné kombinovat přetížitelné zdroje ASTIP s klasickými ONLINE zdroji. Stejně pak platí úspory při zálohování protipožárních zabezpečení.

 

Články na podobné téma

Přehled nových článků

insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky