Domů Proč byste na konferenci FOTOVOLTAIKA 2023 neměli chybět

Proč byste na konferenci FOTOVOLTAIKA 2023 neměli chybět

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 
Pátek, 09. červen 2023

 Podmínky dotací v nové etapě programu Nová zelená úsporám od září 2023

 
SFZP H CMYKPodpora úsporných opatření bude výhodnější a zmírní se nároky při administraci žádostí. Podstatně se zvyšuje podpora pro optimální zateplení. Státní fond životního prostředí ČR s předstihem informuje o všech změnách a přesných podmínkách pro dotace, které budou platit od září 2023. Zájemci je najdou  na webu programu Nová zelená úsporám.

„Od letošního září bude Nová zelená úsporám využívat financování z Modernizačního fondu, které je účelově vázáno na energetické úspory v domácnostech. To je i důvod proč máme pro podávání žádostí v NZÚ kratší prázdninovou přestávku. Zdrojem pro Modernizační fond jsou peníze, z výnosů z emisních povolenek. Nejde tedy ani o peníze daňových poplatníků, ani o peníze ze státního rozpočtu, krácení dotací v rámci vládního úsporného balíčku se proto Nové zelené úsporám netýká a ani v budoucnu týkat nebude,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Petr Hladík.

Objem prostředků z programu HOUSEnerg Modernizačního fondu ve výši více než 55 miliard zajistí dlouhodobé pokračování podpory úsporných opatření pro domácnosti a umožní nejen rozšířit nabídku dotací pro různé skupiny příjemců, ale i navýšit jednotkové dotace pro vybraná opatření.

Nová zelená úsporám poběží po krátké provozně-technické přestávce během letních prázdnin za téměř stejných podmínek, jako v dobíhající etapě. Cílem změn v programu je zpřístupnění dotací pro další skupiny žadatelů zejména v oblasti bytových domů a zjednodušení administrace žádostí.

„Díky změně financování podpoříme více domácností než dosud. Vedle dotací pro rodinné domy, kde už dnes nízkopříjmovým domácnostem pomáháme, nově přidáme podporu i pro bytové domy, kde žijí senioři, rodiny pobírající příspěvek na bydlení nebo lidé se třetím stupněm invalidity. Podpoříme nízkopříjmové vlastníky bytových jednotek a družstevních podílů tak, aby kvůli obavám z navyšování pravidelných příspěvků do fondu oprav nebrzdili nákladné renovace domů. Žadatele z hospodářsky a sociálně ohrožených území zvýhodníme o 10 % vyšší dotací. Podporu jsme připravili i pro bytové domy ve vlastnictví obcí,“ říká ministr Hladík.

Dotace pro bytové domy budou zacíleny podle typu vlastníka bytového domu. Základní portfolio dotací pro všechny bytové domy zůstává zachováno a je doplněno o možnost výměny starých plynových kotlů. SVJ a bytová družstva získají navíc nejen možnost čerpat dotaci zálohově, ale i bonusové plnění za každou nízkopříjmovou domácnost. Obce budou moct využít dotace ve výši až 70 % vynaložených nákladů, stejně jako další vlastníci bytových domů z veřejného sektoru – kraje, nadace, příspěvkové organizace a celá řada dalších subjektů.

Vedle rozšíření nabídky finančních prostředků pro bytové domy bude i nadále pokračovat NZÚ pro rodinné domy ve vylepšené podobě. Podpora výměny zdrojů energie se rozšíří o možnost výměny starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo. Výrazně se navýší dotace na zateplení – žadatelé, kteří zateplí svůj dům optimálně, nově získají až 950 tisíc korun (v současné etapě je maximální výše dotace 650 tisíc korun). V oblasti novostaveb budou nově podpořeny pouze stavby v nejvyšším energetickém standardu, výše dotace bude navýšena na 535 tisíc korun. V nezměněné výši zůstane podpora fotovoltaiky.

„Neustále se setkáváme s nekalými praktikami některých realizačních firem, které tlačí zájemce o fotovoltaiku k urychlenému uzavření smlouvy pod pohrůžkou, že od září už nebudou tak výhodné dotační podmínky. Není to pravda. Zájemci o fotovoltaiku nemusí mít obavy, že by se pro ně něco změnilo, podpora pokračuje ve stejné výši a za stejných podmínek, naopak se pro žadatele zjednoduší administrace žádosti,“ připomíná Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává: „Žadatelům doporučuji využít letní přestávku k přípravě kvalitního projektu na renovaci jejich domu a k výběru spolehlivého a prověřeného dodavatele. Do úprav se mohou pustit i před podáním žádosti, stejně jako v současné etapě budou podpořena opatření realizována po 1. lednu 2021.“

V nové etapě programu, stejně jako v té stávající, zůstane možnost kombinovat podporu na více různých opatření v rámci jedné žádosti. Nemění se ani motivační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci. Program bude i nadále bonifikovat projekty na území znevýhodněných krajů – Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, zcela nově pak zvýhodní i projekty mimo tyto znevýhodněné kraje, které budou realizovány na území obce s rozšířenou působností z regionů podporovaných státem.

„Zároveň právě teď formulujeme podmínky nové nabídky Nové zelené úsporám pro mladé rodiny avizovaného programu „Oprav dům po babičce“, který cílí na mladé žadatele. Představíme je koncem června,“ uzavírá ministr Hladík.

Lepší dostupnost a šíře podpory zásadně pomůže s rekonstrukcí českého bytového fondu, který patří mezi nejzastaralejší v EU. „Cílem je navýšit tempo renovací až na 3 % ročně, aby obnova bytového fondu proběhla za tři dekády. Lidem se tím podstatně zlepší komfort bydlení, a hlavně se jim citelně sníží účty za energie. Nastavené cíle jsou náročné, ale zvládnutelné. Výrobci materiálů i realizační firmy jsou a budou schopny kapacity adekvátně navýšit a investovat do rozvoje oboru. V ČR tím vzniknou odhadem tisíce nových pracovních míst,“ říká architektka Marcela Kubů, za iniciativu ZateplujemeČesko.cz, která sdružuje největší profesní organizace v oblasti renovací a zateplování bytových a rodinných domů.

„Vítáme, že nové podmínky programu zvýhodní stavebníky, kteří se odhodlají renovovat dům tak říkajíc z gruntu. Izolují jej silnější tepelnou izolací, vymění okna za nová s trojskly, instalují efektivní technologie, případně si zajistí příjemné vnitřní prostředí pomocí vzduchotechniky s rekuperací tepla. Tyto chytré a kvalitní renovace výrazně zlepší komfort bydlení a umí snížit spotřebu energie o 60-85 %“, říká konzultant energetických úspor Michal Čejka z profesního sdružení Centrum pasivního domu, které se zabývá zdravým a úsporným bydlením.Martin Kotera 2184

„Vítáme, že nastavení Nové zelené úsporám počítá se zvýhodněním nízkopříjmových domácností v bytových domech. Navrhovaný bonus může odblokovat konkrétní projekty na úrovni společenství vlastníků a zároveň přispět k řešení problému energetické chudoby. Pro úspěch programu bude také nezbytné, aby byl bonus pro nízkopříjmové domácnosti zacílen nejvíce na skupiny obyvatel, postižené energetickou chudobou,“ říká Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA.

Na konferenci FOTOVOLTAIKA 2023, která se uskuteční v KC Olšanka ve dnech 14.-15.6. je  dotacím věnována přednáška pana Ing.Martina Kotěry ,ze Státního fondu životního prostředí Podmínky dotací v nové etapě programu Nová zelená úsporám od září 2023 

www.fotovoltaika2023.com 

na fotografii Ing.Martin Kotěra 

 

Podmínky nové etapy programu Nová zelená úsporám jsou zveřejněny na webu programu v sekci Dokumenty.


 
 

Přehled nových článků

insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky