Domů Dotazy a odpovědi pro konferenci VOLT 2023

Dotazy a odpovědi pro konferenci VOLT 2023

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Sobota, 11. březen 2023obrazky2Organizátoři konference VOLT 2023 jsou připraveni pro odbornou úroveň  a spokojenost účastníků udělat doslova vše. Při vyřizování přihlášek jsme obdrželi řadu dotazu, které odpoví naši lektoři na konferenci ´ve dnech 22.3 - 23.3. Této možnosti využít zaslání dotazů máte vy všichni, ale především přihlášení účastníci, kteří se konference zúčastní prezenčně. 

Pro vaši představu uvádíme vybrané otázky a odpovědi, které jsme dosud obrželi .Nebojte se poslat včas své dotazy, abyste po skončení konference odjížděli s pocitem,že jste zde slyšeli v přednáškách lektorů vše proč jste na konferenci přijeli, a také vyjasnění problémů, a nejasností, se kterými se potkáváte ve vaší každodenní praxi. 

Dotaz 1: Je instalace bezpečná, když proudový chránič FI1 = OEZ LFN-40-003-4 40A, 30mA má předřazené jištění FA1 = 63A?

Tento RCD je pak nadřazen třem jističům FA2, FA3, FA4 B16-1, tedy žádný z těchto jističů „nepustí“ vyšší proud než je 16 A – nemělo by tedy dojít k nebezpečné situaci na RCD.

Je možné tady uvažovat, že vedení kratší než tři metry je chráněno jističi FA 2,3 a 4?

Viz ČSN 33 2000 4-43 ed. 2 příloha C.2. Podle výrobce OEZ cituji "předjištění proudového chrániče by mělo být provedeno pomocí jističe, který má maximálně stejnou jmenovitou hodnotu, jako má proudový chránič.“

V tomto případě by měl být předřazen jistič s jmenovitou hodnotou max. 40 A.

 Odpověď:

Z pozice revizního technika bych tedy doporučil provozovateli změnit hodnotu hlavního jističe na hodnotu In proudového chrániče, tedy In 40 A.

 

Dotaz 2: Prostředí normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné je nahrazeno prostředím normální a abnormální.

Co to v praxi znamená? Vzorová zpráva Ing. Sluky říká, že v RZ má být vždy citován dokument určení vlivů se závěrem normální, nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný.

Odpověď:

 

Ano je pravda, že prostředí jako takové, včetně bezpečných napětí, které bylo uvedeno v normě ČSN 33 2000-4 41 ed. 2, bylo v edici 3 této normy vypuštěno.

Pro klasifikaci prostředí platí norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, a norma byla doplněna TNI 33 2000-5-51. V nově vydané TNI jsou změny v termínech prostředí.

Zmínil bych články z TNI 33 2000-5-51:

Článek 2.1.

Vnější vlivy:

Kombinace charakteristik prostředí, které ovlivňují činnost příslušenství, zahrnujících např. přítomnost vody, nebo případně materiálů pro stavbu, nebo vysoké teploty, dále třeba korozivní a znečisťující látky, případně i pokud se vyskytnou, mechanická namáhání.

 

Článek 2.2

NORMÁLNÍ VNĚJŠÍ VLIVY - v tomto článku TNI jsou vysvětleny vnější vlivy na základní prostředí.

Jsou to vnější vlivy, jejichž působení na elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení je zohledněno v materiálech použitých při montáži elektrické instalace.

Ze strany výrobce jsou provedeny typová a kusová ověření podle platných výrobkových norem, součástí je i potvrzení o bezpečnosti těchto elektrických zařízení, při obvyklém a zamýšleném používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (osoby laik).

U těchto vlivů se nevyžaduje používání doplňkových ochran nebo zvláštních doplňkových opatření.

Článek 2.3

ABNORMÁLNÍ VNĚJŠÍ VLIVY - vnější vlivy, jejichž působení na elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení není zohledněno v materiálech použitých pro montáž elektrické instalace.

U kterých byly provedeny ze strany výrobce typová a kusová ověření podle platných výrobkových norem, součástí je i potvrzení o bezpečnosti těchto elektrických zařízení, při obvyklém a zamýšleném používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (osoby laik).

U těchto vnějších vlivů je nutné použít další prostředky doplňkové ochrany, která zajistí minimalizování rizika nebezpečí z možných účinků elektrického proudu na člověka nebo domácí zvířectvo.

Článek 2.4

DOMINANTNÍ VNĚJŠÍ VLIVY - vnější vlivy, jejichž působení v daném místě převažuje, případně důsledky působení těchto vlivů mohou být určující pro danou elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení, i když se v daném místě nemusí bezprostředně vyskytovat.

V poznámce k tomuto článku je řečeno, že tento druh vlivu může být jak normální, tak abnormální.

Článek 2.5

PROSTŘEDÍ - vliv prostředí zahrnují vlastnosti okolí, nebo prostoru, nebo jeho části, ve kterém je elektrická instalace nebo elektrické zařízení umístěno.

Vliv prostředí zahrnuje ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy.

Článek 2.6

KONSTRUKCE BUDOVY - je to souhrn vlastností budovy, vyplývajících z povahy použitého konstrukčního a dekorativního materiálu, vztahuje se i na provedení budovy a její fixace do okolního prostředí.

Článek 2.7

VYUŽITÍ BUDOVY/OBJEKTU - uplatnění objektů nebo jejich částí dané vlastnostmi osob, klasifikace duševních a pohybových schopností, stupně jejich elektrotechnických znalostí, z odporu lidského těla, množství osob nacházejících se v objektu, je tam včleněn i únik osob, a vlastnosti skladovaných nebo zpracovávaných látek.

Článek 4.5.3:

Konstrukce el. instalací a el. zařízení z hlediska vnějších vlivů na osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

Při vyhodnocování účinků vnějších vlivů a zpracování protokolu o určení vnějších vlivů musí být respektován požadavek, že všechny elektrické instalace a el. zařízení určená pro osoby laik (osoby bez elektrotechnické kvalifikace) musí být minimálně v provedení vyhovujícím pro normální vnější vlivy.

 

Formulář pro vaše otázky a odpovědi pro konferenci VOLT 2023

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023

 

 

 
distrelec

Přehled nových článků

amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky