Domů Dotazy a odpovědi pro konferenci VOLT 2023

Dotazy a odpovědi pro konferenci VOLT 2023

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Sobota, 11. březen 2023obrazky2Organizátoři konference VOLT 2023 jsou připraveni pro odbornou úroveň  a spokojenost účastníků udělat doslova vše. Při vyřizování přihlášek jsme obdrželi řadu dotazu, které odpoví naši lektoři na konferenci ´ve dnech 22.3 - 23.3. Této možnosti využít zaslání dotazů máte vy všichni, ale především přihlášení účastníci, kteří se konference zúčastní prezenčně. 

Pro vaši představu uvádíme vybrané otázky a odpovědi, které jsme dosud obrželi .Nebojte se poslat včas své dotazy, abyste po skončení konference odjížděli s pocitem,že jste zde slyšeli v přednáškách lektorů vše proč jste na konferenci přijeli, a také vyjasnění problémů, a nejasností, se kterými se potkáváte ve vaší každodenní praxi. 

Dotaz 1: Je instalace bezpečná, když proudový chránič FI1 = OEZ LFN-40-003-4 40A, 30mA má předřazené jištění FA1 = 63A?

Tento RCD je pak nadřazen třem jističům FA2, FA3, FA4 B16-1, tedy žádný z těchto jističů „nepustí“ vyšší proud než je 16 A – nemělo by tedy dojít k nebezpečné situaci na RCD.

Je možné tady uvažovat, že vedení kratší než tři metry je chráněno jističi FA 2,3 a 4?

Viz ČSN 33 2000 4-43 ed. 2 příloha C.2. Podle výrobce OEZ cituji "předjištění proudového chrániče by mělo být provedeno pomocí jističe, který má maximálně stejnou jmenovitou hodnotu, jako má proudový chránič.“

V tomto případě by měl být předřazen jistič s jmenovitou hodnotou max. 40 A.

 Odpověď:

Z pozice revizního technika bych tedy doporučil provozovateli změnit hodnotu hlavního jističe na hodnotu In proudového chrániče, tedy In 40 A.

 

Dotaz 2: Prostředí normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné je nahrazeno prostředím normální a abnormální.

Co to v praxi znamená? Vzorová zpráva Ing. Sluky říká, že v RZ má být vždy citován dokument určení vlivů se závěrem normální, nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný.

Odpověď:

 

Ano je pravda, že prostředí jako takové, včetně bezpečných napětí, které bylo uvedeno v normě ČSN 33 2000-4 41 ed. 2, bylo v edici 3 této normy vypuštěno.

Pro klasifikaci prostředí platí norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, a norma byla doplněna TNI 33 2000-5-51. V nově vydané TNI jsou změny v termínech prostředí.

Zmínil bych články z TNI 33 2000-5-51:

Článek 2.1.

Vnější vlivy:

Kombinace charakteristik prostředí, které ovlivňují činnost příslušenství, zahrnujících např. přítomnost vody, nebo případně materiálů pro stavbu, nebo vysoké teploty, dále třeba korozivní a znečisťující látky, případně i pokud se vyskytnou, mechanická namáhání.

 

Článek 2.2

NORMÁLNÍ VNĚJŠÍ VLIVY - v tomto článku TNI jsou vysvětleny vnější vlivy na základní prostředí.

Jsou to vnější vlivy, jejichž působení na elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení je zohledněno v materiálech použitých při montáži elektrické instalace.

Ze strany výrobce jsou provedeny typová a kusová ověření podle platných výrobkových norem, součástí je i potvrzení o bezpečnosti těchto elektrických zařízení, při obvyklém a zamýšleném používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (osoby laik).

U těchto vlivů se nevyžaduje používání doplňkových ochran nebo zvláštních doplňkových opatření.

Článek 2.3

ABNORMÁLNÍ VNĚJŠÍ VLIVY - vnější vlivy, jejichž působení na elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení není zohledněno v materiálech použitých pro montáž elektrické instalace.

U kterých byly provedeny ze strany výrobce typová a kusová ověření podle platných výrobkových norem, součástí je i potvrzení o bezpečnosti těchto elektrických zařízení, při obvyklém a zamýšleném používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (osoby laik).

U těchto vnějších vlivů je nutné použít další prostředky doplňkové ochrany, která zajistí minimalizování rizika nebezpečí z možných účinků elektrického proudu na člověka nebo domácí zvířectvo.

Článek 2.4

DOMINANTNÍ VNĚJŠÍ VLIVY - vnější vlivy, jejichž působení v daném místě převažuje, případně důsledky působení těchto vlivů mohou být určující pro danou elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení, i když se v daném místě nemusí bezprostředně vyskytovat.

V poznámce k tomuto článku je řečeno, že tento druh vlivu může být jak normální, tak abnormální.

Článek 2.5

PROSTŘEDÍ - vliv prostředí zahrnují vlastnosti okolí, nebo prostoru, nebo jeho části, ve kterém je elektrická instalace nebo elektrické zařízení umístěno.

Vliv prostředí zahrnuje ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy.

Článek 2.6

KONSTRUKCE BUDOVY - je to souhrn vlastností budovy, vyplývajících z povahy použitého konstrukčního a dekorativního materiálu, vztahuje se i na provedení budovy a její fixace do okolního prostředí.

Článek 2.7

VYUŽITÍ BUDOVY/OBJEKTU - uplatnění objektů nebo jejich částí dané vlastnostmi osob, klasifikace duševních a pohybových schopností, stupně jejich elektrotechnických znalostí, z odporu lidského těla, množství osob nacházejících se v objektu, je tam včleněn i únik osob, a vlastnosti skladovaných nebo zpracovávaných látek.

Článek 4.5.3:

Konstrukce el. instalací a el. zařízení z hlediska vnějších vlivů na osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

Při vyhodnocování účinků vnějších vlivů a zpracování protokolu o určení vnějších vlivů musí být respektován požadavek, že všechny elektrické instalace a el. zařízení určená pro osoby laik (osoby bez elektrotechnické kvalifikace) musí být minimálně v provedení vyhovujícím pro normální vnější vlivy.

 

Formulář pro vaše otázky a odpovědi pro konferenci VOLT 2023

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023

 

 

 

Přehled nových článků

insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky