Domů Elektrotechnický magazín Časopis Etm Semináře a veletrhy AKTUALIZACE - Konference Eltech 2011 - 19. - 22. září 2011 - sleva 10% již jen do 31.8.2011

AKTUALIZACE - Konference Eltech 2011 - 19. - 22. září 2011 - sleva 10% již jen do 31.8.2011

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel redakce Etm   
Úterý, 12. červenec 2011

eltech_2011_logo_titl

Eltech 2011 - VIII. celostátní setkání revizních techniků el. zářízení, projektantů, energetiků, pracovníků elektromontážních firem a elektroúdržby ČR. Cílem akce je získání důležitých a aktuálních informací z legislativy v oboru elektro, přehled o nových normách ČSN a způsobu jejich pořizování, požadavků na elektrických zařízení v nevýbušném provedení a provádění revizí.

Ing. Pavel Hála, redakce časopisů Elektrotechnický magazín,
Pro revize, Pro projektanty, Pro elektrické stroje a pohony,
Pro automatizaci, měřící a regulační techniku
za účasti předních odborníků z oblasti elektrotechniky, měřící techniky, legislativy, bezpečnosti práce a výrobců měřících přístrojů, elektrických prvků a zařízení

si Vás dovolují pozvat na

VIII. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ REVIZNÍCH TECHNIKŮ EL. ZAŘÍZENÍ, PROJEKTANTŮ, ENERGETIKŮ, PRACOVNÍKŮ ELEKTROMONTÁŽNÍCH FIREM A ELEKTROÚDRŽBY ČR

eltech_2011_logo

spojené s individuální výměnou zkušeností, výstavkami elektrických prvků a zařízení, praktickými ukázkami měření, předáním ocenění ZLATÝ BLESK a odbornými exkurzemi.
Setkání se uskuteční v překrásném přírodním prostředí centrální části Jeseníků.

19. - 22. září 2011, Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou

hotel_1hotel_2

Odborný garant:
Ing. Pavel Hála
vydavatel a šéfredaktor odborných časopisů

Organizační garant:
Ing. Pavel Hála
Čtvrtě 8
658 49 Brno
Tel./Zázn./Fax: +420 547 353 837
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Členům ČKAIT budou na základě absolvování kvalifikačního semináře přiznány 3 body do Projektu celoživotního vzdělávání.

Cílem akce:

Cílem akce je získání důležitých a aktuálních informací z legislativy v oboru elektro, přehled o nových normách ČSN a způsobu jejich pořizování, požadavků na elektrických zařízení v nevýbušném provedení a provádění revizí. Poskytnutí kompletních informací o správném určování vnějších vlivů a praktických zkušeností s prováděním měření a posuzováním elektrických zařízení strojů z pohledu bezpečnosti. Vše doplněné praktickými ukázkami měření, revizí a diagnostikou pomocí moderních měřicích prostředků světových výrobců měřicí techniky. Seznámení s novými safety technologiemi, regulovanými pohony s měniči frekvence a výpočty rizik.

Akce je určena:

Pro všechny revizní techniky, projektanty, energetiky, zásobovače, pracovníky elektroúdržby a pracovníky BOZP, odpovědné za výrobu, provoz a údržbu el. zařízení a prvků, podnikatele v oboru elektrotechnika, učitele a mistry odborného výcviku, studenty vysokých škol elektrotechnického zaměření a zájemce o získání přehledu o současné legislativě v elektrotechnice a energetice. Současně slouží jako doškolovací kurz v rámci odborného vzdělávaní. Účastníci setkání obdrží doklad o absolvování kvalifikačního semináře dle norem ISO 9000.


--- On-line přihlásit ---


Program 19. Září 2011

8.30 - 11.30 Příjezd, ubytování účastníků, prezentace

11.30 - 12.30 Oběd

12.30 - 13.15 Zahájení, přivítání účastníků a hlavních partnerů celostátního setkání elektrotechniků ELTECH 2011. Uvítací proslovy Ing. Pavla Hály, odborného a organizačního garanta.

13.20 - 14.05 Co nového v elektrotechnické legislativě.
Přednášku zabezpečuje Ing. Oldřich Küchler, ředitel TI ČR

14.10 - 14.55 Vliv revizí na snížení rizika v provozu el. instalací.
Přednášku zabezpečuje Ing. Josef Vozobule, odborný garant elektro

14.45 - 15.20 Coffee break

15.20 - 16.05 Poznatky z kontrol prováděných systémem inspekce práce v oblasti EZ pro rok 2011. Pracovní úrazovost na EZ.
Přednášku zabezpečuje Ing. Miroslav Záloha, inspektor odboru BOZP - specializace EZ, Státní úřad inspekce práce

16.10 - 16. 55 Odborná zkouška a odborná přehlídka bleskosvodů v současnosti.
Přednášku zabezpečuje Jíří Kroupa, DEHN+SÖHNE GmbH+CO.KG.

17.00 - 17.45 Revize a zpracování revizní zprávy z pohledu soudního znalce.
Přednášku zabezpečuje Ing. Miloslav Valena, soudní znalec z oboru elektro

17.50 - 18:35 Představení společnosti Elkov elektro a.s.
Mgr. Eva Sedláčková, marketing, Petr Vlašánek, vedoucí obchodního oddělení, ELKOV elektro a.s.

18.35 - 19.30 Večeře

19.30 - 22.30 Country večer skupiny TEXAS. Relaxace, možnost využití služeb hotelu Dlouhé Stráně.


Program 20. Září 2011

7.30 - 8.15 Snídaně

8.15 - 9.00 Elektrotechnická normalizace v roce 2011 - Nové a připravované elektrotechnické normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku.
Přednášku zabezpečuje Ing. Vincent Csirik, odborný referent Odboru technické normalizace ÚNM

9.05 - 9.50 Bezpečnost používání měřicích přístrojů a třídy bezpečnosti.
Přednášku zabezpečuje Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther s.r.o.

9.55 - 10.40 Stanovení rizik v el. provoze, základní EMC opatření, stínění a zemnění, EMC opatření pro obvody MaR a datové sítě.
Přednášku zabezpečuje Ing. Edmund Pantůček, Phoenix Contact, s.r.o.

10.45 - 11.30 Využití termokamer v elektroúdržbě a pro údržbu fotovoltaických zařízení TESTO - Termokamery.
Přednášku zabezpečuje Ing. Jaroslav Kmoch, Testo, s.r.o.

11.30 - 12.30 Oběd

12.30 - 13.15 Revize elektrických instalací přístrojem C.A. 6116 podle ČSN EN 61557-1 až 7 a ČSN EN 61557-10.
Přednášku zabezpečuje Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading, spol. s r.o.

13.20 - 14.05 Kabelové rozvody pro požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) a požadavky na kabelové rozvody v chráněných únikových cestách a ve vybraných druzích staveb podle vyhlášky 23/2008 Sb.
Přednášku zabezpečuje Josef Honzík, Instalace Praha, s.r.o.

14.10 - 14.55 Aplikace bezpečnostních principů při navrhování elektrických zařízení do potenciálně výbušných atmosfér s nebezpečím výbuchu plynů, par, prachů, resp. výbušnin.
Přednášku zabezpečuje Ing. Zdeněk Kinšt, GENERI, s.r.o.

14.55 - 15.20 Coffee break

15.20 - 16.05 Norma ČSN EN 61557, volba měřicího přístroje z hlediska přesnosti a kalibrace měřicích přístrojů pro revizní činnost.
Přednášku zabezpečuje Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther s.r.o.

16.10 - 16.55 Požadavky na elektroinstalace ve vztahu k normám, předpisům, legislativě.
Přednášku zabezpečuje JUDr. Zbyněk Urban, expert v oboru elektrotechniky

17.00 - 17.45 Přetížitelné jednofázové, třífázové, AC/DC záložní zdroje pro napájení motorických zátěží(ventilátory, motory,apod.) Výhody přetížitelných záložních zdrojů, snížení ceny projektu a zvýšení bezpečnosti provozu při jejich nasazení.
Přednášku zabezpečuje Ing. Michal Tipek, Astip Brno s.r.o.

17.50 - 18.35 Ochrana před účinky blesku a přepětí. Aplikace přepěťových ochran v praxi.
Přednášku zabezpečuje Ing. Petr Zůna, SALTEK, s.r.o.

18.35 - 19.30 Večeře

19.30 - 22.30 Neformální společenský večer spojený s ochutnávkou sýrů a moravského vína, doprovází cimbálová skupina Javorník.


Program 21. Září

7.30 - 8.15 Snídaně

8.15 - 9.00 Prediktivní údržba na točivých, netočivých strojích a rozváděčích.
Přednášku zabezpečuje Ing. Přemysl Hejduk, MICRONIX, spol. s r.o.

9.05 - 9.50 Měření zemních odporů, jednotlivé měřicí metody a jejich použitelnost v praxi.
Přednášku zabezpečuje Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s.r.o.

9.55 - 10.40 Označení CE a volný pohyb výrobků na evropském trhu.
Přednášku zabezpečuje Ing. Milan Bezděk, vedoucí certifikace, VOP - 026 Šternberg, s.p.

10.45 - 11.30 Revize instalací el.sítí - měření impedance smyčky, přechodového odporu a vlastností chráničů - novinky v sortimentu firmy TR instruments se zaměřením na produkty firmy SONEL.
Přednášku zabezpečuje Ing. Zdeněk Tesáček, TR instruments, spol. s r.o. a Piotr Pawlik, SONEL S.A.

11.30 - 12.30 Oběd

12.30 - 14.30 Praktické ukázky měření Fluke, ILLKO, GMC-měřící technika, MICRONIX, Testo, Bleu panther, Metra, TR Instruments.

14.30 - 15.15 Softwarová podpora OEZ.
Přednášku zabezpečuje Ing. Jan Krejčí, OEZ s.r.o.

15.20 - 16.05 Spínací přístroje nízkého napětí - vačkové spínače.
Pouliční a stropní osvětlení OBZOR s technologií LED diod - technické přednosti a úspory nákladů
.
Přednášku zabezpečuje Bedřich Mezík, specialista technické podpory, Richard Černý, obchodní zástupce o LED osvětlení, OBZOR, výrobní družstvo Zlín

16.10 - 16.55 Diagnostika, testování a monitoring elektrických strojů.
Přednášku zabezpečuje Ing. Václav Straka, "TMV SS" spol. s r.o.

17.00 - 17.45 Bezpečnost strojních zařízení - el. zařízení strojů (analýza rizik)
Přednášku zabezpečuje Ing. František Valenta, ELVAM Praha, zpracovatel norem

17.50 - 18.35 Co nás čeká večer aneb moravský raut poprvé.

18.35 - 20.00 Osobní volno

20.00 - Raut - gala večer s předáváním ocenění Zlatý Blesk 2011 za účasti hlavních partnerů. Hostitelem večera Energotis Šumperk.


Program 22. Září 2011

7.30 - 8.30 Snídaně

8.30 - 9.00 Sraz, odjezd na exkurzi

9.00 - 12.30

 • PVE Dlouhé Stráně
 • Ostružná - farma větrných elektráren
 • Metra Šumperk - rozdělovače topných nákladů
 • Outdoor - minikáry ( 5 jízd)
 • Zemědělský skanzen v Rapotíně

12.30 - 13.30 Oběd

13.30 - 14.00 Poděkování, rozloučení

14.00 Odjezd domů


Doprovodný program

 • Výstavky

  Po celou dobu konání celostátního setkání je zajištěna prezentace výrobců a prodejců měřicích přístrojů pro elektrotechniky, zejména pak pro revizní techniky a elektroúdržbu. Zajištijí vystavující společnosti.

 • Praktické ukázky měření

  V průběhu celostátního setkání jsou zajištěny praktické ukázky měření, revizí a diagnostiky pomocí moderních měřicích prostředků světových výrobců měřicí techniky.

 • Individuální využití relaxačních služeb hotelu Dlouhé Stráně

  • WELLNESS PROCEDURY - bazén, vířivka a infrasauna
  • masáže
  • fitness
  • stolní tenis, kulečník a venkovní hřiště

--- On-line přihlásit ---


!!! POZOR SLEVY !!!

a) Sleva za včasné přihlášení a úhradu:

 • Při zaslání závazné přihlášky a úhradě účastnického poplatku ve prospěch organizátora v termínu do 31. 7. 2011 bude poskytnuta sleva ve výši 25 % z ceny vložného, tj. 975,- Kč. Účastnický poplatek již od 2.925,- Kč.
 • Při zaslání závazné přihlášky a úhradě účastnického poplatku ve prospěch organizátora v termínu do 31. 8. 2011 bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z ceny vložného, tj. 390,- Kč. Účastnický poplatek již od 3.510,- Kč.

b) Věrnostní sleva

 • 10 % sleva z ceny vložného (tj. 390,- Kč) pro účastníky minulých ročníků nebo pro předplatitele časopisu ETM/Pro revize/Pro projektanty. Účastnický poplatek již od 3.510,- Kč.
Slevy a) a b) je možno sčítat.

Organizační pokyny

Podrobné organizační pokyny, ve kterých se nacházejí důležité informace pro zájemce, který se chtějí na akci přihlásit.

1. Termín a místo konání akce:
19.- 22. září 2011 - Kouty nad Desnou, hotel Dlouhé Stráně

2. Doprava na místo:
Automobil (silnice I/44) - možnost parkování zdarma před hotelem
Vlak - vlaková zastávka Kouty n.Desnou - 150m od hotelu
Autobus - autobusová zastávka Loučná n.Des., Kouty n.Des., pošta - 500m od hotelu

GPS: 50°05'59.37"N, 17°06'11.30"E

3. Účastnický poplatek včetně DPH:

vložné 3.900,- Kč
sborník přednášek na CD zdarma
katalog vystavovatelů zdarma
DVD AMPER 2011 zdarma
ubytování se snídaní 3× noc (570,- Kč/noc) 1.710,- Kč
jednolůžkový pokoj 3x noc (720,- Kč/noc) 2.160,- Kč
stravování 4× oběd (110,- Kč/oběd) 440,- Kč
stravování 2× večeře (100,- Kč/večeře) 200,- Kč
1× večeře - raut zdarma
exkurze (farma větrných elektráren Ostružná, minikáry - 5 jízd) 250,- Kč
exkurze (PVE Dlouhé Stráně, Metra Šumperk, skanzen Rapotín) 170,- Kč
Celkem již od 3.900,- Kč

Celkovou cenu vypočtěte podle požadovaných služeb.

4. Vypočtený účastnický poplatek na jednoho účastníka poukažte převodním příkazem (poukázkou typu „A-V") ve prospěch účtu u KB Brno-venkov:

č.ú. 104141641/0100
variabilní symbol: 19220911
konstantní symbol: 0308

Firma je vedena na Živnostenském úřadu města Brna pod evid. č. 37-0211-363-00
IČO: 11472430, DIČ: CZ5604272190

5. Termín pro zaslání přihlášek pro účastníky nejpozději 9. 9. 2011. Po tomto termínu je nutné dohovořit účast s pořadatelem konference.

6. Přihlášku na konferenci, řádně vyplněnou, spolu s potvrzením o provedení úhrady (za potvrzení se považuje kopie bankovního výpisu, ústřižek složenky, ne pouze příkaz k úhradě!) zašlete na adresu pořadatele:

Ing. Pavel Hála
Hybešova 38
602 00 Brno

Nebo ji můžete vyplnit on-line. Odkaz je uvedem v tomto článku.

Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků. Závaznou přihlášku odešlou i ti, kteří platí v hotovosti a závazně tak objednávají svou účast na celostátním setkání elektrotechniků České republiky.

7. Informace pro plátce DPH
Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100% sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v den konání akce předáním daňového dokladu. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění je den konání akce. Účastník obdrží u prezentace daňový doklad.

8. Zasláním potvrzené závazné přihlášky a provedením úhrady se tyto pokyny stávají závaznými pro účastníky vysílající organizace, organizátora.
Upozornění: Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací, lze vyslat náhradníka. Při neúčasti zašleme sborník přednášek.



Informace k objednávkám a případné dotazy vyřizuje:
Miroslava Pelková
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: +420 606 085 069

Hlavní partneři

blue_panther energotis

Oficiální partneři

tr_instruments testo phoenix_contact micronix tmvss elkov

Partneři

astip gmcmetraelectron obzor  dehn ghv illko eximus saltek softmarket generi oeztipabonega

 
distrelec
Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky