Domů Elektrotechnický magazín Časopis Etm PRO Revize Měření, zkoušky a revize s programem Windok

Měření, zkoušky a revize s programem Windok

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Ing. Marek Sajner   
Neděle, 10. červen 2012

ProRevize_02_12_Windok_05Efektivita zpracování naměřených dat při prováděných revizích elektrických zařízení, elektroinstalací, elektrických spotřebičů či elektrického nářadí je dnes již nerozlučně spojena s použitím výpočetní techniky a kvalitních softwarových produktů, které jsou pro tento účel speciálně vytvářeny. Použití takovýchto nástrojů přináší jednak výrazně vyšší efektivitu při zpracování naměřených dat, ale i snižuje riziko chybného zpracování výsledků oproti ručnímu způsobu. Současně lze při opakujících se revizích znovu využít již dříve vyplněné údaje permanentně zaevidované v databázi (např. popis spotřebiče) a tím ušetřit velké množství času.

ProRevize_02_12_Windok_01

Jedním z takových produktů je i software Windok, který lze spustit na běžném PC s operačním systémem Windows 95, 98, ME, 2000, XP, 2003 a vyšším. Software je aktuálně nabízen ve dvou základních variantách:

 • Windok S701 – určený pro zpracování výsledků zkoušek a revizí el. spotřebičů a nářadí (dle DIN VDE 701-702, resp. ČSN 33 1600, 33 1610)
 • Windok P100 – určený pro zpracování měření pořízených při revizi elektrických zařízení a elektroinstalací (dle DIN VDE 0100 / IEC 364-6-61, resp. ČSN EN 33 2000 6-61)

První z uvedených verzí programu je dále k dispozici za zvýhodněnou cenu v omezené verzi pod názvem Windok S701 Lite Edition, ve které je omezena možnost připojení přístroje Secutest a je určena pro uživatele, které měření provádějí jinými přístroji a měření do databáze vkládají ručně.

Textový editor

Společné prostředí programu Windok se skládá z pokročilého textového editoru, který obsahuje všechny základní funkce pro práci s textem, se kterými se dnes setkáte u všech moderních editorů (například u MS Wordu):

 • standardní intuitivní uživatelské rozhraní kompatibilní s ostatními aplikacemi Windows
 • současná práce s více dokumenty najednou v samostatných oknech editoru
 • rozsáhlé možnosti formátování textu, použití libovolného písma
 • podpora pro vložené objekty, obrázky apod.
 • práce s tabulkami, ohraničení, stínování atd.
 • kopírování celých nebo částí dokumentu přes schránku Windows z/do jiných aplikací
 • možnost exportu dokumentů do formátu RTF, HTML nebo DOC.
 • textový editor podporuje tisk na standardní tiskárny, které jsou nainstalovány pod systémem Windows.
 • možnost nastavení vzhledu stránky umožňuje upravovat velikost a okraje stránky a tím zaručit správné vytištění vašich dokumentů prakticky na všech i starších typech tiskáren, vč. možnosti náhledu dokumentu před tiskem.

Díky těmto vlastnostem lze program Windok použít i pro tvorbu a práci s vlastními dokumenty, aniž byste museli zakoupit nějaký další textový editor.

Měřicí přístroje

Obě verze softwaru umožňují připojení odpovídajícího měřicího přístroje přes sériové COM rozhraní k počítači a možnost automatického načtení naměřených dat z paměti těchto přístrojů do počítače. Software podporuje připojení měřicích přístrojů německé firmy Gossen – Metrawatt GmbH.

U programu Windok S701 se jedná o přístroje řady Secutest (S701/702, II, III a S751/601), resp. paměťové moduly Secutest PSI. U verze Windok P100 jsou to pak přístroje řady Profitest (0100S, 0100S-II) resp. paměťové moduly Profitest PSI verze E, T a BC.

Pomocí softwaru Windok lze z připojených přístrojů načítat veškerá uložená měření, zjišťovat stav paměti přístroje, případně paměť vymazat, či zjišťovat a nastavovat vnitřní čas a datum v těchto přístrojích.

Zpracování měření

Hlavní funkcí u obou verzí softwaru Windok je zpracování naměřených výsledků zkoušek, jejich evidování a vytvoření elektronického či tiskového výstupu (protokolu). Základní schéma cyklu zpracování měření se skládá z několika fází:

 1. data jsou naměřena a uložena se specifickou adresou do paměti přístroje
 2. data jsou přenesena do počítače (a současně odstraněna z paměti přístroje)
 3. přenesená data jsou automaticky dle adresy zatříděna do strukturované databáze na počítači
 4. uložené hodnoty lze z databáze vyhledávat, třídit a na jejich základě vytvářet různé druhy výstupů (protokolů) včetně vyznačení výsledku měření a určení případného následujícího termínu revize nebo zkoušky

Automatizované zatřídění

Nejpodstatnějším krokem ve zpracování měření je jejich správné zatřídění do databáze. Zatřiďování měření je založeno na unikátní identifikaci každého měření při jeho provedení a uložení do paměti měřicího přístroje. Tato identifikace měření umožňuje jeho automatické přiřazení k odpovídajícímu spotřebiči či objektu el. zařízení v databázi. Tato funkce se u obou verzí programu liší pouze strukturou – formátem identifikačního čísla a vnitřní strukturou databáze.

Předlohy protokolů

Jak již bylo zmíněno, prostřednictvím softwaru Windok lze z naměřených údajů vytvářet tiskové výstupy – protokoly. Volbou odpovídající předlohy či šablony lze vytvořit i odpovídající druh protokolu. Silnou stránkou Windoku je právě možnost za použití vestavěného textového editoru vytvářet vlastní předlohy protokolů, nebo upravovat některé z předloh, které jsou dodávány spolu s programem. Díky rozsáhlým formátovacím schopnostem textového editoru lze vytvářet nejrozmanitější dokumenty, vč. definice umístění a zobrazení jednotlivých údajů z databáze na základě vložených uživatelských polí – naměřené hodnoty, informace o elektrickém zařízení – spotřebiči, provozovateli nebo výsledku zkoušky.

Export dokumentů a dat

Automaticky vygenerované dokumenty je možné uložit v obecných formátech RTF, HTML nebo DOC a tím umožnit jejich další zpracování v jiných aplikacích v počítači. Současně je možné přenášet obsah dokumentů přímo mezi Windokem a ostatními aplikacemi prostřednictvím schránky. Obsah databáze (resp. vyhledaných výsledků z databáze) lze exportovat i ve formě TAB souboru a načíst některým z databázových – tabulkových programů (např. MS Excelu).

Rozdíly a specifické funkce

Windok S701

 • Adresace měření – struktura adresy identifikačního čísla je dvouúrovňová stejně jako struktura databáze, do které se měření třídí. Předčíslí identifikačního čísla oddělené pomlčkou definuje identifikační číslo zákazníka, zbytek čísla je určen k unikátní identifikaci spotřebiče v rámci daného zákazníka. Pod pojmem zákazník se rozumí samostatný provozovatel spotřebičů nebo jej lze použít k logickému členění skupin spotřebičů v rámci jednoho provozovatele (jednotlivé provozovny, budovy apod.).
 • Systém čárkového kódu – identifikační čísla mohou být na spotřebičích permanentně umístěna ve formě čárkového kódu, který lze sejmout při pravidelné revizi před zahájením měření pomocí čtečky bez nutnosti zadávat toto číslo do paměti přístroje ručně a tím se opět vyvarovat chyb a současně urychlit provedení měření.
 • Vyhledávání v databázi – součástí ukládaných informací o spotřebičích a měřeních jsou další údaje, jako je popis, umístění spotřebiče, kategorie použití, uživatelské kategorie spotřebiče, jméno technika provádějícího měření apod. Za použití těchto položek lze v databázi vyhledávat jak zákazníky, spotřebiče i jednotlivá měření.
 • Sledování termínů revizí – v návaznosti na kategorizaci spotřebičů lze ke každému z nich nastavit periodicitu pravidelných revizí v souladu s odpovídajícími termíny uvedenými v ČSN, případně nastavenými ručně. Poslední aktualizace programu obsahuje i úpravy, které reflektují změny, které byly z tohoto pohledu provedeny v upraveném vydání ČSN 33 1600 v roce 2005.
 • Systém účtování revizí – jednou z forem protokolu, resp. tiskového výstupu může být jednoduchý účetní doklad nebo souhrn provedených revizí či zkoušek ve formě podkladu pro vyúčtování provedených zkoušek zákazníkovi. Každý spotřebič je možné kategorizovat z hlediska pracnosti provedení revize, revize lze účtovat v závislosti na typu revize (výchozí, pravidelná, opakovaná, po opravě), lze nastavit specifikou úroveň slevy a to vše program automaticky sumarizuje do výsledného dokumentu.

Windok P100

 • Adresace měření – struktura adresy identifikačního umožňuje až 4 úrovně třídění (v závislosti na modelu paměti Profitest PSI). Jednotlivé části identifikačního čísla popisují adresu měřeného objektu elektrického zařízení a to budovu, rozvaděč, chránič a obvod. Toto členění odpovídá i organizaci databáze, do které jsou měření tříděna. Další 5. a 6. úrovní zatřídění je přiřazení každého měření ke konkrétnímu zákazníkovi a revizi po jeho přenesení z přístroje na počítač.
 • Hierarchická struktura zařízení – na základě uvedené víceúrovňové struktury adresy se v databázi vytváří stromová hierarchie elektrického zařízení, která odpovídá fyzické struktuře zařízení ve skutečnosti. Doplňující možností je volba pro podřazení jednotlivých částí struktury zařízení do víceúrovňového stromu. Každý z rozvaděčů lze současně přesunout ve struktuře pod jiný rozvaděč (coby podružný rozvaděč) a tím dosáhnout lepší přehlednosti.
 • Organizace revizí – naměřená data jsou seskupena vždy v rámci jedné revize, pro kterou vytváříte výstupní dokument – revizní zprávu. Práce s naměřenými hodnotami je velmi snadná a přehledná díky intuitivnímu rozhraní se snadnou dostupností všech souvisejících informací o jednotlivých objektech el. zařízení.

Ukázky výstupních dokladů:

ProRevize_02_12_Windok_02ProRevize_02_12_Windok_03ProRevize_02_12_Windok_04

Obě uvedené verze software Windok si před nákupem můžete zdarma stáhnout z webové stránky mstechnic.g.cz a vyzkoušet si, jak tento software funguje v praxi. Další informace o softwaru Windok a možnostech jeho nákupu získáte na adrese:


Ing. Marek Sajner – MS Technic
Kopeckého 18
169 00 Praha 6
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: +420 731 194 219

 
insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky