Domů

Automatické zotavení serverů po výpadku zajistí nový Intelligent Power Manager

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 
Pátek, 19. říjen 2012

00Eaton Corporation, přední výrobce a distributor elektrotech­nického zařízení, uvedla pro nové i stávající zákazníky novou verzi softwaru Intelligent Power Manager, který jako první získal certifikaci „VMware Ready“. Nová verze je vybavena funkcemi navrženými pro lepší zotavení po výpadku napájení a pro dokonalejší migraci v rámci virtualizovaných prostředí VMware v Center Site Reco­very Manager. Pro uživatele VMware se tak tento program vyznačuje dokonalejším zabezpečením nepřerušeného provozu.

Pokud standardně vybavené virtualizované datové centrum ztratí napájení, musí technická obsluha ručně spustit konkrétní kroky pro­cesu obnovy, často ve velké časové tísni. Nejnovější verze softwaru Eaton Intelligent Power Manager zlepšuje proces obnovení a vý­znamně zkracuje dobu reakce na takovouto situaci. Ztrátu napájení totiž okamžitě identifikuje a spustí v aplikaci VMware Site Recovery Manager proces obnovy a migrace po výpadku napájení. Aktualizo­vaná verze softwaru IPM zabezpečuje i automatickou synchronizaci virtuálních počítačů a inicializaci záložního pracoviště.

03

 

„Kontinuita provozu klíčových aplikací a zamezení ztrátě dat při výpadku napájení patří k nejvyšším prioritám datového centra.  Těsnou spoluprací s platformou VMware vSphere jsme zahájili novou etapu softwaru pro správu a řízení napájení,“ vysvětluje Hervé Tardy, vice president & general manager Power QualityDivision.

„Když firmy spojí funkce správy napájení s IT virtualizační platformou, pak mohou při výpadku napájení určit, jak a kam přesunout své klíčové aplikace, a to tak, aby zůstaly v chodu, a rovněž aby provoz firmy zůstal nepřerušen a byla zachována integrita dat,“ dodává Hervé Tardy.

Umožňuje monitoring UPS, serverů i PDU

Schopnosti známého softwaru VMware Site Recovery Manager se díky integraci Intelligent Power Manager do prostředí VMware rozšířily o mnoho zajímavých funkcí. Nyní mohou pracovníci v IT na platformě VMware’s vCenter Server zobrazit, monitorovat i spravovat nejen virtuální a fyzické servery, ale též zdroje záložního napájení (UPS), rozváděče (PDU) a ostatní zařízení v napájecí soustavě.

Software IPM od Eatonu při nevyhnutelném odstavení serverů automaticky synchronizuje virtuální počítače a iniciuje záložní pracoviště, tím zabrání ztrátě dat a zkrátí dobu výpadku energie.

 

Eaton oceněn WMware Ready01

Eaton je první firmou zabývající se správou napájení, která tuto možnost na platformě VMware nabízí a zároveň první, kdo v oboru správy napájení získal certifikaci WMware Ready. Aktualizace softwaru Intelligent Power Manager se také časově shoduje s jeho certifikací na úroveň VMware Ready, což je nejvyšší úroveň doložky, jíž lze do­sáhnout až po úspěšném zakončení procesu důsledného ověřování. Intelligent Power Manager je možné nalézt na stránkách VMware So­lution Exchange, což je odkaz pro aplikace kompatibilní se systémem VMware a dalšími produkty cloudové infrastruktury.

„Jsme potěšeni, že software Eaton Intelligent Power Manager byl certifikován a obdržel logo VMware Ready, signalizující zákazníkům, že splnil specifické požadavky integrace a normy interoperability, a je schopen efektivní spolupráce s cloud infrastrukturou VMware. Zá­kazníci tyto inovace vždy vítají,“ řekla Sheryl Sage, ředitelka Alliance Programs, VMware.

Další informace k softwaru Intelligent Power Manager společnosti Eaton získáte na web stránkách http://www.eaton.com/intelligentpo­wer. Pokud jde o možnosti virtualizace, navštivte, prosíme, webové stránky http://www.eaton.com/virtualization. Souhrnné údaje o všech produktech korporace Eaton pro kvalitní napájení jsou na http:// www.powerquality.eaton.com.
 

 

O certifikaci WMware Ready

Certifikační program VMware Ready je společným produktem s Tech­nology Alliance Partner (TAP). Usnadňuje zákazníkům rozpoznat produkty partnerů, které jsou homologovány pro cloudovou infra­strukturu VMware. Zákazníci použitím těchto řešení mohou reálné snížit rizika a náklady plynoucí z použití vlastního řešení. Program Technology Aliance Partner má tisíce členů po celém světě. Program zahrnuje partnery, kteří jsou technologicky na výši a společně sdílejí závazek přinášet nejlepší zkušenosti a řešení, splňující jedinečné po­žadavky zákazníků.

 

 
insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky