Domů

Diagnóza: důkladná analýza sítě nutná, avšak s kvalitním know-how

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Sobota, 29. prosinec 2012

00

Se vzrůstajícími požadavky na úspory elektrické energie a nepřetržitýmonitoring mnoha provozů vzrůstá počet instalovanýchpanelových multimetrů/analyzátorů sítě. Tuto skutečnost jakožtoprodejce analyzátorů společnosti SOCOMEC vítáme, ale zároveň bychomse s vámi rádi podělili o několik zkušeností s jejich instalací a použitím.Cílem článku je ukázat, že dobrým sluhou je jen správně zapojený, nakonfigurovanýa pochopený analyzátor, opačný případ plodí zbytečnounespokojenost koncového uživatele.

 

Podle našich zkušeností uživatelé analyzátorů nejčastěji řeší tyto problémy:
1) údajně nesouhlasí hodnoty proudů a výkonů v jednotlivých fázích
2) panelový analyzátor údajně zobrazuje jiné hodnoty než jinýzákazníkův měřák
3) panelový analyzátor údajně vykazuje překvapivě vysoké hodnotynapř. harmonického zkreslení proudového signálu či hodnoty prouduprotékajícího nulovým vodičem

V případě 1) jde zpravidla o chybu firmy, jež vyráběla rozvaděč s analyzátorem.Je až neuvěřitelné, jaké chyby v zapojení lze provést. Většinoupostačí zkontrolovat nastavení převodního poměru převodních proudovýchtraf v menu analyzátoru, přizemnění společných pólů a směr tokuproudu převodními trafy. Již jsme se setkali i s tím, že některé vodiče bylytrafem provlečeny správně po směru toku proudu a jiné (tím samým trafem)proti směru, takže hodnoty proudů se od sebe navzájem odečítaly.Dalším případem byla situace, kdy fáze L2 byla sice správně připojenado správného vstupu napěťového měření (určeného L2), avšak proudověměřena ve vstupu určeném pro L3. Koncový uživatel se tak logicky nemohldopočítat správných hodnot výkonů a energie.01

Případ 2) již vyžaduje mj. kontrolu, zda zákazníkův měřák používástejnou měřící metodu jako panelový analyzátor, který měří skutečnouefektivní hodnotu (True RMS či TRMS). Mnoho měřáků totiž využívá méněpřesného měření střední hodnoty přepočítané na efektivní hodnotu.Tato metoda měření je však dostačující pouze pro čistě sinusové signály,což je vzácná situace.

Případ 3) již předpokládá pečlivý monitoring zátěží, konkrétně jednotlivýchsložek harmonického zkreslení. Díky tomu lze snadněji najítpůvodce harmonického zkreslení, kterým můžou být různé měniče,usměrňovače, nekvalitní pulzní zdroje, UPS, aj., deformující ideální sinusovýsignál proudu. Vyšší proud, který tímto zkreslením vzniká, vedek nevyvážení sítě; výrazně vyšší proud se vrací přes nulový vodič, cožvede většinou k jeho přetížení. S tímto typem problému se setkávámenapř. v různých provozech s nekvalitními předřadníky zářivek či v serverovnách/datacentrech kvůli nekvalitním napájecím zdrojům.

Pokud jste se s uvedenými problémy setkali, můžeme vám doporučitjak naši technickou podporu, tak především použití kvalitníchkomponent – námi dodávané panelové analyzátory firmy SOCOMEC(řady DIRIS) používají měřící metodu TRMS, pulzní zdroje firmy PULS(řady DIMENSION Q) zase nejsou zdrojem výrazného harmonickéhozkreslení signálu. V obou případech jde o léty prověřené výrobce, ježmáme tu čest zastupovat na českém a slovenském trhu.

 

Tomáš Kocanda
www.oem-automatic.cz

 

 
distrelec
Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky