Domů

10 důvodů proč investovat do průmyslových robotů

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Sobota, 05. leden 2013

00Průmyslové roboty ABB pracují v České republice již více než 20let. Do dnešního dne jich bylo instalováno více než 2 000, čímžse stala značka ABB na poli robotiky nejen v České republice,ale i v rámci střední a východní Evropy, hlavním hráčem na trhu.

 

Dnes se nebudeme věnovat otázce, zda robotizace ano nebo ne.Tato otázka byla v posledních letech již rozhodnuta, světová finančníkrize z roku 2009 tento trend jen velmi posílila. Původním typickýmuživatelem byly automobilky, které díky výrobě založené na průmyslovýchrobotech dokáží chrlit tisíce automobilů denně. Dnes se všaks průmyslovými roboty setkáte již takřka na každém kroku, jako napříkladve výrobě svařovaných konstrukcí, lakovacích procesech, broušení,paletizace, vkládání do obalů v potravinářském či v elektronickémprůmyslu, výrobě nábytku nebo obsluze obráběcích center, v kovárnáchnebo i při výrobě léků a mnoho a mnoho dalších…

Požadavky každé aplikace mohou být různé, pojďme si však shrnoutobecné benefity, které nasazení průmyslových robotů ABBdo výrobního procesu přináší.

 

1. Snížení nákladů01

Obecně patří průmyslové roboty mezi zařízení, která se do výrobníhoprocesu zařazují proto, že jejich nasazení snižuje provozní náklady.Náklady můžeme rozdělit na výrobní a provozní, výše jejich úspor jeodvislá od způsobu řešení výroby. Robotická pracoviště se snaží nejefektivnějikombinovat rychlost, kvalitu, stálost a udržitelnost produkcea tím se kladně podílí na celkové bilanci výroby.

 

2. Zvýšení kvality a stálosti výroby

Průmyslové roboty jsou ze své podstaty velmi sofistikovanými zařízeními,která díky své konstrukci dokážou tyto vlastnosti promítnouti do zvýšení kvality a stálosti výrobního procesu. Robot je velmituhé a přesné zařízení a tak dokáže po dlouhou dobu opakovat s vysokou přesností tutéž činnost. Pokud se mu dají k dispozici odpovídajícíperiferie, dokáže pracovat bez únavy či zakolísání pozornostia vyrábět stejně kvalitní výrobky jak v pondělí ráno, tak v pátekvečer. Řízení výrobního procesu může být integrováno přímo do řídicíhosystému robotu, odpadnou tak složité nadřazené řídicí systémynebo nastavování již tak komplikované komunikace s ostatnímizařízeními na lince.

 

3. Zvýšení prostupnosti výrobníhotoku

Robot, coby univerzální a flexibilní stroj, je schopen řešit úzká hrdlav toku materiálu. Možností nepřetržitého nasazení a stálé chuti pracovat,lze Váš výrobní proces využívat na maximum. Odpadají chybyv důsledku lidského faktoru, ať už je to ztráta pozornosti či možnénemoci. Samotným nahrazením lidské obsluhy dochází k zvýšeníefektivity výroby o desítky procent.

 

4. Zvýšení flexibility výroby

Pružnost výroby je jedním ze základních předpokladů úspěšného působenína trhu. Výroba se od původního chrlení tisíce a tisíce kusůomezeného počtu variant výrobků přesunuje blíže k požadavkůmzákazníků a tlaku na jejich individualizaci, výsledkem jsou spíše tisícevariant vyráběných v omezených sériích. Průmyslové roboty jsou zařízenívelmi univerzální, lze je použít v různých činnostech a to i současně,nahradit nebo spojit několik kroků do jednoho. Pokud se pracovištěod počátku navrhují jako robotizovaná, z podstaty se k nimpřistupuje jinak než k pracovišti konvenčnímu – vypadne totiž omezenídané lidským faktorem. Dnešní roboty jsou vybaveny smysly:mohou vidět anebo dokonce i mít hmat. Přestože se dokonalosti lidskéruky jen těžko přiblíží, jsou roboty v určitých činnostech lepší, napříkladmají větší sílu či dokáží zaměřit objekty s přesností na desetinymilimetrů.

 

025. Snížení zmetkovitosti – omezení materiálových ztrát

Představme si, že je možné třeba odlitky ohraňovat pokaždé stejně.Jejich výsledný tvar bude stejný, ať už hrana otřepu je 1 nebo 5 mmsilná. Při lakovacích procesech použijete pouze 45 % původníhomnožství barvy, protože ji nanesete v přesné tloušťce a směru. Nanášenítmelů, těsnících hmot nebo lepidel je rychlé, přesné a také i kvalitnější.Efektivní využití vnášeného materiálu má přímý vliv na ekonomikuVašeho výrobního procesu, vše co nemusí být spotřebováno,nemusí být také zaplaceno a je tedy uspořeno.

 

6. Zvýšení bezpečnosti pracoviště

Při výrobě například v hutnictví, slévárenství, produkci stavebníchhmot nebo lakování jsou ve výrobním procesu místa, kde použití lidskésíly je omezeno, protože vyžaduje speciální vybavení anebo i zcelavyloučeno, například působením vlivů vysokých teplot nebo produkciprachu či nebezpečných plynů. V takovém případě je vhodnější ponechat tuto namáhavou a zdraví pracovníků zatěžující práci robotům.Díky několika variantám krytí jsou roboty ABB připraveny splnitsvé poslání v extrémně špinavém prostředí s vysokou vlhkostí a teplotouanebo i v hygienicky zcela čistých podmínkách.

 

7. Úspora užitné plochy pracoviště

Roboty ABB jsou konstruovány od nejmenších s nosností od 1 kga dosahem 520 mm až po velké stroje s možností manipulace s břemenytěžkými až 630 kg na vzdálenost víc než 3 m. Pokud využijemetěchto vlastností a výrobní proces uzpůsobíme tak, aby roboty mohlyobsluhovat několik stanic najednou, dojde k značné úspoře podlahovéplochy a tím k zásadnímu snížení výše investice.

8. Vysoká efektivita návratnosti investice

Samotným použitím robotů dochází k značným úsporám ve výrobnímprocesu, ale jejich použití má vliv i na návratnost investice. Nejenjiž výše popsaná úspora podlahové plochy, ale také další zdroje, jakonapříklad výdaje za vytápění. Studie prokázaly, že náklady na vytápěníči chlazení při změně o pouhý 1 °C mohou poklesnout až o 8 %.Dalšími možnostmi úspor jsou například možnosti snížení nárokůna osvětlení anebo investice do nutných hygienických či ostatních prostor.Pokud snížíme nároky na investice, dojde ke zkrácení návratnostiinvestice. Ta je velmi variabilní v závislosti na řešení, ale i v České republicese najdou procesy, které se zaplatily již po 8 měsících. Robot je aletaké zařízení velmi univerzální, pokud ho již nevyužijete v jedné činnosti,snadno ho po úpravě použijete v jiné. Tímto se průmyslové robotyliší od, u nás velmi často používaných, jednoúčelových zařízení.

 

9. Zlepšení pracovního prostředí prozaměstnance03

Pokud ponecháme nejsložitější a nejvíce namáhavé činnosti robotům,lze dosáhnout i zlepšení pracovního prostředí Vašich zaměstnanců.Nebezpečné operace se odehrají v uzavřených prostorechizolovaných například proti hluku, prachu nebo vysokým teplotáma Vy tak Vaše zaměstnance nebudete vystavovat jejich působení. Každýjistě ocení, že při práci nebude muset používat respirátor neboostatní ochranné pomůcky, zaměstnavatel je pak nebude muset pořizovat.

10. Snížení počtu pracovníků a nákladůna jejich vyhledávání

Jedním z nejčastějších požadavků při návrhu robotizovaných pracovišťjsou přímé úspory stávajících lidských zdrojů, přesto se však setkávámei s provozy, kde kvalifikovaní pracovníci zkrátka nejsou. Firmydo jejich nalezení investují mnoho finančních prostředků a času a nedostatekkvalifikovaného personálu může mít i přímý vliv na jejichekonomické výsledky.

Nemůžeme tvrdit, že průmyslové robotydokáží nahradit lidskou sílu všude a ve všem,takové tvrzení by bylo spíše marketingovýmtahem než současnou realitou. Pravdou všakzůstává, že současné generace průmyslovýchrobotů dokáží již o mnoho více než v minulostia určité aplikace si už ani bez nich nedokážemepředstavit.

Dnešní globální trh je velmi konkurenčnía udržet se na něm je velmi složité. Pokud chcemezůstat konkurenceschopní s produkcí zezemí s levnou lidskou silou, musíme se snažitvíce využít našeho technologického náskokua vysoké efektivity výrobních procesů. Díkytomu se použití průmyslových robotů i v podmínkáchČeské republiky stalo naprosto běžnýma firmy, které investovaly do zvýšení svépružnosti si na trhu dobývají stále lepší pozice.

Více informací o robotice: www.abb.cz/robots, www.roboti.cz

Radek Velebil, ABB

 
insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky