Domů Tipy na výlety TIP: Technické muzeum v Brně

TIP: Technické muzeum v Brně

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 6
NejhoršíNejlepší 

00

Jako první tip na výlet Vám nabízíme Technické muzem v Brně, kde si snad každý najde důvod k návštěvě.

 

 

 

V moderním a rozsáhlém muzeu se seznámíte s celou řadou vědních oborů; jednotlivé expozice se věnují například historické dopravě, letectví, nožířství, kovolitectví, železářství, sdělovací technice nebo vodním a parním motorům. Můžete se projít uličkou řemeslníků s dílnami hodináře, knihaře, zámečníka, krejčího, ševce a holiče, nahlédnout do koloniálu s pražírnou kávy či zubařské ordinace.

V nejvyšším patře je velmi oblíbená technická herna, kde si děti na funkčních modelech mohou vyzkoušet řadu pokusů z mechaniky pevných těles, plynů a kapalin, akustiky, optiky, elektřiny a magnetismu. U každého přístroje či předmětu je připojen návod k obsluze a vysvětlení fyzikálního jevu, takže ani technicky nenadaní rodiče si před dětmi neuříznou ostudu. A pokud vás pokusy v Technické herně zaujmou, můžete si v pokladně muzea zakoupit brožurku Technická herna do kapsy a pokračovat v objevování nových poznatků doma.

V herně je zastoupena řada pokusů a funkčních modelů z mechaniky pevných těles, plynů a kapalin, akustiky, optiky, elektřiny a magnetizmu. Pokusná pracoviště nejsou stálá. Většina zařízení je postupně obměňována a doplňována novými experimenty.

Zdroj: www.kudyznudy.cz


 

Technické muzeum v Brně získalo ocenění Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2009.

 

Technické muzeum v Brně (dále jen TMB) je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky.

Jako muzeum plní funkci:

> Sbírkotvornou

> Vědeckou

> Kulturní

> Osvětovou

> Metodickou

především na území Moravy a Slezska, u některých oborů je jeho působnost celostátní.

> Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních

> Pořádá konference a přednášky

> Rozvíjí ediční činost

> Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží

> Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti

> Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy

> Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací

> Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování

> Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku

> Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním

> Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB

 

Adresa:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105

612 00 Brno - Královo Pole

 

Zdroj: Technicalmuseum.cz

 
distrelec
insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky