Domů Osvětlovací technologie Řízení vnitřního osvětlení (2) – Spínání osvětlení s časovým omezením

Řízení vnitřního osvětlení (2) – Spínání osvětlení s časovým omezením

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Ing. Josef Kunc   
Čtvrtek, 22. březen 2012

kunc_2_titlSprávný návrh řízení osvětlení v konkrétním objektu, stejně jako projektování řízení jakýchkoli dalších funkcí, vyžaduje nejdříve stanovení způsobů jeho činnosti. V závislosti na náročnosti požadavků bude tento popis činnosti velice jednoduchý, jindy si jeho zpracování bude vyžadovat určitý čas potřebný pro skutečně odpovědné a investorem požadované popisy činností jednotlivých světelných okruhů. Uvedené popisy jsou zpravidla součástí výchozí technické zprávy.

Spínání osvětlení s časovým omezením

Ponejvíce na schodištích a chodbách obytných budov bývá osvětlení často řízeno manuálně spínanými tlačítkovými ovladači. Stiskem tlačítka vyvolaným proudovým impulsem elektropneumatický nebo elektronický přístroj (schodišťový automat) sepne na svém výstupu relé. Spouštěcím pulsem tlačítkového ovladače se kromě toho současně spustí časový odpočet. Po uplynutí nastaveného časového intervalu relé vypíná. Během probíhajícího časového zpoždění je možné stiskem tlačítkového ovladače znovu zahájit celý časový cyklus. Příklad zapojení takovéhoto schodišťového automatu je na obr. 1.

kunc_2_1
Obr. 1 Příklad zapojení schodišťového automatu

Souběžné řízení provozního a požárního osvětlení

Ve velkých budovách, včetně obytných objektů, musí být zajištěn nejen časově omezený provoz osvětlení na chodbách a schodištích, ale také trvalý bezpečnostní provoz osvětlení v těchto prostorách v případě požáru v budově. To znamená buďto použití dvou osvětlovacích systémů anebo jediného univerzálního systému osvětlení s proměnným způsobem provozu. Za ekonomičtější variantu lze považovat společný systém osvětlení s možností změny způsobu jeho provozu.

Velmi jednoduše uskutečnitelným řešením univerzálního systému osvětlování je využití KNX systémové techniky. Podmínkou ovšem je volba spínacího akčního členu umožňujícího nastavení parametrů podle níže uvedeného popisu. Tlačítkové ovladače na chodbách a schodištích mohou být opět klasickými elektromechanickými přístroji, ovšem paralelně propojenými a připojenými na jeden společný binární vstup umístěný v rozvaděči. Tamtéž bude také spínací akční člen. Druhou možností je použití tlačítkových rozhraní na sběrnici KNX, která budou po sběrnici komunikovat se spínacím akčním členem. Potřebné schéma zapojení je na obr. 2.

kunc_2_2
Obr. 2 Souběžně řízené požární a běžné osvětlení na schodištích

Činnost schodišťového osvětlení musí být nastaveno takovým způsobem, aby jeho provoz obsáhl požadavky všech uživatelů. Časově zpožděné vypnutí může být nastaveno v krocích po 1 s až do doby delší než 16 h. Opakovanými stisky tlačítka je možné až pětinásobně prodloužit původně nastavené časové zpoždění. Kromě toho lze zcela libovolně změnit toto zpoždění telegramem odeslaným po sběrnici například z vizualizačního zařízení.

Pro signalizaci blížícího se ukončení časového cyklu lze nastavit vypnutí a následné zapnutí osvětlení, čímž uživatel bude upozorněn na případnou potřebu opětovného stisku spouštěcího tlačítka.

V případě požáru, po stisku požárního tlačítka, bude osvětlení zapnuto a současně zablokováno v zapnutém stavu až do doby odvolání požárního poplachu. Není tedy zapotřebí budovat samostatné požární osvětlení. Postačí jeden společný osvětlovací systém.

Speciální způsoby spínání osvětlení

Při použití KNX systémové instalace je možné řídit osvětlení v objektu prakticky libovolnými způsoby.

Následuje příklad řízení osvětlení podle speciálních požadavků v objektu hasičského záchranného sboru, sestávajícího z několika místností.

V některých (libovolných) místnostech je osvětlení v provozu, v dalších nikoli. Ovšem v případě vyhlášení poplachu – výjezdu – je potřebné, aby osvětlení bylo zapnuto ve všech stanovených místnostech. Po výjezdu vozidel a následném ukončení poplachu bude všechno osvětlení převedeno do provozního režimu před vyhlášením poplachu.

kunc_2_3
Obr. 3 Zapojení pro speciální režim činnosti osvětlení

V zapojení podle obr 3. budou jednotlivá svítidla nezávisle na sobě spínána podle okamžité potřeby. Při vyhlášení poplachu stiskne dispečer příslušné tlačítko a tím se zablokují v rozsvíceném stavu všechna předem určená svítidla. To ovšem znamená, že žádná svítidla nelze od tohoto okamžiku ovládat individuálně. Při využití spínacího akčního členu, který umožňuje parametrizaci předem nastavených hodnot do stavu před prioritním nastavením (poplachovým stavem), se po zrušení poplachu veškeré osvětlení vrátí do původních provozních stavů. Téhož účinku je také možné dosáhnout využitím logické funkce hradla, nastavené nezávisle pro každý spínaný kanál akčního členu, za předpokladu, že akční člen je vybaven těmito logickými funkcemi.

Poznámka: Před volbou vhodného akčního členu je nutné zjistit v technické příručce, zpravidla uvedené na webových stránkách příslušného výrobce (anebo dotazem na technickou podporu výrobce), jakými způsoby je možné vybraný přístroj používat a co umožňuje jeho aplikační program! Ne každý přístroj od kteréhokoli výrobce zvládne popisované funkce!

Předchozí část článku:

Pokračování:


 
distrelec
insio
testo
ABB
danfoss
brady Test

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky