Domů Klešťové ampérmetry pro hledání poruch instalace pod napětím

Klešťové ampérmetry pro hledání poruch instalace pod napětím

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 19. srpen 2008
kleste_titlOdhalení poruchy elektrické instalace v budovách k jejichž ochraně jsou dnes používány proudové chrániče nemusí být vždy jednoduchý úkol, ne vždy vedoucí k zdárnému výsledku. Za provozu instalace to bývá většinou nemožné. Odhalení poškozené izolace rozvodů, zvláště u rozsáhlé instalace vyžaduje časově a finančně náročnou prohlídku spojenou s postupným odpojováním jednotlivých jejich částí a znemožnění provozu připojených zařízení.
To může být velký problém, hlavně pak ve výrobních provozech. Proto se podívejme, jak lze tento nevděčný úkol splnit s použitím nové techniky, v podobě klešťových ampérmetrů (přesněji mikroampérmetrů) Kyoritsu.

 kleste1

 

Jestliže chránič vybaví

Běžně se setkáváme se s poruchami, které vedou k vybavení 30mA proudového chrániče a při kterých dojde k odpojení celé instalace nebo její části od napájení. Pokud je chránič znovu nahozen opět vybaví protože v instalaci je porušena izolace a dochází k úniku proudu.

Jakmile chránič detekuje nerovnováho mezi proudem tekoucím fázovým vodičem a vodičem společným jsme postaveni před problém najít a identifikovat místo poruchy rozvodu, které vyvolalo vybavení chrániče.

Jedna z možností je , že došlo ke snížení izolačního stavu mezi fázovým a společným vodičem a tak začneme měřením izolačního odporu.

Vytrasovat místo poruchy měřením izolace, však znamená postupně rozpojovat jednotlivé části instalace a měřit izolační odpor každé části samostatně. Dále bude nutné odpojit všechny spotřebiče, a při chybě je velké nebezpečí zničení některého z nich vysokým napětím. To samozřejmě zabere mnoho času a uživatel instalace samozřejmě bude trvat na tom, aby instalace byla mimo provoz co nejkratší dobu.

 

kleste2
Obrázek znázorňuje postup při odhalování místa poruchy měřením unikajícího proudu směrem od elektroměru po všech větvích rozvodu, s postupným vylučováním míst bez poruchy

Jak řešit tento problém?

Pomohou klešťové přístroje pro měření unikajících proudů KYORITSU

Nyní můžete, díky jedinečné technologii klešťových přístrojů vyvinuté firmou Kyoritsu změřit přesně velikost unikajícího proudu v obvodu, a toto měření provést ihned a bez nutnosti vypnout instalaci.
V nabídce jsou čtyři modely přístrojů pro tento účel, KEW2431, 2432, 2433, 2434. Liší se velikostí kleštin a citlivostí měření.

Jak tyto přístroje pracují?

Na první pohled se přístroje KEW pro měření unikajících proudů zdají být „normálními“ klešťovými ampérmetry. Velice speciální konstrukce kleští jim však dovoluje měřit velmi malé pole, které je vytvářeno mezi dvěma vodiči , které jsou obepnuty kleštěmi. Tyto přístroje jsou tak schopné měřit proudy řádově již od jednotek mikroampérů!!!

Jak je používat

Vraťme se zpět k problému s vybaveným chráničem. Dojde-li k vybavení chrániče vlivem poruchy na chráněném vedení, musíme chránič dočasně přemostit, aby bylo možné na instalaci měřit. Nyní jednoduše nasadíme kleště přístroje společně na fázový a střední vodič na straně přívodu do chrániče (u třífázového rozvodu obejmeme všechny tři fáze a střední vodič společně) . Přístroj nyní zobrazí velikost unikajícího proudu. Předpokládejme, že tento proud je 43,5 mA. Nyní postupujeme po instalaci od chrániče směrem ke každému spotřebiči a „stopujeme“ výskyt tohoto unikajícího proudu.
Tento postup je naznačen zjednodušeně na obrázku dole. Vždy, když naměříme nulový proud, znamená to , že tato větev instalace je bez poruchy. Takto dospějeme vylučovací metodou až k větvi, kde unikající proud naměříme. Tu pak odpojíme od instalace. Celý zbytek instalace můžeme opět bez problémů provozovat (odstraníme dočasné přemostění chrániče) a v klidu a stresu můžeme opravit vadnou větev.

Ve většině případů tento postup vede k nalezení poruchy se sníženou izolací. V některých případech však nenaměříme sníženou izolaci, proudový chránič však vybavuje a klešťovým přístrojem naměříme unikající proud. Co v takovém případě?

 
distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady Test

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky