Domů Elektrická instalace v panelových a montovaných stavbách

Elektrická instalace v panelových a montovaných stavbách

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Pátek, 17. duben 2009
el_pod_omitku_titlDodatečná instalace v panelových a betonových stavbách je velmi obtížná a nákladná. Proto se elektrická instalace ukládá již před betonováním stěn a stropů do bednění. Je proto nutná pečlivá příprava a výběr vhodného instalačního materiálu.
el_pod_omitku_1
Obr. 1 Elektrická instalace na stropním bednění s rozvodnou přístrojovou krabicí

Požadavky na instalační materiál.
Při instalaci do betonu mohou být použity jen určité kabely, např. CYKY. Jednožilové izolované vodiče, např. H07 V-U nebo plášťové vodiče, např. NYM (DIN) se musí ukládat do mechanicky odolných ochranných trubek.
Kabely se nesmějí pokládat přímo do betonu, který se dále ještě zpracovává, např. pěchuje. Kabely je možno instalovat do spár a betonových výplní jako při instalaci pod omítku.
Při pěchování a zhušťování betonu může v bednění vzniknout tlak až 600 N/cm2. Trubky a krabice nesmí být tímto tlakem deformovány tak, že by byla znemožněna montáž přístrojů nebo protažení vodičů trubkami.
Všechna spojovací místa na přístrojových (roz¬vodných) krabicích a na spojkách trubek musí být těsná, aby nemohlo dojít k pronikání vody z betonu do krabic nebo trubek. Pro instalace do betonu lze používat jen k tomu určené krabice.
Krabice do betonu nabízí například Kopos Kolín. Ke krabicím do betonu se dodávají i lustrové háky pro zavěšení lustru.

Upevnění elektroinstalačních krabic na bednění
Na dřevěné bednění se přibije upevňovací kryt a k němu se přitiskne vrchní díl (obr. 2). Pokud se musí instalovat více přístrojů (např. zásuvek) se společným krytem, mohou se krabice upevnit na konstrukci v normalizované vzdálenosti 71 mm od sebe. U ocelové formy (bednění) je upevnění krabic obtížnější. Do ocelového bednění se pro odpovídající rozpěrnou plastovou hmoždinkou (obr. 3) musí vyvrtat díra o průměru 6 mm.

el_pod_omitku_2
Obr. 2 Upevnění přístrojové nebo rozvodné krabice přibitím

el_pod_omitku_3
Obr. 3 Upevnění přístrojové krabice hmoždinkou

Rozpěrná hmoždinka se protlačí středním otvorem upevňovacího spodku a vsune se do předvrtaného otvoru v podkladu. Zatlučený ocelový hřebík rozepře hmoždinku a fixuje její polohu.
Přivaření závitových kolíků. Jestliže není dovoleno vrtání do ocelového bednění, mohou se navařit natupo kolíky s vnějšími závity M6. Kryt krabice se pak upevní křídlovou maticí. Tento způsob je účelný u univerzálního a opakovaně používaného bednění, např. na velkých stavbách.

Přídržné magnety
Na ocelovém podkladu je možno docílit spolehlivého upevnění také pomocí přídržných magnetů. Ty mají tvar polokoule a jsou na oblé straně potaženy pryží (obr. 4). Přístrojová krabice se pak natlačí na pryží potažené magnety přiložené k podkladu. Pryžová vrstva těsní krabici a brání pronikání vody z betonu. U svislých podkladů musí být všechny krabice opřeny o protilehlou stranu bednění, aby se nepřeklopily při lití betonu. Za tím účelem se vzepře o protější stěnu bednění na dno krabice distanční trubka, která má na konci přítlačný kotouč (obr. 4). Distanční trubka se nastaví na přesah asi 3 až 4 mm. Pružné dno krabice vyrovná nerovnosti stěny.

el_pod_omitku_4
Obr. 4 Upevnění elektroinstalační krabice přídržným magnetem

Průchod pro instalační trubku
Pro trubku s vnějším průměrem např. 20 mm se vrtá otvor o průměru 19,5 mm. Na zaváděnou instalační trubku se nasadí kuželová těsnící manžeta. Trubka s touto manžetou se dá lehce prostrčit otvorem. Membránová tenká stěna krabice v okolí otvoru zajistí dobré usazení a utěsnění trubky.

Metoda stavebnicové instalace
Stěny a stropy se při této metodě zhotoví tak, že se před betonováním do nich uloží instalační trubky. Na všech přechodech ze stěny na stěnu nebo ze stropu na stěnu (obr. 5), se zabudují spojovací trychtýře nebo spojovací krabice. Při montáži panelů se přechodová místa spojují krátkými ohebnými trubkami (obr. 5). Tuhnutí betonu se urychluje zahříváním panelů asi na 95 °C. V tom případě se musí použít trubky se zvýšenou tepelnou odolností.

el_pod_omitku_5
Obr. 5 Přechody stěna – strop se spojovacím trychtýřem

Literatura:
Praktická elektrotechnika, Peter Bastian a kolektiv, EUROPA - SOBOTÁLES
 
distrelec

Přehled nových článků

amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky