Domů Páteřní rozvod elektrické energie na příkladu realizace ve FN Motol

Páteřní rozvod elektrické energie na příkladu realizace ve FN Motol

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Pátek, 20. březen 2009

motol_titlOd přípravy projektu do vlastní realizace mnohdy uplyne dlouhá doba a jedná-li se o nemocnici, platí toto tvrzení dvojnásob. Základním zadáním projektu ve Fakultní nemocnici v Motole bylo zmodernizovat, zvýšit bezpečnost a zefektivnit stávající elektrický rozvod vedoucí přes 10 pater. Řešením byl nový rozvod, který nabídne větší bezpečí než stávající, splní požadavky na obsazený prostor při pokrytí současných odběrů a ještě poskytne rezervu na případné budoucí „rozvětvení“ původního schématu. Tyto aspekty (a ještě mnoho dalších) ovlivňovaly výběr řešení, které bylo podřízeno jedné jediné myšlence – spolehlivosti zařízení.
Je mnoho míst, na kterých se lidé nemohou zabývat tím, jak a kde se bere „elektřina“. Prostě tam musí být. V případě projektu ve Fakultní nemocnici v Motole se jednalo o operační sály, jednotky intenzivní péče nebo o pokoje, kde se uzdravují malé děti.
Páteřní rozvod získal finální podobu již před několika lety. Ten se ale dodnes rozšiřuje, narůstá a jeho původní jednoduchá struktura již dávno vzala za své. V uplynulých letech bylo přidáno mnoho nových technologií, změnila se řada zařízení (a s tím i potřeby na příkon), jiné spotřebiče naopak již nejsou nutné, neboť jejich funkci převzaly komplexnější novější celky. Jedna z mála věcí se ale ani po letech nemění - „“páteř“...

Napájení veškerých elektrospotřebičů na všech patrech je zajišťováno přípojnicovými systémy typu BD2 značky Siemens. Dva nezávislé systémy napájení – zálohovaný i nezálohovaný – poskytují bezpečný rozvod elektrického proudu. Primárně bylo v projektu řešeno napojení jednotlivých technologií v patrových rozvodnách z rozváděčů. Tyto rozváděče jsou napájeny z přípojnic BD2. Na přípojnicové systémy se lze připojit v libovolném místě, aniž by se muselo vypínat napájení celé trasy. Připojené rozváděče, technologie, ale i jednotlivé spotřebiče proto mohou fungovat bez přerušení napájení. Ze zálohovaného či nezálohovaného systému lze stejně snadno připojit nový odběr, stávající odběr odpojit či vyměnit náplň odbočného místa. Odbočení je realizováno pomocí odbočné skříňky, která je typově zkoušeným rozváděčem splňujícím podmínky dané normami.

motol

Vlivem neustále se zlepšujících přístrojů a s tím související rostoucí potřebou dodatečného výkonu je nutné vykrývat požadavky na přenos většího množství energie. Díky dostatečnému naddimenzování páteřního rozvodu v počátku projektu je to možné, a tak se „pouze“ přidávají odbočné krabice pro napájení dalších celků. Příkladem je napojení dalších dvou operačních sálů, se kterými se před lety nepočítalo a které nebyly předmětem dokumentace. Pouhým přidáním odbočných skříní na „páteř“ a menší změnou kladu kabelů na patře se vyřešíilo problém, kterým se nemůže zabývat zdravotní personál.

Čistě hypoteticky a pro představu, kdyby byl páteřní rozvod realizován pomocí nehořlavých kabelů se stejnou výkonovou rezervou, tak by pro napájení všech pater bylo zapotřebí podstatně více místa ve stoupací šachtě a cena této kabelové alternativy by byla vyšší, než je tomu s přípojnicovým systémem. S každou změnou odběru (tj. při přidání či odebrání spotřebiče) by se navíc musely vypínat rozváděče napájející další celky. Finální podoba páteřního kabelového rozvodu, která by byla realizována podle několik let starého projektového podkladu, by nemohla plně pokrývat aktuální potřeby a nutně by to opět vedlo k další nákladné rekonstrukci.

motol

Společnost Siemens má ve svém portfoliu ucelený program pro bezpečný rozvod proudů do 6300 A na hladině nízkého napětí, který má obchodní název Sivacon 8PS. Tyto přípojnicové systémy se dělí na jednotlivé typy, jež se od sebe vzájemně liší nejen přenášeným jmenovitým proudem, ale i dalšími vlastnostmi, jakými jsou např. krytí, konstrukce či provozní napětí.

Pro základní představení jednotlivých typů je níže uvedeno ve zkratce několik údajů, jimiž lze charakterizovat vlastnosti daného přípojnicového systému (na obrázku jsou popisovány odspodu).

motol_3

  • CD–L: je konstruováno pro osvětlovací systémy a malá zařízení (25 – 40 A, IP55, Ue max 400V)
  • BD01: flexibilní systém napájení pro dílenské provozy (40 – 160 A, max IP55, Ue max 400V)
  • BD2: univerzální řešení pro přenos maximálního výkonu s minimálními prostorovými nároky (160 - 1250 A, max IP55, Ue max 690V)
  • LR – spolehlivý typ navržený pro maximální ochranu v náročných provozních podmínkách (630 – 6300 A, IP68, Ue max 1000V)
  • LX: typ navržený pro rozvody elektrické energie ve vícepodlažních budovách (800 – 6300 A, max IP55, Ue max 690V)
  • LD: bezpečné řešení pro průmyslové aplikace (1100 – 5000 A, max IP54, Ue max 1000V)

Rozváděče Sivacon

Neméně důležitou součástí rozvodů nízkého napětí jsou také rozváděče. Společnost Siemens nabízí mimo jiné i systém modulárních rozváděčů nízkého napětí (tzv.“šuplíkové“ rozváděče). Jedná se o systém typově zkoušených rozváděčů (TTA) s vnitřní separací až do třídy 4b. Tyto přístroje jsou na trh dodávány pod typovým označením Sivacon 8PT nebo Sivacon 8PV.

motol_4

Díky jejich konstrukci není v podstatě nutná jejich údržba. Již při přípravě cenové kalkulace jsou zohledněny vlivy oteplení přípojnic a přístrojů působením teploty okolí, resp. vlivem teplených ztrát na přístrojích v rozváděčích. Mechanická konstrukce hlavních napájecích i vývodových polí umožňuje rychle a bezproblémově vyjmout kterýkoliv poškozený přístroj a na jeho místo osadit nový, funkční. Díky tomu lze zkrátit nutnou odstávku zařízení na minimum, a snížit tak možné ztráty vzniklé přerušením dodávky elektrické energie pro výrobní či provozní technologie. Tento fakt hraje jednu z rozhodujících rolí při rozhodnutí, zda použít klasický rozváděč nebo právě modulární systém rozváděčů.

Rozváděče Sivacon 8PT a 8PV byly testovány také na seismickou odolnost, takže kromě standardních provozů najdou uplatnění například i v jaderných elektrárnách.

Novinkou v sortimentu rozváděčů je systém Sivacon S4, který vznikl jako reakce na vysoké nároky zákazníků v oblasti bezpečnosti, jednoduché obsluhy a v neposlední řadě i atraktivního designu. Rozváděče Sivacon S4 jsou používány nejen v průmyslu, ale také v administrativních budovách, nemocnicích, školách apod. Sivacon S4 je stavebnicový systém typově zkoušených rozvaděčů (TTA), umožňující oddělení vnitřních prostor rozváděče (tzv. separaci) až do třídy 4b.

motol_6

motol_5

Rozváděče Sivacon lze přímo připojit k přípojnicovému systému Sivacon 8PS pomocí typově zkoušených (TTA) připojovacích sad. Díky tomuto řešení je možné zákazníkovi nabídnout kompletní dodávku typově zkoušeného rozváděče (TTA) a typově zkoušeného (TTA) přípojnicového systému.Toto řešení se mimo jiné používá při požadavku na propojení rozváděčů pomocí přípojnicového mostu.

Více informací o přípojnicových systémech a rozváděčích typu Sivacon naleznete na adrese www.siemens.cz/sivacon .

 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky