Domů Co přináší časopis PRO REVIZE č. 1 - 2?

Co přináší časopis PRO REVIZE č. 1 - 2?

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 08. listopad 2022

casopis1Co přináší časopis PRO REVIZE č. 1 - 2?

Dlouho jsme čekali na odborný časopis,
který není přeplněn reklamami a popisy
elektrotechnických výrobků, a podařilo
se. Díky členům našeho
Živnostenského společenstva
elektrotechniků, z. s.
a redakční radě
máte možnost si dnes přečíst, případně
volně stáhnout v pdf formátu, celý časopis.

Časopis, který je celý věnován praxi  a
reviznímtechnikům především, ale i příznivcům elektrotechnikům, kteří uvažují, že by se revizními
techniky stali i našim doyenům, kteří již s praxí skončili a rádi si přečtou, co je dnes v oboru nového.

V úvodu časopisu je panem Štefanem Chocholáčkem, revizním technikem E1A a E1B, lektorem
Živnostenského společenstva elektrotechniků, z. s. představen měřicí přístroj MEg 40+.
Pan Chocholáček v něm popisuje, k čemu tento měřicí přístroj slouží. Přístroj má funkce
elektroměru,monitoru, sleduje průběhy napětí, proudů a výkonů. Jedná se o měřicí přístroj
sloužící k optimalizaci nastavení nasmlouvaného odběru.

Další revizní technik E2A a E2B - pan Rostislav Kubíček, který je rovněž předním lektorem
Živnostenského společenstva elektrotechniků, z. s., uvádí revizní techniky do tajů náležitostí
revizní zprávy
. Pan Kubíček má bohatou celoživotní praxi revizního technika a jeho články
i přednášky na konferencích jsou vyhledávány nejen mladými, začínajícími revizními techniky,
ale často má co říci i těm dříve narozeným.

Velmi hodnotný článek, který následuje, napsal Ing. Leoš Koupý, obchodní ředitel ILLKO Blansko.
Je věnován měření elektrických instalací při revizích, a v čísle 1-2/2022 je popsáno měření
proudových chráničů.

Další článek, který napsal Ing. Tomáš Drahoňovský, Ph.D. ze společnosti ABB, se věnuje normám
upravujícím elektroinstalace na a do hořlavých podkladů
.

casopis2V časopisu najdeme pojednání o revizích
stávajících zařízení, které byly provedeny
 podle dříve platných norem
.
Autorem je opět pan Štefan Chocholáček,
který v závěru uvádí případ, kdy elektroinstalaci
posuzovalo několik revizních techniků, a soudní
znalec měl na revidovanou elektroinstalaci
jiný názor,  a zpochybnil závěry revizních t
echniků, tedy se zastal provozovatele.
Pan Chocholáček v samém závěru článku
cituje onoho soudního znalce, „že by se
stávající a staré zařízení nemělo posuzovat
dle současných norem“, a že „revizní technik
by měl konkretizovat závady a posuzovat elektroinstalace střízlivěji, s čistou hlavou a s rozumem“.

V dalším článku najdeme pojednání o provádění revize elektroinstalací
z pohledu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2
.Autor, pan Kubíček, se zde
věnuje postupu při revizích elektroinstalace v jednotlivých případech. Zdůrazňuje,
na co by si revizní technici měli dát pozor při revizích stavebních rozváděčů, společných
prostor,elektroměrových rozváděčů v bytovém domě, bytových instalací a při kontrolách
pracovních strojů.

Dále pokračuje měřením impedance smyčkypři revizích a proudovými chrániči.

Následuje rozsáhlý článek, v jehož první části se čtenář dozví o základních povinnostech provozovatele elektrického zařízení nízkého napětí ve vztahu k provádění revizí. Věnuje se zákonným předpisům, povinnostem provozovatele EZ, změně legislativy ve vztahu k novým normám na provádění revizí a kontrol spotřebičů, dále vedení předepsané dokumentace a vybavení provozů pracovními pomůckami. Autor se v této části také velmi podrobně věnuje snižování rizika a ohrožení pracovníků elektrickým proudem a detailně popisuje několik způsobů, jak toho lze dosáhnout. Pojednává také o revizi elektrických zařízení, instalací a systémů ochrany před bleskem, uvádění nových zařízení do provozu, o podkladech pro provádění revizí a rozebírá požadavky normy ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. Tento článek bude pokračovat v čísle 3-4/2022.

Další zajímavý článek je věnován ostrovním elektrárnám.

K zajímavostem, které rozšiřují obzor čtenářů, patří ukázka spolupráce VUT Brno s mobilním operátorem Vodafone, díky které byla otevřena laboratoř #VodafoneUniLab, která propojí akademický sektor s průmyslovými partnery a nabídne prostor pro testování a vývoj zařízení v oblasti Internetu věcí nebo Průmyslu 4.0.

casopis3V samotném závěru časopisu jsou uvedeny bezpečnostní předpisy v oblasti elektrotechniky z pohledu nově vydaných nařízení vlády, která začala platit od 1. 7. 2022. Čtenář je zde seznámen nejprve se zněním celého zákona 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. V další části navazuje Nařízení vlády 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

S Nařízením vlády 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice budou čtenáři seznámeni v příštím čísle.

Poslední článek v časopisu popisuje výkonové jističe ABB SACE, které jsou určeny pro aplikace v inteligentních elektroinstalačních sítích.

časopis PRO REVIZE č.1-2/2022 ke stažení v pdf
objednávka předplatného

 

 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky