Domů XVII.celostátní setkání elektrotechniků, projektantů, revizních techniků a energetiků ČR, ELTECH, odkazy na komentáře k zákonu 250/2021 Sb 1.část

XVII.celostátní setkání elektrotechniků, projektantů, revizních techniků a energetiků ČR, ELTECH, odkazy na komentáře k zákonu 250/2021 Sb 1.část

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 23. září 2021

shutterstock 1289067910 Upravená velikost 3Na stránkách www.elektrotechnici.cz  v rubrice Aktuality je postupňě uveřejňován nový Zákon o bezpečnosti u vyhrazených technických zařízení č.250/2021 Sb.
Návazně včetně otázek k zamyšlení některých nejasných ustanovení zákona. Tyto a další otázky budou zaslány na Ministerstvo práce a sociálních věcí, k rukám paní magistry Bc.Kyselové, vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce. Paní magistra Kyselová, na ně odpoví, dle jejího příslibu při osobním setkání s předsedou Živnostenského společenstva Ing.Pavlem Hálou co nejdříve, roovněž budou předmětem diskuse na XVII.Celostátním setkání elektrotechniků , které se uskuteční ve dnech 19.a 20.října t.r. v Aureli hotelu Astra v Praze.Na setkání Mgr Kyselové a Ing.Hály byla dohodnuta možnost zaslat vaše otázky nejen k zákonu, ale hlavně k připravovanému Nařízení vlády ČR, k vyhrazeným elektrickým zařízením. 
Dnes vybííáme nejzajímavější otázky, k jednotlivým částem zákona, a navíc, vždy odkaz, kde je možné tyto části zákona si stáhnout. 
1.část 
Živnostenské společenstvo elektrotechniků - Nový zákon 250/21 Sb.1 část + komentář (elektrotechnici.cz)
Z
 otázek vybíráme: 
c) revizí posouzení provozní a technické bezpečností osob vykonávajících obsluhu a práci na  elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti  vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením  ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy   ( bude revizní technik při revizi posuzovat nejen technickou dokumentaci, což dělal dosud , ale nyní také odbornou způsobilost obsluhy??  

 upravená 2g) průvodní dokumentací soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení,Jak se revizní technik má postavit při revizi k situaci, kdy průvodní dokumentací soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, není k dispozici. Věčný problém, který se řeší na různých seminářích, je třeba znát závaznou odpověď, lze dokonce revizi v tomto případě na základě toho zákona 250/2021 odmítnout? 

c) potřebné technické vybavení k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny.  Kdo je na základě tohoto ustanovení  Zákona č.250/21 Sb. §8 , čl.2, písmeno c, povinen zajistit potřebné  vybavení revizního technika k revizím vyhrazeným technických zařízení? Kdo určuje co je potřebné vybavení revizního technika ? V případě vybavení měřicími přístroji; Kdo určuje výši investic na pořízení vybavení revizního technika? 

Celý zákon č.250/2021 Sb. je hlavní téma odborné přednášky, zpracovatelů zákona Mgr.Ing.Hahna, Generálního inspektora SUIP a Ing.Ondřeje Varty ředitele odboru VTZ SUIP na XVII celostátním setkání elektrotechniků ČR ve dnech 19.-20.10 Aureli hotel Astra

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech


V další části uveřejníme 

XVII.celostátní setkání elektrotechniků, projektantů, revizních techniků a energetiků ČR, ELTECH, odkazy na komentáře k zákonu 250/21 Sb 2.část

 

 

 
distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky