Domů Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí (3.část)

Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí (3.část)

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 02. září 2021

shutterstock 1840649617Požadavky na prodlužovací přívody podle převzaté mezinárodní normy IEC 60884-2-7+A1

3.část. autor.Rostislav Kubíček, revizní technik E2A, E2B, lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.

Jedním z běžně používaných elektrických předmětů, a to jak v domácnostech, tak v pracovním procesu, jsou pohyblivé prodlužovací přívody pro připojení elektrických spotřebičů, různého elektrického nářadí a obdobných zařízení nízkého napětí k pevnému rozvodu elektrické energie. Bezpečnostní požadavky nejen na prodlužovací přívody, ale i na ostatní druhy pohyblivých přívodů a šňůrová vedení stanovovala a dosud stanovuje česká technická norma ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení vydaná v listopadu 2009.

V srpnu 2015 byla vydána nová ČSN IEC 60884-2-7+A1 (354515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody, platící od 1. září 2015. Vydáním této normy nastala situace, že pro řešení prodlužovacích přívodů máme nyní dvě platné normy, které se však z hlediska technických požadavků na konstrukční provedení liší - viz dále. Možným řešením pro odstranění rozdílů vyplývajících z obou výše uvedených norem, je doporučení technické normalizační komise TNK 22 - provést celkovou revizi normy ČSN 34 0350 ed.2:2009.

Rozsah platnosti
Platná převzatá norma platí pro prodlužovací přívody, rozebíratelné a nerozebíratelné, s ochranným kontaktem nebo bez něho, se jmenovitým napětím vyšším než 50V, avšak maximálně 440V a se jmenovitým proudem maximálně 16A, které jsou určeny pro domovní a podobné použití, vnitřní nebo venkovní.

Norma též platí pro prodlužovací přívody, které se mají používat v navijáku a které se tedy stávají navijáky s odpojitelným ohebným kabelem. Pro tuto kombinaci prodlužovacího přívodu musí být zároveň splněny požadavky a zkoušky na navijáky prodlužovacích přívodů podle ČSN EN 61242.

V souvislosti s uvedeným nutno však upozornit, že používání dvoužilových kabelů jako prodlužovacích přívodů (prodlužovacích přívodů bez ochranného kontaktu) je v České republice zakázáno. To vyplývá nejen z kapitoly 1 - POZNÁMKY 1 normy ČSN IEC 60884-2-7+A1 a z čl. 14.21 - POZNÁMKY 2 normy ČSN IEC 60884-1, ale zejména z platné ČSN 340350 ed. 2 čl. 5.3.2.

shutterstock 354427061Základní termíny a definice
V ČSN IEC 60884-2-7 + A I jsou uvedeny definice, které mění nebo doplňují a rozšiřují základní definice uvedené v ČSN IEC 60884-1. Pro přehlednost v rámci tohoto článku jsou zde uvedeny důležité termíny a jejich definice z obou
norem.

Poznámka: Termín "přístroj" je použit normou jako obecný termín zahrnující vidlice a zásuvky; termín "pohyblivý přístroj" zahrnuje vidlice a pohyblivé zásuvky.
prodlužovací přívod - sestava tvořená jedním ohebným kabelem opatřeným jednou vidlicí a jednou jednoduchou nebo vícenásobnou pohyblivou zásuvkou.
Poznámka: Termín "vidlice" zahrnuje vidlice a vidlice s pojistkami. Termín "zásuvka" zahrnuje také zásuvku s vestavěnými součástmi, jako jsou spínače a pojistky atd.
rozebíratelný prodlužovací přívod - prodlužovací přívod provedený tak, že kterýkoliv z přístrojů nebo ohebný kabel mohou být vyměněny s pomocí nástroje pro všeobecné účely,
nerozebíratelný prodlužovací přívod - prodlužovací přívod provedený tak, že tvoří kompletní jednotku s ohebným kabelem, vidlicí a zásuvkou po zapojení a smontování výrobcem, přičemž po demontáži je trvale nezpůsobilý pro jakékoliv další používání,
vidlice - přístroj určený pro časté používání laiky, který má kolíky určené pro zasunutí do kontaktů zásuvky, zahrnující také prostředky pro elektrické připojení a mechanické upevnění jednoho ohebného kabelu.


shutterstock 591524117zásuvka - přístroj určený pro časté používání laiky, který má kontakty určené pro zasouvání kolíků vidlice a svorky nebo ukončení pro připojení kabelu,
pohyblivá zásuvka - zásuvka určená k připojení k jednomu ohebnému kabelu, nebo je jeho nedílnou částí a kterou je možno snadno přemístit z jednoho místa na druhé při připojení k napájení,
vícenásobná zásuvka - kombinace dvou nebo více zásuvek,
rozebíratelná vidlice nebo rozebíratelná pohyblivá zásuvka - přístroj konstruovaný tak, že může být vyměněn ohebný kabel,
nerozebíratelná vidlice nebo nerozebíratelná pohyblivá zásuvka - přístroj konstruovaný tak, že po spojení a smontování výrobcem přístroje tvoří kompletní jednotku s ohebným kabelem,
odpojitelný přívod - sestava tvořená jedním ohebným kabelem opatřeným jednou vidlicí a jednou jednoduchou nástrčkou, určená pro připojení elektrického spotřebiče k elektrickému napájení,
odlehčovací zařízení kabelu - část přístroje, která může omezit posun upevněného ohebného kabelu vyvolaný tahem, tlakem a krouticími momenty,
clonka - pohyblivá část vestavěná do zásuvky, uspořádaná tak, aby chránila automaticky alespoň živé kontakty zásuvky, když je vidlice vytažená,
typová zkouška - zkouška na jednom nebo několika zařízeních provedených podle určitého návrhu, která má prokázat, že návrh vyhovuje určitým specifikacím,
výrobní kusová zkouška - zkouška, jíž je podroben každý jednotlivý přístroj během výroby a/nebo po jeho vyrobení pro ověření, že splňuje určitá kritéria.

Jmenovité hodnoty
Jmenovitý proud (A) prodlužovacího přívodu musí být nejnižší hodnotou z níže uvedených hodnot:
jmenovitý proud vidlice;
nebo aritmetický součet nejvyšších jmenovitých proudů všech vidlic, které mohou být zasunuty do prodlužovacího přívodu;
nebo jmenovitý proud nadproudové ochrany s nejmenším jmenovitým proudem.


Jmenovitým napětím [V] prodlužovacího přívodu je jmenovité napětí vidlice.
 
Typ, jmenovité napětí a jmenovitý proud přístrojů mají být přednostně takové, jak je uvedeno v tabulce 1, převzaté z ČSN IEC 60884-1.

Součásti jako vidlice, zásuvky (včetně vícenásobných zásuvek) a ohebné kabely prodlužovacích přívodů musí být plně v souladu s příslušnými normami výrobků pro tyto součásti a musí být podle těchto norem ověřeny.

tabulka

 

Tabulka 1 Přednostní kombinace typů a jmenovitých hodnot

Třídění přístrojů prodlužovacích přívodů
Přístroje prodlužovacích přívodů (vidlice a pohyblivé zásuvky) lze třídit podle uzemnění (na přístroje bez nebo s ochranným kontaktem) a podle způsobu připojení kabelu (přístroje rozebíratelné nebo nerozebíratelné). Dále pak podle stupně ochrany krytem před přístupem k nebezpečným částem a před škodlivými vlivy v důsledku vniknutí pevných cizích předmětů a před škodlivými vlivy v důsledku vniknutí vody.

Norma ČSN 35 4516 Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5A 250V a AC 16A 250V navazující a ČSN IEC 60884-1 stanovuje vzory a rozměry dvojpólových zásuvek a vidlic pro domovní a podobné vnitřní nebo venkovní použití. Platí pro vidlice a pevné nebo pohyblivé zásuvky s ochranným kontaktem i bez ochranného kontaktu.
Zásuvky a vidlice podle ČSN 354516 musí být provedeny a konstruovány tak, aby při obvyklém používání byl jejich provoz spolehlivý a bez nebezpečí pro uživatele a jejich okolí. Musí vyhovovat požadavkům a příslušným zkouškám ČSN IEC 60884-1.

Příště ochrana prodlužovacích přívodů před elektrickým proudem


Celou přednášku o základních  povinnostech provozovatů elektrických zařízení si můžete poslechnout na XVII.celostátním setkání elektrotechniků, které se uskuteční dne 19.-20.10.2021  
v Aureli hotelu Astra,
dne 19.10. v době od 10.00 - 11.00 přednáší: p.Rostislav Kubííček, revizní technik E2A, E2B, lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.

Bližší informace a přihlášky najdete zde: 

https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech

Využijte možnosti získat slevy za včasné přihlášení a úhradu 

do 15.9. sleva  530,- Kč z vložného 10%

 

 
distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky