Domů Elektrárny a elektrárny

Elektrárny a elektrárny

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Neděle, 29. srpen 2021
větrná elektrárnaTransformace a hybridizace energetiky
 
Svět neustále a poměrně rychle diverzifikuje své primární zdroje energie. Fosilní podíl světového primárního energetického mixu klesne ze současné úrovně 81% na 52% do roku 2050. S rostoucí poptávkou po energii se však stalo nezbytným přechod k udržitelnějším obnovitelným zdrojům energie. Očekává se, že do roku 2050 bude více než 80 % elektřiny vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
Společnost Danfoss stojí v čele vývoje inovativních a udržitelných technologií pro výrobu a distribuci energie a zvyšování účinnosti spotřeby energie.
Rychlá decentralizace
Rostoucí vliv obnovitelných zdrojů energie znamená, že se energetický systém rychle vyvíjí, aby vyhovoval decentralizaci. Pokrok větrné a sluneční energie již způsobil revoluci v elektrické distribuci v mnoha částech světa.
Centrální tepelné elektrárny jsou rychle nahrazovány decentralizovanými kombinovanými tepelnými a energetickými elektrárnami spalujícími plyn, biomasu a odpad – v kombinaci se solárním vytápěním, tepelnými čerpadly a geotermální energií.
Čerpadla, dopravníky, ventilátory a kompresory v kopírce jsou silně závislé na střídavých pohonech pro spolehlivý a energeticky úsporný provoz. A obnovitelné zdroje energie, jako je solární a větrná energie, spoléhají na řešení přeměny a skladování energie.
Aplikace pro skladování energie
V 2000 se poskytovatelé energie zaměřují na vyvážení nabídky a poptávky, aby udrželi účinný tok energie. Zde přicházejí do hry řešení pro skladování energie.
Teplárny a chladírny využívají využití tepelné energie. Pohony AC Danfoss jsou nezbytné v procesu přeměny přebytečné energie z obnovitelných zdrojů, například větrné energie, na tepelnou energii pomocí tepelného čerpadla.
Malé přečerpávací vodní systémy nabízejí nízkonákladovou decentralizovanou skladovací kapacitu, zejména v horských oblastech. Voda je čerpána do hor, když je přebytečná elektrická energie, a v případě potřeby se vrací jako vodní energie. Čerpadla a turbíny jsou často řízeny střídavými pohony pro optimalizaci efektivity zpáteční cesty. A aktivní přední (mikro gridové) střídavé pohony dodá regenerační energii zpět do sítě.
Systémy skladování energie z baterií maximalizují výrobu energie z obnovitelných zdrojů a stabilizují zatížení sítě. Jsou již nyní a budou ještě důležitější v místní tvorbě energie, domácí spotřebě energie, obchodní a průmyslové spotřebě energie a při nabíjení elektrických vozidel.
Spolwindturbinesečnost Danfoss poskytuje inovace nezbytné k vytvoření možností skladování elektrické a tepelné energie v supermarketech. Tato řešení umožní systémům supermarketů jít nad rámec běžného rekuperace odpadního tepla a stát se decentralizovanými výrobci tepla, kteří mohou vyvážet přebytečné teplo do připojených tepelných sítí. Vzhledem k tomu, že chladicí systémy supermarketů jsou dimenzovány na "nejteplejší den za deset let", má běžný chladicí systém značnou přebytečnou kapacitu – až 70 % z nich lze využít k doplnění externích energetických systémů.
Spolehlivost větrné energie
Obecný trend směrem k větším větrným turbínám na odlehlých místech, často na moři, klade na turbínové zařízení nové nároky a stanovuje nové standardy pro údržbu během životního cyklu turbíny. Řízení tlaku a teploty v různých systémech v gondoně vyžaduje vynikající výkon elektromagnetické kompatibility (EMC) a spolehlivé a přesné měření za všech okolností.
Aby byla zajištěna dlouhá a bezúdržbová životnost, je nezbytné zvolit komponenty gondoly, které jsou navrženy speciálně pro použití v hydraulických aplikacích pro vysoké nároky a chráněny pouzdry z nerezové oceli odolné vůči kyselinám (AISI 316), aby se zabránilo korozi v mořském prostředí.
Na první pohled se mohou tlakové a teplotní senzory a spínače zdát malé a bezvýznamné ve srovnání s působivými strukturami větrných turbín. Nicméně selhání i nejmenšího senzoru pravděpodobně zastaví turbínu, což vede k nákladným prostojům, nákladné údržbě a ztrátě příjmů. Je proto důležité být velmi opatrný při výběru správných komponentů pro životně důležité aplikace větrných turbín; komponenty, které splňují požadavky na extrémní přesnost při každodenním provozu a trvanlivosti v průběhu času a často v náročných prostředích.
 
Speciální produkty pro aplikace větrných turbín
 
Rostoucí poptávka po energii a potřeba čistšího prostředí dnes vedly k rozsáhlým investicím do obnovitelné energie, jako jsou větrné turbíny. S rostoucí poptávkou po udržitelné energii roste rostoucí potřeba vysoce účinných, robustních a spolehlivých větrných turbín. Osvědčená spolehlivost našich výrobků pomáhá zajistit optimální provozuschopnost turbín po celou dobu jejich životnosti.
 
Danfoss Industrial Automation poskytuje senzory, vysílače a přepínače pro téměř všechny aplikace v gondojích větrných turbín, jako jsou:
 
Chladicí systém - Zajistěte optimální provozní podmínky
 Převodovka – zajišťuje správnou rychlost generátoru podle aktuální rychlosti větru
Hydraulické systémy – řídí rozteč, stáč a brzdu větrné turbíny
Konverze větrné energie
 
Obecný trend směrem k větším větrným turbínám na odlehlých místech, často na moři, klade na turbínové zařízení nové nároky a stanovuje nové standardy pro údržbu během životního cyklu turbíny.windturbines 1120x747px Extrémně drsné prostředí větrných farem na moři navíc vede ke zvýšenému riziku tlakových pulzačních vrcholů a vibrací vyskytujících se ve stále větších větrných turbínách. To vyžaduje maximální výkon všech komponent turbíny.
 
Aby byla zajištěna dlouhá a bezúdržbová životnost, je nezbytné zvolit komponenty gondoly, které jsou navrženy speciálně pro použití v hydraulických aplikacích pro vysoké nároky a chráněny pouzdry z nerezové oceli odolné vůči kyselinám (AISI 316), aby se zabránilo korozi v mořském prostředí. Pokud jde o spolehlivé produkty pro aplikace větrných turbín, Danfoss Industrial Automation vás pokryla.
 
  
Přizpůsobené napájecí moduly a zásobníky výkonu společnosti Danfoss jsou navrženy tak, aby splňovaly skutečný profil mise vaší aplikace a nakonec snížily náklady na elektřinu.
 
Snižte náklady na energii pomocí přizpůsobené výkonové elektroniky


Přizpůsobené napájecí moduly a zásobníky výkonu společnosti Danfoss jsou navrženy tak, aby splňovaly skutečný profil mise vaší aplikace a nakonec snížily náklady na elektřinu.

Dnes jsou vysoce výkonné větrné turbíny postaveny jako systémy s proměnnými otáčkami s kompaktními měniči. Běžné jsou dva koncepty generátoru pro aplikace větrné energie: dvouřadý indukční generátor Fed (DFIG) s převodovkou a převodník v plném měřítku se synchronním strojem bez převodů.

Spolehlivost po dlosolar inverters sun 1120x747pxuhou životnost je velmi kritická. Větrné turbíny jsou často v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a jsou vystaveny extrémním povětrnostním podmínkám. Opotřebení je obrovské a poruchy jsou mimořádně drahé. To vyžaduje robustní vybavení určené pro konstantní těžké náklady.

Optimalizace větrných turbín a měničů výkonu je nepřetržitý úkol. Hlavní výzvy v oblasti návrhu a vývoje se soustřeďují na hustotu energie, účinnost a modularitu při současném snížení nákladů nebo přinejmenším na udržení konstantních nákladů. To je velmi obtížné dosáhnout se standardními měniči, protože standardní komponenty pro přeměnu výkonu musí být přeceňovány nebo silně servisovány během životnosti větrné turbíny, což dramaticky zvyšuje náklady na přeměnu energie.

 Kromě toho různé topologie měničů výkonu v dnešních větrných turbínách vedou k výrazně odlišným profilům zatížení výkonových modulů. Návrh a chlazení těchto modulů musí být proto založeno na výpočtech, které zvažují zatěžovací cykly, které vyplývá z konfigurace měniče výkonu. Koncept "jedna velikost vyhovuje všem" prostě nestačí. Vyžaduje individuálně navržené řešení, kde jsou komponenty až po úroveň výkonu a polovodiče přizpůsobeny tak, aby bylo dosaženo konstrukčních a výkonnostních cílů jednotlivých výrobců větrných turbín. To může být dokonce ve standardním pouště a s plochými základními deskami, takže není nutné upravovat systém přeměny výkonu turbíny. 

Přizpůsobené napájecí moduly a zásobníky výkonu společnosti Danfoss jsou navrženy tak, aby splňovaly skutečný profil mise vaší aplikace. V konečném důsledku snižují náklady na vlastnictví a umožňují vám tak snížit náklady na elektřinu. Naše řešení pomáhají udržet turbíny rotující a snižují ztracený výrobní faktor větrných turbín.

Solární střídače

 Po celém světě tvůrci politik v současné době zavádějí "technologicky neutrální" režimy podpory a regulační rámce na podporu přechodu na nové zdroje energie, jako je sluneční energie, a na podporu inosolar building sun 1120x747pxvací a rozvoje nových technologií. Solární energie dnes dosáhla vysoce konkurenceschopné úrovně nákladů a je životaschopným obnovitelným zdrojem energie spolu s větrnou a vodní energií.

Díky neustálému zaměření a investicím do technologického vývoje a výrobních procesů udělaly technologie fotovoltaických systémů několik významných skoků vpřed, aby dosáhly dnešní úrovně efektivity a nákladové konkurenceschopnosti. To platí pro všechny komponenty od fotovoltaických modulů až po solární střídače.

Solární střídač a integrovaný izolační dvoupolární tranzistorový (IGBT) napájecí modul byly podrobeny značné pozornosti a technologickému rozvoji. Napájecí modul IGBT hraje významnou roli ve fotovoltaických systémech, protože invertuje proud přicházející ze slunečního světla přímo do střídavého proudu, který má být přiváděn do elektrické sítě. Napěťové systémy ve solárních aplikacích nyní dosáhly 1500 V ve srovnání s 600 V před méně než deseti lety.Výběr správného výkonového polovodiče IGBT, nejpřiléhavější elektrické konfigurace a nejspolehlivějšího balení napájecího modulu je zásadní pro konstrukci a výkon solárního střídače, ať už pro domácí nebo komerční drátový střídač nebo pomocný centrální střídač. Snížení počtu paralelních napájecích modulů IGBT je také klíčem k dosažení menšího půdorysu a snížení nákladů.Danfoss je předním světovým nezávislým výrobcem elektrických modulů IGBT a tranzistorů s polovodičovými efekty oxidů kovů (MOSFET), které zásobují některé z nejinovativnějších a nejúspěšnějších výrobců solárních invertorů na světě.

Zájemce o výrobky Danffos zveme k účasti  na XVII.celostátním setkání elektrotechniků, v Praze, Aureli hotel Astra, ve dnech 19.-20.10 
kde vystoupí dne 20.10 
9.00 – 10.30  Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně, nasazení frekvenčních měničů v průmyslovém podniku.                  
Přednáší: Ing. Hynek Václavík – Aplikační inženýr Danfoss CZ/SK,
                 Ing. Josef Konečný – Aplikační inženýr Danfoss CZ/SK.

Podrobné informace o programu a možnosti příhlásit se najdete zde: 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech

Nezapomeňte se včas přihlásit a uplatnit slevy 
do 31.8. 2021 - 795 Kč , 15%
do 15.9.2021 -  530 Kč, 10%
 
 
 
 
 
distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky