Domů Automatizační systémy společnosti Siemens pro spolehlivé a ověřitelné balení

Automatizační systémy společnosti Siemens pro spolehlivé a ověřitelné balení

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Pátek, 10. říjen 2008

Pedigree_titlSiemens představuje svůj nový koncept E-Pedigree pro elektronické sledování genealogie výrobků během jejich balení. Jeho princip spočívá v tom, že jsou všechny komponenty vstupující do procesu balení automaticky identifikovány a proces samotný i jeho výsledek jsou kontrolovány metodami strojového vidění. Tím je zajištěno nepřetržité sledování historie výroby každého jednotlivého produktu požadované zejména ve farmaceutickém průmyslu.

Léčiva, potraviny, nápoje a tabákové výrobky patří k produktům, na které jsou uplatňovány stále přísnější legislativní požadavky z hlediska kvality a bezpečnosti. Mimo jiné je vyžadováno i úplné a průkazné dokumentování průběhu výroby, jehož důležitým předpokladem je automatická identifikace všech komponent vstupujících do procesu balení a podrobné sledování balicího procesu se zárukou možnosti zpětného dohledání. Podle příslušných zákonů a nařízení je nutné, aby balicí systémy byly nedílně propojeny se systémy pro sledování genealogie daných výrobků.

Společnost Siemens letos uvedla na trh úplný sortiment produktů pro uvedené účely zahrnující systémy RFID, čtečky maticového kódu i techniku pro strojové vidění. Jde o produkty, které současně odpovídají nejnovějším požadavkům v oblasti elektronického sledování genealogie výroby. Vytvořit elektronický rodokmen, neboli e-pedigree (tedy průkazný záznam průchodu produktu dodavatelským řetězcem), lze při použití techniky RFID nebo maticového kódu. Elektronický rodokmen pak zajišťuje průběžnou ochranu produktu před paděláním nebo pozměňováním. Například stát Kalifornie bude od ledna 2009 požadovat elektronický rodokmen na úrovni jednotlivého balení u všech léčiv distribuovaných na svém území. Vedle toho musí všechny společnosti, které jsou součástí dodavatelského řetězce, aktualizovat příslušné rodokmeny při každé změně vlastnických vztahů. Pro řešení úloh tohoto typu nabízí společnost Siemens nejen systémy pro čtení čárových a maticových kódů, ale také možnost přímo interpretovat tištěné texty i symboly na štítcích metodami strojového vidění či použít systémy na bázi RFID.

Pedigree

Kód produktu může být na balení vyznačen maticovým kódem nebo může být použit štítek RFID v závislosti na tom, pro jaký trh je výrobek určen. Výrobní proces je kromě toho v důsledku kombinace obou metod pružnější. Technika RFID je výhodná v tom, že při logistických procesech i distribuci během výroby umožňuje velmi rychle a hromadně číst veškeré údaje týkající se dodání produktu. Výsledky monitorování výrobního procesu, jak je umožňuje automatická identifikace, se jednak používají přímo k řízení závodu, jednak poskytují vstupní data do systému sledování produktu. Procesy monitorování výrobního procesu, sledování a vyhledávání produktů a automatizace jejich balení jsou vzájemně úzce propojeny.

Společnost Siemens představila integrované portfolio výrobků, které zahrnuje systémy RFID, systémy pro čtení maticových kódů, systémy strojového vidění a systémy pro řízení výroby (MES) a současně podporuje modulární koncepci stavby strojů.

Synchronní vazby mezi jednotlivými moduly při automatizaci strojů decentralizovaným způsobem zajišťuje řídicí systém typu Motion Control - Simotion. Systém koordinuje a využívá řídicí prvky distribuované po balicí lince, včetně správy výstražných hlášení, volby pracovního režimu, funkce nouzového zastavení stroje i dalších standardních řídicích funkcí. Dále obsahuje softwarové knihovny pro automatizaci celých balicích linek včetně funkcí pro manipulátory. Jde o knihovny Siemens OPL (Optimized Packaging Line) obsahující standardizované a snadno přizpůsobitelné programové moduly pro řízení pohybu vyhovující požadavkům směrnice 21 CFR, část 11. Harmonizace rozhraní a obsluhy strojů se dosahuje použitím standardů jako např. OMAC (Open Modular Architecture Controls Users’ Group) a Profinet, které pokrývají všechny potřebné funkce stroje od komunikace a ovládání až po posuvné registry s validací. Poslední z uvedených funkcí je k dispozici v řídicím systému Simotion i jako knihovna. Výsledkem je, že v genealogii jednotlivého produktu je skutečně za všech okolností proveden příslušný záznam údajů o jeho výrobě a kvalitě, a to i při dílčí poruše nebo při výpadku napájení celé balicí linky.

 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky