Domů Svodiče přepětí Typ 2 (dříve C)

Svodiče přepětí Typ 2 (dříve C)

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 16. září 2008

dehnguard_titlMohlo by se zdát, že něco tak samozřejmého jako je svodič přepětí pro napájecí systémy v modulárním provedení pro instalaci na lištu TS 35 (DIN lištu) je natolik „profláknutá“ věc, že jejich funkce jsou každému v oboru důvěrně známé. Ale opakování je matkou moudrosti, takže bude dobré si zopakovat, co vše se skrývá pod souhrnným označením přepěťovka.

Svodiče přepětí pro napájecí soustavu firmy DEHN + SÖHNE (SPD Typ 2) jsou tvořeny jednoduchou konstrukcí, jejíž jádro tvoří hlavně varistor a pak několik dalších součástek. Mezi tyto součástky kromě několika kusů plastu či šroubů patří takzvané termodynamické odpojování.

dehnguard_1
DEHNguard 1000 V Obj. č. 950 102

Varistor

Na kvalitě varistoru záleží kvalita a hlavně životnost přepěťových ochran. Varistory používané ve výrobcích DEHN + SÖHNE vždy patří ke světové špičce a jejich kvalita je několikanásobně během výroby ověřována, tak aby případné odchylky od standardní vysoké kvality byly odhaleny před finalizací přepěťové ochrany. Vzhledem k maximální jistotě poskytované zákazníkům, jsou varistory opatřovány kontakty přímo ve výrobě tak, aby i za tento krok zpracování ručila firma DEHN + SÖHNE. Po naletování kontaktů je varistor zalit do zásuvného modulu přepěťové ochrany. Poté nastává konečná kompletace přepěťové ochrany a její opětovné zkontrolování všech důležitých parametrů.

 dehnguard_2

Thermodynamické odpojování

Pokud by byl varistor v přepěťové ochraně zapojen tzv. „natvrdo“. Hrozilo by, že by v případě dlouhodobého přetížení mohlo dojít díky přehřátí varistoru k jeho zahoření a ohrožení zbytku instalace. O to aby se tak nestalo, se stará takzvané Thermodynamické odpojování ve výrobcích DEHNguard se jedná o předepnutou pružinku ovládající kontakt zajištěný nízkotavnou pájkou. Díky tomuto ochrannému mechanizmu, je varistor v přepěťové ochraně odpojen před tím, než by mohl způsobit problém.

dehnguard_3
Zkratovací mechanizmus v DEHNguardu SCP

Úskalí ve fotovoltaice

Bezpečnost fotovoltaických aplikací ovšem vyžaduje zcela opačnou proceduru zajištění. Proto je u výrobků DEHNguard SCP, které jsou určeny výhradně pro fotovoltaické aplikace zvolen zcela opačný postup. V případě, že dojde k přetížení varistoru svodiče přepětí, dojde k jeho přemostění kontaktem, který je schopen dlouhodobě vést až 50 A. Tím nedojde při rozpojování stejnosměrného proudu k zapálení obloučku, který by nemusel zhasnout, tak jako v případě střídavého proudu.

dehnguard_4
Testování DEHNguard v průběhu výroby

Vizuelní kontrola

Je třeba si uvědomit, že pohledovou kontrolou, ověříme u většiny svodičů Typ 2 pouze to, zda nedošlo k přetížení integrovaného varistoru a termodynamické odpojování tento varistor neodpojilo ze systému. Tento optický výstup, neinformuje uživatele o tom, kdy SPD opravdu „otvírá“ a pro tuto informaci je třeba ověřit tzv. „miliampérový bod“. Pro zlepšení komfortu údržby byla zavedena řada DEHNguard H LI, která má na terčíku ještě jednu žlutou návěst, která signalizuje blížící se konec životnosti SPD. Tento svodič je používán proto v místech s předpokládanou „vyšší zátěží“.

Životnost

Nelze s určitostí říci, jaká je životnost přepěťových ochran použitých v elektrické instalaci je takzvaně normální. Vše záleží na počáteční kvalitě použitého varistoru, počtu a energii špiček, které svede, ale třeba i na teplotě v rozváděči. Zcela jinou životnost bude mít díky polovodičovému srdci přepěťová ochrana v rozváděči ve sklepě a jinou v polní aplikaci, kde bude přes léto bez problému teplota dosahovat klidně i 60 stupňů. Jak je uvedeno výše, terčík, který signalizuje funkční stav, nevypovídá nic o tom, při jakých hodnotách napětí přepěťová ochrana opravdu „otevírá“. Proto doporučuje firma DEHN + SÖHNE jednou za čas, nejlépe při pravidelné revizi či kontrole přeměřit tzv. ,,Miliampérový bod,, tedy napětí při kterém protéká přepěťovou ochranou proud o hodnotě 1 mA. To jsou hodnoty, které zpřístupňuje každý seriózní výrobce varistorů. Toto lze velice jednoduše zjistit měřicím přístrojem PM 20.

Pro revizní techniky, kteří mají k dispozici pouze univerzální měřicí přístroj, zpracoval orientační metodiku Ing. Milan Kaucký, více v KníŠce 2.0 zdarma na www.kniska.eu. Pokud již klient investuje nemalé prostředky do kvalitní ochrany před přepětím, měl by mít kvalifikovaný přehled o jeho funkci. Naopak, pokud dochází ke změnám v elektrické instalaci, je zcela zbytečné vyhazovat funkční výrobek jenom kvůli tomu, že je překročena uváděná „životnost“ v čase.

dehnguard_6
Vyjímatelné můduly s přepěťovou ochranou

Modulární uspořádání svodičů

Vyjma ojedinělých případů, kdy je svodič nasazen v blízkosti zdroje permanentních špiček a je od počátku počítáno s tím, že tato zátěž bude způsobovat jeho opotřebování má modulární uspořádání (patice – zásuvný modul) hlavní cíl zjednodušit údržbu celého systému. Výhoda modulární konstrukce se nejvíce projeví při měření, ať již samotné SPD, nebo celé elektrické instalace.

dehnguard_7
Žlutý terčík DEHNguard T LI

Kontakt dálkové signalizace

Tento bezpotenciálový kontakt, který je v současné době řešen jako spínací/rozpínací, umožňuje doplnit aplikaci, kde jsou svodiče DEHNguard nasazeny o systém dálkového sledování stavu. Tato funkce nalezne opodstatnění všude tam, kde se obsluha či údržba běžně nepohybuje v aplikaci a toto sledování se jednoduše integruje do již používaného systému dohledu.

Vícepólová provedení

Jak prokázala každodenní praxe, pro montážní firmu je jednodušší a ekonomičtější při montáži využít již zapojené vícepólové přepěťové ochrany, jejichž použití zvyšuje bezpečnost instalace a omezuje možné montážní chyby.

Speciální provedení

Některé aplikace, ve kterých by mohl být problémem i zcela minimální proud, který každým svodičem v klidovém stavu protéká, vyžadují použití svodiče přepětí, který má v sérii s varistorem zapojenou výbojkovou bleskojistku. Toto řešení reprezentuje DEHNguard T 275 VA. Standardem je i SPD Typ 2 pro použití v pojistkových spodcích NH 00 a NH 1.

Rozsah použití

Řada napětí, která jsou pokryta řadou svodičů Typ 2 DEHNguard začíná na 48 V a končí hodnotou 1200 V pro stejnosměrné fotovoltaické zdroje.

Více naleznete na www.dehn.cz

 
distrelec

Přehled nových článků

amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky