Domů Elektrotechnický magazín Starší ročníky Semináře a veletrhy AKTUALIZACE - Konference Eltech 2011 - 19. - 22. září 2011 - sleva 10% již jen do 31.8.2011

AKTUALIZACE - Konference Eltech 2011 - 19. - 22. září 2011 - sleva 10% již jen do 31.8.2011

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel redakce Etm   
Úterý, 12. červenec 2011

eltech_2011_logo_titl

Eltech 2011 - VIII. celostátní setkání revizních techniků el. zářízení, projektantů, energetiků, pracovníků elektromontážních firem a elektroúdržby ČR. Cílem akce je získání důležitých a aktuálních informací z legislativy v oboru elektro, přehled o nových normách ČSN a způsobu jejich pořizování, požadavků na elektrických zařízení v nevýbušném provedení a provádění revizí.

Ing. Pavel Hála, redakce časopisů Elektrotechnický magazín,
Pro revize, Pro projektanty, Pro elektrické stroje a pohony,
Pro automatizaci, měřící a regulační techniku
za účasti předních odborníků z oblasti elektrotechniky, měřící techniky, legislativy, bezpečnosti práce a výrobců měřících přístrojů, elektrických prvků a zařízení

si Vás dovolují pozvat na

VIII. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ REVIZNÍCH TECHNIKŮ EL. ZAŘÍZENÍ, PROJEKTANTŮ, ENERGETIKŮ, PRACOVNÍKŮ ELEKTROMONTÁŽNÍCH FIREM A ELEKTROÚDRŽBY ČR

eltech_2011_logo

spojené s individuální výměnou zkušeností, výstavkami elektrických prvků a zařízení, praktickými ukázkami měření, předáním ocenění ZLATÝ BLESK a odbornými exkurzemi.
Setkání se uskuteční v překrásném přírodním prostředí centrální části Jeseníků.

19. - 22. září 2011, Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou

hotel_1hotel_2

Odborný garant:
Ing. Pavel Hála
vydavatel a šéfredaktor odborných časopisů

Organizační garant:
Ing. Pavel Hála
Čtvrtě 8
658 49 Brno
Tel./Zázn./Fax: +420 547 353 837
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Členům ČKAIT budou na základě absolvování kvalifikačního semináře přiznány 3 body do Projektu celoživotního vzdělávání.

Cílem akce:

Cílem akce je získání důležitých a aktuálních informací z legislativy v oboru elektro, přehled o nových normách ČSN a způsobu jejich pořizování, požadavků na elektrických zařízení v nevýbušném provedení a provádění revizí. Poskytnutí kompletních informací o správném určování vnějších vlivů a praktických zkušeností s prováděním měření a posuzováním elektrických zařízení strojů z pohledu bezpečnosti. Vše doplněné praktickými ukázkami měření, revizí a diagnostikou pomocí moderních měřicích prostředků světových výrobců měřicí techniky. Seznámení s novými safety technologiemi, regulovanými pohony s měniči frekvence a výpočty rizik.

Akce je určena:

Pro všechny revizní techniky, projektanty, energetiky, zásobovače, pracovníky elektroúdržby a pracovníky BOZP, odpovědné za výrobu, provoz a údržbu el. zařízení a prvků, podnikatele v oboru elektrotechnika, učitele a mistry odborného výcviku, studenty vysokých škol elektrotechnického zaměření a zájemce o získání přehledu o současné legislativě v elektrotechnice a energetice. Současně slouží jako doškolovací kurz v rámci odborného vzdělávaní. Účastníci setkání obdrží doklad o absolvování kvalifikačního semináře dle norem ISO 9000.


--- On-line přihlásit ---


Program 19. Září 2011

8.30 - 11.30 Příjezd, ubytování účastníků, prezentace

11.30 - 12.30 Oběd

12.30 - 13.15 Zahájení, přivítání účastníků a hlavních partnerů celostátního setkání elektrotechniků ELTECH 2011. Uvítací proslovy Ing. Pavla Hály, odborného a organizačního garanta.

13.20 - 14.05 Co nového v elektrotechnické legislativě.
Přednášku zabezpečuje Ing. Oldřich Küchler, ředitel TI ČR

14.10 - 14.55 Vliv revizí na snížení rizika v provozu el. instalací.
Přednášku zabezpečuje Ing. Josef Vozobule, odborný garant elektro

14.45 - 15.20 Coffee break

15.20 - 16.05 Poznatky z kontrol prováděných systémem inspekce práce v oblasti EZ pro rok 2011. Pracovní úrazovost na EZ.
Přednášku zabezpečuje Ing. Miroslav Záloha, inspektor odboru BOZP - specializace EZ, Státní úřad inspekce práce

16.10 - 16. 55 Odborná zkouška a odborná přehlídka bleskosvodů v současnosti.
Přednášku zabezpečuje Jíří Kroupa, DEHN+SÖHNE GmbH+CO.KG.

17.00 - 17.45 Revize a zpracování revizní zprávy z pohledu soudního znalce.
Přednášku zabezpečuje Ing. Miloslav Valena, soudní znalec z oboru elektro

17.50 - 18:35 Představení společnosti Elkov elektro a.s.
Mgr. Eva Sedláčková, marketing, Petr Vlašánek, vedoucí obchodního oddělení, ELKOV elektro a.s.

18.35 - 19.30 Večeře

19.30 - 22.30 Country večer skupiny TEXAS. Relaxace, možnost využití služeb hotelu Dlouhé Stráně.


Program 20. Září 2011

7.30 - 8.15 Snídaně

8.15 - 9.00 Elektrotechnická normalizace v roce 2011 - Nové a připravované elektrotechnické normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku.
Přednášku zabezpečuje Ing. Vincent Csirik, odborný referent Odboru technické normalizace ÚNM

9.05 - 9.50 Bezpečnost používání měřicích přístrojů a třídy bezpečnosti.
Přednášku zabezpečuje Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther s.r.o.

9.55 - 10.40 Stanovení rizik v el. provoze, základní EMC opatření, stínění a zemnění, EMC opatření pro obvody MaR a datové sítě.
Přednášku zabezpečuje Ing. Edmund Pantůček, Phoenix Contact, s.r.o.

10.45 - 11.30 Využití termokamer v elektroúdržbě a pro údržbu fotovoltaických zařízení TESTO - Termokamery.
Přednášku zabezpečuje Ing. Jaroslav Kmoch, Testo, s.r.o.

11.30 - 12.30 Oběd

12.30 - 13.15 Revize elektrických instalací přístrojem C.A. 6116 podle ČSN EN 61557-1 až 7 a ČSN EN 61557-10.
Přednášku zabezpečuje Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading, spol. s r.o.

13.20 - 14.05 Kabelové rozvody pro požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) a požadavky na kabelové rozvody v chráněných únikových cestách a ve vybraných druzích staveb podle vyhlášky 23/2008 Sb.
Přednášku zabezpečuje Josef Honzík, Instalace Praha, s.r.o.

14.10 - 14.55 Aplikace bezpečnostních principů při navrhování elektrických zařízení do potenciálně výbušných atmosfér s nebezpečím výbuchu plynů, par, prachů, resp. výbušnin.
Přednášku zabezpečuje Ing. Zdeněk Kinšt, GENERI, s.r.o.

14.55 - 15.20 Coffee break

15.20 - 16.05 Norma ČSN EN 61557, volba měřicího přístroje z hlediska přesnosti a kalibrace měřicích přístrojů pro revizní činnost.
Přednášku zabezpečuje Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther s.r.o.

16.10 - 16.55 Požadavky na elektroinstalace ve vztahu k normám, předpisům, legislativě.
Přednášku zabezpečuje JUDr. Zbyněk Urban, expert v oboru elektrotechniky

17.00 - 17.45 Přetížitelné jednofázové, třífázové, AC/DC záložní zdroje pro napájení motorických zátěží(ventilátory, motory,apod.) Výhody přetížitelných záložních zdrojů, snížení ceny projektu a zvýšení bezpečnosti provozu při jejich nasazení.
Přednášku zabezpečuje Ing. Michal Tipek, Astip Brno s.r.o.

17.50 - 18.35 Ochrana před účinky blesku a přepětí. Aplikace přepěťových ochran v praxi.
Přednášku zabezpečuje Ing. Petr Zůna, SALTEK, s.r.o.

18.35 - 19.30 Večeře

19.30 - 22.30 Neformální společenský večer spojený s ochutnávkou sýrů a moravského vína, doprovází cimbálová skupina Javorník.


Program 21. Září

7.30 - 8.15 Snídaně

8.15 - 9.00 Prediktivní údržba na točivých, netočivých strojích a rozváděčích.
Přednášku zabezpečuje Ing. Přemysl Hejduk, MICRONIX, spol. s r.o.

9.05 - 9.50 Měření zemních odporů, jednotlivé měřicí metody a jejich použitelnost v praxi.
Přednášku zabezpečuje Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s.r.o.

9.55 - 10.40 Označení CE a volný pohyb výrobků na evropském trhu.
Přednášku zabezpečuje Ing. Milan Bezděk, vedoucí certifikace, VOP - 026 Šternberg, s.p.

10.45 - 11.30 Revize instalací el.sítí - měření impedance smyčky, přechodového odporu a vlastností chráničů - novinky v sortimentu firmy TR instruments se zaměřením na produkty firmy SONEL.
Přednášku zabezpečuje Ing. Zdeněk Tesáček, TR instruments, spol. s r.o. a Piotr Pawlik, SONEL S.A.

11.30 - 12.30 Oběd

12.30 - 14.30 Praktické ukázky měření Fluke, ILLKO, GMC-měřící technika, MICRONIX, Testo, Bleu panther, Metra, TR Instruments.

14.30 - 15.15 Softwarová podpora OEZ.
Přednášku zabezpečuje Ing. Jan Krejčí, OEZ s.r.o.

15.20 - 16.05 Spínací přístroje nízkého napětí - vačkové spínače.
Pouliční a stropní osvětlení OBZOR s technologií LED diod - technické přednosti a úspory nákladů
.
Přednášku zabezpečuje Bedřich Mezík, specialista technické podpory, Richard Černý, obchodní zástupce o LED osvětlení, OBZOR, výrobní družstvo Zlín

16.10 - 16.55 Diagnostika, testování a monitoring elektrických strojů.
Přednášku zabezpečuje Ing. Václav Straka, "TMV SS" spol. s r.o.

17.00 - 17.45 Bezpečnost strojních zařízení - el. zařízení strojů (analýza rizik)
Přednášku zabezpečuje Ing. František Valenta, ELVAM Praha, zpracovatel norem

17.50 - 18.35 Co nás čeká večer aneb moravský raut poprvé.

18.35 - 20.00 Osobní volno

20.00 - Raut - gala večer s předáváním ocenění Zlatý Blesk 2011 za účasti hlavních partnerů. Hostitelem večera Energotis Šumperk.


Program 22. Září 2011

7.30 - 8.30 Snídaně

8.30 - 9.00 Sraz, odjezd na exkurzi

9.00 - 12.30

 • PVE Dlouhé Stráně
 • Ostružná - farma větrných elektráren
 • Metra Šumperk - rozdělovače topných nákladů
 • Outdoor - minikáry ( 5 jízd)
 • Zemědělský skanzen v Rapotíně

12.30 - 13.30 Oběd

13.30 - 14.00 Poděkování, rozloučení

14.00 Odjezd domů


Doprovodný program

 • Výstavky

  Po celou dobu konání celostátního setkání je zajištěna prezentace výrobců a prodejců měřicích přístrojů pro elektrotechniky, zejména pak pro revizní techniky a elektroúdržbu. Zajištijí vystavující společnosti.

 • Praktické ukázky měření

  V průběhu celostátního setkání jsou zajištěny praktické ukázky měření, revizí a diagnostiky pomocí moderních měřicích prostředků světových výrobců měřicí techniky.

 • Individuální využití relaxačních služeb hotelu Dlouhé Stráně

  • WELLNESS PROCEDURY - bazén, vířivka a infrasauna
  • masáže
  • fitness
  • stolní tenis, kulečník a venkovní hřiště

--- On-line přihlásit ---


!!! POZOR SLEVY !!!

a) Sleva za včasné přihlášení a úhradu:

 • Při zaslání závazné přihlášky a úhradě účastnického poplatku ve prospěch organizátora v termínu do 31. 7. 2011 bude poskytnuta sleva ve výši 25 % z ceny vložného, tj. 975,- Kč. Účastnický poplatek již od 2.925,- Kč.
 • Při zaslání závazné přihlášky a úhradě účastnického poplatku ve prospěch organizátora v termínu do 31. 8. 2011 bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z ceny vložného, tj. 390,- Kč. Účastnický poplatek již od 3.510,- Kč.

b) Věrnostní sleva

 • 10 % sleva z ceny vložného (tj. 390,- Kč) pro účastníky minulých ročníků nebo pro předplatitele časopisu ETM/Pro revize/Pro projektanty. Účastnický poplatek již od 3.510,- Kč.
Slevy a) a b) je možno sčítat.

Organizační pokyny

Podrobné organizační pokyny, ve kterých se nacházejí důležité informace pro zájemce, který se chtějí na akci přihlásit.

1. Termín a místo konání akce:
19.- 22. září 2011 - Kouty nad Desnou, hotel Dlouhé Stráně

2. Doprava na místo:
Automobil (silnice I/44) - možnost parkování zdarma před hotelem
Vlak - vlaková zastávka Kouty n.Desnou - 150m od hotelu
Autobus - autobusová zastávka Loučná n.Des., Kouty n.Des., pošta - 500m od hotelu

GPS: 50°05'59.37"N, 17°06'11.30"E

3. Účastnický poplatek včetně DPH:

vložné 3.900,- Kč
sborník přednášek na CD zdarma
katalog vystavovatelů zdarma
DVD AMPER 2011 zdarma
ubytování se snídaní 3× noc (570,- Kč/noc) 1.710,- Kč
jednolůžkový pokoj 3x noc (720,- Kč/noc) 2.160,- Kč
stravování 4× oběd (110,- Kč/oběd) 440,- Kč
stravování 2× večeře (100,- Kč/večeře) 200,- Kč
1× večeře - raut zdarma
exkurze (farma větrných elektráren Ostružná, minikáry - 5 jízd) 250,- Kč
exkurze (PVE Dlouhé Stráně, Metra Šumperk, skanzen Rapotín) 170,- Kč
Celkem již od 3.900,- Kč

Celkovou cenu vypočtěte podle požadovaných služeb.

4. Vypočtený účastnický poplatek na jednoho účastníka poukažte převodním příkazem (poukázkou typu „A-V") ve prospěch účtu u KB Brno-venkov:

č.ú. 104141641/0100
variabilní symbol: 19220911
konstantní symbol: 0308

Firma je vedena na Živnostenském úřadu města Brna pod evid. č. 37-0211-363-00
IČO: 11472430, DIČ: CZ5604272190

5. Termín pro zaslání přihlášek pro účastníky nejpozději 9. 9. 2011. Po tomto termínu je nutné dohovořit účast s pořadatelem konference.

6. Přihlášku na konferenci, řádně vyplněnou, spolu s potvrzením o provedení úhrady (za potvrzení se považuje kopie bankovního výpisu, ústřižek složenky, ne pouze příkaz k úhradě!) zašlete na adresu pořadatele:

Ing. Pavel Hála
Hybešova 38
602 00 Brno

Nebo ji můžete vyplnit on-line. Odkaz je uvedem v tomto článku.

Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků. Závaznou přihlášku odešlou i ti, kteří platí v hotovosti a závazně tak objednávají svou účast na celostátním setkání elektrotechniků České republiky.

7. Informace pro plátce DPH
Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100% sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v den konání akce předáním daňového dokladu. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění je den konání akce. Účastník obdrží u prezentace daňový doklad.

8. Zasláním potvrzené závazné přihlášky a provedením úhrady se tyto pokyny stávají závaznými pro účastníky vysílající organizace, organizátora.
Upozornění: Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací, lze vyslat náhradníka. Při neúčasti zašleme sborník přednášek.Informace k objednávkám a případné dotazy vyřizuje:
Miroslava Pelková
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: +420 606 085 069

Hlavní partneři

blue_panther energotis

Oficiální partneři

tr_instruments testo phoenix_contact micronix tmvss elkov

Partneři

astip gmcmetraelectron obzor  dehn ghv illko eximus saltek softmarket generi oeztipabonega

 
distrelec
amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky