Konference Projektanti Hrotovice 2011

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 22. březen 2011
hrotovice_2011_titlIng. Pavel Hála, redakce časopisů Elektrotechnický magazín, Pro projektanty, Pro revize a Pro elektrické stroje a pohony, přední odborníci z oblasti kabelové techniky a protipožárních opatření za účasti pracovníků z Ministerstva vnitra generálního ředitelství HZS ČR si Vás dovolují pozvat na konferenci.


logo_hrotovice

spojenou s individuální výměnou zkušeností a odbornými exkurzemi na
Rozvodnu Slavětice, pivovar Dalešice a Důl Simson ve Zbýšově.
Setkání se uskuteční v kraji historických památek a přírodních krás.

9. - 12. května 2011
Sport-V-Hotel,
Nám. 8. května 219, Hrotovice

hrotovice_hotel_2hrotovice_hotel_1

Odborní garanti:
Ing. Pavel Hála, vydavatel časopisů Etm, Pro projektanty, Pro revize a Pro pohony
plk. Ing. Zdeněk Hošek, ředitel odboru prevence, GŘ HZS ČR

Organizační garant:
Ing. Pavel Hála,
vydavatel a šéfredaktor časopisů Elektrotechnický magazín, Pro revize, Pro projektanty a Pro pohony


--- On-line přihláška ---


Program 9. květen - pondělí

9.00 -11.30 Prezence účastníků, ubytování

11.30 -12.30 Oběd

12.30 -13.15 Přivítání, zahájení a představení partnerů konference

13.30 -14.15
Ochrana před účinky blesku a přepětí. Aplikace přepěťových ochran v praxi.

14.15 -14.25 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Ing. Vlastimil Tichý, SALTEK s.r.o.

14.30 -15.15
Důležité elektrotechnické normy a praxe.

15.15 -15.25 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Ing. Karel Dvořáček, expert v oboru elektrotechnika, člen TNK č. 22 a č. 78

15.25 -15.40 Coffee break - občerstvení

15.40 -16.25
Zvyšování odolnosti distribuční sítě a předcházení proti blackoutům.
16.25 -16.35 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
technický zástupce společnosti ČEPS, a.s.

16.40 -17.25
Vyšší harmonické a projektanti.

17.25 -17.35 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Ing. Jaroslav Melen, soudního znalec z oboru bezpečnosti práce, se specializací v elektrotechnice

18.00 -19.00 Večeře

Program 10. květen - úterý

7.30 - 8.30 Snídaně

8.30 - 9.10
Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů podle vyhlášky č. 23/2008.

9.10 - 9.15 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Věra Pavlíková, manažer tuzemského prodeje a marketingu, PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

9.20 -10.00
Zásobování elektrickou energií při mimořádných událostech z pohledu činnosti jednotek požární ochrany HZS. Co se myslí pod pojmem nezávislý zdroj napájení z pohledu HZS.

10.00 -10.05 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Ing. Jan Čapek, expert na napájení krizových lokalit

10.05 -10.20 Coffee break - občerstvení

10.25 -11.05
Požadavky orgánů státního požárního dozoru na požárně bezpečnostní řešení změn staveb podle revidované normy ČSN 73 0834:2011.

11.05 -11.10 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
plk. Ing. Zdeněk Hošek, ředitel odboru prevence, generální ředitelství HZS ČR

11.15 -11.50
Teorie a praxe v provádění požární ochrany JE Dukovany.

11.50 -11.55 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Ing. Josef Čapek, vedoucí útvaru JE Dukovany

12.00 -13.00 Oběd

13:00 - 14:50
Bezpečnost strojních zařízení - analýza rizik dle ČSN EN ISO 14121-1 (ČSN EN ISO 13849-1, ČSN EN 62061).

14:50 - 15:00 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Ing. František Valenta, ELVAM Praha, zpracovatel norem


15:05 - 15:45
Problematika bezpečnosti hašení malých solárních elektráren při požárech. Jak postupují jednotky při hašení.
- Rozdělení FVE z hlediska nebezpečí při případném požáru
- Jak je možno nebezpečí čelit již při realizaci
- Ukázky a příklady z realizací a požárů

15:45 - 15:50 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Ing. Jan Čapek, expert na napájení krizových lokalit


15:50 -16:05 Coffee break - občerstvení

16:05 -16:50
Přetížitelné jednofázové, třífázové, AC/DC záložní zdroje pro napájení motorických zátěží (ventilátory, motory, apod.). Výhody přetížitelných záložních zdrojů, snížení ceny projektu a zvýšení bezpečnosti provozu při jejich nasazení.

16:50 -16:55 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Ing. Michal Tipek, ASTIP Brno s.r.o.

17:00 -17:45
Záložní zdroje ve stavebnictví, průmyslu a terciální sféře.

17:45 -17:50 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Ing. Josef Zíka, technický ředitel Eaton Electric, s.r.o.

18:00 -19:00 Večeře

19:30 - 21:00
Vystoupení populární hudební skupiny Holki.


Program 11. květen - středa

7.30 - 8.30 Snídaně

8.30 - 9.10
Výpočtový program SICHR a další softwarová podpora.
9.10 - 9.15 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Ing. Jan Krejčí, vedoucí technické kanceláře, OEZ s.r.o.

9.20 -10.00
Spouštění motorů, od projektu po praxi.

10.00 -10.05 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Ing. Petr Bohušík, product manager, Schneider Electric CZ, s. r. o.

10.05 -10.20 Coffee break - občerstvení

10.20 -11.00
iNELS - inteligentní elektroinstalace i multimedia.

11.00 -11.05 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Bronislav Mašík, podpora projekce, ELKO EP, s.r.o.

11.10 -11.55
Moderní kabelové nosné systémy - aplikační možnosti, korozní odolnost, požární funkčnost.
11.55 -12.00 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Ing. Jiří Burant, technický specialista OBO Bettermann Praha s.r.o., člen TNK 22 a TNK 130.

12.00 -13.00 Oběd

13.05 -13.50
Výhody kompletního řešení rozvodů elektrické energie pomocí přípojnicových rozvodů od transformátoru po hlavní rozváděč.

13.50 -13.55 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Robert Rosí, LEGRAND s.r.o.

14.00 -14.40
Novinky ve světě svítidel a osvětlovacích systémech.
- LED technologie v profesionálních svítidlech
- Vysoce účinné mřížky Alanod MIRO

14.40 -14.45 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Ing. Zbyněk Šimetka, jednatel a vedoucí vývoje, INGE Opava, spol. s r.o.

14.45 -15.00 Coffee break - občerstvení

15.05 -15.50
Přepěťová ochrana zařízení fotovoltaických zdrojů elektrické energie a nejnovější generace přepěťových ochran KIWA pro fotovoltaiku.

15.50 -15.55 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Ing. Miroslav Kéry, MBA, výkonný ředitel, KIWA, spol. s r.o.

16.00 - 16.40
Spínací přístroje nízkého napětí - vačkové spínače.

16.40 - 16.45
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Bedřich Mezík, specialista technické podpory, OBZOR, v. d. Zlín

16.50 -17.30
Je výbušné prostředí opravdu výbušné aneb, jak si poradit s výběrem zařízení, když si nevíme rady.
17.30 -17.40 Panelová diskuse
Přednášku a panelovou diskusi zabezpečuje:
Ing. Zdeněk Kinšt, GENERI, s.r.o.

18.00 –19.00 Raut, hostitel večera Ing. Pavel Hála


Program 12. květen - čtvrtek

7:30-8:30 Snídaně

9:00-12:00 Odborná exkurze:
  • Rozvodna Slavětice
  • Pivovar Dalešice
  • Důl Simson ve Zbýšově

12:00-13:00 Oběd

13:00 - 13:30
Závěr konference


--- On-line přihláška ---


Organizační pokyny

1. Termín a místo konání akce:
9.- 12. května 2011, Sport-V-Hotel, Nám. 8. května 219, Hrotovice

2. Doprava na místo:
Po dálnici D1, směr Praha - Brno sjet exitem na Velké Meziříčí, poté pokračovat na Třebíč, Jaroměřice n. Rokytnou, Hrotovice.
Po dálnici D1, směr Brno - Praha sjet exitem Velká Bíteš, poté pokračovat na Náměšť n. Oslavou, Dalešice, Hrotovice.

hrotovice_mapa


3. Účastnický poplatek včetně DPH:

vložné 3.900,- Kč
sborník přednášek 350,- Kč
katalog vystavovatelů zdarma
ubytování se snídaní 3× noc (750,- Kč/noc) 2.250,- Kč
4× oběd 600,- Kč
2× večeře 300,- Kč
1× večeře - raut zdarma
exkurze na den 12. 5. 150,- Kč
Celkem
již od 4250,- Kč
Celkovou cenu vypočtěte podle požadovaných služeb. Celková cena vč. všech služeb je 7.550,- Kč

4. Vypočtený účastnický poplatek na jednoho účastníka poukažte převodním příkazem (poukázkou typu „A-V") ve prospěch účtu u KB Brno-venkov:

č.ú. 104141641/0100
variabilní symbol: 9120511

Firma je vedena na Živnostenském úřadu města Brna pod evid. č. 37-0211-363-00
IČO: 11472430, DIČ: CZ5604272190

5. Termín pro zaslání přihlášek pro účastníky nejpozději 2. 5. 2011. Po tomto termínu je nutné dohovořit účast s pořadatelem konference.

6. Přihlášku na konferenci, řádně vyplněnou, spolu s potvrzením o provedení úhrady (za potvrzení se považuje kopie bankovního výpisu, ústřižek složenky, ne pouze příkaz k úhradě!) zašlete na adresu pořadatele:

Ing. Pavel Hála
Hybešova 38
602 00 Brno

Nebo ji můžete vyplnit on-line na těchto stránkách.

Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků. Závaznou přihlášku odešlou i ti, kteří platí v hotovosti a závazně tak objednávají svou účast na celostátním setkání elektrotechniků České republiky.

7. Informace pro plátce DPH
Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100% sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v den konání akce předáním daňového dokladu. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění je den konání akce. Účastník obdrží u prezentace daňový doklad.

8. Zasláním potvrzené závazné přihlášky a provedením úhrady se tyto pokyny stávají závaznými pro účastníky vysílající organizace, organizátora.
Upozornění: Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací, lze vyslat náhradníka. Při neúčasti zašleme sborník přednášek.


www.projektantihrotovice.cz

 
distrelec
amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky