Domů Elektrotechnický magazín DEHNventil svodič bleskových proudů

DEHNventil svodič bleskových proudů

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 

dehn_etm_04_12_00Při nasazování svodičů bleskových proudů je třeba jako při každém jiném kroku v ochraně před bleskem nejenom dobře přemýšlet, ale i dodržovat projektovou dokumentaci. Pro část montážních firem, které většinou díky úsporám na vzdělání svých pracovníků patří mezi ty levné, neexistuje pro svodič bleskových proudů kromě označení T1 či typ 1 (nebo ještě spíše staré označení B) jiné rozlišení. Ponechme stranou relevanci označení na výrobcích, kteří již od pohledu budí nedůvěru, a podívejme se na další z parametrů, které je potřeba zohlednit při výběru SPD typ1 (SPD – surge protective device, přepěťové ochranné zařízení).

Prvním krokem je analýza rizika

Velmi důležitým krokem, který určuje parametry svodičů bleskových proudů je analýza rizika dle ČSN EN 62305-2. V tomto odhadu nebezpečí škod a jejich zvládnutí, hraje volba SPD typ 1 a jeho kvalita mnohem větší roli, než si řada lidí představuje. Vzhledem k tomu, že je daleko vyšší pravděpodobnost zavlečení části bleskového proudu z distribuční soustavy do objektu, než pravděpodobnost přímého zásahu bleskem. Je tedy dost podstatný rozdíl, zda nasadím svodič, který si poradí s úderem maximálního blesku s hodnotou 200 000 A nebo pouze 100 000 A.

První kladný výboj LPL
Parametry proudu Označení Jednotka I II III
Vrcholový proud I kA 200 150 100

 

Pravděpodobnost, že parametry bleskového proudu jsou menší než maximální hodnoty stanovené v tabulce 3 LPL
I II III
0,99 0,98 0,95

Pokud je v analýze rizika použit svodič typ 1 s parametry odpovídajícími vyšší hladině ochrany před bleskem (LPL – Lightning Protection Level), než je ta v analýze navrhovaná, projeví se tento krok na velikosti celkového rizika pro stavbu a tak je možno na jiných opatřeních ubrat. Každému, kdo navrhoval ochranu před bleskem na objektech je jasné, že cenový rozdíl mezi svodičem typ 1 pro LPL I a svodičem pro LPL III/IV je při porovnání s cenou ostatních opatření zcela zanedbatelný. Zvláště pokud dojde na porovnání nákladů na montáž, která je stejná, ať se jedná o svodič se špičkovými parametry nebo s méně kvalitními, takže úspora na straně svodiče je vykoupena mnohem většími náklady na instalaci montážně mnohem náročnějších dodatečných opatření.

Tento článek čerpá z ETM 4/12. Časopis si můžete pořídit z pohodlí domova na adrese www.floowie.com/cs/etm.
Kromě jiného v něm najdete množství informací pro elektrotechniky, energetiky, projektanty, zájemce o silnoproudou elektrotechniku, podnikatele a investory v oborech elektro.

Jak funguje rozdělení bleskového proudu?

Základní rozdělení bleskového proudu je možné nalézt v ČSN EN 62305-4 ed. 2, konkrétně v D.3.2 – Instalační činitelé ovlivňující rozdělení bleskového proudu.

ČSN EN 62305-4 ed. 2, D.3.2 Instalační činitelé ovlivňující rozdělení bleskového proudu

Pokud není specifikován výpočet rozdělení bleskového proudu (viz ČSN EN 62305-1 Ed.2 článek E.2), přijme se obecný předpoklad, že se 50 % tohoto proudu odvede do země prostřednictvím zemnění objektu a 50 % se vrací přes vyrovnávání potenciálu SPD. Pro LPL I to znamená, že část původního proudu 200 kA je odvedena každým SPD, Iimp je 25 kA pro tři fáze v síti TN-C.

dehn_etm_04_12_01

ČSN EN 62305-4 Ed.2 – základní příklad vyváženého rozdělení proudu

V praxi se může rozdělení bleskového proudu mezi jednotlivými vodiči lišit podle místních podmínek a pokud je to vyžadováno, lze toto rozdělení za pomoci řady norem ČN EN 62305 přesně spočítat. U běžných objektů je s ohledem na cenovou optimalizaci díla zohledňováno pouze toto základní rozdělení.

dehn_etm_04_12_02

Správná koordinace mezi svodiči DEHN

DEHNventil a jeho přednosti

Vzhledem k vlastnostem svodičů bleskových proudů s technologií jiskřiště RADAX flow, je mezi zákazníky jako hlavní přednost jmenována velmi nízká ochranná úroveň Up ≤ 1,5 kV a to i při maximálním bleskovém proudu v LPL I, tedy 25 kA na jednom jiskřišti. DEHNventil je schopen spolupracovat s předřazenými pojistkami již od hodnoty 20 A a charakteristikou Gg/Gl. Termín spolupráce znamená, že pokud dojde k zapálení jiskřiště DEHNventilu, tento krátkodobý zkrat vyvolaný přepětím je opět rozpojen tak rychle, že předřazené pojistky nestačí zareagovat a nedojde k výpadku napájení chráněného zařízení.Dvojnásobné jiskřiště, které tvoří srdce svodiče je samozřejmě nevyfukující a je přímo koordinováno jak se svodiči typu 2 řady DEHNguard, tak typ 3 celé řady svodičů RedLine. Tím, že je jádrem svodiče jiskřiště, odpadá starost, zda nebude poškozen varistor na vstupních svorkách koncového zařízení, protože faktor vlnolamu je v případě DEHNventilu – 99 % z energie impulsu.DEHNventil je díky svým vlastnostem velmi vhodným svodičem bleskových proudů i pro ochranu vstupů od elektrických zařízení vystavených přímému úderu blesku na střechách objektů, které jsou chráněny principem Faradayovy klece. V tomto případě se totiž dopouští fatální chyby ten, kdo operuje pouze s polovinou bleskového proudu na napájení, tak jako je tomu na patě objektu, bez toho, aniž by si uvědomil, že zde nemůže počítat s převzetím 50 % zemnící soustavou.Zkratový proud, se kterým si DEHNventil dokáže poradit je velmi vysoký a to pro následné síťové proudy až do hodnoty 50 kAef.

dehn_etm_04_12_03

Při nedostatečném omezení následného proudu není záruka nepřerušených dodávek proudu

Kompletní jednotka k použití

Pro dosažení co nejnižších nákladů na vlastní montáž svodiče je DEHNventil vyráběn ve všech běžných provedeních, takže je možné pro každý typ sítě najít nejen odpovídající druh svodiče ale i jeho optimální tvarovou formu. Mezi produkty DEHNventil lze tak nalézt i provedení pro montáž na připojovací sběrnici o šířce 40 mm v elektroměrových rozváděčích, na rozhraní LPZ 0A – 2 nesoucí označení DEHNventil® ZP.

Modulární provedení

DEHNventil v modulárním provedení se skládá s předzapojeného základového dílu ve kterém jsou umístěny jednotlivé moduly obsahující nejenom jiskřiště, ale i řídicí jednotku se signalizací stavu za pomoci mechanického terčíku. Modulární provedení DEHNventilu prošlo náročnými zkouškami na vibrační stolici dle ČSN EN 60068-2-6 i zkouškou rázem dle ČSN EN 60068-2-27. Každý modul je proto vybaven zámečky, které lze stisknutím velmi lehce uvolnit. Na spodku modulu je kódovací trn, který zabrání záměně při opětovném zasunutí po vyjmutí modulu.

dehn_etm_04_12_04

SPT typ 1 – rozdíl mezi varistorem a jiskřištěm je výrazný

Koordinace DEHNventilu

Unikátní vlastnosti DEHNventilu jsou možné hlavně díky precizně zpracovanému dvojnásobnému jiskřišti s technologií RADAX flow, které je opracováno s větší přesností, než součásti motorů velmi kvalitních automobilů.Dehnventil je možné koordinovat přímo s SPD typ 2 řady DEHNguard, SPD typ 3 například DEHNprotector a koncovým zařízením s varistorem na vstupních svorkách i bez něj.DEHNventil je samozřejmě možné použít ve všech instalacích, kde byl původně zamýšlen svodič s horšími parametry např. pro LPL II, III a IV. Kvalita bezpečnosti zařízení je pak mnohem vyšší, než byla analýzou rizika určena jako minimální.

Jan Hájek
DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.
www.dehn.cz

 

 

Komentáře a dotazy 

 
#3 Administrator 2012-07-26 11:31 Díky za upozornění, větu jsem malinko poupravil, snad je nyní srozumitelnější .

Vzhledem k tomu, že je daleko vyšší pravděpodobnost zavlečení části bleskového proudu z distribuční soustavy do objektu, než pravděpodobnost přímého zásahu bleskem.
Citovat
 
 
#2 Ratiborský Jaroslav 2012-07-26 09:28 Bylo by vhodné,aby autor příspěvku poněkud konkretizoval co chtěl touto částí věty:

vzhledem k daleko vyšší pravděpodobnost i zavlečení části bleskového proudu z distribuční soustavy do objektu, než je riziko jeho přímého zásahu bleskem.

vyjádřit.
Samozřejmě za předpokladu,že to nebylo záměrně napsáno tak,aby text byl nesrozumitelný.
Citovat
 
 
#1 Ratiborský Jaroslav 2012-07-26 08:15 Já navrhuji a všem doporučuji nespojovat uzemnění hromosvodu s vodičem PEN a pak by o přepěťových ochranách nikdo ani neměl důvod uvažovat natož je kupovat a instalovat.
Dále doporučuji všem náhlédnout do článku 443.3.1. ČSN 332000-4-443 ed.2 přičemž uvedený článek uvádí více praktických situací,kdy se nevyžaduje(není nutné použít) žádnou zvláštní ochranu před přepětím atmosférického původu a PNE
33 0000-7 7.2 KABELOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ
V kabelových sítích do 1 kV se ochrana před spínacím přepětím a před atmosférickým přepětím běžně neprovádí. Ochrana se provede pouze ve zdůvodněných případech.
Měli by si uvědomit od montérů až po prodejce přepěťových ochran,že spojením uzemnění pro hromosvod s vodičem PEN přes HOP je zavlečeno do distribuční sítě na sice krátkou dobu přepětí,které je nežádoucí.
Citovat
 
distrelec
insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky