Domů Elektrotechnický magazín Měření technologických veličin v průmyslu a jejich následné zpracování - 2. část

Měření technologických veličin v průmyslu a jejich následné zpracování - 2. část

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 

panasonic_3_titl

Pokračování článku měření technologických veličin v průmyslu a jejich následné zpracování. V souladu s trendem dnešní doby, kdy spotřeba energií a tím šetrnost k životnímu prostředí je jedním z důležitých kritérií při výběru vhodné technologie, přichází Panasonic Electric Works (PEW), v rámci svého globálního projektu Eco Ideas, s mnoha novinkami v oblasti měření technologických veličin a jejich následného zpracování.

Panasonic MINAS A5

Jedná se o servopohony s integrovanou bezpečnostní funkcí. Na straně vstupů jsou senzory pro měření nebo detekci konkrétní veličiny, PLC má na starosti rozhodování a pohony plní příkazy řídící logiky. Servopohony Panasonic série Minas A5 jsou standardně vybaveny funkcí Bezpečné zastavení (STO = Safe Torque Off). Skutečnost, že bezpečnostní funkce jsou začleněny do servopohonu, umožňuje po vzniku bezpečnostního incidentu – (spínač nouzového zastavení, bezpečnostní světelné závory, ochranné dveře a tak dále) jednodušší a rychlejší náběh linky do normálního provozu. Servopohony Minas A5 najdou uplatnění v jakýchkoliv projektech v souladu s ČSN EN 61508, EN 62061 a ISO 13849-1. S odezvou 2 kHz patří mezi nejrychlejší pohony této kategorie. Kromě svých pokročilých kontrolních funkcí je MINAS A5 vybaven architekturou LSI, která umožňuje ultrarychlý provoz systému. Díky desetipólovému rotoru bylo dosaženo nízkého točivého momentu a velmi stabilní rychlosti. Dvaceti bitové ovládání (1,04 milionů pulsů na jednu otáčku) umožňuje mimořádně rychlé a přesné polohování a zajišťuje plynulejší provoz. Dále je možné využít automatické nebo ručně nastavitelné filtry pro eliminaci vibrací při zastavení stroje. S ohledem na zmíněné vlastnosti a rychlou odezvu jsou Minas A5 vhodné pro aplikace v široké škále provozů s důrazem na přesnost. Výkon servomotorů je v rozmezí od 50 do 5 000 W.

Efektivní evidence pomocí Dataloggeru

Datalogger společnosti Panasonic Electric Works umožňuje efektivně evidovat data široké škály aplikací jako je měření spotřeby elektrické energie (plynu, vody, páry, pohonných hmot a podobně), vzdálené sledování bezobslužných provozů nebo monitorování stavů výrobní linky. Je možné jej přes rozhranní RS232/RS485 a přes komunikační jednotku připojit přímo k programovatelnému automatu (PLC) a zároveň lze použít čtyři paralelní vstupy pro připojení vodoměru, elektroměru, plynoměru nebo například počítadla rohlíků. Data lze přenášet pomocí Compaq Flash karty. V rámci sítě existuje možnost zasílat data e-mailem nebo k nim přistupovat přes protokol FTP. Pro vzdálené připojení je možné použít jednotku FP Modem-56k. Data jsou přehledně ukládána do souboru CSV, což velmi zjednodušuje jakékoliv následné zpracování. Pro nastavení celého zařízení není třeba žádný speciální program a lze jej nastavit webovým prohlížečem připojeného PC

Eco power meter

Je to zařízení, kterým lze průběžně bezdrátově sledovat spotřebu a vytíženost jednotlivých strojů (sekcí, hal) a následně, na základě těchto zjištěných faktů, hledat úsporná řešení. Inteligentní přístroj KW8M umožňuje nejenom efektivní sledování a řízení ekonomické spotřeby elektrické energie různých strojů a výrobních zařízení, dílen a provozů, ale současně poskytuje uživateli také důležité údaje a informace pro základní diagnostiku rozvodné sítě, monitorování a rozbor poruch i plánovanou údržbu. Jedná se o inteligentní elektronický elektroměr, který vedle přesného měření spotřebované energie umožňuje sledování a evidenci skutečné doby provozu a počtu zapnutí zvoleného spotřebiče i měření charakteristických veličin rozvodné sítě. Díky standardně vestavěnému sériovému rozhraní RS485 MODBUS RTU se dá kompaktní přístroj snadno propojit s již existujícími provozními a měřicími systémy. Rovněž jej lze s využitím programovacího nástroje MEWTOCOL bez problémů připojit k programovatelným automatům Panasonic řady FP. Z naměřených veličin (u, i, f cosφ, P, S, Q, WP, WS, WQ, tein, taus, n) se dají znamenitě odvodit opatření pro optimální hospodaření s energií, sledování poruchovosti a plánování technické údržby. Nově přidanou funkcí je integrovaný konfigurovatelný pulzní výstup, který při dosažení předem definované spotřeby automaticky vyšle signál. To umožňuje například přepnutí elektrických pohonů (čerpadel, míchaček a jiných), v závislosti na spotřebě, do úsporného režimu. Energetická náročnost a výrobní zpracovatelské náklady se tak stanou snadno měřitelné a tím i transparentnější. Nové přístroje Eco-řady tak účinně podporují hospodárné využívání elektrické energie a nepřímo přispívají i k menšímu znečištění životního prostředí emisemi CO2.

panasonic_3_4
WebDataloggerUnit – možnost průběžně sledovat a archivovat měřené veličiny

UV vytvrzování na bázi LED

V mnoha rozličných aplikacích, jako třeba při výrobě relé, injekčních stříkaček, motorů, DVD, kde je třeba UV záření k vytvrzování rozličných substrátů, se uplatní zařízení Aicure UJ30, kde je jako zdroj světla použita LED technologie. Oproti klasickým zařízením s UV lampou se UJ30 vyznačuje především nižší spotřebou, bezúdržbovým provozem, minimálním vyzařováním odpadního tepla do okolí, díky lepšímu směřování světelného paprsku kratším časem vytvrzování a provozem bez dodatečného chlazení i při non-stop nasazení. Spolu se zpětnou vazbou kontroly teploty je garantována stabilita světelného paprsku (nastavitelná plynule až do 8 000 mW/cm2) s maximální odchylkou 2 %. K zařízení lze připojit až 4 hlavy s různou velikostí nebo tvarem paprsku a lze je použít pro samostatné aplikace nebo je možné paprsky jednotlivých hlav vhodně kombinovat. Životnost emitujících hlav, kde výstupní paprsek může být přímý nebo pod úhlem 90°, je při maximálním výkonu 20 tisíc hodin. PEW nabízí komplexní řešení v oboru průmyslové automatizace komponenty jedné značky. Jejich možnosti optimálního propojení a komunikace vedou k úspoře času a tím i finančních prostředků jak při řešení celého projektu na klíč, tak při dodatečné integraci dílčích funkcí do stávajícího systému. Ať se jedná o měření nebo plnou regulaci teploty, průtoku, tlaku a tak dále, lze z nepřeberné škály již realizovaných projektů vybrat právě to nejvhodnější řešení. Univerzální použití jednotlivých komponent umožňuje najít řešení téměř na jakoukoliv úlohu.

 

Panasonic Electric Works Czech s.r.o.
Průmyslová 1
348 15 Planá
tel.: +420 374 799 990
fax: +420 374 799 999
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
internet: www.panasonic-electric-works.cz

 
distrelec
Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky